820.327

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szöveggyűjtemény az irodalom tanulásához

IV. osztály/Szöveggyűjtemény a fakultatív irodalom tanulásához

Tartalom

IRODALMUNK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
Kassák Lajos: Az új versről 5
Gelléri Andor Endre: Kőművesek 8
Vargha Kálmán a Kőművesek című novelláról 13
Nagy Lajos: Bérház 16
Illyés Gyula: A Bérház-ról 27
József Attila: A mai költő feladatai 30
Hankiss Elemér: József Attila komplex képei (Részletek) 31
Szabolcsi Miklós: „Közeledik az én időm". Vázlat József Attila
világirodalmi helyéről 37
Illyés Gyula: Puszták népe című művéről 43
Az író vallomásából 43
Babits Mihály: Illyés Gyula versben és prózában 44
Veres Péter: Illyés Gyula: Puszták népe 47
Kodolányi János: Puszták népe (Illyés Gyula könyve) 53
Bálint György: Benyomások a Puszták népéről 58
A magyar szociográfiai irodalom fő művei 61
Móricz Zsigmond: Viharsarok 62
Féja Géza: Viharsarok (Részletek) 64
Babits Mihály: Előszó az Új anthológiához (Részletek) 71
Illyés Gyula: Elégia 75
Illyés Gyula: Falukutatás (A táj szava - Két tanya közt -
Kényszerű várakozásban) 77
Erdélyi József: Cölöpverők 78
Sinka István: Anyám balladát táncol 80
HÁROM FOLYÓIRAT
A 100% (1927-1930) (Szabolcsi Miklós:) 83
János Lajos (Mácza János): Jegyzetek az új orosz irodalom fejlődéséhez (Részletek) 86
Tanú (1932-1936) (Vargha Kálmán - Vekerdi László:) 92
Az első szám tartalma és bevezetője 92
Németh László: A minőség forradalma 95
Új idők (1894-1949) (Oltványi Ambrus:) 99
Szerkesztői üzenetek (1942) 99
IRODALMI VITÁK AZ ÖTVENES ÉVEK ELEJÉN
A Magyar írók Első Kongresszusa jegyzőkönyvéből 105
Déry Tibor: felszólalásából 105
Révai József: felszólalásából 107
Révai József: A polgári ideológia jelenségei mai irodalmunkban 108
Illyés Gyula: A pesszimista versekről 110
Déry Tibor: Hozzászólás 115
A SZÖRAKOZTATÓ IRODALOM
Herczeg Ferenc: A Gyurkovics-lányok (Részlet) 119
Két kritikából (Pintér Jenő - Schöpflin Aladár:) 128
Nagy Lajos: Budapest nagykávéház (Részlet) 129
Németh László: Mi a ponyva? 133
Keszthelyi Tibor: A detektívtörténet anatómiája (Részletek) 140
A TECHNIKA, A TUDOMÁNY HATÁSA AZ IRODALOMRA
Szabó Lőrinc: Technika és költészet (Részletek) 147
Juhász Ferenc: A költő hétköznapjai (Részletek) 150
SZEMELVÉNYEK A MAI MAGYAR IRODALOM
TANULMÁNYOZÁSÁHOZ
Tamás Attila: Egy kis remekműről (Déry Tibor: Niki) 153
Csoóri Sándor: Illyés Gyula (Részlet) 164
Pomogáts Béla: Nagy László lovai 168
Bori Imre: Juhász Ferenc (A szarvasokká változott fiúk kiáltozása
a titkek kapujából (Részletek) 178
SZEMELVÉNYEK A HATÁRON TŰLI MAGYAR IRODALOMBÓL
Kántor Lajos: Korváltás (A romániai magyar irodalomról) 187
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér (Részletek) 190
Herceg János: A tengerkirály 203
Duba Gyula: Vajúdó parasztvilág (Részletek) 209
Szemelvények a szomszéd népek irodalmából
Ivo Andric: Híd a Zsepán (Csuka Zoltán: fordítása) 219
Karel Capek: Archimedes halála (Tóth Tibor: fordítása) 228
Mihail Sadoveanu: A tespedés tava (Ignácz Rózsa: fordítása) 231
SZEMELVÉNYEK A KOMPLEX ESZTÉTIKAI ELEMZÉSEK
TÉMAKÖRÉHEZ
Bartók Béla: Népdalkutatás Kelet-Európában 239
Illyés Gyula: Bartók és a költők 241
Bartók Béla: Cantata profana (Szövegkönyv) 244
Kroó György: Cantata profana 248
Tallián Tibor a Cantatáról 250
Béládi Miklós: A költő felel (Illyés Gyula: Bartók) 251
Tamás Attila: Picasso: Guernica 254
Kállai Ernő: Picasso (Részlet) 257
MŰELEMZÉSEK
Déry Tibor: Szabó Lőrinc: Omló szirtről 261
Nemes István: Radnóti Miklós: Hajnali kert 264
Tellér Gyula: Weöres Sándor: Harmadik szimfónia 269
Tamás Attila: Pilinszky János: Négysoros című verséről 280
Fodor András: Kormos István: Ház Normandiában 285
Nagy Péter: Örkény István: A sátán Füreden 294
ÍZLÉS ÉS ÉRTÉK
Vitányi Iván: ízlés, igény, műveltség 303
Poszler György: ízlés és ízlésnevelés 315
JEGYZETEK
FELHASZNÁLT IRODALOM
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szöveggyűjtemény az irodalom tanulásához Szöveggyűjtemény az irodalom tanulásához Szöveggyűjtemény az irodalom tanulásához

A gerinc kissé elszíneződött, töredezett. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
740 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba