839.023

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Mezőgazdasági üzem és számtartás 1930.

Könyvviteli, adóügyi és gazdasági szemle - II. évfolyam

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 303 oldal
Sorozatcím: Mezőgazdasági üzem és számtartás
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: 9 szám egyben, folyamatos lapszámozással. A címlapok hiánya miatt az egyes lapszámok nem beazonosíthatóak. Teljes évfolyam. Fekete-fehér képekkel illusztrált. Szerkeszti: Vargha László törvényszéki hites könyvszakértő.

Előszó

Részlet a könyvből:

Mezőgazdasági hírszolgálat.

A magyar mezőgazdaság legnagyobb baja az, hogy a termeléstechnikai kérdések mellett nem szentel elég időt az üzemgazdasági és kereskedelmi... Tovább

Tartalom

I. CIKKEK, ÉRTEKEZÉSEK, TANULMÁNYOK
Juhos Lajos: Mezőgazdasági hírszolgálat 3
Kazinczy József: Az állatállomány értékelése a jövedelemadó szempontjából 5
Mészárovits Tibor: Értékelés, leírás és adózás 7, 47, 77
Frtedländer Emil: A búza ára és értékesítése 13
Dr. Kierer Andor: Igazgatósági tagok felelőssége vállalatuk illetéktartozásaiért 19
Dr. Rege Károly: A mezőgazdasági könyvvezetés és az adóztatás 22
Czirfusz Ödön: Kisbirtokok terményeinek baromfiak révén való értékesítése 24
Dr. Vutskits György: Werbőczy Hármaskönyve, mint fontos üzemtani forrás munka 41
Stolp Ödön: A gazdasági számvitel tanításáról 53
Dr. Zádor I. Károly: Az adóköteles jövedelem és a rejtett tartalékok 56
Gál Miklós: Gyakorlati kettős számtartás a mezőgazdaságban 61, 81
Dr. Sulyok Endre: Az adóbevallások kellékeiről 64
Ladányi István: Hozzászólások az állatállomány értékeléséhez 69
Dr. Grabovszky Miklós: A gazdatitkárok 73
Dr. vitéz Tanka Tibor: Az egyenesadó-kivetési munkálatok jelentősége gazdasági életünkben 83
Dr. Schranz András: Modern üzemi analízis 87
Polich Simon: Kisebb gazdasági malmok anyagnyilvántartása 90
Dr. Kozma Károly: A bizományi ügyletek jellemzése 98
Dr. Vutskits György: Columella üzemtana? 105
Dr. Szelényi Ödön: Újabb rendeletek a közadók kezelése, valamint a végre
hajtási eljárás körül 111
Polich Simon: A ga2dasági számvitel tanításáról 115
Dr. Domokos Gyula: A közös háztartás, mint gazdasági egység a jövedelem
adó szempontjából 116
Dr. Schranz András: A német racionalizáló mozgalom 119
Dr. Jakab Dezső: Közkegyelemben részesülnek-e az úgynevezett adószabálytalanságok 123
Veress Jenő: Utazási előlegek könyvelése 125
Dr. Fluck András: Végkielégítés és nyugdíjmegváltás a jövedelemadó szempontjából 128
Nyárády József: A reklám kézikönyve 129
Dr. Vutskits György: Üzemvezetés elméletileg - üzemvezetés a gyakorlatban 137
Balogh Károly: A racionális önköltségszámítás 142, 176
Stolp Ödön: A számvitel tanításáról 146
Dr. Szelényi Ödön: A váltók után járó illeték 149, 271
Szász Antal: A magyar auditorkérdés jelentősége 151
Dr. Pethő Tibor: Váltóelfogadótársak, mint kezestársak 157
Dr Baross József: Gyakorlati megvilágítás az adásvevési szerződések illetékezése köréből 159, 185
Forbát Manó: A pontos könyvelés az üzletvitel szeizmográfja 161
Stein Lajos: Az állatok állagváltozásainak mérlegi kezelése 169
Dr. Szelényi Ödön: A boletta-törvény és rendelet ismertetése 187
Dr. ifj. Széll László: Kettes, vagy négyes fogatokkal dolgoztassunk-e? 190
dévai Varga László: A boletta hatása a búzatermesztés rentabilitására . . 193
Czirfusz Ödön: A tehén, sertés és tyuk gazdasági értékének összehasonlítása 197
Dr. Vutskits György: A mezőgazdasági üzemtan szociálpolitikai hézagai . . 201
Dr. Szelényi Ödön: A boletta-törvény és rendelet ismertetése 207
Dr. Zádor I. Károly: Az állatok állagváltozásainak mérlegi kezelése . . 211
Dr. Sulyok Endre: Közszolgáltatások levonása a jövedelemadó-becslésnél . 217
Dr. Stein Lajos: A számvitel aláértékelése a közhiedelemben 221
Dr. Hajdú Miklós: Az alkalmazott joglemondása 228
Dr. Schranz András: A könyvviteli gépek és szerepük a modern nagyüzemben 233
Dr. Stein Lajos: Az állatok állagváltozásainak mérlegi kezelése 246
Dr. Szelényi Ödön: A gabonajelzálogról 248
Szepessy Géza: Kettes vagy négyes fogatokkal dolgoztassunk-e? 251
Bellán László: A mérleg 254
Kulin Sándor: A mezőgazdasági számtartás és üzemstatisztika legfontosabb
feladatai 256
Kulin Sándor: A svájci üzemi tanácsadó, mint a mezőgazdaság fejlesztésének
egyik legújabb eszköze 265
Dr. Stein Lajos: Tartalékolás? ... Jóváírás? ... 274
Balogh Károly: A racionalizálás fogalma, története és köre 276
Dr. Sulyok Endre: A mezőgazdaság adóterhe, figyelemmel egyéb termelési
ágak adóterhére 283
Veress Jenő: Átmenő kamatok 288
II. TÖRVÉNYCIKKEK.
A bérmunkában előállított árúk forgalmiadója 26
A kimenő számlák alapján fizetendő általános forgalmiadó 27
Adóamnesztia 104
A darálásról szóló rendelet alkalmazása 291
Gazdasági cselédek és munkások biztosítása baleset ellen 292
III. RENDELETEK
Idegen államok pénznemeinek átszámítási kulcsa az örökösödési illeték és
forgalmiadók szempontjából . . . .37, 72, 103, 134, 165, 200, 231, 262, 296
A mezőgazdasági ingatlanok vagyonváltsága fejében fizetendő búza ára 37, 72,
103, 134, 165, 231, 262, 296
A malmok vámőrlése fejében megkeresett gabonának a forgalmiadó alapjául
szolgáló átlagos ára 37, 72, 103, 134, 165
Lengyelországgal való táviratlevél-forgalom felvétele 37
A külföldre kiviendö vöröshagyma-, dughagyma- és fokhagymaszállítmányok
növényegészségügyi ellenőrző vizsgálata 37
A mezőgazdasági munkások munkaereje jogosulatlan kihasználásának meggátlása
A Jugoszláviával való vasúti árufuvarozás szabályainak enyhítése 37
A közös legelők gyepesítésére kedvezményes árú fűmag szétosztása . 37
Az Országos Gyümölcsszeszforgalmi rt. által módosított Ügyrend jóváhagyása 38
A Litvániával kötött kereskedelmi és hajózási egyezmény életbelépésével kapcsolatban követendő eljárások 38
A távirat-forgalomnak a Szerb-Horvát-Szlovén királysággal való felvétele .38
A köztenyésztésre nem szánt mének kötelező elővezetése és vizsgálata 72
A falusi Kislakásépítési Szövetkezettel kapcsolatos rendelkezések . . .72
Az állandó (idény-) legeltetés vagy teleltetés céljából idegen község (város
területére marhalevél nélkül hajtott állatoknak származási bizonyítvány-
nyal való ellátása 103
A keresetiadóról szóló hivatalos összeállítás némely részének módosítása és
kiegészítése 103
A jövedelem- és vagyonadóra vonatkozó törvényes rendelkezések hivatalos
összeállítása némely rendelkezésének módosítása és kiegészítése 103
A szivarkahüvely és szivarkapapir adóról szóló 1921 :XIX. t.-c. végrehajtás
utasításának kiegészítése 134
A cukorvám emelése 134
A községi betegápolási pótadó 1930. évi kivetési kulcsa 134
A Budapest-Madrid közti távbeszélő-forgalom megnyitása 134
A dán államjelzéssel ellátott személyszállító gépjárműveknek a közúti adó
alól való mentesítése 135
A tej és tejtermékek fogyasztásának fokozása 165
Az örökösödési ügyekről a kir. közjegyzőnél vezetett lajstrom másolatának
a kir. adóhivatalok részére való megküldése 165
A hitelesítés alá bocsátható mértékek és mérőeszközök kellékei, hibahatárai
és az azokon alkalmazandó hitelesítési bélyeg 165
A zárt tartályokból kiszolgáltatott folyadékok mérésére szolgáló mérőeszközök
és mérőkészülékek hitelesítése 166
A borjúfejbőrök után megállapított kiviteli vám felfüggesztése 166
A közös (köz-) legelők gyepesítésére kedvezményes árú fűmag szétosztása 166
Az árpaküldemények behozatalának szabályozása 166
A háziipari kenyérsütés 166
A mértékek és mérőeszközök hitelesítése . . .166
A dobozba csomagolt vajnak állami ellenőrzőjeggyel való ellátása . .166
A termelési adó alá eső szeszfőzdékben előállított szesz (gyümölcspálinka)
után járó szesztermelési adó és kincstári árrészesedés fizetésének könynyítése 166
A motorhajtásra szánt nehéz benzinhez való keverés céljára szolgáló viztelenített szesz árának megállapítása 166
Az öt- és kétpengős ezüstérmék kibocsátása 166
Egyes gabonaneműek őrlési díjának megállapítása 200
Csomagok tömeges feladása esetén a díjelőlegezési eljárás engedélyezése 200
A magyar-portugál kereskedelmi megállapodás életbeléptetésével kapcsolatos intézkedések 200
A részvénytársaságok és szövetkezetek egyesülésének illetékmentességéről
szóló rendelet időbeli hatályának újabb meghosszabbítása 200
A dohánygyártmányok behozatala alkalmával fizetendő engedélyilleték össze
gének felemelése 200
A Görögországgal való utalvány és utánvételi forgalomban az utalványok és
utánvételi utalványok legmagasabb összegeinek dollárban való megállapítása 200
A vámkedvezményes behozatali forgalomban érkező póstaküldemények vámkezelése 200
Az egyes gabonaneműek értékesítése érdekében szükséges intézkedések 200
A vasúti árúfuvarozás tárgyában kötött Nemzetközi Egyezményben megállapított enyhébb szabályok érvényesítése az olasz vasutakkal való forgalomban 231
Egységes papír és nyomtatványalakzatok rendszeresítése 231
A vámörlő malmok forgalmiadójának átalányösszegben való megállapítása 231
Elő állatoknak és növényeknek átköltözködési ingóságként vámmentesen
való kezelése 232
A kávé, tea és fahéj vámjának felemelése 232
Az elhunyt építőiparos iparának az utódok által való folytatása 232
Az inségjárulékok kivetése 262
Az épületburkoló iparnak iparigazolvány alapján gyakorolható képesítéshez
kötött iparrá nyilvánítása 263
Az óvadékképes értékpapírok jegyzékének kiegészítése .263
A Magyarországgal szerződéses viszonyban nem álló országokból származó
áruk behozatalának korlátozása 263
A vámtarifa 385. tétele alá tartozó mindennemű enyv szerződéses viszonyban nem levő országokból való behozatalának külön engedélyhez kötése 263
A póstai küldeményeken hirdetések alkalmazása 263
Rádióvevőkészülékeket engedélyokirattal nem biró egyéneknek is ki lehet
szolgáltatni 263
Kézbesíthetetlen küldeményeknek a feladónál való kényszerkézbesítésének
megszüntetése 264
Az Országos Lakásépítési Szövetkezetnek illeték és általános forgalmiadóleróvás kötelezettség alól való mentesítése 264
Burgonyarákkal, kolorádóbogárral, burgonyamollyal, földi bolhával fertőzött országok 264
Nikotinmentesített dohánygyártmányok forgalombahozatala 264
A gabonajelzálogok nyilvántartása Budapesten 264
A cukorrépa után fizetendő forgalmiadó alapjául szolgáló répaár megállapítása 296
A vámelőjegyzési eljárásban kezelt boroshordókról az űrtartalom és tarasúly
belföldön való jelzésének tárgyában kiadott rendelet hatálya alá eső borkereskedelmi vállalatok hivatalos jegyzéke 296
Az akciószövetekkel való házalás megengedése 296
A töltényeket és gyújtózsinórokat tartalmazó póstacsomagok súlyhatárának
felemelése és szállítási feltételeinek megkönnyítése 296
IV. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE
A külkereskedelmi hírszolgálat Svájcban 30
A tőzsdén jegyzett vállalatok 1928. évi osztaléka 32
Olasz forgalmiadó-rendelkezések a külkereskedelmi forgalomra 34
V. VEGYES KÖZLEMÉNYEK
Gazdatanácsadó 28, 102, 132
Adómérséklésben részesülnek a fagykársújtotta szöllösgazdák 35
A szatócs 35
A katonai szolgálat alatt szerzett ipari képesítés 35
Illetékjogunk kifejlődése és reformja 35
A felmondási idő szempontjából nem az iskolai végzettség, hanem ü munkakör az irányadó 36
Dr. Lautenburg István: Kettős könyvvitel és mérlegkészítés 36
A modern részvénytársasági mérleg és eredménykimutatás 131
A kereskedelem veszteségforrásai 259
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elvi jelentőségű állásfoglalása . . 260
A vöröshagyma vasúti fuvardíjszabása 260
Külemi törzskönyvezés a szarvasmarhatenyésztésben 293
A gyümölcsös kettős kihasználása 295
Héjjastól vagy hámozva fogyasszuk-e a gyümölcsöt? 294
Hogyan lehet felhasználni a vadgesztenye termését 294
Hogy használjuk a kútvizet öntözésre 294
Nemzetközi baromfikiállítás 294
A baisseclausula értelmezése 294
Pálinka (gyümölcsszesz) nagybani eladásával foglalkozó nagykereskedő nem
vásárolhat a termelőtől 295
A bor apadása adózási szempontból 295
Csak 55 fokon aluli borpárlatot lehet pálinkagyártásra beszerezni 295
Katonai szükségletek beszerzése a termelőktől 295
Adónaptár 38, 71, 102, 135, 166, 199, 230, 264, 296
Szerkesztői üzenetek 38, 72, 103, 135, 164, 199, 232, 261, 295
VI. Döntvénytár.
Tantiémadó.
A tantiémadó kulcsának megállapításánál az egy-egy javadalmazottnak fizetett összeg irányadó 167
Földadó.
Közig. bíróság 2937/1898. és 6314/1905. sz.
Ha a föld haszonbérlője a haszonbért elemi csapás esetében is egész
összegében tartozik fizetni, és az adókat a földtulajdonos viseli, elemi kár
címén akkor sincs adóelengedésnek helye, ha a haszonbérszerződés szerint az
elengedhető adó a haszonbérlőt illetné . 136
Az ártérben fekvő földterületnél árvízkár címén földadóelengedésnek akkor sincs helye, ha kivételes időjárás volt 168
Vagyonátruházási illeték
Közig. bíróság 2994/1921. sz.
A haszonélvezet megszűnése előtt önként befizetett illeték visszatérítésének helye nincsen 167
Okirati illeték.
Közig. bíróság 19.411/1926. sz.
A 79.200/1920. számú pénzügyminiszteri rendelet 9. §-ának 4. bekezdése
az illetékszabályok 73. §-ára utalással megfelelő egyesség hiányában
csak arra az esetre és kizárólag a fél javára biztosítja az utólagos kiegyenlítés jogát, ha a mellékszolgáltatások a hivatalok által a felek előzetes
meghallgatása nélkül értékeltettek 136
Házadó
1921: LI. tc. 7. §.
Valamely földszintes épületre az 1921. LI. tc. hatálya alatt épített emeleti rész adómentességének elismerését nem lehet megtagadni azon a cimen,
hogy ez az épület évekkel ezelőtt szintén emeletes volt s tűzvész pusztítása
következtében lett földszintes az épület . . 104
Közig. bíróság 3543/1928. sz.
I. Csak a külön szedett házbérfillér nem számítandó a nyers házbérjövedelemhez, vagyis a nyers házbérjövedelemből házbérfillér címén levonásnak helye nincs.
II. A bérlő által a bérbeadónak fizetett lelépési díj a nyers házbérjövedelemhez tartozik 136
Közig. bíróság 21.111/1926. sz.
A vállalat alkalmazottai által természetbeni lakásként használt épületrészek házadókötelesek 136
Közig. bíróság 19.857/1913. sz.
A gazdasággal együtt bérbeadott mezőgazdasági szeszgyár nem tekinthető a gazdaság folytatására szükséges épületnek és így az erre eső béröszszeg házadó alá esik 136
Törvényke és illeték
Közig. bíróság 15.069/1926. sz.
Az időközi értékeltolódásra való tekintettel, de csupán a perköltségnek nagyobb összegben való megállapítása céljából tett pertárgy értékelési
nyilatkozat a perérték megváltoztatásának nem tekinthető 104
Közig. bíróság 21.661/1926. sz.
A pergátló kifogást elvető határozat után járó és az alperest terhelő illeték a per tárgyának értékére való tekintet nélkül bélyegben róvandó le 136
Az ítélet kihirdetéséről felvett jegyzőkönyv nem tekinthető tárgyalási
jegyzőkönyvnek 136
Társulati adó
Közig. bíróság 3275/1927. sz.
A felszámolás tartamára csak a felszámolás eredménye alapján lehet
az adót kivetni - 39
Közig. bíróság 19.181/1925. sz.
A vállalat tartozásainak nagysága nem lehet ok arra, hogy a társulati
adó töröltessék, mert a tartozásokkal szemben követelések is vannak és az
adóköteles nyereség megállapításánál a mérleg egyenlegéből, vagyis a tartozások és követelések között mutatkozó különbözetből kell kiindulni . . .39
Közig. bíróság 15.751/1891. sz.
A tartalékalapból vett kölcsön törlesztésére fordított összeg a nyers jövedelemből le nem vonható 39
Közig. bíróság 12.231/1927. sz.
Kinnlevő számlák végösszegeihez hozzáírt 2 százalék forgalmiadó, ha
nem az illető üzletévet terheli, adómentesen nem tartalékolható 39
Közig. bíróság 12.992/1906. sz.
A társulati adó megállapításánál a részvénytársaságok közgyűlésén
behajthatatlannak minősített követelések az üzlet nyers jövedelméből levonandók akkor is, ha azok a társaság vagyonmérlegében behajthatatlannak
kitüntetve nem lettek 104
Közig. bíróság 2.152/1920. sz.
Kétes követelés címén leírt összeg levonandó, mert a lényeg nem az,
hogy a követelés leírása mily címen történik, hanem az, hogy a leírás tényleg megtörténjék és pedig azért, mert azt az adóstól a vállalat nem tudja behajtani 168
Jövedelem- és vagyonadó
Közig. bíróság 4.125/1919. sz.
Tőkebefektetési célzattal megvett értékpapíron elért nyereség vagyonszaporulat, s így nem esik jövedelemadó alá 39
Közig. bíróság 73711926. sz.
Ha a jövedelem bérgabonából áll, akkor jövedelemadó szempontjából
az esedékesség napján bírt értéket kell figyelembe venni, míg a vagyonérték szempontjából a december 31.-i értékét 39
Közig, bíróság 15.476/1917. sz.
A nyers bevétel megszerzésére fordított kiadás az összes jövedelemből
akkor is levonandó, ha az az illető jövedelemforrásból eredő jövedelmet meghaladja 39
Városi vagyonátruházási illeték.
Közig. bíróság 2.105/1927. sz.
Budapest székesfővárost önálló és az államtól független ingatlan értékelési jog meg nem illeti, tehát a városi ingatlan vagyonátruházási illeték
alapjául változatlanul el kell fogadnia az állami illeték alapját 136
Egyéb döntvények.
A „fix" ügylet fogalma 39
Kuria, jogegységi tanács 40. sz
Felmondási idő, a két évet el nem érő szolgálat esetében 135
Kúria, jogegységi tanács 41. sz
A felmondási idő megállapításánál a felmondás időpontjáig eltöltött szolgálati
időhöz a felmondás idejét nem kell hozzászámítani 125
Kúria, jogegységi tanács 42. sz.
Az egy éves felmondási idő megállapítása 135
Tőzsdebíróság 3.606/1925. sz
A minőségi átvétel elmulasztása 167
Kuria, 1928. X. 31., 3.697/1928. sz
Végrehajtási eljárás folyamán megállapított készpénzbeli egyenérték . .168
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Mezőgazdasági üzem és számtartás 1930. Mezőgazdasági üzem és számtartás 1930. Mezőgazdasági üzem és számtartás 1930. Mezőgazdasági üzem és számtartás 1930. Mezőgazdasági üzem és számtartás 1930.

Az első kötéstábla eredeti. Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba