927.216

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

1917 - Egy év krónikája

Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

Huszár István: "Derengő szabadság hatalmas éve"7
Előszó11
Február13
Lenin: A fogságban sínylődő elvtársakhoz36
A politikai titkosrendőrség (Ohranka) jelentése a pétervári munkásmozgalomról39
Jakov Szverdlov száműzött levele Mihail Olminszkjijnek44
Grigorij Ter-Vaganyan: Moszkva tüntetni készül45
Mihail Rodzjanko: A robbanás előestéjén49
Bolsevik röplap a munkásnőkhöz52
A pétervári rendőrfönök vallomása az Ideiglenes Kormány vizsgálóbizottsága előtt53
A pétervári kerületközi szociáldemokraták röplapja54
A pétervári rendőrfönök jelentése az 1917. február 24-i tüntetésekről56
A bolsevik párt 1917. február 26-iki kiáltványa59
Anna Virubova-Tanyejeva: Hogyan éltünk a cárné palotájában?60
Alekszandr Lukomszkij: A forradalom híre a főhadiszálláson63
Ivanov tábornok vallomása az Ideiglenes Kormány vizsgálóbizottsága előtt66
A pétervári szovjet felhívás a főváros lakosságához72
Március75
Alekszandr Sotman: A februári forradalom Tomszkban96
Mihail Szmirnov: Kolcsak admirális ellenáll100
Szavelij Szapronov: A matrózok is zászlót bontanak103
A pétervári szovjet 1. számú napiparancsa a helyőrséghez106
Az Ideiglenes Kormány első felhívása106
A moszkvai Ideiglenes Forradalmi Bizottság felhívása108
Vlagyimir Sulgin: Hogyan mondott le II. Miklós?108
Vlagyimir Nabokov: Az Ideiglenes Kormány első ülése116
Vlagyimir Sztankevics: A munkás- és katonaküldöttek szovjetjének központjában121
John Reed: A legismertebb oroszországi politikai pártok jellemzése125
Katonalevelek a frontról129
Lenin levele Anatolij Lunacsarszkijnak132
Vlagyimir Nyevszkij: Nem várhatunk!133
Nyilatkozat Lenin és társai hazatéréséről134
A Németországon átutazók nyilatkozata135
Jakub Hanecki: Hogyan tért haza Lenin?136
Április143
Lenin: A proletariátus feladatairól a jelenlegi forradalomban154
Az OSZD(b)MP pétervári városi konferenciája158
Vlagyimir Nabokov: Mit mondott Kerenszkij Lenin hazatéréséről?165
A katonaküldöttek pétervári szovjetjének végrehajtó bizottsága Lenin tevékenységéről166
Bolsevik válasz a rágalmakra168
Plehanov lapja az anarchistákról169
Viktor Csernov: Az első pétervári találkozások170
Az Ideiglenes Kormány 1917. április 18-i jegyzéke a szövetséges hatalmaknak a háború régi céljainak megőrzéséről172
A szovjet vezetőinek reagálása a kormány jegyzékére174
A kadet párt nyilaktozata a kormány jegyzékéről174
Pavel Miljukov: Az áprilisi kormányválság176
Alekszandr Sotman: A kettős hatalom Tomszkban185
Katonalevelek a frontról189
Hogyan választották a Központi Bizottságot a Bolsevik Párt 1917. áprilisi konferenciáján?191
Május
Lenin: A "hatalom válsága"208
Földbirtokosok tiltakozó levele a földfoglalások ellen209
A kadet párt központi bizottságának nyilatkozata a hatalomról211
Katonalevelek a frontról213
A bolsevik párt pétervári bizottságának 1917. május 30-i rendkívüli ülése215
Június
Iraklij Cereteli: A június kilencediki tüntetés237
Lenin: A nép ellenségeiről240
A kozák csapatok kongresszusának határozata az Ideiglenes Kormányhoz való viszonyról241
Az Oroszországi Szociáldemokrata (bolsevik) Párt Központi Bizottságának felhívása242
A szovjetek I. összoroszországi kongresszusának felhívása a munkásokhoz244
Katonalevelek a frontról245
Július
Lenin: Minden hatalmat a szovjeteknek!261
Harccal védd meg jogaidat!262
Nyikolaj Szuhanov: Tüntetés vagy forradalmi kísérlet?263
Vaszilij Kajurov: Hogyan bújtattam Lenint?266
Lenin és Zinovjev illegalitásba vonulásukról269
Grigorij Zinovjev: Lenin a júliusi napokban270
Az Ideiglenes Kormány 1917. július 8-i nyilatkozata275
Alekszandr Lukomszkij: Kerenszkij miniszterelnök és a tábornoki kar megbeszélése278
Lenin: A három válság280
A bolsevik párt második pétervári városi konferenciája284
Katonalevelek a frontról297
A Délnyugati Front parancsnokának hadparancsa299
Az Állami Duma képviselőinek 1917. július 18-i különtanácskozása300
Tanácskozik a bolsevik párt VI. kongresszusa304
Augusztus
Katonalevél a frontról331
A bolsevik Katonai Szervezet levele a párt Központi Bizottságához331
Az OSZD(b)MP Központi Bizottságának felhívása az állami tanácskozásról. 1917. augusztus 12.332
Lenin: Hírek az összeesküvésről334
Kun Béla: "Le a szovjetekkel!"338
Kornyilov tábornok kiáltványa344
Pjotr Krasznov: A lázadók vezérkarában344
Szeptember
Új fogalom: az Orosz Köztársaság370
Lenin: A kompromisszumokról370
Egy tiszt naplójából (1917 szeptembere)375
Katonalevelek a frontról378
Lenin: Marxizmus és felkelés380
Fjodor Dan: A Demokratikus Tanácskozás, ahogyan én láttam384
Ülésezik a Bolsevik Párt Központi Bizottsága388
Az Ideiglenes Kormány 1917. szeptember 25-i nyilatkozata391
Miről írt a bolsevik sajtó?396
Lenin levele Ivar Szmilgához, a finnországi hadsereg, flotta és a munkások szovjetje területi bizottsága elnökéhez399
Marija Fofanova: Mikor érkezett Lenin Pétervárra?403
Jelena Sztaszova: Lenin levele a párt Központi Bizottságához407
Október
Lenin: Levél a Központi Bizottsághoz, a moszkvai bizottsághoz, a pétervári bizottsághoz, valamint a pétervári és a moszkvai szovjet bolsevik tagjaihoz430
A Bolsevik Párt Központi Bizottságának 1917. október 5-i tanácskozása432
A bolsevik frakció nyilatkozata az Előparlamentből való kivonulásról435
A Bolsevik Párt Központi Bizottságának 1917. október 7-i ülése437
A munkássajtó tudósításai437
Varvara Jakovleva: A történelmi tanácskozás440
A Bolsevik Párt Központi Bizottságának 1917. október 10-i ülése442
Mihail Lacisz: Lenin kapcsolata a pétervári elvtársakkal445
Miről írt a munkássajtó a felkelés előtti napokban?448
A Bolsevik Párt Központi Bizottságának 1917. október 16-i tanácskozása449
A tanácskozás utáni poémia461
A Bolsevik Párt választási listája463
A pétervári szovjetben465
A Bolsevik Párt Központi Bizottságának 1917. október 20-i tanácskozása466
A mensevikek felhívása a közelgő felkeléssel kapcsolatban472
A Bolsevik Párt Központi Bizottságának 1917. október 21-i tanácskozása473
A Bolsevik Párt Központi Bizottságának 1917. október 24-i ülése474
Lenin: Levél a Viborg és más pétervári kerületek bolsevik aktivistáihoz477
Szergej Korenyev: A fordulat egy ezredes szemével478
Nyikolaj Podvojszkij: A döntő órák484
Tudósítás a pétervári szovjet rendkívüli üléséről490
Oroszország polgáraihoz!494
Vlagyimir Miljutyin: Hogyan született a népbiztos kifejezés?495
A Munkás-, Katona- és Parasztküldöttek II. Összoroszországi Kongresszusának határozata a Népbiztosok Tanácsának megalakításáról496
Sztanyiszlav Pesztkovszkij: Az októberi pétervári napokról497
Fjodor Dan: Tárgyalás Kerenszkijjel500
Borisz Szavinkov. Hogyan hagyták ott a tisztek Kerenszkijt?502
Alekszandr Kerenszkij: Menekülésem a Téli Palotából503
Krasznov tábornok felhívása a kozákokhoz510
Pjotr Krasznov: Kozákokkal a főváros ellen511
Pavel Dibenko: Matrózokkal a kozákok ellen515
Jevegenyija Bos: Kijev is csatlakozik522
Vlagyimir Vorobjov: Pillanatképek az uráli forradalomról525
November
Lenin: A munkásellenőrzésről szóló rendelet tervezete559
Vlagyimir Szolovjov: A másik főváros forradalma560
Nyikolaj Muralov: A moszkvai barikádharcok568
Ivan Dmitrijev: A fordulat egy kisvárosban571
Alekszej Gyemjanov: Az Ideiglenes Kormány illegalitásban581
Az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottságnak és a Népbiztosok Tanácsának dekrétuma a rendek és a polgári rangok eltörléséről589
Katonalevelek a frontról590
Mojszej Frumkin: Forradalom Kelet-Szibériában592
Olga Joganszon: Az irkutszki "fehér ház" ostroma594
Az Összoroszországi Élelmezési Tanács felhívása: Éhínség fenyeget!596
Pjotr Kozmin: Az Élelmezésügyi Népbiztosság megszervezése598
December
Felhívás a részegeskedés és a garázdaság ellen614
Georgij Plehanov: Nyílt levél a pétervári munkásokhoz615
Lenin: Plehanov a terrorról618
Vlagyimir Boncs-Brujevics. Hogyan törtem le a józanságukat vesztett emberek tüntetéseit?620
Iszaak Koganyickij: A lemondott cár és családja Tobolszkban622
Vlagyimir Boncs-Brujevics: A pravoszláv egyház és a forradalom630
Borisz Szokolov: Az eszer párt illegális szervezkedése634
A legfelsőbb főparancsnok felhívása a forradalmi népi szocialista hadsereg létrehozására637
Január
Az első kormányrendek652
Az Igazságügyi Népbiztosság és a Helyi Önkormányzati Népbiztosság utasítása házasságkötéseket és születéseket nyilvántartó osztályok létrehozásáról652
Dekrétum az állami könyvkiadásról654
Minden ellenforradalmi tevékenységet az államhatalon funkcióinak kisajátítására irányuló törekvésenek kell tekinteni656
Borisz Szokolov: Bizottság az Alkotmányozó Nemzetgyűlés védelmére656
Vlagyimir Boncs-Brujevics: Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés megnyitása659
Részletek az Alkotmányozó Nemzetgyűlés jegyzőkönyvéből666
Magyar internacionalista a magyarországi helyzetről677
Lenin: Másvilági emberek678
Vlagyimir Antonov-Szaratovszkij: Találkozás Szovjet-Oroszország vezetőjével679
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
1917 - Egy év krónikája 1917 - Egy év krónikája 1917 - Egy év krónikája

A borító enyhén kopott.

Állapot:
1.360 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba