A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szeged története 2.

1686-1849

Tartalom

A szerkesztő előszava (Farkas József)11
A felszabadított város beilleszkedése a királyi Magyarország állam- és társadalmi rendjébe13
A török kiűzésétől a Szatmári Békéig (Szakály Ferenc)15
Szeged visszavétele15
Katonai és kamarai igazgatás alatt25
A Rákóczi szabadságharc időszaka46
A vár és a város újjáépítése. További katonai és kamarai építkezések (Nagy Zoltán)68
A szabad királyi jogállás visszaszerzése és érvényesítése (Vass Előd)83
Küzdelem a kiváltságok biztosításáért83
Az 1719. évi oklevél93
A város jogi kiváltságai100
Népesedési viszonyok (Kováts Zoltán)107
Az össznépesség a XVIII. század első évtizedeiben109
A népességfejlődés folyamata, tényezői133
A közegészségügy helyzete és a halandósági viszonyok148
A város össznépessége és a népmozgalmi arányok163
Gazdaság és társadalom171
Mezőgazdaság és agrártársadalom (Rákos István)173
A város földesúri joga és határának kialakulása (Rákos István - Vass Előd)173
Határhasználat és tulajdonviszonyok182
Állattenyésztés193
Szántóföldi művelés215
Szőlő- és gyümölcstermesztés249
Erdőgazdálkodás262
A szegedi tanyás gazdálkodás267
Úrbéres jobbágyok, szerződéses és bérlő kertészek278
Ipar és iparos rétegek301
A város ipara a XVIII. században (L. Csajági Réka)301
A reformkori város ipara (Eperjessy Géza)333
A város kereskedelmi élete és kereskedő társadalma (Farkas József)380
A kereskedelmi feltételek alakulása380
A város kereskedő társadalma (Farkas József - L. Csajági Réka - Rákos István)391
A város kereskedelmi forgalma405
Hitelélet és tőkefelhalmozás (Farkas József - L. Csajági Réka)433
Az életmód és tárgyi ellátottság (Juhász Antal)439
A lakóház és a gazdasági épületek439
Házberendezés452
A táplálkozás470
A ruházat471
A polgárosodó város társadalma (Gergely András)484
Egy frontier telep várossá alakul484
A kameralista fejlődéstől - a merkantilista polgárosodásig489
A merkantilizmus és liberalizmus korszakváltása500
Liberális társadalmi törekvések - szociális feszültségek512
A város önkormányzata és gazdálkodása (Vass Előd)515
Városigazgatás517
Az államkormányzat és vármegye szerepe a város életében517
Az önkormányzat igazgatási tevékenysége528
A városi bíráskodás. A boszorkányperek és a jogalkalmazás555
A város gazdálkodása567
Az adózás és adóztatás567
A városi haszonvételek és a gazdálkodás576
A városi hitelek és a pénzügyi mérleg587
A város művelődéstörténete597
Művelődési viszonyok a XVIII. században (Gergely András)599
Az egyházi épületek felújítása (Nagy Zoltán)599
Az egyházi és hitélet (Gergely András - Vass Előd)610
Az oktatás fejlődése614
A piaristák irodalmi tevékenysége (Szörényi László)617
Egyházi és világi muzsika627
A közerkölcsök és a társasélet628
A nemzeti-polgári fejlődés nagy előfutárai633
Dugonics András (1740-1818) (Szörényi László)633
Vedres István (Gergely András)656
A reformkori város kulturális élete (Gergely András)669
A későbarokk és klasszicizmus kora az építészetben (Nagy Zoltán)669
Az oktatás fellendülése695
Könyvkiadás és olvasás699
A színjátszástól a színházig703
A zeneélet kialakulása706
A hagyományőrző népi hitvilág és hitélet708
A polgári társasélet szerveződése713
A reformkori város kulturális arculata715
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc időszaka (Szántó Imre)719
A reformmozgalom és forradalom Szegeden721
A liberális politikai mozgalom kibontakozása721
A város csatlakozása az 1848-as márciusi forradalomhoz730
A fegyveres harc 1848 nyarán741
A szeptemberi fordulattól a szabadságharc bukásáig761
A város a szeptemberi fordulat után761
A Délvidék feladása és Szeged 1848-1849 telén774
Szeged a tavaszi hadjárat idején782
Szeged az 1848-49-es szabadságharc alkonyán786
Rövidítések jegyzéke797
Fényképek jegyzéke805
Grafikai mellékletek jegyzéke809
Személy- és földrajzinév mutató811
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szeged története 2. Szeged története 2. Szeged története 2. Szeged története 2.
Állapot:
1.990 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba