A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nemek közötti esélyegyenlőség

A nemek közötti esélyegyenlőség a nemzetközi egyezményekben és a közösségi jogban/Tanulmányok és dokumentumok

Előszó

A nők jogai emberi jogok. Ezt a sokak számára egyértelmű kijelentést az ENSZ Nők IV. Világkonferenciáján 1995-ben elfogadott Pekingi Nyilatkozat fogalmazta meg válaszul arra, hogy a mindennapi... Tovább

Tartalom

Előszó 11
I. rész: A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ Egyezmény
Lakatos István: A CEDAW és Kiegészítő Jegyzőkönyve 15
Előszó 15
Rövid áttekintés az ENSZ emberi jogi rendszeréről 15
A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló Egyezmény létrejöttének története és körülményei 17
Az Egyezmény fő rendelkezései 19
Az Egyezmény sajátosságai a hozzá fűzött fenntartások tükrében 22
A Nőkkel Szembeni Hátrányos Megkülönböztetés Kiküszöbölésével Foglalkozó Bizottság 24
A Bizottság általános ajánlásai 28
A Bizottság helye az ENSZ emberi jogi mechanizmusán belül, kapcsolatai a civil társadalommal 31
A CEDAW Kiegészítő Jegyzőkönyve 32
A CEDAW az Európai Unió emberi jogi politikájában 35
Epilógus 37
Mellékletek 40
I. Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések (diszkrimináció) minden formájának kiküszöböléséről 40
II. A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyve 53
III. A CEDAW és Kiegészítő Jegyzőkönyvének Részes Államai 58
IV. A Nőkkel Szembeni Hátrányos Megkülönböztetés Kiküszöbölésével Foglalkozó Bizottság tagjai 2001-ben 62
II. rész: A Nemzetközi Munkaügyi szervezet egyezményei és ajánlásai
Czuglerné Ivány Judit: A nők jogai az ILO standardokban 65
Nyilatkozatok és határozatok 65
Egyezmények és ajánlások 66
Egyenlő díjazás 67
A foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetés 70
A családos munkavállalók védelme 73
Az anyaság védelméről szóló egyezmények 74
A nők egészségét védő egyezmények 76
Egyéb ILO standardok, amelyek érintik egyes rendelkezéseikben a nők és férfiak esélyegyenlőségét, az egyenlő bánásmód kérdéseit is 77
Mellékletek 79
I. A nők jogait érintő ILO egyezmények és a ratifikációk száma 79
II. 100. számú egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazása tárgyában 80
III. 103. számú egyezmény az anyaság védelméről (módosított) 84
IV. 111. számú egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről 91
III. rész: Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény
Weller Mónika: A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján 97
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az egyéni panaszjog intézménye 97
A diszkrimináció tilalmával kapcsolatos alapfogalmak 100
A nők és férfiak közötti diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Egyezményének 14. cikke alapján 103
Az Egyezmény 12. jegyzőkönyve 110
A magyar jogrendszer összhangja az Egyezménnyel a diszkrimináció tilalma terén 114
Mellékletek 116
I. Egyezmény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről 116
Kiegészítő jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez 129
Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez az Egyezményben és első kiegészítő jegyzőkönyvben már benne foglaltakon felüli egyes jogok és szabadságok biztosításáról 129
Hatodik kiegészítő jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez a halálbüntetés eltörléséről 130
Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez 131
II. Tizenkettedik Kiegészítő Jegyzőkönyv az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez 133
III. Az Egyezmény és a kiegészítő jegyzőkönyvek részes államok általi megerősítésének időpontja 135
IV. rész: az Európai Szociális Karta
Könczei György: A nők és a férfiak esélyegyenlősége az Európai Szociális Kartában I.
Az Európai Szociális Karta jelentősége 139
A Kartához kapcsolódó további dokumentumok 140
A Karta szociális cikkei a nemek közötti esélyegyenlőség szemszögéből 142
Lehoczkyné Kollonay Csilla: A nők és a férfiak esélyegyenlősége az Európai Szociális Kartában II. Egyenlőség a munkahelyen 149
A munka szabad megválasztása és a nők munkafeltételei 149
Diszkrimináció az állások betöltésénél 152
Az államok által teendő intézkedések a diszkrimináció leküzdésére 153
A nők különleges védelme a munkaviszonyban 154
Az anyaság védelme munkaviszonyban álló nők esetében 155
A nőkkel kapcsolatos általános munkavédelmi tilalmak 161
A család és a munkahely összeegyeztetése 162
Mellékletek 164
I. Az Európai Szociális Karta és a kapcsolódó egyezmények részes államai és a hatálybalépések időpontjai 164
II. Európai Szociális Karta 164
V. rész: Európai Unió
Nacsa Beáta: A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés tilalma a közösségi jogban 185
Fordulópontok az EU esélyegyenlőségi politikájában 185
A férfiak és a nők egyenlő bérezése 188
A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód kötelezettsége a foglalkoztatásban 193
A közvetett diszkrimináció és a bizonyítási teher megfordítása 200
Az önálló vállalkozó férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 204
A szülői szabadság 205
Az esélyegyenlőség megjelenése a puha jogban 208
Az Európai Közösség ötödik (2001-2005) esélyegyenlőségi programja 210
Mellékletek 213
I. A Római Szerződés 2. 3. és 141. Cikke
II. A Tanács 1975. február 10-i irányelve a tagállamok jogszabályainak közelítéséről a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének alkalmazására vonatkozóan 216
III. A Tanács 1976. február 9-i irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő végrehajtásáról 219
IV. A Tanács 1978. december 19-i irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a társadalombiztosítás ügyeiben történő fokozatos megvalósításáról 223
V. A Tanács 1986. július 24-i irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a munkavállalói társadalombiztosítási rendszerekben történő megvalósításáról 227
VI. A Tanács 1986. december 11-i 86/613/EGK irányelve a valamely tevékenységet, beleértve a mezőgazdaságot, önálló vállalkozást folytató férfiakkal és nőkkel való egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági védelemről 233
VII. A Tanács 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelve a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (a 89/391/EGK irányelv 16. cikk (1) bekezdése értelmében a tizedik önálló irányelv) 237
VIII. Ajánlások, állásfoglalások 248
1. A Tanács 1982. július 12-i állásfoglalása a nők számára egyenlő esélyek biztosításának elősegítéséről 248
2. A Tanács 1984. december 13-i, 84/635/EGK ajánlása a nők számára pozitív intézkedések elősegítéséről 251
3. A Tanács 1984. június 7-i állásfoglalása a nők munkanélküliségének leküzdésére irányuló intézkedésekről 254
4. A Tanács 1986. július 24-i második állásfoglalása a nők számára egyenlő esélyek biztosításának elősegítéséről 258
5. A Bizottság 1987. november 24-i, 87/567/EGK ajánlása a nők szakképzéséről 262
6. A Tanács 1988. december 16-i állásfoglalása a nők újbóli és kései beilleszkedéséről a munka világába 266
7. A Tanács 1990. május 29-i állásfoglalása a nők és férfiak méltóságának védelméről a munkahelyeken 269
8. A Tanács és az oktatási miniszterek 1990. május 31-i tanácsülésén elfogadott döntése a lányok és fiúk számára biztosított oktatási lehetőségek egyenlőségének hangsúlyozásáról a tanárképzésben és a tanárok szakmai továbbképzésében 272
9. A Bizottság 1991. november 27-i, 92/131/EGK ajánlása a nők és férfiak méltóságának védelméről a munkahelyeken 274
10. A Tanács és a tagállamok kormányai képviselőinek 1994. december 6-i Tanácsülésén elfogadott állásfoglalása a nők egyenlő részvételéről az Európai Unió foglalkoztatás-központú gazdasági növekedési stratégiájában 286
11. A Tanács 1995. március 27-i állásfoglalása a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvételéről a döntéshozatali folyamatban 293
12. A Tanács és a tagállamok kormányai képviselőinek az 1995. október 5-i Tanácsülésen elfogadott állásfoglalása a nőkről és férfiakról a reklámokban és a médiában kialakított képről 296
13. A Tanács 1997. december 4-i állásfoglalása az Európai Közösségen belül élő nők egészségéről szóló beszámolóról 300
14. A Bizottság 2000. július 7-i, 95/420/EGK közleménye a tagállamoknak címezve, az általa felállított testületeken és szakértői csoportokon belül a nemek kiegyensúlyozottságára vonatkozó bizottsági határozatról 302
15. A Tanács és a munkaügyi és szociális miniszterek 2000. június 29-i Tanácsülésén elfogadott állásfoglalása a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvételéről a munkában és a családi életben 306
16. A Tanács 1987. május 26-i döntése a nőket védő jogszabályokról az Európai Unió tagállamaiban 311
17. A Tanács 1996. december 2-i, 96/694/EK ajánlása a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvételéről a döntéshozatali folyamatban 312
18. Módosított javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatához a gyermekek, fiatalkorúak és nők elleni erőszak megakadályozását célzó intézkedéseket összefogó közösségi akcióprogram (a DAPHNE program) (2000-2004) elfogadásáról 318
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem