Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.397

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Kultúra és Közösség 1981/1-6.

Művelődéselméleti folyóirat

Tartalom

Kultúraelmélet - művelődéspolitika
Szász János: Beszélgetés Balogh Edgárral a nemzetiségi lét és a folklór kapcsolatáról
Szász János: Beszélgetés Bartos Györggyel az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége rendezvényeiről
M. Czerwinski: A "kultúra" terminusról
E. Sz. Markarjan: A kultúraelmélet a társadalomtudományok rendszerében
S. Mennel: Kulturális politika és társadalmi modellek
V. M. Mezsujev: Kultúra és történelem. Szemelvények
R. Pine: A kultúra demokratizálásának új őtjai Nyugat-Európában
Életmód - társadalmi mobilitás - világkép
Andor Mihály - Hidy Péter: A művelődéspolitika és a településfejlesztési politika célszerű kapcsolatrendszere
Bálint B. András: "Láttam a világ nyomorúságát, de nem láttam a kiutat" (Adventisták)
Berki Sándor: Munkások és automatizáció. Boszorkányok pedig nincsenek (Részlet Hegyi Imre - Kovalik Márta - Varsányi Gyula rádióműsorából)
Gergely Katalin: A paraszti öltözködés és a divat
Kamarás István: Értékes-e a deviáns?
Kapitny Ágnes - Kapitány Gábor: "Egyedül mit tehetnék?"
László-Bencsik Sándor: Süss fel nap! (Egy szocialista brigád krónikájából)
Lipp Márta: Állandóság és változás (Történelmileg kialakult minták a különböző családtípusok élőkultúrájában)
Mátyus Alíz: Lakodalomig tartó vadászat
Niedermüller Péter: térformák és térhasználati szabályok a falusi kultúrában
Pelle János: gondolatok a humán értelmiségről
Vita a települési hátrányokról (Részletek az 1980. október 20-án lapunk által rendezett ankét hozzászólásaiból)
Szabadidő - tömegkultúra - könyv
Andrássy Mária - Andrássy László: A sportérdeklődés alakulásának összetevői (Mikrovizsgálat vívók, ökölvívók, cselgáncsozók körében)
Bartos Éva: A nők és a könyv
J. Dumazedier: Szabadidő-problémák
Fekete György: A szabad idő és a tárgyak szabadsága
Halász László: Három rendhagyó könyv örökös sikere
W. F. Haug: Áruesztétika és tömegkultúra (elméleti vázlat)
Heit Gábor - Lőrincz Judit: Közelkép közművelődési könyvtárainkról
Kamarás István: Woland fogadtatása Magyarországon
Király Jenő: A szórakozás
Király Jenő: A kalandfilm mint western
Kísérleti tematikus anyagok
Kiszely Márta: Vázlat a kommerszről
P. Morvan: A számítógépes művészet fejlődése
S. Nagy Katalin: fotó és közművelődés
Párczer Ferenc: Túl a poszteren
Tibori Timea: Szórakoztatás kérdő- és felkiáltójelekkel
Pedagógia - felnőttnevelés
Hollós Róbertné: A kreativitásra nevelés hazai hagyományai
Bókay Antal: Irodalomtudomány - Irodalomtanítás
Bujdosó Dezső: Gondolatok a Műveltségkép az ezredfordulón c. kötetről
Deme Tamás: Autodidaxis - esély az iskola demokratizálására
Demokratizálja-e az egyetemet a permanens oktatás?
M. Elmandjra: A kultúra mint a fejlődés mozgatója
Erdélyi Pál: A tanítási zavarokról
Józsa Péterné: A magyar gyermekvédelem történetének, valamint mai szervezeti felépítésének és rendtartásának néhány kérdése
Robin Gray - Mary Hughes: A nők számára szervezett felnőttnevelési programok
Sántha Pál: Az iskolá és a közművelődési intézmények közötti együttműködés a diákelvárások tükrében
Sz. Tóth János: A gazdaság műveltségi meghatározottsága és a felnőttoktatási stratégia
F. Vankó Ildikó - Talyigás Katalin: Szakmai gyakorlat új módszerekkel
A közművelődés intézményrendszere
Diósi Pál - Fischer György: Ifjúsági klub - halmaz vagy közösség?
Földiák András: Mire megyünk együtt? (Javaslat az integrált intézmények tartalmi kibontakozásának segítésére)
Litauszki Tibor: Eredményesség a művelődési otthonban
Szász János: Közösségek, értelmiségiek, apparátusok
Sz. Tóth János: Szervezet, értelmiségi szerep és kultúraközvetítés
Tánc - folklór
Szász János: Beszélgetés Jannisz ritszosszal
Tasi József: Beszélgetés Jancsó Miklóssal
Szász János: Beszélgetés Martin Györggyel az új folklórhullám előzményeiről
Deme Tamás: Terpszichoré meg a lélek combhajlata
Bisztray György: Dienes Valéria a táncról
Molnár István: Részletek a "Magyar tánctechnika" bevezetőjéből
Molnár János: A néptánc helye és szerepe a közművelődésben
Papp Oszkár: Népi kultúra X avantgard (A Muharay együttesről)
R. Statelova: Gondolatok az amatőrizmus két tendenciájáról
Szász János: Bartóki modell - néptáncmozgalom (Új folklórhullám, tematikus táncok, hagyományőrzés)
Takács László: A játék és a tánc szemlélete az indiai gondolkodásban
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem