A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Filozófiai Szemle 1987. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottságának folyóirata - XXXI. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. szám:
Martinás Katalin - Ropolyi László: Az arisztotelészi termodinamika kifejlődésének kultúrtörténeti korlátairól 1
Nánási Irén: A biomorfizmus és az anyag-forma tan összefüggései Arisztotelész ontológiájában 30
Klima Gyula: Aquinói Tamás a természet princípiumairól 41
Neumer Katalin: Nyelvjáték és tradíció. Ludwig Wittgenstein késői filozófiájának értelmezéséhez 81
Dokumentum
Aquinói Tamás: A természet princípiumairól - Az elemek vegyüléséről 112
Tájékozódás
Azerbajdzsán filozófiájáról (A Voproszü filoszofi nyomán) 131
Fehér M. István: A nemzetközi filozófiai életből: a nápolyi "Istituto Italiano per gli Studi Filosofici" 143
Szemle
Süveges Amália: Bahmanjár al-Azerbajdzsáni műve oroszul (Bahmanjár al-Azerbajdzsáni: Attahszil) 153
Borbély Gábor: Empirizmus és szolipszizmus között (George Berkeley: Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások) 157
Tokai László: A világosság igazsága vagy az igazság világossága (Roland Mortier: Az európai felvilágosodás fényei és árnyai) 165
Kovács József: Ész és szenvedély (Pelle János: Ész és szenvedély. Irodalom és filozófia a francia felvilágosodás korában) 172
H. Szabó Sára: A társadalom tudományától az emberiség vallásáig (Zsigmond László: Auguste Comte) 177

2. szám:
Újvári Márta: Lehet-e nyelvelmélete a kanti transzcendentálfilozófiának? 203
Pethő Bertalan: Társadalmi rendszer és életvilág. Jürgen Habermas elmélete a "kommunikatív cselekvés"-ről 225
Dokumentum
Leibniz: Levelek Fardella atyához (Antonio Infranca bevezetőjével) 292
Tájékozódás
Wolfgang Röd: Spinoza társadalomtana 306
L. N. Sztolonovics. A "tartui kézirat" helye Kant esztétikai tanításában 374
Szemle
Bányai Ferenc: A modern etika születése (Reneszánsz etikai antológia) 384
Bertók Rózsa: Egy aktuális utópia (Immanuel Kant: Az örök béke) 392
Galgóczi Béla: Társadalomkutatás és utópia között (Jürgen Habermas: Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine politische Schriften V.) 395

3. szám:
Demeter Katalin: Természettudomány és pozitivizmus a századelő magyar kultúrájában 403
Subert Mária: A fiatal Lukács és Bartók 457
Éles Csaba: Hauser Arnold befejezett életműve 469
Dokumentum
Lukács György: A Hegel-kutatás új problémái [1949] (Ambrus János és Mezei György bevezetőjével) 486
Tájékozódás
A fiatal Lukács és Ausztria
Lukács József: A fiatal Lukács és a magyar szellemi fejlődés 519
Nyíri Kristóf: Lukács és Ausztria - áttekintés 529
Reinhard Pitsch: Lukács György és az "osztrák irodalom" 535
Peter Kampits: A fiatal Lukács és az osztrák Kierkegaard-recepció 544
Mezei György: A fiatal Lukács és Rudolf Kassner - esettanulmány az impresszionista világnézetről 551
Zoltai Dénes: Lukács György, Popper Leó és a "bécsi esztéták" 558
Rudolf Haller: Forma és különösség Lukács esztétikájában 568
Elmar Waibl: Polgár elvtárs - Lukács György politikai esztétikája 576
Barry Smith: Zalai Béla és a tiszta lét metafizikája 584
Lendvai L. Ferenc: Freud és Lukács 594
Karádi Éva: A Lukács-kör Bécsben 601
Mesterházi Miklós: A fél-legális Bécs avagy Lukács a bécsi földalattin 612
Wolfgang Röd: Lukács dialektik-fölfogása a Történelem és osztálytudatban 620
A Nemzetközi Schelling Társaság közleménye 629

4. szám:
Tóth Tamás: Magyarság és egyetemesség Lukács György életművében 659
Karádi Éva: Lukács fordulatának heidelbergi fogadtatása 683
Mesterházi Miklós: A világszellem kabinetparancsai (A "Történelem és osztálytudat" utóéletéhez) 699
Besenyi Sándor: Lukács György az elidegenedésről 728
Antonino Infranca: "A társadalmi lét ontológiájá"-tól a "Történelem és osztálytudat"-ig (Fenomenológia és ontológia mint a lukácsi marxizmus kontinuitásának jegyei) 770
Dokumentum
Kéri Elemér: Két évforduló - és egy harmadik (Lukács György 1985 - Antonio Banfi 1986 - Milánó 1987) 782
Lukács György: A marxista filozófia feladatairól az új demokráciában (1947) (Ambrus János bevezetőjével) 795
Tájékozódás
Német-magyar Lukács-konferencia Hamburgban 823
Michael Th. Greven: az objektív ész válsága, elidegenedés és etikai decizionizmus Lukács Györgynél és Max Webernél 824
Udo Bermbach: A politika meghaladása a forradalmi filozófiában (Lukács György néhány korai írásáról) 851
Frank Benseler: Lukács György "Ontológiájá"-ról 874
Lukács-ülésszakok a magyar egyetemeken
Budapest (Mezei György) 886
Debrecen (Soós Pál) 889
Pécs (P. Müller Péter) 892
Szeged (Siroki Dénes) 897

5-6. szám:
Bor István: A tulajdonfogalom kialakulása 921
Deák Dániel: A különösség megkérdőjelezése Immanuel Wallerstein történetfölfogásában 977
Bender Katalin: Marx közösségkoncepciójának vázlatos rekonstrukciója 997
Dokumentum
Kun Béla: A szektásságtól az ellenforradalomig (A KAPD kérdéséhez)
(Székely Gábor előszavával) 1010
Tájékozódás
Roger Scruton: Mi a konzervativizmus? 1034
Dirk Käsler: Max Weber és Lukács György - Epizódok a "polgári" és "marxista" szociológia viszonyáról 1067
Rezső Margit: Wolfgang Heise 1925-1987 1080
Szemle
Ruzsa Éva: Gazdasági modell és történelmi verifikáció (Witold Kula: A feudális rendszer gazdasági elmélete) 1081
Alekszand'r Markov: Korproblémák újszerű megvilágításban (Ivan Kalajkov: Civilizacija is adaptacija) 1085
Mezei György: Egy "nyitott marxista" könyve a szocializmus lehetőségeiről (Adam Schaff: Die kommunistische Bewegung am Scheideweg) 1090
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Filozófiai Szemle 1987. január-december Magyar Filozófiai Szemle 1987. január-december Magyar Filozófiai Szemle 1987. január-december Magyar Filozófiai Szemle 1987. január-december

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba