A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Művészeti Fórum 2000. február

A Magyar Művészeti Fórum Folyóirata - III. évfolyam 1. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Tisztelt Olvasók! Kedves barátaink! Lapunk egy fél- és egy egész évfolyamot tudhat maga mögött, a mai világban ez már szép kornak számít. Sajnálatos módon mindeddig nem sikerült biztosítanunk a... Tovább

Tartalom

TISZTUL A KÉP
Szinte Gábor: Hol van Szent István koronája................................ 2
"Kutatók már tizennyolc éve bebizonyították, hogy az Szent István eredeti koronája. Ennek ellenére a tájékoztatás minden eszköze, a tankönyvek, millenniumi ismertetések a mai napig a régi elmélet alapján a szemünk előtt álló csodálatos műkincset utólag, sebtében összeügyeskedett koronapótléknak mutatják be."
IN MEMORIAM
Feledy Balázs: 100 éve született Barcsay Jenő................................ 8
ISMERETLEN MAGYAR KÉPEK
Haulisch Lenke bevezetője................................ 9
Benedek Katalin: Perlrott Csaba Vilmos - Nők szabadban.......10
„Ő eredendően természetelvű, s ennek lényegét megőrzi még abban az esetben is, mikor mondandóját dekoratív átírással tátja elénk."
MÚLTBÓL A JELENBE
Dávid Katalin: A Bálint-Bibliáról...........................13
"...a 20. század sok ezer Biblia kiadása közül művészileg a legnagyszerűbb alkotás, amely negyvenhárom színes táblát - ezekből a magyar kiadós tizenhatot közöl és ezerhatszázötven arannyal, feketével és fehérrel komponált kisebb-nagyobb képet tartalmaz."
Dimenziók
Prohászka László: Érmek igézete - Beck Ö. Fülöp és a Nyugat ... 17
"A Nyugat címlapja többször változott, de a Mikes-érem néhány lapszám kivételével mindvégig ott volt a címoldalon, (...de) nemcsak a méltán elhíresült Mikes-érem kötötte a folyóirathoz."
MŰHELY|
Wehner Tibor: Fischer György szobrászművész...............20
„Kompozicionális módszerét, rendszerét is az egyszerűség, az egyneműség, az összefogottság jellemzi: fontos a művek egysége, megbontatlansága, a részletezéstől való tartózkodás."
D. Udvary Ildikó: „Tinoszi jegyzetek" -Tzortzoglou Georgios művészetéről.......................22
„.Papírra készült munkáinak rétegzettsége olykor reliefszerű hatásokat mutat, s a síkszerű, geometrikus alakzatok ezáltal testet öltenek."
MUZEUMI SETAK
Lovag Zsuzsa: Gondolatok az Iparművészeti Múzeumról és feladatairól az ezredfordulón............................24
„Az egyre gyorsabban változó világban a tudomány, a filozófia, sőt a politika minden rezdülését követik-kiértik a képzőművészetek, míg a tárgyak anyagához, a mesterség fortélyaihoz szorosan kötődő iparművészetben ugyanez áttételesebben, visszafogottabban jelenik meg."
ARCOK ÉS SORSOK
Ifj. Gyergyádesz László: „Sikongó gyökerekkel" - Goór Imre életművéről......................34
„...festményein a rá oly jellemző éles irányváltásokon keresztül több rövid periódus figyelhető meg egymás után, amely az ötvenes évek végén - a már említett - Mátis-Révész vonal után a Kecskeméti Művésztelep második korszakának Prohászka József képviselte impresszionista, plein úr látásmódja következett."
MŰHELY
Erdei Éva: Végh Edit művészete................................ 39
Wehner Tibor: Szabó György szobrászművész................40
„Szindbádra, a bolyongó, különös képzelet-tájakra utazó Krúdy-alakra hivatkozva tárja elénk új, az elvonatkoztatások szobrászi közegében oly hitelesen és meggyőző erővel, bensőségesen megszólaló és megszólító műegyüttesét."
BESZÉLGETÉS
Sinkovics Ferenc Beszélgetés Filep Sándor festőművésszel......42
„...alkotói világa feltétlenül nagyobb közfigyelmet érdemelne. Filep ugyanis nem tartozik napjaink favorizált festőművészei közé. Ennek oka lehet az is, hogy elkerüli az egymással hadakozó szekértáborokat, a különféle érdekérvényesítő csoportosulásokat, s szinte egyetlen olyan kérdés sincs, amelyben egyetértene korunk 'legdivatosabb' képzőművészeti irányzatával, a posztmodernnel."
DIMENZIÓK
Kuklay Antal: Kenyér és bor - Kisléghi Nagy Ádám festményei... 47
„.Kisléghi Nagy Adám nyugatról kelet felé indult el, hogy hosszú vándorlás után hazatérve birtokba vegye örökségét"
MŰHELY
Mezei Ottó: A gödöllői szövőiskola II. rész...................50
"A tanműhely megszervezése, az állami szubvenció, a kiállítási sikerek (elsősorban az 1909-esé a Nemzeti Szalonban) kiterjedtebb működési feltételeket teremthettek volna, az ehhez fűzött remények aligha voltak túlzottnak tekinthetők."
DIMENZIÓK
Kis Tibor: Portrék......................................55
„Legfontosabbnak a portrék szuggesztív erejét tartom. Keltsenek olyan érzetet a nézőben, mintha eleven ember látványával állnának szemben, nem csak olajfestménnyel."
KIÁLLÍTÁSOK
Dömötör János: A negyvenhatodikról.........................58
„Nagy átfogással az állapítható meg, hogy tradicionálisak a műfajok: festmények, grafikák, plasztikák vannak a falakon, a posztamenseken és a vitrinekben. Nincs jelen happening, performance,fluxus, body és minimai vagy anti-art sem."
MŰHELY
Mezei Ottó: A Magyarláposi Nagybánya Festőtábor............62
"A festőtábor létrejöttének 1996-ban a hagyományvállaláson túl kifejezetten alkalmi indítékai is voltak: a nagybányai művésztelep (festőiskola) megalakításának centenáriuma, valamint a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának 75. évfordulója."
KIÁLLÍTÁSOK
Rideg Gábor: A hiány esztétikája - tűnődések a 48. Velencei Biennálé kapcsán..................64
„.Lehetséges, hogy a semminek is van, lehet valamiféle esztétikai üzenete, vagy ez csak etikai kihívás, amelyet, ha vállalok, a meditáció révén átélhetek egy bizonyos katarzist?"
Bér Rudolf: A Velencei Biennálé válsága.....................68
„...a velencei Biennále-t Itáliában ma már senki sem veszi komolyan, jelentősége nincs, látogatottsága minimális. Ráadásul léte is veszélyben van, állandóan a megszűntetés fenyegeti."
ÖRÖKSÉGÜNK
Horváth Z. György: Freskókincseink - Siklós ágostonrendi kolostortemploma...............70
„A kommunista diktatúra ugyan 1950-ben a ferencesektől vette el, a kutatás azonban kiderítette, hogy a siklósi külső várfalon belül, annak közvetlen közelében álló kolostor a középkorban ágostonrendi volt."
KÖNYVEK
Cebula Anna: Pálosi Judit - Ferenczy Noémiről...............75
Sárszegi Géza: Barcsay Jenő - Munkám, sorsom, emlékem.......76
Prohászka László: Lapis Angularis II - Források a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből........................76
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Művészeti Fórum 2000. február Magyar Művészeti Fórum 2000. február Magyar Művészeti Fórum 2000. február Magyar Művészeti Fórum 2000. február Magyar Művészeti Fórum 2000. február

A borító enyhén foltos.

Állapot:
1.180 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba