A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Száz magyar költő legszebb versei Balassitól Weöresig

Szerző

Kiadó: Új Palatinus-Könyvesház Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 284 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 13 cm
ISBN: 963-9487-74-0
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

A szép versekkel úgy vagyunk, mint a szép nőkkel: egy-egy szépségkirálynő-választás után, ha kimegy az ember az utcára, biztos, hogy szembejön legalább négy-öt, a tévében látottaknál szebb lány. Ők esetleg nem is jelentkeztek a versenyre. "Csak" szépek. Ilyenek az itt összegereblyézett versek is, vannak köztük közismert szépségek, de akadnak egyszerűen csak szépek, még szebbek, kevésbé szép legszebbek, aszerint is, hogy az olvasó milyennek látja őket.

Tartalom

Balassi Bálint: Borivóknak való, Egy katonaének, Adj már csendességet...5
Rimay János: Kerekdéd ez világ..., Valjon s de mi haszon...10
Nyéki Vörös Mátyás: Fons, speculum, gramen, oculis dant alleviamen13
Beniczky Péter: Az esztendőnek négy részeinek mivoltárúl, Mennyi csillag égen villag...14
Fráter István: Az olvasóhoz17
Zrínyi Miklós: Peroratio, Befed ez a kék ég...18
Eszterházy Pál: Egy kis karvolymadárról való táncének, Egy sólyommadárról való ének19
Petrőczi Kata Szidónia: Siralmas volt, tudom..., Sebes árvizeknek...24
Benefi Jánosné: Elhagyott feleség26
Amade Antal: Lelovics László uram órácskája leábrázolása28
Betlen Katalin: Bűneibűl a Krisztushoz megtérni kivánó töredelmes lélek30
Faludi Ferenc: Tarka madár, Forgandó szerencse34
Amade László: A szép fényes katonának arany, gyöngy élete..., Szép Cziczerkém...37
Ráday Gedeon: A tormába esett féreg, Az felettébb szokásba jött orcafestés ellen Dorilisról45
Baróti Szabó Dávid: Sokadalom, Egynémelly kisasszonyról47
Csenkeszfai Poóts András: Az esztendő őszi szakaszának, a mi nyelvünkön nem szinte helyesen esett őszi nevezeteiről. Úgymint: amely az idevaló klima alatt nem ősz hajat képzeltető hószállongással, hanem nagyobbrészint esőzéssel, s barna habarékkal foly.49
Fekete János: Ének, A V...Z püspök versek50
Rájnis József: A vargafiakhoz54
Barcsay Ábrahám: A kávéra, Testamentum, Gazdálkodva éljünk57
Bessenyei György: Bessenyei György magához59
Révai Miklós: Haragos embertől való irtózás, A lélek halhatatlansága61
Péczeli József: Nyúl, békák, Jobbágy és halál63
Virág Benedek: A kalitkába zárt madárról66
Földi János: Barátság tűköre, Idegen szépség68
Ányos Pál: A lenyugovó naphoz70
Verseghy Ferenc: Az irígységhez, Az igaz bölcs71
Újfalvy Krisztina: Ez az élet úgy se sok.., Komor idők, vas-szín napok...73
Édes Gergely: Némely tavaszi madarakról, Fannihoz. Nagyvázsony 180075
Batsányi János: Egy híres verselőre, A látó78
Vályi Nagy Ferenc: Az álomhoz80
Fazekas Mihály: Nyári esti dal, A kelletekorán jött csendes esőhöz83
Szentjóbi Szabó László: Az első borotválkozás, A gyermekkori idők emlékezete86
Dayka Gábor: A tavasz, Diák levele apjához89
Kisfaludy Sándor: A kesergő szerelem - 76. dal, 126. dal, 172. dal91
Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz, A Reményhez93
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, Fohászkodás98
Fáy András: Az asszonygyűlölő101
Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa103
Ungvárnémeti Tóth László: A tisztválasztás, A magvető104
Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vanitatum vanitas106
Dukai Takách Judit: Klavíromhoz111
Vörösmarty Mihály: Szózat, A merengőhöz113
Czuczor Gergely: A falusi kis leány Pesten117
Szemere Miklós: Avult csuha, Nagy sár119
Eötvös József: Oh, lennék felhő...123
Arany János: Családi kör, A világ124
Tompa Mihály: Az én lakásom129
Vachott Sándor: Ha nap vagy...132
Lauka Gusztáv: XIX. század, Vers cím nélkül134
Dózsa Dániel: Városon139
Petőfi Sándor: A puszta télen, Itt van az ősz, itt van ujra...142
Madách Imre: Metamorphosis, Dalforrás146
Jókai Mór: Nyelvtani gyakorlatok149
Lévay József: Szüretünk, Mikes151
Gyulai Pál: Hadnagy uram, Írói recept156
Vajda János: A virrasztók, Húsz év mulva158
Kis József: Uj Ahasvér, Tüzek161
Endrődi Sándor: Eső, Tanitsalak?166
Ábrányi Emil: Ágyugolyók az Arzenál udvarán169
Vargha Gyula: A halál hídjánál, Pasztell-kép171
Jakab Ödön: Komoly tervek173
Reviczky Gyula: Nirvána, Magamról175
Czóbel Minka: A por178
Komjáthy Jenő: Füst180
Kozma Andor: A karthágói harangok182
Zempléni Árpád: Bizonytalan költők185
Palágyi Lajos: Irigylem187
Makai Emil: Jouron188
Heltai Jenő: Mert dalaimnak...190
Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában, Emlékezés egy nyár-éjszakára191
Kaffka Margit: Leánykérés194
Somlyó Zoltán: Hajnali imádság, Diadém195
Juhász Gyula: Tápai lagzi, Anna örök198
Kemény Simon: Gyümölcsök200
Babits Mihály: Esti kérdés, Jónás imája202
Szép Ernő: Tiszapart, Milyen jó nékem lefeküdni205
Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd, Hajnali részegség208
Tóth Árpád: Rímes, furcsa játék, Körúti hajnal215
Kassák Lajos: Mesteremberek, (Úr ír)218
Karinthy Frigyes: Előszó, Nihil220
Áprily Lajos: Március, Narcissus225
Füst Milán: A szőlőműves, Öregség227
Nadányi Zoltán: Körmenet229
Erdélyi József: Reggel231
Sinka István: Anyám balladát táncol, Lovasok opál mezőkön233
Sárközi György: Könnyesen és támolyogva, Esőcseppek236
Gulyás Pál: Selyemhernyó238
Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma, A földvári mólón239
Márai Sándor: Halotti beszéd242
Berda József: Húsleves dicsérete, Szép kacsa dicsérete244
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról245
Tamkó Sirató Károly: Dal a tóról, Vers háborúban252
József Attila: Óda, Tudod, hogy nincs bocsánat254
Hajnal Anna: A hagyma szól260
Dsida Jenő: Nagycsütörtök, A sötétség verse261
Radnóti Miklós: Nem tudhatom..., Hetedik ecloga263
Vas István: Határozók és kötőszavak, Költözés266
Kálnoky László: Bordaműtét, A műfordító halála269
Jékely Zoltán: Csontjaimhoz, A marosszentimrei templomban271
Weöres Sándor: Fű, fa, füst, Az éjszaka csodái273
A szerkesztő utószava281
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem