820.548

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tiszatáj 1969. március-április

Irodalmi és kulturális folyóirat - XXIII. évfolyam 3-4. szám

Tartalom

Andrássy Lajos: Robogtak tűzvihar-sereggel195
Lődi Ferenc: Versek197
Nyerges András: Szájukon üzenet (vers)199
Cserhalmi Imre: Fitos (A borbély halála) tv-film201
Kálmán László: A nagy kísérlet (drámarészlet)203
A tanácsköztársaságra emlékezünk
Rácz János: A társadalmi haladás és a Tanácsköztársaság213
Kulcsár Péter: Töredékek a tanácsköztársaság sajtójának történetéből219
Barbarits Miklós: "Proletárok! Tiétek e lap..." A hódmezővásárhelyi munkássajtó 1919-ben226
Ugróczky Mihály: A Világforradalom c. hadifogolyújság kalandos útja Csongrádig242
Lisztes László: Adalék Lenin műveinek magyarországi kiadástörténetéhez243
Szabó Pál: A mágocsi foglalás245
Tamási Mihály: A Tanácsköztársaság makói vértanúja - Szoboszlai Imre247
Eszes Balázs: Jubileumi krónika (VI. rész)248
Adalékok a magyar szocialista irodalom történetéhez
Csaplár Ferenc: Kassák Munka-körének szocifoto mozgalma259
Pomogáts Béla: A publicista Gaál Gábor263
Hegedűs András: Kemény Gábor, a művelődési szabadság marxista harcosa266
M. Pásztor József: Kis Ferenc proletárköltő portréja az ellenforradalmi bíróság aktáiban280
Pomogáts Béla: Sándor Kálmán ébresztése28/5
Hegedűs András: "Jöjj el, szabadság!"288
Bárdos Pál: Balázs Béla: Válogatott cikkek és tanulmányok291
A fél évszázados évfordulók könyvei
Jankovics József: A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a polgári háborúban293
Tóthpál József: Józsa anta-Milei György: A rendíthetetlen százezer294
R. J.: Forradalmárok, katonák295
Lisztes László: A Magyar Tanácsköztársaság sajtójának repertóriuma296
Ruszoly József: Sarlós Béla: A Tanácsköztársaság jogrendszerének kialakulása298
Kulcsár Péter: Legyőzhetetlen erő. A magyar kommunista mozgalom szervezeti fejlődésének ötven éve300
Juranics Sándor: Békés megye 1918-1919-ben301
Radivoj Iván: Bibliográfia az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság szegedi eseményeiről302
Dokumentumok és művek a mai szovjet irodalomból
Vaszilij Puhnacsov: Otthon érzem magam303
Alekszandr Szmerdov: Lenin - szibériai könyvekben304
Nodar Guresidze: Versek305
Novoszibirszki költők II.305
Ilja Fonjakov: Versek306
Jelizaveta Sztyuart: Versek306
Nyinyel Szozinova: Rügyek (vers)306
Nyina Grehova: Versek306
Alekszandr Romanov: Kőerdő (vers)306
Mihail Slajev: Kamaszkor (vers)306
Galina Spak: Falu az alkonyatban (vers)306
Alekszandr Plitcsenko: Modern tragédia (vers) - Veress Miklós fordításai306
Művészet
Dér István: Zombori László kiállítása307
Dér Endre: Veres Mihály kiállításáról307
Szépirodalom
Siklós János: Politika és szociográfia307
Hrisztov Gencso: Versek (Veress Miklós fordításai)315
Andárssy Lajos: Versek316
Kalász László: Versek318
Lászlóffy Aladár: Versek319
Akácz László: Krisztus, fél lábbal (elbeszélés)321
Polner Zoltán: Versek327
Horgas Béla: Versek329
Ördögh Szilveszter: Eltörött a mécses (elbeszélés)330
Petri Ferenc: Versek335
Székely Dezső: Őket hallgatom (vers)337
Kiss Anna: Egyszervolt falu (elbeszélés)338
Hazai tükör
Tóth Béla: Szeged a vízkor341
Matkó István: Tűz és az emberek (Algyői naplójegyzetek)346
Kritika
Íróavatás
Kardos József: Kardos G. György: Avraham Bogatír hét napja354
Sík Mihály: Lajta Kálmán: Jelentkezzenek az örökösök355
Pályi András: Tandori Dezső: Töredék Hamletnek356
Kiss Gyula: Gutai Magda: Zászló a hóban358
Emlékirat
Imre László: Hidas Antal: A Városligettől a Csendes-ócenáig359
Sipos Áron: Ék Sándor: Mába érő tegnapok360
Stenczer Ferenc: Szekér Nándor: Föld és föld felett361
Szabó Ferenc: Keresztes Mihály: Napnyugtától napkeltéig362
Próza
Csaplár Ferenc: Dér Tibor: A kéthangú kiáltás363
Solymos Ida: Sükösd Mihály: A kívülálló365
Vörös László: Fejes Endre: Jó estét nyár, jó estét szerelem366
Borbély Sándor: Rákosi Gergely: Elmarasztalva: Brigitte Bardot368
Vers
Benkő Ákos: Mezei András: Május örökké369
Demény Ottó: Ágh István: Rézerdő370
Pályi András: Timár György: Jerikó372
Tanulmány
Biró Ferenc: Horváth Károly: A klasszikából a romantikába373
Kassai Kelemen János: Szabolcsi Miklós: A verselemzés kérdéseihez374
Mi van a fiókban? - Két flekk Tóth Bélával376
Krónika377
Illusztrációk
Cs. Pataj Mihály
Papp György
Veres Mihály
Zombori László
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem