Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"Kezünknek munkáját tedd állandóvá!"

A Magyar Reformátusok II. Világtalálkozójának emlékkönyve

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Istennek adunk hálát, hogy kegyelme csodájaképpen útjára bocsáthatjuk e kötetet. A Magyar Reformátusok II. Világtalálkozójára kiadott könyv ikerpárja ez. Annak címét a 90. zsoltár Szenci Molnár... Tovább

Tartalom

Bütösi János: Előszóként a könyv keletkezéséről5
Kocsis Attila: A Magyar Reformátusok II. Világtalálkozójának előkészítése és szervezése9
Barcza József: A Magyar Reformátusok Világszövetségének megalakulása12
A Magyar Reformátusok Világszövetségének alapszabálya13
A Magyar Reformátusok Világszövetségének első tisztikara20
Hegedűs Loránt: Isten hozott mindnyájatokat, testvérek22
Budapest
Tenke Sándor: Az ünnepi megnyitó27
Hegedűs Loránt: Isten előtti seregszemle hajnala29
Czine Mihály: Tebenned bíztunk eleitől fogva41
Göncz Árpád: Köszöntő45
Havadtőy Sándor: A szabadság igézetében47
Tenke Sándor: Ravasz László-emlékünnepély és domborművének felavatása51
Hegedűs Loránt: Ravasz László, a teológus és igehirdető52
Bertalan Imre: Éljünk a szabadság adta lehetőséggel55
Bod Péter Ákos: Ravasz László, a kálvinista gondolat nagy embere58
Bella Tibor: Presbiterek talákozója60
Ritoók Zsigmond: Magyar református presbiter vagyok62
Füle Lajos: Presbiterek64
Dobos Ágoston: Öregdiák-találkozó65
Petrőczi Éva: Magyar deákok nyomában66
Debrecen
Kocsis Attila: Ünnepi istentisztelet és gyülekezeti talákozók69
Antall József: Köszöntő89
Bölcskeiné Ágai Ilona - Kókai Csaba: Előima92
Tőkés László: Isten velünk van, és mi egyek vagyunk95
Géczy István: A magyar református kultúra napja100
Visky András: Református gondolat - ma102
Békássy N. Albert: Hittel a magyar értelmiség jövőjéért Európában108
Kósa László: Egyház és értelmiség115
Bod Péter Ákos: Protestáns szellemiség - vállalkozás120
Kulin Ferenc: Protestáns szellemiség a magyar irodalomban123
Kiss Gy. Csaba: "Méltó képmása Istennek, S polgára a hazának"128
Imre László: Református hit, hivatás és hagyomány a magyar irodalomban132
Bolyki János: Teológusok és természettudósok137
Szentágothai János: Tudat és keresztyén hit142
Barcza József: Tudományos szimpózium és lelkésztalálkozó151
Czeglédy Sándor: Erősség, ének, szabadítás152
Török István: Megnyitó153
Benda Kálmán: A magyarországi kálvini reformáció és öröksége154
Márkus Mihály: "Elédbe vetett a mi álnokságainkat"156
Hegedűs Loránt: A Magyarországi Református Egyház múltja, jelene és jövője158
Csiha Kálmán: A kisebbségi sorsban élő agyar református egyházak jelene és jövője167
Bütösi János: A diaszpórában élő magyar reformátusok jelene és jövője175
Barcza József: A Magyar Reformátusok Világszövetségének hivatása184
Kurgyis András: A Második Magyar Református Világtalálkozó rendezvényeinek zenei vonatkozásai188
Kocsis Attila: A záró istentisztelet191
A Magyar Reformátusok II. Világtalálkozójának nyilatkozata192
A Magyar Reformátusok Világszövetsége tisztségviselőinek fogadalomtétele193
További színhelyek
Bütösi János: A Magyar Református Nők Találkozója Cegléden197
Molnár Miklós: A gyülekezet mint Krisztus teste217
Szarka MIklós: A nő mint segítőtárs220
Molnár Miklósné: A kézimunka-kiállítás anyagáról223
Cseri Katalin: Mit tehetnek a nők egyházunk és a család megújulásáért?224
Bütösi János: Két nő Filippiben229
Bóna Zoltán: Az erdőspusztai cserkésztábor232
A tábor napirendje és programja234
A tábor vezetősége236
Ablonczy Béla: "Tartsd fel a zászlót"237
Márkus Mihály: Híradás a fonyódligeti zenei táborról239
Szabó Gábor: I. Magyar Református Iskolatalálkozó, Kecskemét240
Cseri Gyula: Az új magyar református iskolák történelmi lehetőségei241
Benda Kálmán: Kecskemét a magyar iskolaügy tekintetében246
Szíj Rezső: Múltbeli értékeink és jelenlegi feladataink tudatosítása249
Kovács Bálint: A népfőiskolai mozgalom szerepe, hatásai252
Pálhegyi Ferenc: A katechétaképző tagozatok jelentősége255
Hegedűs Loránt: Németh László, Karácsony Sándor s a Genfi Zsoltárok256
Komlósi Sándor: Karácsony Sándor korszerűsége262
Szabó János: Beszámoló a világtalálkozó nagykőrösi rendezvényeiről265
Szász László: "Még nem elég"267
Fodor Ferencné: Sáskák népe vagy Isten népe269
Fruttus István Levente: A református tanító271
Kövy Zsolt: A Magyar Reformátusok II. Világtalálkozója Pápán275
Bütösi János: A sárospataki események279
Gulácsy Lajos: Kisebbségben - küldetésben281
Török István: Konferencia megnyitó286
Bütösi János: "Milyennek látom a jövendő lelkipásztorát?"287
Szabó Imre: Hozzászólás290
Szentimrey Mihály: A Sárospataki Református Kollégium múltja291
Kiss Endre József: A nemzetközi lelkészkonferencia295
Kiss Endre József: Történelmi meditáció a magyar keresztyénség küldetéséről298
Barcza József: Az I. Magyar Református Ifjúsági Világtalálkozó303
Gárdonyi Zsolt - Kádár Ferenc: Magyar ének305
Békássy Zoltán: Zárszó helyett: "A maradék megtér"306
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
"Kezünknek munkáját tedd állandóvá!" "Kezünknek munkáját tedd állandóvá!" "Kezünknek munkáját tedd állandóvá!" "Kezünknek munkáját tedd állandóvá!" "Kezünknek munkáját tedd állandóvá!"

A borító enyhén kopott. Egy lapon jelölés található.

Állapot:
3.760 Ft
2.630 ,-Ft 30
24 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
"Kezünknek munkáját tedd állandóvá!" "Kezünknek munkáját tedd állandóvá!" "Kezünknek munkáját tedd állandóvá!"

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
3.760 Ft
3.000 ,-Ft 20
27 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
"Kezünknek munkáját tedd állandóvá!" "Kezünknek munkáját tedd állandóvá!" "Kezünknek munkáját tedd állandóvá!" "Kezünknek munkáját tedd állandóvá!"

A borító enyhén kopott, foltos.

Állapot:
3.760 ,-Ft
34 pont kapható
Kosárba