A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Korall 2005. november

Társadalomtörténeti folyóirat/21-22. szám/Clio & Psyche

Tartalom

Benda Gyula:
In Memóriám Benda Gyula (1943-2005)
A helytörténetírás feladatai 5
CLIO & PSYCHE
Alexander von Plato: Történelem és pszichológia - oral history és pszichoanalízis
Problémavázlat és szakirodalmi áttekintés 12
Lafferton Emese: Halált hozó hipnózis
Egy 1894-es eset és a tudomány mentális földrajza 46
Kövér György: Hysteriától a tébolyodottságig
Klára és Emma párhuzamos esettörténete 68
K. Horváth Zsolt: A lélek segédigéi
A munkaszolgálat tapasztalata és elaborációja: Mérei Ferenc 97
FÓRUM
Miskolczy Ambrus: A Kossuth-ábrázolás technikái
Szubjektív historiográfiai széljegyzetek
A bűnbaktól a realista lényeglátóig című
gyűjteményes munka kapcsán 124
HOGYAN LETTEM TÖRTÉNÉSZ?
A Korall körkérdése a pályaválasztásról 161
Bácskai Vera (162), H. Balázs Éva (166), Draskóczy István
(169), Gergely András (171), Gergely Jenő (176), Gerő
András (180),[Gunst Péteri (183), Gyáni Gábor (193),
Klaniczay Gábor (197), Kósa László (207), Kövér György (212),
Kubinyi András (218), Miskolczy Ambrus (245), Németh
György (256), Niederhauser Emil (260), Pajkossy Gábor
(262), Péter Katalin (266), Ritoók Zsigmond (270), Szabad
György (273), Szilágyi Miklós (274), Vonyó József (279) válaszai
könyvek
Id. Horánszky Nándor: Deák Ferenc lelkialkata és befolyása politikai pályájára
-lfj. Bertényi Iván 284
Lackó Mihály: Széchenyi elájul. Pszichotörténeti tanulmányok - Baráth Katalin 300
Idegen kertből rózsát lopni?
László János - Thomka Beáta (szerk.): Narratívák5.: Narratív pszichológia
-Romsics Gergely 308
Roderick Phillips: Amit Isten összekötött... A válás rövid története - Kohut Tamás 314
Sebők Marcell (szerk.): A sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából - Kaposi Zoltán 318
Szerzőink 325
Contents 326
Abstracts 328
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem