A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Mátra és a Börzsöny természeti földrajza

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 512 oldal
Sorozatcím: Földrajzi monográfiák
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyv 1200 példányban jelent meg. 98 fekete-fehér ábrával, 12 fekete-fehér fotóval és 15 kihajtható oldallal.

Előszó

Ez a könyv első kötete egy olyan sorozatnak, amely a, legszorosabb összefüggésben áll a magyar földrajztudománynak a felszabadulás utáni alakulásával és fejlődésével.
Földrajztudósainknak... Tovább

Tartalom

Előszó.............................................................5
I. RÉSZ
A MÁTRA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA
BEVEZETÉS ........................................................................................9
I. A MÁTRA FÖLDRAJZI HELYZETE .................................................................11
II. A MÁTRA FELSZÍNÉNEK KIALAKULÁSA .........................................12
A) A felszínfejlődés.................................................................................................12
2. A hegység és környékének földtörténeti múltja ............................................12
2. A Mátra kialakulása ......................................................................................14
a) A nagyformák képződése......................................................................14
b) A mai hegység kialakulása ......................................................15
a) A harmadkori vulkánosság ......................................................15
b) A neogén tengerek......................................................................17
y) A vulkáni utóhatások és ezek következményei....................18
3. A kéregszerkezet .......................................................19
4. A Mátra nagyobb kiterjedésű szerkezeti-morfológiai tájegységei................23
5. Éghajlati-morfológiai tényezők..........................................................24
6. A kőzetminőség szerepe a felszíni formák kialakulásában ........................25
B) A hegység mai formakincse (relieftípusok, kőzetmorfológia) .....................26
7. A lejtők ..............................................................................26
8. A völgyek ........................................................................................27
a) A Kövicses patak völgye.............................................................27
b) A Zám (Patai) patak völgye ....................................................29
c) A Tarjáni patak völgye.............................................................30
d) A Toka (Oroszi) patak völgye .................................................31
e) A Nagy patak völgye .....................................................32
f) A Bene patak völgye .............................................................33
g) A Várpatak völgye ................................................................................34
h) A Závoz patak völgye ....................................................................34
i) A Tarnóea patak völgye ......................................................................35
j) A Parádi Tarna völgye...................................................................36
9. Medenceszerű formák......................................................................................39
10. A vulkánikus hegységformák ........................................................................41
11. Paleogén és neogén üledék felszínek .....................................................42
12. A lösz és glaciális vályog szerepe a Mátrában..........................................44
13. Suvadások csuszamlások, periglaciális formák..........................................45
14. Neogén rög- és tönkfelszínek a vulkánikus területeken..............................46
15. A Mátra tönkösödése......................................................................................48
a) A reliefenergia a Mátrában ..................................................................50
III. HASZNOSÍTHATÓ ÁSVÁNYOK.........................................54
16. A Mátra érctelepei ........................................................................................54
17. Széntelepek, kőolajnyomok, egyéb ásványi nyersanyagok..........................55
VI. MÁTRA ÉGHAJLATA
18. A komplex földrajzi kölcsönhatások szerepe az éghajlati elérnek alakulásában....57
a) A Mátra helyzete a Kárpát-medencében éghajlati nézőpontból ... 59
19. A légnyomás, a szél, a sugárzás, a hőmérséklet, a nedvesség és a csapadék
járása a Mátrában....................................................60
a) A légnyomás.............................................. 60
b) A szél .......................................................................................................61
c) A sugárzás....................................................................62
d) A hőmérséklet járása ......................................
e) A légnedvesség ...................................................75
f ) A párolgás............................................. 76
g) A csapadék .............................................................................................77
f) A hó ...................................................................................82
i) Az időjárás változásai a Mátrában ................................................83
j) A mező- és mikroklímák elkülönítése ........................83
20. A Mátra mezoklimatikus hőmérséklet- és csapadéktérképe ...............84
21. Mikroklimatikus sajátságok ...............................................................89
22. A legkedvezőbb mikroklímájú déli lejtők sajátságai.......................90
V. MÁTRA VÍZRAJZA ..........................................................................93
23. A vízhálózat kialakulásának domborzati, kőzettani, éghajlati, növényzeti
és talajtani feltételei............................................93
24. Felszín alatti vizek (talajvíz, rétegvíz, résvíz, mélységbeli víz)................94
a) A talajvíz......................................................94
b) A rétegvíz ....................................................................95
c) A résvíz ................................................................95
d) Mélységbeli vizek ........................................95
25. Felszíni vizek (kutak, források, folyóvizek, állóvizek)..............................96
a) A kutak.................................................... 96
b) A források................................................96
c) A folyóvizek . . ............................................97
d) A Zagyva . .. . .............................................97
e) A Tarna ...:.............................................. 97
f) A vízfolyássűrűség a Mátrában .............................
g) Állóvizek . .............. _....................................147
h) A Mátra lefolyási viszonyai ..................................................147
26. Vízrendezés (passzív vízgazdálkodás) ..........................................................148
27. Vízhasznosítás (aktív vízgazdálkodás) ........................................................149
a) Ipari és ivóvízellátás.................................................................149
b) Öntözés.......................................................................150
c) A víztárolók kérdése.....................................................150
d) A vízienergia felhasználásának lehetőségei .......................................151
VI. A MÁTRA TERMÉSZETES NÖVÉNYTAKARÓJA ÉS ÁLLATVILÁGA ... 152
28. A domborzat, az éghajlat, a vízhálózat és a talaj hatása a természetes
növénytakaró kialakulására............................................152
a) A Mátra helye Magyarország növényzeti övei és flóravidékei között
29. Az erdők, a rétek, a kopárok ............................................................153
30. Az erdősítés természeti-földrajzi feltételei . .................................................156
31. Az állatvilág fejlődését meghatározó természeti-földrajzi tényezők szerepe 157
VII. A MÁTRA TALAJA................................................. 158
32. A domborzat, az éghajlat, a vízhálózat és a növénytakaró hatása a talajképződésre .................................................................................158
33. Talajtípusok ...........................................................161
a) Kopár, sziklás területek, kőtengerek...................................161
b) Törmelékkúpok, tatármezők ................................
c) Sötét színű erdőtalaj ..............................................................................161
d) A Gyöngyöspatai miocén medence talaja..........................................162
e) Fakó erdőtalajok ...................................................................162
f) Barna, gyengébben kilúgozott erdőtalaj............................................162
g) Szürke kialakultban levő mezőségi talaj ........... 162
h) Rozsdabarna homokos erdőtalaj ........................................162
i) Öntéstalajok (alluviális fácies) . ..............................
j) A Mátra talajtérképe..............................164
35. Védekezés a talajerózió ellen.............................................................165
VIII. A MÁTRA MORFOLÓGIAI TÁJAI.............................................................167
36. A hegység kisebb résztájainak kialakulása............................ 167
37. A Délnyugati Mátra ...........................167
a) Felépítés, szerkezet .................................168
b) A felszín .........168
c) Éghajlat ...............................................170
d) Vízrajz, növényzet, talaj............................... 170
38. A Nyugati (Pásztói) Mátra .................................... 172
a) Felépítés, szerkezet ................................................172
b) A felszín...................................................................173
c) Éghajlat ........................175
d) Vízrajz, növényzet, talaj ....................................... 178
39. A Mátra fennsíkja ............................................ 178
a) Felépítés, szerkezet ................................................................................178
b) A felszín ..................................................................................................179
c) Éghajlat, ................................................................................181
d) Vízrajz, növényzet, talaj........................................183
40. A Galyatető tönkje ............................................. 184
a) Felépítés, szerkezet .....................................................................184
b) A Galyatető tönkjének felszíne.............................................185
c) Éghajlat ................................................................186
d) Vízrajz, növényzet, talaj................................................................189
41. A Kékes tönkje .'............................................... 190
a) Felépítés, szerkezet ...............................................................................190
b) A Kékes tönkfelszíne ........................................................191
c) Éghajlat .............................................................194
d) Vízrajz, növényzet, talaj................................................................................208
42. A Keleti (Kis) Mátra ....................................... 209
a) Felépítés, szerkezet ........................................ 210
b) A felszín................................................... 210
c) Éghajlat, vízrajz, növényzet, talaj ........................... 213
43. A Mátra északi lába...........................................215
a) Felépítés, szerkezet ........................................215
b) A felszín ................................................... 216
c) Éghajlat .................................................... 219
d) Vízrajz, növényzet, talaj .......................................228
44. A Mátraalja.............................................................228
a) Felépítés, szerkezet ..................................... 228
b) A felszín.............................................. 229
c) Éghajlat ............. .............................. 232
d) Vízrajz, növényzet, talaj ................................249
45. A Zagyva völgye és alföldi öble ............................. 254
a) Felépítés, szerkezet ...........................254
b) A felszín..................................... 254
c) Éghajlat ............ ................................ 256
d) Vízrajz, növényzet, talaj......262
46. A Tarna völgye................................ .......... 662
a) Felépítés, szerkezet ................................ 662
b) A felszín.................. .............. 262
c) Éghajlat, vízrajz, növényzet, talaj ...............265
IX. A MÁTRA TERMÉSZETI-FÖLDRAJZI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI
ÉS JELENTŐSÉGE .................................................. 266
47. Anthropogén vonások a természeti tájban ..................................................266
48. Természetátalakítás a múltban és a jelenben..............................................266
49. A mezőgazdaság, erdészet, bányászat, ipar, a településsel és közlekedéssel
kapcsolatos anthropogén vonások és a természetátalakítás kérdései .... 267
50. A Mátra és gazdasági életünk..........................270
II. RÉSZ
A BÖRZSÖNY TERMÉSZETI FÖLDRAJZA
BEVEZETÉS ............................................................ 275
I. A BÖRZSÖNY FÖLDRAJZI HELYZETE ............................... 277
II. A BÖRZSÖNY FELSZÍNÉNEK KIALAKULÁSA........................ 278
A) A felszínfejlődés .................................................. 278
1. A hegység földtörténeti múltja a mai felszín kialakulása előtt ........ 278
2. A mai Börzsöny kialakulása..................................... 279
a) A nagyformák képződése................................... 279
b) A mai hegység kialakulása ................................. 279
a) A harmadkori vulkánosság...........................................279
b) A neogén tengeri elöntés a Börzsönyben ............................281
y) A fiatal hegységképződés..........................................................283
3. A kéreg szerkezet........................................................................................283
4. A Börzsöny nagyobb szerkezeti-morfológiai tájegységei ..............................285
5. Éghajlati-morfológiai tényezők ...................................................................285
6. A kőzetminőség szerepe a felszíni formák kialakulásában ........................286
B) A hegység mai formakincse (relieftípusok, kőzetmorfológia)............ 287
7. A lejtők ....................................................... 287
8. A völgyek ..................................................... 287
a) A Lesvölgy ............................................... 288
b) A szokolyai Morgó patak völgye ............................ 289
c) A zebegényi Malompatak völgye ............................ 290
d) A Kemence patak völgye .................................. 290
e) A Nagy völgy ............................................. 291
f) A Damásdi patak völgye................................... 291
g) A Börzsönyi patak völgye.................................. 292
h) A Perőcsényi patak völgye ................................. 292
9. A medencék.................................................... 293
a) A Szokolyai medence ...................................... 293
b) A Királyréti medence...................................... 294
c) A Kóspallagi medence ..................................... 295
d) A Márianosztrai medence................................... 297
10. A vulkánikus hegységformák .................................... 298
11. A paleogén és a neogén üledékfelszínek........................... 300
12. A lösz és a jégkori vályog szerepe a Börzsönyben.................. 301
13. Suvadások, csuszamlások, periglaciális képződmények............... 302
14. A neogén tönk és rögfelszínek a vulkánikus hegységterületen.........302
15. A Börzsöny tönkösödésének menete............................... 304
a) A reliefenergia a Börzsönyben .............................. 306
III. HASZNOSÍTHATÓ ÁSVÁNYOK ....................................... 307
16. Az ércesedés a Börzsönyben.................................... 307
17. Egyéb ásványi nyersanyagok .................................... 308
IV. A BÖRZSÖNY ÉGHAJLATA.......................................... 300
18. A földrajzi kölcsönhatások megnyilatkozása az éghajlati elemek kin fakulásában ..................................................... 309
a) A Börzsöny helyzete a Kárpát medencében éghajlati nézőpontból........... 310
19. A légnyomás, a szél, a sugárzás, a hőmérséklet és a nedvesség a Börzsönyben...311
a) A légnyomás........................................................311
b) A szél....................................................312
c) A sugárzás, a napsütés és a hőmérséklet.............................312
d) Légnedvesség, párolgás..................................... 313
20. A csapadék................................................... 313
a) A Börzsöny hóklímája .............................................326
b) Aszályos időszakok ....................................................................330
21. A Börzsöny részletesebb hőmérséklet- és csapadéktérképe..........................331
22. Mikroklimatikus sajátságok .....................................331
V. A BÖRZSÖNY VÍZRAJZA.........................333
23. A vízrajz kialakulásának domborzati, kőzettani, éghajlati, növényzeti
és talajtani féltétélei........................................................................................333
24. Felszín alatti vizek (talajvíz, rétegvíz, résvíz, mélységbéli vizek) ..........359
Félszíni vizek (kutak, források, folyóvizek, állóvizek) ..................................359
a) A vízfolyássűrűség a Börzsönyben......................................................360
b) A Börzsöny lefolyási viszonyai.........................................362
26. A vízrendezés (passzív vízgazdálkodás) ......................................................362
27. A vízhasznosítás (aktív vízgazdálkodás) ....................................................362
VI. A BÖRZSÖNY TERMÉSZETES NÖVÉNYTAKARÓJA ÉS ÁLLATVILÁGA.... 364
28. A domborzat, az éghajlat, a vízrajz és a talajviszonyok hatása a természetes
növénytakaró kialakulásában .................................... 364
a) A Börzsöny helye Magyarország növényzeti övei és flóravidékei között.......... 365
29. Az erdők, a rétek, a sziklás területek növényzete................... 365
30. A mesterséges növényzet főbb fajainak vagy csoportjainak tenyészeti feltételei és a terméseredményeket befolyásoló természeti-földrajzi tényezők
szerepe a hegységben és a hegylábvidéken ......................... 367
31. Az erdősítés természeti-földrajzi feltételei ......................... 372
32. Az állatvilág.................................................. 372
VII. A BÖRZSÖNY TALAJVISZONYAI.................................... 373
33. A talajképződés ............................................... 373
34. Talajtípusok ................................................... 375
a) Kopár, sziklás területek ; periglaciális blokkfácies ........................375
b) Sötét erdőtalaj........................................................................375
c) Fakó erdei talaj ...........................................376
d) Barna erdei talaj ....................................................................................376
e) A rendzina................................................................................................377
f) Öntéstalaj (alluviális fácies)..................................................................377
g) A Börzsöny talaj térképe...............................................................377
35. A talajerózió ............................378
VIII. A BÖRZSÖNY TERMÉSZETI FÖLDRAJZI VIZSGÁLATÁNAK JELENTŐSÉGE........379
36. Anthropogén vonások a hegységben............................... 379
37. A Börzsöny tanulmányozásának természeti-földrajzi eredményei...... 380
IX. A BÖRZSÖNY ÉS PEREMVIDÉKÉNEK MORFOLÓGIAI TÁJAI ....... 382
38. A Börzsöny kisebb részlettájai ................................... 382
39. A visegrádi Dunaszoros környéke (Déli Börzsöny)................. 382
a) Felépítés, szerkezet ........................................ 383
b) Felszíni formák............................................ 384
a) A visegrádi Dunaszoros melletti hegységvonulat....................384
b) A Déli Börzsöny tönkjei..............................................................387
c) Éghajlat, vízrajz......................................................................................387
d) Növényzet, talaj....................................................................393
40. A Délnyugati Börzsöny ......................................... 395
a) Felépítés, szerkezet ........................................ 395
b) Felszíni formák ............................................. 396
a) A Helembai hegység ..................................396
P) Az Ipolydamásd - Kóspallag - Nagybörzsöny közötti hegységrész..............397
c) Éghajlat.................................................. 399
d) Vízrajz, növényzet, talaj ................................... 399
41. A Központi Börzsöny.......................................... 402
a) Felépítés, szerkezet ........................................ 402
b) Felszíni formák............................................. 407
a) A Börzsönybánya -Kisirtáspuszta környéke............................407
§§ A Nagy Inóc -Nagy Hideghegy-Magas Tax tönkje............408
y)A Csóványos - Magosfa tönkje ...............................................408
ő) A Várbükk -Hollókő csoport ...................................................411
c) Éghajlat ..............................................................................412
d) Vízrajz, növényzet, talaj ............................................416
42. Az Északi Börzsöny........................................... 417
a) Felépítés, szerkezet ........................................ 417
b) Felszíni formák......................................... 418
a) A Kámor csoportja ................................... 419
P) A Kemence völgy és a Nagy völgy közötti Hegyhát tönkjei 420
y) A Nagy völgy-Hont közötti tönk...................... 422
c) Éghajlat .................................................. 423
d) Vízrajz, növényzet, talaj ................................... 424
43. A hegység peremterülete ........................................ 424
a) Felépítés, szerkezet ........................................ 424
81 Felszíni formák ............................................ . 425
c) Éghajlat .................................................. 426
d) Vízrajz, növényzet, talaj ................................... 432
IRODALOM ................................................................435
I. A Mátra természeti földrajza............................................437
II. A Börzsöny természeti földrajza.......................................440
PE3H3ME ..................................................................... 447
ZUSAMMENFASSUNG........................................................ 465
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ.................................................... 483

Láng Sándor

Láng Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Láng Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem