A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Elektrotechnika

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 535 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Tartalom

Bevezetés Magyari János
Az MKS-mértékegységrendszer7
A villamos jelenségek elmélete11
Egyenáramú áramkörök Magyari János
Alapfogalmak
Az elektromotoros erő és az egyszerű áramkör17
A villamos áram18
A villamos töltés19
A feszültség20
Az ellenállás. Ohm törvénye22
Az ellenállás hőmérsékletfüggése27
Villamos hálózatok. Kirchhoff-törvényei31
A csomópontitörvény (Kirchhoff I. törvénye)32
A huroktörvény (Kirchhoff II. törvénye)33
Ellenállások kapcsoláa35
Ellenállások soros kapcsolása35
Ellenállások párhuzamos kapcsolása35
Ellenállások vegyes kapcsolása40
Villamos energiaforrások kapcsolása44
Az energiaforrás terhelési állapotai44
Energiaforrások soros kapcsolása46
Energiaforrások párhuzamos kapcsolása49
Energiaforrások vegyes kapcsolása52
Kirchhoff törvényeinek néhány alkalmazása54
Energiaforrások párhuzamos kapcsolása54
A feszültségosztó56
Voltmérő méréshatárának bővítése58
Ampermérő méréshatárának bővítése59
Wheatstone-híd60
A kompenzátor62
Hálózatok számítása
Vonatkozási irányok63
Passzív és aktív hálózatok66
A független csomóponti és hurokegyenletek száma67
Néhány példa a Kirchhoff-törvények alkalmazására70
A villamos áram hőhatása
A villamos munka, a teljesítmény és a hatásfok74
A kétpólus78
A villamos áram hőhatása (Joule törvénye)82
Hevített testek melegedése84
Villamos vezetékek melegedése és méretezése87
A villamos energia átvitele91
A hőhatás alkalmazása93
Hővillamosság94
Fényvillamoság96
A villamos áram vegyi hatása
Faraday törvényei99
Galvánelemek. Polarizáció102
A gyakorlatban használt galvánelemek104
Akkumulátorok106
Ólomakkumulátorok (savas akkumulátor)106
Vas-nikkel (Lúgos) akkumulátor108
Kadmium-nikkel (lúgos) akkumulátor109
A savas és a lúgos akkumulátorok összehasonlítása109
A mágneses tér
A mágneses tér fogalma és erőhatásai
Párhuzamos áramok egymásra hatása. Az áramerősség egysége111
Egyenes- és körvezetők áramának kölcsönhatása113
A molekuláris köráramok114
Az állandómágnes116
Egyenes vezető mágneses tere121
A mágneses indukcióvonalak tulajdonságai122
Tekercsek mágneses tere123
Állandómágnesek mágneses tere125
Összetett mágneses terek126
A mágneses tér hatása az áramra128
Az elektrodinamikai erők gyakorlati felhasználása130
A Deprez-rendszerű mérőműszer130
Az egyenáramú motor131
A dinamikus hangszóró132
Az elektrodinamikus mérőműszer133
A fluxus133
A fluxus kiszámítása inhomogén térben134
A mágneses tér gerjesztése
A vákuum permeabilitása136
A mágneses térerősség138
A gerjesztési törvény141
A gerjesztési törvény általánosítása143
A gerjesztési törvény néhány alkalmazása145
A térerősség kiszámítása egyenes vezető mágneses terében145
A térerősség kiszámítása gyűrű alakú tekercs (Toroid) belsejében147
A térerősség kiszámítása hengeres tekercs (szolenoid) belsejében147
A vas mágnesezése150
A mágnesezési görbe153
Mágneses hiszterézis155
A mágnesség fizikai magyarázata156
A molekuláris köráramok156
Diamágneses anyagok158
Paramágneses anyagok160
Ferromágneses anyagok160
A mágneses kör fogalma165
A mágneses körök számítása166
Állandó keresztmetszetű, zárt, végig azonos permeabilitású anyagból álló mágnes kör166
Különböző keresztmetszetű és anyagú szakaszokból álló soros mágneses körök gerjesztésének meghatározása169
A gerjesztőtekercs méretezése174
Különböző keresztmetszetű és anyagú szakaszokból álló soros mágneses kör fluxusának meghatározása számítással176
A mágneses Ohm-törvény178
Elágazó mágneses körök számítása182
Párhuzamos mágneses körök185
Az erő- és indukcióvonalak törése187
A szórás194
Az elektromágneses indukció
A mozgási indukció192
A mozgási indukció jelensége192
Az indukált feszültség iránya192
Az indukált feszültség kiszámítása195
A nyugalmi indukció198
A nyugalmi indukció jelensége198
A nyugalmi indukció esetén keletkező feszültség kiszámítása199
Az örvényáram200
Az indukált feszültség pontos értéke203
B, pi r H mérése. A mágnesezési görbe felvétele205
Az önindukció207
Az önindukció jelensége. Az önindukciós tényező207
Az önindukciós tényező számítása210
Egyenfeszültség kapcsolása induktivitást tartalmazó körre211
A bekapcsolási áramgörbe egyenlete213
Önindukciót tartalmazó áramkör kikapcsolása217
A kikapcsolási áramgörbe egyenlete219
Vasmagos tekercs önindukciós tényezője222
A kölcsönös indukció223
A mágneses tér energiája
Önindukciós tekercs mágneses energiája225
A mágneses energia számítása általános esetben228
A hiszterézisveszteség230
Az elektromágnesek húzóereje231
Fluxus irányú húzóerő számítása a fluxus állandóságának feltételezésével231
Példák a mágneses húzóerő alkalmazására233
Fluxusra merőleges erőhatás237
Állandómágnesek238
Az állandómágnes fluxusa238
Az állandómágnes energiája242
Állandómágnesek méretezése245
A villamos tér
A villamos tér jellemzői249
A töltés249
Coulomb törvénye250
A térerősség251
A villamos fluxus és a fluxuserősség253
A villamos megosztás255
A feszültség256
A potenciál számítása nem-homogén térben259
A térerősség számítása a feszültségből260
A kapacitás261
A kapacitás fogalma261
A kapacitás számítása264
Kondenzátorok párhuzamos és soros kapcsolása264
A villamos tér anyag jelenlétében266
A dielektrikum viselkedése villamos térben266
Rétegezettszigetelés270
Az erő- és eltolási vonalak törése272
A villamos tér energiája274
A kondenzátor energiája274
A villamos térben felhalmozott energia275
A kondenzátor lemezei közötti vonzóerő276
Kondenzátor töltése és kisütése277
Töltés277
Kisütés278
A töltés folyamatának matematikai vizsgálata281
A kisütés folyamatának matematikai vizsgálata281
Az eltolási áram282
Az eltolási áram fizikai magyarázata282
Vesztségek a dielektrikumban282
Az átütési szilárdság282
Az egyfázisú váltakozóáram
Időben változó áramok285
A váltakozóáram alkalmazásának előnyei287
Szinuszgörbe szerint változó feszültség előállítása288
Homogén térben forgó légmagos vezetőkeret288
A vezetőkeretben indukált feszültség számítása290
A vezetőkeretben indukált feszültség számítása a fluxusváltozás alapján291
Többpólusú gépek. A szinkron fordulatszám292
Szinuszgörbe szerint váltakozó mennyiségek négyzetes középértékei295
Váltakozó mennyiségek középértékeinek általános számítása298
Négyzetes középérték vagy effektív érték298
Elektrolitikus (számtani vagy egyenirányított) középérték300
Csúcstényező és alaktényező303
Szinuszosan váltakozó mennyiségek ábrázolása és számítása304
Ábrázolás szinuszgörbékkel304
Ábrázolás forgó vektorokkal307
Váltakozóáramú körök elemei309
Váltakozófeszültségre kapcsolt ellenállás309
Váltakozóáramra kapcsolt önindukciós tekercs310
Váltakozófeszültségre kapcsolt kondenzátor313
Ellenállás, induktív és kapacitív reaktancia kapcsolása318
Ellenállás, induktív és kapacitív reaktancia soros kapcsolása318
Inmedanciák soros kapcsolása328
Ellenállás, induktív és kapacitív reaktancia párhuzamos kapcsolása332
Impedenciák párhuzamos kapcsolása344
A rezgőkör353
A rezgőkör differenciálegyenlete358
Váltakozóáramú körök számítása komplex számokkal358
Szinuszosan váltakozó mennyiségek kifejezése komplex számokkal358
Ellenállások és vezetések kifejezése komplex számokkal360
Komplex számok alkalmazása egyfázisú hálózatokban363
Az egyfázisú váltakozóáram teljesítménye és munkája372
A teljesítmény számítása. Teljesítménytényező372
Hatásos, meddő- és látszólagos teljesítmény378
A váltakozóáram munkája379
A teljesítmény számítása az ellenállások és a reaktanciák alapján381
A teljesítmények előjele384
A teljesítmények számítása az áram, a feszültség, az impedancia és az admittancia komplex kifejezéséből385
Hálózatok számítása387
Váltakozóáramú hálózatok számításának alapelvei387
A hálózatok átalakítása391
Feszültségforrás és áramforrás397
Thévenin (a helyettesítő feszültségforrás) törvénye401
Norton (a helyettesítő áramforrás) törvénye405
A szuperpozíció elve408
Millmann (feszültségkülönbség) tétele412
A vasmagos fojtótekercs414
Vasveszteség414
Az örvényáramvesztség vékony lemezekben416
A vasmagos fojtótekercs önindukciós tényezője418
Tekercsveszteség418
A vasmagos fojtótekercs helyettesítő kapcsolása és árama418
A transzformátor421
Többhullámú áramok423
Nem szinuszos váltakozóáramú mennyiségek keletkezése423
A Fourier-sor426
Az amplitúdók meghatározása427
Szimmetriaviszonyok429
Többhullámú feszültséggel táplált ellenállás, induktív és kapacitív reaktancia436
A többhullámú áram és feszültség négyzetes közép- (effektív)értéke438
Többhullámú áramok teljesítménye439
Tetszés szerinti frekvenciájú váltakozófeszültségek összeadása443
A Fourier-sor amplitúdóinak meghatározása, ha a görbét leíró f(t) függvény ismeretlen444
Többfázisú áramok
Többfázisú rendszerek451
Többfázisú áramok előállítása451
Szimmetrikus és aszimmetrikus rendszerek453
Többfázisú rendszerek láncolása453
Aszimmetrikus kétfázisú rendszer454
Kétfázisú áram előállítása454
A kétfázisú áram mágneses tere455
A kétfázisú áram gyakorlati alkalmazása457
Szimmetrikus háromfázisú rendszer458
A háromfázisú generátor terhelése458
A csillagkapcsolás459
A háromszögkapcsolás461
Fogyasztók csatlakozása a háromfázisú hálózathoz462
A háromfázisú teljesítmény465
A háromfázisú teljesítmény számítása465
A háromfázisú teljesítmény pillanatértéke466
A teljesítmény és fogyasztás mérése négyvezetékes rendszerben468
A teljesítmény, ill. fogyasztás mérése háromvezetékes rendszerben468
A meddőteljesítmény mérése474
A forgó mágnesmező476
Az egyik fázistekercs áramának mágneses tere476
A háromfázisú áram mágneses tere477
A mágneses mező forgásának iránya479
Szimmetrikus háromfázisú rendszer aszimmetrikus terhelése480
Négyvezetős rendszer csillagba kapcsolt fogyasztókkal480
Háromvezetős rendszer háromszögbe kapcsolt fogyasztókkal482
Háromvezetős rendszer csillapkapcsolású fogyasztóval484
A számítás kiegészítése a vezetékek ellenállásának figyelembevételével489
Aszimmetrikus háromfázisú rendszer szimmetrikus összetevői492
Szimmetrikus háromfázisú rendszerek492
Szimmetrikus háromfázisú rendszerek összegezése494
Aszimmetrikus vektrorrendszer felbontása szimmetrikus összetevőkre496
A vonali és fázisfeszültség ill. áramok szimmetrikus összetevői közötti összefüggés500
A zérus sorrendű szimmetrikus összetevők501
A szimmetrikus összetevők mérése502
Aszimmetrikus háromfázisú rendszer aszimmetrikus terhelése503
Az impedanciák szimmetrikus összetevői503
Aszimmetrikus háromfázisú rendszer szimmetrikus terhelése505
A függetlenségi elv505
A pozitív, negatív és zérus sorrendű áramokkal szemben mutatkozó impedanciák506
A szimmetrikus összetevők módszerének alkalmazása510
Egyenirányítók
Egyenirányítók511
A vákummdióda511
Gáztöltésű egyenirányítók512
Félvezető egyenirányítók512
A félvezető egyenirányítók jelleggörbéi514
Egyenirányító kapcsolása515
Simítás és szűrés516
Irodalom521
Név- és tárgymutató523
Tartalomjegyzék529
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem