863.905

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar családélet és háztartás I-III.

A XVI. és XVII. században

Szerző

Kiadó: Helikon Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.187 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-207-828-4
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes fotókkal illusztrálva. A II-III. kötetek adatgyűjtemények, a Knoll Károly akadémiai könyvárus 1879-es kiadásának reprint kiadásai. Az I. kötet szélessége 18 cm.

Előszó

Ősapáink, ősanyáink életmódja, viselete, benső családi élete, valamint nemzeti szokásaink vizsgálata az utóbbi időkig nemigen volt kimerítőbb kutatás tárgya, pedig már régen felismerték ennek... Tovább

Tartalom

I. kötet
Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században3
Rövidítések feloldása204
Jegyzetek205
Tartalommutató287
H. Kolba Judit-László Emőke-Vadászi Erzsébet: Radvánszky Béla és műve a kutatások mai tükrében251
Vadászi Erzsébet: Lakás, bútorzat296
László Emőke: Textilmunkák309
H. Kolba Judit: Ötvösség és ötvösmunkák320
Képek, képjegyzék337
II. kötet
Első rész
Péter plébános által összeirt ingóságok. 15103
Tomori Pál ingóságai. 15203
Maghy Pál ingóságai. 15294
Paksy Kata hozománya. 15396
Báthori András vásárlása Bécsben. 15427
Zay Ferencz drágaságokat ad zálogba. 15457
Istvánffy István hagyatéka. 15458
Csúzy Magdolna hozománya. 15498
Ingóságok a XVI. sz. elejéről8
Ugrai István ingóságai. 15519
Báthori Farkas ingóságai. 15529
Kapy Katalin hozománya. 155310
Kovarcz Lőrincz számadása. 155410
Károlyi Péter halála utáni osztály. 155410
Chapy Fruzsina hozománya. 155813
Tihanyi szerszámok. 156013
Névery följegyzései. 156013
Rosály Kún Domonkos számadása. 156113
Horváth Ilona hozománya. 156115
Büky Mihály ingóságai. 156117
Hathalmy Péter ingói. 156317
Borsos Sebestyén ingóságai. 156317
Kaszai János keresete. 156417
Félegyházi Ferencz hagyatéka17
Förstätter J. számadása. 156719
Kornis Dora hozománya. 156721
Kapy Sára hozománya. 156821
Csútor Krisztina menedék levele. 156921
Jó Máté hagyatéka. 157022
Alaghy György marhái. 157026
Thúry György fegyverei. 157126
Zele János hagyatéka. 157826
Horváth Gáspár arany marhái. 157927
Z. Horváth M. és Károlyi Mihályné osztálya. 157933
Ingóságok összeirása. 158050
Sulyok István menedék levele. 158052
Sulyok Ferencz menedék levele. 158052
Báthori Kristóf fejedelem ezüstmívei. 158053
Gersei Pethő Sára hozománya. 158053
Ormány Anna kincsei. 158153
Károlyi Anna hozománya. 158256
Varkocs Miklós ezüstjei. 158458
Csáky János értékei. 158458
Bazin várában lévő fegyverek és egyéb javak. 158659
Bárczay Anna hozománya. 158871
Görgey Margit hozománya. 159073
Kesző várának leltára. 159276
Károlyi Kata hozománya. 159576
Nagyváthy Ferencz hagyatéka. 159591
Károlyi Kata és Zsuzsa özötti osztály. 159593
Komornyik István ingóságai. 159797
Thelekessy M. által elrablott kincsek. 159997
Chery Ferencz drágaságai. 159997
Vay Péterné hozománya. XVI. sz.98
Inthay Pál hagyatéka. 160199
Bakach Sándor elismervénye. 1601100
Radvánszky Ferenczné hozománya. 1602100
Kamuthy Balázs ingóságai. 1603101
Gróf Thurzó Zsuzsanna hozománya. 1603104
Gr. Thurzó Zsuzsa részére tett vásárlások. 1603111
Beis Sebestyén hagyatéka. 1605114
Burján Erzsébet ingóságai. 1605118
Bocskay István fejedelem kincsei. 1605-1607118
Sziny Klára nyugtája. 1606118
Tatay István hagyatéka. 1607119
Mariássy cs. drágaságai. 1607128
Mariássy András drágaságai. 1607129
Monoky Erzsébet hagyatéka. 1607131
Kapy Ferenczné zálog levele. 1608132
Vékey Kata hozománya. 1609132
Tatay István hagyatékának leltára. 1609134
Wesselényi Istvánné, Balassa Ilona hozománya. 1609137
Maróthy Zsuzsának jutott drágaság. 1610139
Gr. Thurzó Borbála menyegzőjére vásárlottak. 1612143
Pálffy Katalin ingóságai. 1612147
Gróf Thurzó Borbála hozománya. 1612149
Gr. Thurzó György kincstárának leltára. 1612155
Nagy Szabó Ferencz holmijai. 1613196
Illyésházy Gáspár arany, ezüst marhái. 1614196
Gr. Thurzó Ilona részére tett vásárlások. 1614197
Gr. Thurzó Ilona részére tett kiadások. 1614204
Bothka Istvánné ingóságai. 1615205
Gróf Thurzó Imre gyertyatartói. 1616205
Gr. Thurzó Mária lakodalmára tett vásárlások. 1618205
Gr. Thurzó Mária hozománya. 1618211
Gr. Thurzó Katalin részére tett vásárlások. 1620217
Gr. Thurzó Katalin hozománya. 1620220
Görgey Margit osztozik. 1620226
Bossányi Mihályné arany, ezüst mívei. 1620226
Korpona lőszereinek leltára. 1620227
Rimai János portai vásárlásai. 1608-1621227
Gr. Thurzó Imre után maradt ruhák. 1621228
Gr. Thurzó Imre hátrahagyott fegyverei. 1621229
Pálffy Miklósné által kiadott drágaságok. 1621233
Pálffy István szabadulásáért adott arany mívek. 1621234
Bethlen Gábor nyugtája. 1621236
Mariassy Anna hozománya. 1622236
Gr. Thurzó Imre árváinak ezüstnémüi. 1622238
Mariassy Anna fehér némüi. 1623239
Gr. Thurzó J. özvegyének kiadott ingóságok. 1623240
Kereszthúry Zsuzsa hozománya. 1626241
Lorántffy Katalin ingóságai. 1626242
Gr. Thurzó Erzsébet és Krisztina ezüstjei. 1626243
Gr. Thurzó Borbálának jutott drágaságok. 1626245
Gr. Thurzó Györgyné drágaságain osztoznak utódai. 1626246
Kapy Sándorné hátrahagyott drágaságai. 1627249
Bossányi László és Judit ingóinak leltára. 1628251
Gyulaffy Sámuel jegyzete. 1605-1630252
Monaki Erzsébet hozománya. 1630253
Ujfalussi Zsuzsanna hozománya. 1630256
Berényi András hagyatéka. 1633259
Monaky Zsuzsának juttatott ingóságok. 1634263
Palugyay Zsófia hozománya. 1635265
Cziráky Éva ingóságai. 1635267
Vay Anna hozománya. 1639267
Monoky Annának adott ingóságok. 1639268
Vay Katalin hozománya. 1630-1640271
Ujfalussy Judit hozománya. 1641271
Egy némely ingósgok. 1642273
Monoky Erzsébet arany marháinak száma. 1642273
Thököly Mária hozománya. 1643277
Ingóságok osztálya. 1643287
Bécsi Mihályné után maradt holmik. 1644288
Berényi Katalin hozománya. 1646290
Mariassy Györgyné után maradt könyvek. 1646291
Berényi György letéteménye. 1647292
Czobor Imre arany mívei. 1647292
Woiszka Ilona Krisztina hozománya. 1647293
Bocskainé hagyatéka. 1648298
Berényi Julia hozománya. 1648299
Berényi Gy. letéteménye Ugrócz várában. 1650300
Névetelen összeirás. 1650302
Tassy Krisztina hozománya. 1650304
B. Esterházy Zsófia hozománya. 1650308
B. Eszterházy Zsófiáéhoz pótlék. 1650309
Keczer.... hozománya. 1650. körül310
B. Esterházy Ilona hagyatéka. 1651311
Gr. Draskovich Johanna-Mária hozománya. 1652316
Bécsi Annára tett költség. 1654316
Gr. Thurzó Mária letéteménye. 1654317
Névtelen hagyaték. 1655318
Berényi György ingóságai. 1656319
Viczay Mária ingó marhái. 1656325
Gr. Illyésházy Katalin drágaságai. 1658330
Barabási Istvánné javai. 1658332
Beczki-ek ingóságai. 1659334
A nebojszai kastély bútorai. 1660334
Gr. Illyésházy Katalin öltözetei. 1660335
Gr. Illyésházy Katalin hozománya. 1660337
Berényi György ingói Ugrócz várában. 1661341
Az óvári kastély berendezése. 1661344
Török Ferenczné iványi házának leltára. 1667346
B. Károlyi Éva hozománya. 1670348
Gr. Zrinyi Péter ingóságai 1670. körül351
Divék-Ujfalussy Zsuzsa hozománya. 1671351
B. Serédy Benedek ingóságai. 1672356
B. Serédy B. ládáiban levő drágaságok. 1672 körül358
Bárczay Ilona elismervénye, 1677360
Thököly féle ingóságok Makoviczán. 1680361
Héderváry Katalin hagyatéka. 1681362
Tömördi kastély leltára. 1682371
Barkóczy Erzsébet ingóságai. 1684374
Barkóczy Ferencz ládáiban lévő javak. 1684374
Lónyay Gáborné holmijai. 1684. körül374
Thököly Imre kincstára. 1684-5.375
Sárvár ágyúi és fölszerelése. 1685375
Érsekújvár ágyúi. 1685375
Keczer Gábor elkobzott ingóságai. 1687375
Wéber Dániel elkobzott ingóságai. 1687375
Divék-Ujfalussy Klára hozománya. 1688375
Zrinyi Ilona által, Szinnán átadott Rákóczy-féle ingó javak leltára és becse. 1688379
Huszth várának leltára. 1688392
Thököly Imre Munkácson lefoglalt ingói. 1688398
Munkácsnak a 1688. elfoglalása után felvett leltára398
Melith Zs. részére tett vásárlás. 1689398
A sárvári várhoz tartozók. 1690399
Esterházy Mihályné belső javai. 1694404
Egy Haller kisasszony kelengyéje; XVII. sz. végéről404
Gr. Esterházy Ferencz fegyverei. 1704406
Thököly Imre és Zrinyi Ilona ingó hagyatékaira vonatkozó leltárak. 1707-1710406
III. kötet
Második rész
Mikulich Márk, menyekzőre hivó levele 15633
Nagymihályi Mátyás levele 15663
Perényi István keresztelőre hivó levele 15743
Bornemisza I. menyekzőre hivó levele 15774
Melith Pál -"- 15784
Kalmár János -"- 15824
Réchey Istvánné -"- 15854
Darholcz Kristof keresztelőre hivója 15984
Segney Bálint -"- 15995
Palocsay Bálint -"- 16005
Berthóthy János -"- 16026
Gr. Thurzó Judit kézfogásán követendő rend 16076
Gr. Thurzó Borbála lakadalmi ünnepélye 16128
Gr. Thurzó Borbála lakadalmán lévő vendégek 161211
Gr. Thurzó Ilona kézfogása 161414
Gr. Thurzó Mária lakadalma 161816
Gr. Thurzó Mária menyekzőjére hivott vendégek 161819
Gr. Thurzó Imre lakadalmi menete 161820
Lakadalmi ajándékok 161820
Gr. Thurzó Györgyné rendelései, fia lakadalmára 161820
Gr. Drugeth János levele 164431
Csernátnoni János levele 165033
Báthory Zsófia, Bars vmegyét meghívja fiának I. Rákóczy Ferencznek lakadalmára 166633
Harmadik rész
Horváth Gáspárné levele liktarium készitésről 155237
Szakácskönyv a XVI. század végéről37
Konyha-kertészet kézikönyve a XVI. század végéről50
Gr. Thurzó Zs. lakadalmára kiszabott élés 160356
-"- vásárolt fűszerek 160357
Gr. Thurzó Judit lakadalmára kivetett élés 160759
Bécsben vásárolt konyhaszerek és fűszerek 161259
Gr. Thurzó B. lakadalmára kivetett élés 161261
Szakácsok névsora 161262
Bécsben vásárolt fűszerek 161462
Gr. Thurzó Ilona lakadalmán kiosztott élés 161463
-"- elfogyott fűszer 161464
Gr. Thurzó György temetési tora 161765
Gr. Thurzó György lakadalmán elfogyott fűszer 161866
-"- elkelt élés 161866
Bethlen Gábor utasitása udvarmestere részére 162067
Gr. Thurzó Györgyné étel recipéje 162467
Bethlen Gábor levele 162767
Gr. Illyésházy Katalin lakadalmára kivetett élés 163268
-"- kézfogása 163269
Temetési vendégségre rendelt élés 165971
Thököly Imre udvartartása 168376
Gr. Forgách Simon udvartartásának rendje 170076
Negyedik rész
Varázs ima lóbetegség ellen 148879
Pestis ellen való orvosság 157079
Égi háború és veszettség elleni ráolvasás 159879
Orvosi rendelvények a XVI. sz.-ból80
Orvosi rendeletek XVII. sz. eleje80
Néhány ráolvasás 161380
Talera való imádság 165682
Lóbetegségre szóló igézés 166782
Bornemisza Anna házi patikaszerei82
Ötödik rész
Csáky Benedek végrendelete 149085
Illyésházy Mátyás -"- 150985
Drugeth Imre végrendelete 154085
Kis Ferencz -"- 154995
Kendy Ferencz -"- 155196
Palaczkyné Rachel -"- 155296
Baiory Lénárt -"- 156396
Perényi Gábor -"- 156497
Perényi Gábor pótvégrendelete 1564101
Félegyházi Ferenczné végrendelete 1564102
M. Horváth Ferencz -"- 1566104
Puthnoky Péter -"- 1566105
T. Horváth Ferencz -"- 1570106
Dersényi Rusinta -"- 1570106
Burja Farkas -"- 1571106
Thegzes László -"- 1573106
Sághy Imre -"- 1573107
Lorántffy Kristófné -"- 1576107
Czikó Anna -"- 1577111
H. Pap Imre -"- 1579113
Drugeth Miklós -"- 1580113
Sárkány Miklósné -"- 1580117
Wárday Mihály -"- 1582118
Drugeth Ferencz -"- 1582121
Mihály János prédikátor -"- 1583125
Zeleméri Miklósné -"- 1584125
Csapy Jánosné végrendelete 1586129
Daróczy Szerafin -"- 1586130
Horváth Gáspár -"- 1586138
Kovachóczy Farkas -"- 1591138
Dobozy László -"- 1592142
Nyáry Mihály -"- 1592145
Gezty Ferencz -"- 1593145
Sárkány Miklós -"- 1593152
Kendy Gáborné -"- 1595154
Görgey Kristófné -"- 1595163
Bocskay István -"- 1595168
Bocskay Anna -"- XVI. sz. vége184
Inthay Pál végrendelete, átiratban 1600186
Ráskay Katalin végrendelete 1601189
Rudolf király átir egy végrendeletet 1601191
Ruszkai Dobó Ferencz végrendelete 1602192
Báthory István országbiró pótvégrendelete 1603216
Bocskay István fejed. végrendelete 1606227
Cserényi Mártonné -"- 1612227
Rosályi Kún Gáspárné -"- 1616229
Dóczy András -"- 1620232
Nádasdy Ferenczné -"- 1620235
Kis-kéri Kéry János -"- 1621238
Bethlen Gáborné Károlyi Zs. -"- 1622242
Zólyomi Erzsébet -"- 1622247
Héderváry István -"- 1624248
Lónyay Istvánné -"- 1625251
Petrőczy Zsuzsanna -"- 1625252
Hagymássy Kristóf -"- 1627254
Bethlen Gábor fejed. -"- 1629257
Hagymássy Kristóf pótvégrendelete 1630258
Révay Ferenczné végrendelete 1631260
Baracskay István -"- 1635264
Kovachóczy Istvánné -"- 1637272
Baszti Margit -"- 1645276
Bethlen István fejed. -"- 1645277
I. Rákóczy György -"- 1648304
Csatóházi Móré István -"- 1648304
Lónyay Zsigmond -"- 1648315
Gr. Thurzó Borbála -"- 1651315
Andrássy Mátyásné -"- 1651322
Gr. Pálffy Pál nádor -"- 1653329
Lorantffy Zsuzsanna -"- 1659336
Komáromi Csipkés György végrendelete 1663336
Gr. Wesselényi László végrendelete 1668336
I. Apaffy Mihályné -"- 1684338
Bálintitt Zsigmond -"- 1687339
Lipóczi Keczer Sándor -"- 1697348
Thököly Imre -"- 1705361
Hatodik rész
Istvánffy István sírverse 1545365
Országh Kristófné temetésre hivó levele 1567365
Ruszkai Dobó Anna -"- 1575365
Bocskay I. fejedelem temetésére hivó levél 1607365
Markus István Bosnyák Tamáshoz 1607365
Dersfy Orsolya gyászjelentése 1613365
Gr. Thurzó Gy. nádor temetésének rendje 1617366
Gr. Thurzó György temetésére vásárolt posztó 1617369
Gr. Thurzó Imre temetésére vásárolt tárgyak 1621373
Gr. Thurzó Imre temetéséhez, posztó kiosztás 1621375
Bethlen Gábor meghivója 1622378
Brandenburgi Katalin körrendelete 1629379
Zay András temetésének módja 1634379
Bosnyák Tamás temetésének módja 1635379
Gr. Forgách Miklós temetésének rendje 1636379
Rákóczy Pál temetésének rendje 1636380
Fánchy Gáspár temetése 1642384
Meghivó Hartay Gábor temetésére 1645384
Meghivó Esterházy M. nádor temetésére 1645385
Forgách Ferencz temetésére hivogató levél 1648385
Ujfalussy Miklós temetésére tett költség 1650385
Lorántffy Zsuzsanna levele 1651387
Vinnai Kristóf temetésére való költés 1654387
Bánfalvi Barius Péter temetési zászlója 1668387
Temetésre hivó 1669387
Gyászjelentés Báthory Zsófiáról 1681387
Gyászjelentés gr. Drugeth Jánosról 1682387
Temetésre hivó levél 1683387
Perényi Pál levele egy halotti zászló végett 1689387
Temetésre hivó levélminta a XVIII. sz. elejéről388
Levéltár mutató389
Név- és helymutató391
Tárgymutató407
Sajtóhibák429
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem