Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Kultúra és Közösség 1982/1-6.

Művelődéselméleti folyóirat

Tartalom

1-2. szám
Közelmultunkból
Vitányi Iván: Szellemi életünk fejlődésének tendenciái3
Szalay László - Horváth Margit: Nevelés a hivatásra (A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán folyó népművelőképzésről)11
Durkó Mátyás: Hagyomány - folyamatos korszerűsödés - prespektívák (Egyetemi népművelési képzés a KLTE-n)22
Zeneelmélet - zenetörténet
Lendvai Ernő: Hol a színpad, kint-e vagy bent?31
Tokaji András: A társas énektől a karénekig (A nyilvános kollektív ének fejlődésének vázlata)39
Dobszay László: Jelenkori művelődési áramlatok a hazai egyházzene tükrében64
Sági Mária: A zenei generatív készségek kísérleti vizsgálata (tézisek)97
Ujfalussy József: Sági Mária kandidátusi értekezéséhez (Opponensi vélemény)92
Zenei nevelés
Koncz Gábor: A magyar zenekultúra statisztikai elemzése 1960-198096
Deme Tamás: Zenei hiánygazdaság a pedagógiában115
Joób Árpád: A zenei történés iránti érzékenység fejlesztése az általános iskola 1-2. osztályában124
Balás Endre: Népszokások, népi hangszerek tanítása132
Farkas Mária: Gondolatok a hazai és külföldi zeneoktatásról154
Till Ottó: Áldialógus a zenepedagógiáról166
Pécsi Géza: Zenei nevelés a szakmunkásképzőben175
Strém Kálmán: A zenei nevelés lehetőségei a szakmunkásképző intézetekben182
Dimény Judit: hang-játék (Amíg egy rádióműsorból könyv születik)191
Benza Béla - Debreczy Eleka: Egy zenepszichológiai kísérlet margójára198
Könnyűzene
Lévai Júlia: Egy elkallódott forradalom után202
Deme Tamás: Beszélgetés Koncz Zsuzsával214
3. szám
Pszichokultúra
Schnell Endre: A pszichoanalitikus medicina elméleti modelljei3
Oláh Andor: Az orvostudomány jövője a világkultúra fejlődés perspektívájában12
Sz. Fodor Katalin: Pszichokultúra (Tények, tapasztalatok, kísérletek a pszichológia és a közművelődés határterületéről)28
Bartos Éva: Irodalmi művek felhasználása alkoholbetegek gyógyításában42
Gerevich József: Alternatív kiállítások (Adalék a "pszichopatológiai művészet" kérdéséhez)55
Lükő Gábor: Az eleven képek65
Kultúra és mobilitás
Ágh Attila: Egyenlőtlen fejlődés és nemzeti kultúra a harmadik világban84
Pelle János: vázlat a középszintű szellemi dolgozókról95
4. szám
Múltunk és jelenünk
Kiss Tamás: Klébelsberg ideológiája és szervezőmunkája beszédei cikkei tükrében3
Harsányi István: A Magyar Népi Művelődési Intézet (Történeti áttekintés és dokumentumok)16
Sz. Tóth János: Előterjesztés és javaslatok a közművelődési vállalkozások kibontakoztatására40
Népművelőképzés
B. Gelencsér Katalin: Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folyó népművelési szakemberképzés feladatainak változásai 1961-1981. között48
Kísérletek tapasztalatai az 1981/82-es tanévben80
B. Talyigás Katalin: Szakmunkástanulók között egyetemi hallgatókkal80
F. Vinkó Ildikó: gimnazisták és egyetemisták baráti köre (avagy: felnőtté válásunk nehézségei89
Elmélet
Ágh Attila: Egyenlőtlen fejlődés és nemzeti kultúra a harmadik világban96
Szerzőinkről112
5. szám
Kultúraelmélet
David Gross: Löwenthal, Adorno, Barthes: A populáris kultúra három szempontból 3
Király Jenő: A magányos közönség24
Ünnepeink
Tomka Miklós: Életfordulók ünneplése a szocialista országokban62
D. Hoffmann Márta - Szilágyi Erzsébet: Az ünnep identitásról73
Jakab Zoltán: Társadalmi ünnepek és ünnepi érzület - a hetvenes évek elején81
Bálint Éva: 5-6 évesek az ünnepről93
S. Nagy Katalin: Az ajándéktárgyakról105
Hozzászólás
Breuer János: Megjegyzések Koncz gábopr tanulmányához110
Gelencsér Katalin tanulmányához
Képek
M. Szabó László80
Szerzőinkről81
6. szám
Közművelődés
Kormos Sándor: A rendszerszemléletű elemzés helye és szerepe a közművelődés irányításában3
Sz. Tóth János: Kultúra és demokrácia, kulturális jogok, a kulturális életben való részvétel13
Dr. Huller Gyula: A mozgalmak szerepe a művelődésben19
Nyilas György: tézisek a népművelői foglalkozásról25
Szász János: Kettős struktúra és klubmoz galom35
Albert József: Érdekviszonyok egy ifjúsági klubban46
Varga Tamás: Népművelők a "nyitott házról" (Interjúrészletek)56
Bánlaky Pál: A közösség alakulása64
Dzsessz
Joachim Ernst Berendt: Hogyan tovább?74
Turi Gábor: A jazz a hetvenes években85
Szigeti Péter: A hiányzó láncszem97
Malecz Attila: Dzsesszéletünk a számok tükrében103
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem