A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Parasztbiblia

Magyar népi biblikus történetek

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 611 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-281-544-0
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.

Fülszöveg

Lammel Annamária és Nagy Ilona folkloristák arra vállalkoztak, hogy a parasztemberek, főleg az idősebbek körében ma is élő, de már a feledés veszélyétől fenyegetett bibliai történeteket összegyűjtsék. Maga a gyűjtőmunka s a fellelt igen bőséges szöveganyag döbbentette rá őket arra, hogy nem csupán véletlenül egymás mellé sodródott szövegek halmazát gyűjtötték össze, hanem belső összetartó erővel bíró, elrendezett, illetve könnyen elrendezhető gyűjteményét, mely a paraszti műveltségek mind ez ideig szinte teljesen ismeretlen tájaira vezet el bennünket. A világ keletkezését, az emberi szokások, tulajdonságok eredetét, a lét értelmét, cselekedeteink helyességét mondják el, illetve példázzák ezek a bibliai történetek, de a mesélő a maga kedve, a paraszti közösség mindenkori óhaja szerint átalakítja őket, új mítoszokat, mondákat, legendákat, meséket, példázatokat formál belőlük. Így a bibliai szereplőkből monda- és mesehősök lettek, a szövegek felépítése, az epikus megformálás módja a... Tovább

Tartalom

A Parasztbiblia elé15
Ki a levegő égbe, ki a fődbe
Az Úr a magasban volt39
Akkor is voltak angyalok39
Az angyalok föllázadtak40
A pokol és a mennyország kapui40
Kiégnek, mint az üveg40
Az angyalok nagyon elkevélyködtek41
Ámen!41
Az angyalok inge41
Az ördög birodalma42
Az angyalok háborúztak42
A világ teremtése42
A gömb főddé vált44
Az ördög lajtorjája45
Leeresztett egy fehér lepedőben minden állatot45
A csúszómászó állatok teremtése45
A póruljárt szúnyog46
Azt kapod mög, amit másnak kévánsz46
Kakukk, kakukk!46
A kakukk ruhája47
A fülemüle éneke47
Kutya, macska, gomba, szilva47
A nefelejcs és a szamár füle47
Iá!48
Oda akarta a szemit49
A bivaly teremtése49
A bab Isten tenyeréből49
A kő növekedése50
A Tisza eredete50
Isten Ádámot agyagból megalkotta
Mikor Krisztus Urunk teremtette a népséget55
A cigány teremtése55
Az anyag összegördült55
Ki fonta a sövént?56
Az ördögnek nincs lelke56
A részög embör lelke57
Jobb feliben őrzőangyal, bal feliben ördög57
Ádám és Éva teremtése58
Félre volt téve száradni59
Az asszony terömtése59
Összekuporodva alszanak60
Kutyavért nem kapott60
Hogy meg legyen különböztetve az asszony az embertől...60
Kiterített formán vótak60
Mőte öszik az embör a szájával?61
Elkezdték a gyomrukat meg a hasukat bevarrni61
Eccer kimentek a Nílus partjára62
Kicsi ember nagy bottal jár63
Csúfak voltak az emberek haj nélkül64
Az asszony és a szakáll65
Mióta vannak hölgyek?65
Paradicsomkert
Ádám hogyan járt Évával69
Egy darázs megcsípte72
Esszevesztek a mosogatáson72
Így veti a fehérnép az ágyat73
Én mégse eresztem74
Így lettek az urak meg a szegények75
Éva kitagadott gyermekei76
Miért nyő el a ruha?77
Ezér vagyunk rongyosak77
Ádám, a sámli és a kapa77
Ádám háza78
A Szépasszony vize78
Megszegték a parancsolatot
A jó és a gonosz szellemek81
Megpiszkálja az ember szüvit81
Vót egy kis kígyó81
Éva és Ádám csak álmukban láttak82
Ruhaszárogatás83
Így födözték föl83
Mér hideg...84
Éva anyánk tála84
Ádám csúszája84
Isten átka85
Mivelhogy vétközött85
Az embernek szárnya vót85
A három arkangyal86
Hogy emlékeztesse őt89
Éva álma89
Mit cselekedtél, Káin?
Ádám apánknak vót három fia...93
Káint a vadászok lelőtték94
Az Istennek haragos képe94
A sötét és fehér felhők95
Káin rossz volt, Ábel pedig jó96
Így származtunk meg96
Káin és Ábel a holdban96
Szet mégis beleesett97
A tiltott fa csodás története97
Elvesztem az embert
Noé öregapja103
Nagy emberek voltak Ádám után103
Megsokasodott a bűn a földön103
Az első fahajó105
Noé bárkája106
Noé és az ördög108
Kesztyűbül macska lett111
Az ördög neveletlen ujja112
A bárkán egy luk ütődött113
A hegyek úgy keletkeztek114
A hegyek tetejin a szőlő114
Botját a véribe belékeverte115
Noé, mikor kiszállt a bárkából116
Hétféle vérrel ojtotta be116
Noé cselédlánya117
A háromféle asszony117
A szivárvány119
A vízözön óta pipálnak119
Ezekbül lett az emberiség119
A vízözön után megindult az Isten
A vízözön után megindult az Isten123
Az ember éveiről123
Ereszd el, hogy menjen!124
Ezért nem mén a gyermek125
Egy anya húsz gyermeke125
A havi baj126
Az embört Isten tanította számtani126
Ördögbül ló126
A barázdát húzó ember127
Az ördög találmánya127
Maj siratjátok128
Így lett az elkárhozás128
Azóta van betegség129
A halál angyala129
Mőte kő mindenkinek meghalni?130
A megbüntetődött halál131
Istent le akarták hozni az égből132
Amikor a babiloni tornyot építették...133
Krisztus Urunk a nyelveket osztogatta133
Sorba álltak az akkori nemzetek134
Az ünnepek kiosztása135
Egy nagy fehér lovat máglyára felhúztak135
A magyar, a német és az oláh ruhája135
A Szentföld kiosztása136
Ha tíz igaz lesz
Az Úr megrontotta a látásukat131
Szodoma és Gomorra141
Lót lányai felnőttnek érezték magokat142
Lót menekülése143
Az atyai áldás
Született neki Izsák147
Ábrahám gyermekei147
Az atyai áldás148
Ézsau és Jákob148
Jákob házasságai149
Jákob visszatér Ézsauhoz150
Szent Jákob az amolyan komoly embör vót150
József és testvérei
Jábok gyermekei155
József álma155
Az álomfejtő155
A szelíd Júda160
Hozd ki népedet Egyiptomból
Górám földjén163
Mózes kivezeti a népet Egyiptomból163
Dögvész, kelevények166
A kilenc egyiptomi csapás166
Farahó király cigánykirály vót168
Mikó beszélt az embör a szamárral170
Mindennapi kenyerünk171
Mannaszedés171
Reatörtek az országra
Sámson és Becsabé175
Az erő a hajában van181
Ruth
Ruth és Boáz187
Noémi187
A zsoltárénekes
Legyőzött százezret191
Az élő Isten hadserege193
Sámuel194
Saul bűne és halála196
Uriás felesége196
A hálátlan Absolon197
Dávid királynak volt egy darab szőleje197
Kérte az Istent zsoltárokkal197
Szőrzsákba öltözött198
Dávid és Cicelle a holdban198
Még pénteken is táncoltak198
Szent Dávid meg Cicölle198
A zsoltárénekes199
Salamon lett a király
Salamon lett a király203
Bölcs Salamon bíró203
Salamon és Markaf204
Salamon babája208
Salamon király dicsősége208
A jeruzsálemi templom209
Kilépik belőle Bölcs Salamon209
Salamon király kincse210
A tüzes szekér
Illés próféta217
Illés kaszája217
A tűz eredete218
Illést elragadja Isten218
A Göncölszekér meg a Tejút218
A mennydörgés218
A próféta és a gyermekek218
A jámbor Tóbiás
A vak próféta223
Tóbiás álma223
Nagy ínségben vagyunk
Vagy elveszek, vagy megszabadítom227
Ne félj, Eszter231
Isten adta, Isten elvette
A türelmes Jób239
Jób üldögélt a szemétdombon239
Jó vagyok, ahogy látod259
Jób szekere243
A próféták
A babiloni fogság247
A próféta és az öregasszony olaja247
Jeremiás látomása247
A világ vége247
Az oroszlányok verme248
A tüzes kemence248
Jónás Ninivébe megy249
Aki le fogja tiporni a sárkány fejét
A Nap es gyönyörködött253
Lányod fogantatik255
Mögszületött a Szűzanya256
Úgy éltek, mint az angyalok257
Mária menyegzője260
A gyönyörű ruha260
Koszorú csillag261
A Tejút261
A virágot megszagulta261
Üdvöz légy, Mária!261
A földre jött a harmat262
Lábanyomán gyöngyvirágok262
Az én Uram anyja262
Szent Erzsébet fia263
Keresztelő Szent János a templomban263
Jézus születése
A Tejút és az angyalok267
Minden növény kivirágzott267
Menjünk el a látására267
Ollan fényesség támadt270
A Szűzanya a holdon271
Muzsikával ballagjunk271
Most született s ekkora272
Szűz Mária ringatja a Kisjézust273
Fölvették Jézust273
Menekültek a Kisjézussal
Szent József és az angyal277
Heródes parancsa277
A kicsi angyalok277
Gyertyácska vót a kezikben278
A haragvó szomszédasszony279
Mire Egyiptomba értek279
Miért él ötven évet a szamár?281
A szántóvető281
A Szent Család menekülése282
A szamár fogta hele284
A pacsirta...284
Vót nekik egy nagyon csúnya gyerekjek284
A jó és rossz jány286
A bazsarózsa287
A Kisjézus pelenkái287
Mióta hajlik le a szomorúfűzfa?287
A Máriaűte gaz288
Levágta a haját288
El volt fáradva a Szűzanya288
A Szűzanya kapott szélrül is289
Vonultak át a Zaharán289
A haramia és a Szent Család290
A keresztespók291
Szűzanya tanálta meg a gombát291
Máriapálca, Kincső szekér, Fiastyúk291
A bálványok leomoltak292
Amikor kicsi gyermek volt
Fehér rózsa, piros rózsa297
Csináltak kicsi várokat297
Az összetört korsó297
A játékok meg a cukor298
Agyagmadarak298
A kánai menyegzőn az volt a menyasszony298
Simeon jövendölése299
A Kisjézus jelei300
A pók bekötte az ajtót300
A tizenkétéves Jézus Jeruzsálemben300
Szűz Mária napjai
Az Úr Jézus ruhája307
Szűz Mária ebédje307
Galamb ebéd307
A szűzanyának jövendölnek308
A szombati napsütés308
A Szűzanya tisztulása308
Ollan fehér az a virág309
Minden betű méhének változott309
Szűz Mária fonásval kereste a kenyerét309
A Boldogságos Szűz fonala309
Szűz Mária megtalálkozik a záporesővel310
A Szűzanya gyűrűje310
Ez az én szerelmes fiam
Keresztelő Szent János315
Ez az én szerelmes fiam315
Jót akart mindennek315
Jézust a szűz leányok dicsérik316
Jézust megkísérti az ördög316
Az Isten ördögnek nevezte ki317
Mentek az Úr után
Vesd ki a hálót321
Akkorára annyi halat fogtak321
Az asszony megtért322
A három testvér322
Mária Magdolna udvarnője323
Az ördögvel mulattak323
Mária és Márta323
Fölköltöm őt324
Keresztelő Szent János fejevétele325
Mit féltök, ti kicsinyhitűek?325
Péter, hol a hal?325
Szent Péter elment halászni326
Azóta kell csépelni326
A vámszedő...326
Ha követ vetel...327
Csinálj világosságot!327
Bizony mondom nektek
Ha verembe esik a te ökröd331
Jót mindig lehet cselekennyi331
Szent kenyerek332
A magvető332
A mag és a konkoly333
Az irgalmas szamaritánus333
Miatyánk Isten334
A tékozló fiú334
Lázár és Dúsgazdag335
Engedjétek hozzám e kisdedeket336
A szőlősgazda...336
A templomban bazároltak337
A szegény asszony két fillérje337
Az örökség338
Krisztus imádsága338
Kelj fel és járj!
Vedd fel a te nyoszolyádat341
Bízzál, lányom341
Jaj Ilus lánya342
Ötezren jóllaktak belőle342
Színében elváltozott342
Sánták és vakok a menyegzőn343
Kánai menyegző343
Tele mán a szoba344
Csak a kezit érintse hozzá345
A százados jánya345
Bízzál és láss!345
Az Isten dicsősége346
Amikor Krisztus Urunk és Szent Péter teremtett
Ő is csinál má embert349
Az elcserélt fejek349
A Péter emböre púpos...350
Molnárlegényből majom351
Váljék belőled kakukk!351
Békának változtatta351
Az istentelen kovács352
Krisztus Urunk lova355
Mibül lött a méh?356
A légy meg a szúnyog356
Tetűnek vált a por357
A teknősbéka357
A lány és a cipó358
Ott nyőttek ki a fák358
Gombák termettek359
Elterjesztették a bagót360
Meg vagy elégedve véle?
Mér kő a gyerököt karon hordani?363
Uram, segélj rajtunk!363
Felállt egy öregasszony364
Az asszonyok ereje364
Legyen a kard a nyelvetek!365
Az örvény Szent Pétör vize366
Még egy cseppet nagyobbat nőhetett vóna!367
Adok, amennyit én akarok367
Szent Péter kutyája368
Ó, Pétör, ne bántsuk368
A világ javainak kiosztása368
A töröké a Szentföld370
Így szólt Jézus Krisztus
Mindön embör haljon mög magáér375
Miér kő egy mián másoknak is bűnhőnni?375
Munka nélkül mire juta376
Aki másnak vermet ás376
Szent Péter a vásáron378
Részeg ember, dühödt kutya379
A lusta legény s a serény lány379
A rest sokszor fárad380
Az eső és az áldás381
Szent Péter istensége382
Szent Péter mint kanász382
Akinek az Isten fizet383
Péter kullogott hátul384
Ha az Isten is engedi
Ha az Isten is engedi389
Krisztus és a szülő asszony389
A buksza pénz390
Miúta kapatik a tallót?390
A remete és a gazdag ember391
Péternek sehogyse fért ez a fejébe392
Lösz-e máma eső?393
Krisztus meg a kútba esett gyerek394
A halálotok általa fog lenni396
Megbüntetlek, megáldalak
Gyékényt tött alá401
Lusta jány, szorgos jány401
Zsírfolt a levesen401
Kért tűle ételt402
Ringyet-rongyot403
Három orsó fonal403
A darabocska vászon403
Szent Pétör neve napja406
A kerékrépa407
Miért kopasz Szent Péter?407
Nincs jobb a búzakenyérnél411
Lám, mit csinál a nép408
Mit érdemöl az embör?410
Te feküdj a falho413
Végy egy marék bogot!415
Hegedűt penderített a hátára415
Miért dolgozik a kovács sokat417
Jézus meg a vargyú417
A kutyáknak és a macskáknak hagyom418
Mér haragszik a kutya a macskára?418
Csontokból juhok lettek419
A birkák összebújnak, a marhák szaladoznak421
Hát meg mér van a nádszálon a szamárharapás?422
Kutyájé váltódzott423
Volt, hol nem volt, a hét országon túl
A Jézus, a Szent Péter néki adott két szép kezet427
A szőlősgazda fiai430
Azt szöki Istennek...432
Mesterek mestere433
Hovál lett a bárány mája?434
Szégyenbe maradt Péter439
Krisztus meg az öreg szántó439
Kit vihet el az ördög?440
Elvesztette a fogadást441
Krisztus Urunk és a mostohatestvérek441
Krisztus Urunk, Szent Péter és a három testvér443
A halász445
Krisztus Urunk mög az obsitos katona447
Leterítették a köpenyüket449
A három kívánság450
Nagy vétek az, Pál!451
A te neved lösz Szent Kristóf452
Üldözték az Úr Jézust
A Szűzanya álma455
Sok nép követte455
Durka madár meg a székács455
Mikó Krisztus kínszenvedése előtt bújdosott456
Mikó Krisztust a zsidúk hajszúták457
Megyek az égbe457
Zöld gallyak458
A cinke tizenkét fia459
Mit vétett szegény?459
Majd ehettek télen-nyáron459
Legyen belőle gomba460
A galagunya és a líciumbukor461
A pipiske madár461
Miért tojik nehezen a tik?462
Nyír alatt nyár alatt462
Kád alatt, levél alatt463
Énekölnyi sem tud immár463
Krisztus és a madarak463
Krisztus Urunkat mögfogták, mögkötözték, fölfeszítötték. Harmadnapra föltámadott
A népek között maradok467
A te neved467
Az alabástrom szelence467
A Gecsemáni kertben468
Mire a kakas megszólal469
Pilátus pitvarában469
Júdáspénz470
Júdás kettéhasadt470
Múljék el ez a pohár!470
Kaptak két magocskát471
Ácsok, kovácsok, mit csinyáltok?472
Csütörtökön nem jó fésülkönnyi473
Veronika fésülködött473
Verje meg az Isten, aki Nagycsütörtökön meszel474
A tövises fa474
A golgotavirág474
Korona helyött ezt tötték474
Fűzfavesszővel verték474
Rajta maradt a képmása475
Áldott lögyön az az asszony475
Hasvérus475
De még most is pislogtat476
Mindig kiesött a szög477
A cigányt az Úristen megáldotta476
A bíbic és a fecske478
Reábízta az anyját478
A bor Krisztus Urunk vére478
A szent vért fölszedték478
Krisztus Urunk vére által479
Vannak jóasszonyok479
A jobb lator479
Velem leszel a Paradicsomban480
Mióta hordanak a méhek mézet?480
Fehér lepelbe tekerték480
Leszállt az alsóbb rétegekbe481
Jézus föltámadt481
Ott állt két angyal482
A húsvéti locsolkodás482
A piros tojás482
Ne sírj, szép Szűz Mária!482
Innen indult el az egyház
Tanítsatok és örvendezzetek!487
Hitetlen Tamás488
Fogtatok-e halat?488
Amit megkötsz488
Abbú lött a hölgy489
Elküldte nekik a Szentlelket489
Az apostolok kimentek a világba489
A szentéletű lány490
Jézus nevében490
Térítették a népet491
Pilátus halála492
Saulból Szent Pál492
Saul lelke a pokolban493
Fényes felhőn elmentek a Szűzanyához494
A Szűzanya temetése495
Azon az éjen tulipán nőtt495
Táncoljatok!496
Uram, hova mész?496
A mennyország kulcsai497
Az Isten meg Szent Péter fönn az égben
Hogyan került a kovács a mennyországba501
Szent Péter és a mosónő501
Szent Péter strózsákja502
A Csirkéstyúk503
Tényleg nagy változás van503
Szent Pétör szabadságon504
Agarakbul farkasok505
Az erkölcs nagyon laza506
Neked csak kis csutka jutott507
Szűz Mária keresztlánya507
Ott az ágyam515
A pokol tüze516
Mér nincs mónár a pokolba?516
Vagy ki, vagy be!517
Szent Péter anyja517
Szent Pétör rőzsét vág518
Szent Pétör egy másik szenttel összevereködött518
Mióta homályos az Országútja?518
Hogyan tört el a Nagy Göncöl szekér?519
Szent Pétör elment szalmát lopni519
A szél519
Szent Péter ebédje519
Az egek megnyíllanak
Amit szem nem látott, fül nem hallott523
Megfújják a harsonyát523
Az Antikrisztus523
Az Isten és az ördög vize524
Az Utolsó Ítélet524
Vér foly a fákból525
Lehullnak a csillagok525
Egy angyal megfújja a trombitáját525
Utószó527
Az utószóban idézett irodalom559
A szövegek gyűjtési adatai, forrásai564
Rövidítések613
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem