A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tervgazdálkodás

Előszó

Húsz szerző munkáját összegzi e könyv, amelyben megkíséreltük rendszerbe foglalni a szocialista tervgazdálkodás legfontosabb ismereteit. Munkánk nagyobbik felében a magyar tervgazdálkodás konkrét... Tovább

Tartalom

Stark Antal: Előszó11
A gazdaságirányítás alapelemei13
Mandel Miklós - Stark Antal: Gazdaságpolitika és célrendszere15
Tervgazdálkodás és a gazdaságpolitika15
A gazdaságpolitikai célok hierarchiája24
A gazdasági fejlettség és meghatározó tényezői28
Gáspár Lujza - Stark Antal: A gazdaságpolitika eszközrendszere39
A gazdaságirányítás elemei39
A szocialista gazdaságirányítás fő típusai és formái43
Gáspár Lujza - Hetényi István - Német Miklós: A népgazdaság tervezése51
A tervezés egységes rendszere51
A tervezés logikai folyamata és követelményrendszere56
Kovács Géza - Nováky Erzsébet: Jövőkutatás66
Jövőkutatás és a tervezés66
Jövőkutatási módszerek71
Zalai Ernő - Bugnics Richárd - Móczár József: A tervezés fontosabb matematikai módszerei90
A tervezési módszertan fejlődése92
A tervmodellek elméleti alapjai és fő válfajai95
A hazai tervezés mint döntési feladat106
A decentralizált tervezés egy programozási modellje116
Kovács Géza - Móczár József - Német Miklós: A tervezés továbbfejlesztésének néhány fő iránya122
Bizonytalansági tényezők szerepe és a tervezési variációk122
A tervezési tevékenység bővülése131
A komplex (rendszerszemléletű) népgazdasági tervezés139
Gáspár Lujza - László János - Stark Antal: A gazdasági szabályozás149
A szabályozás alapelemei149
A gazdasági szabályozás és a jog155
A gazdasági szabályozókkal szemben támasztott fő követelmények157
Gáspár Lujza - Mandel Miklós - Stark Antal: A gazdaság szervezeti rendszere164
A szerkezeti rendszer struktúrája164
A szervezeti változások tendenciái Magyarországon171
A gazdaságfejlesztés tervezésének magyarországi gyakorlata179
Hetényi István: Tervezési rendszerünk alapvonásai181
A tervezés köre181
A tervezés fázisai185
A tervezés technikájának néhány kérdése193
Hetényi István - Stark Antal: Az anyagi ágak (gazdasági struktúra) fejlesztése, tervezésének tartalma és logikai sémája199
Hetényi István - Hoós Jánso: A műszaki fejlesztés és tervezése206
A műszaki-gazdasági koncepciók207
A tudományos kutatások tervezése, a kutatási tevékenység koordinációja209
A műszaki fejlesztés szabályozásának eszközei és feltételei212
Hőgye Mihály: A külgazdasági kapcsolatok tervezése215
A külkereskedelem tervezése216
Hatékonyság és egyensúly tervezési kérdései a külkereskedelemben220
Tervezési együttműködés a KGST-országokkal224
Stark Antal: Az iparfejlesztés tervezése228
Az iparfejlődés néhány általános tendenciája229
Az ipari termelés fejlesztésének tervezése233
László János: A mezőgazdaság és az erdőgazdaság tervezésének kiinduló tényezői244
A mezőgazdaság tervezésének kiinduló tényezői244
A mezőgazdasági termelés mutatószámai és mérlegei254
Az erdőgazdaság tervezése259
Kereszturi Sándor - Stark Antal: Az építőipar - a közlekedés - a kereskedelem tervezése 261
Az építőipari tevékenység tervezése261
A közlekedés és hírközlés tervezése265
A belkereskedelem tervezése267
Hoós János: Beruházáspolitika - beruházástervezés272
A beruházáspolitika követelményrendszere272
A beruházások népgazdasági tervezésének fő területei és munkaszakaszai279
Hoós János: A munkaerő népgazdasági tervezése285
A munkaerőforrás és a társadalmi munkaidőalap nagysága285
A munkatermelékenység és a foglalkoztatottság287
Mohai György: A vállalati tervezés rendszere295
A tervezés sajátosságai a direktés az indirekt irányítási rendszerben296
A vállalati és a népgazdasági tervezés kapcsolata298
A vállalati középtávú tervezés folyamata és résztvevői301
A vállalati tervek tartalma305
A vállalati középtávú tervek és a gyakorlati megvalósulása307
Az életszínvonal, az életkörülmények tervezése309
Kemenes Ernő: Az életszínvonal fogalmi köre és tervezése311
Kemenes Ernő - Kereszturi Sándor - Stark Antal: Népesedés, egészségügyi, kulturális szolgáltatások tervezése318
Népesedési folyamatok és életszínvonal-politika318
A népesség egészségi állapotának és egészségügyi ellátásának tervezése322
Az oktatás és a kulturális szolgáltatások tervezése327
Kemenes Ernő: Az anyagi javakkal való ellátás fejlesztése335
A fogyasztási folyamatok tervszerű irányítása335
A szükségletek és a fogyasztás tervezésének metodológiai alapjai338
A jövedelemelosztás elvei és rendszere344
Gáspár Lujza - Teller Tamásné: A tanácsi tervezés rendszere351
A területi (helyi) igazgatási rendszer szervezete és a tanácsok területi funkciói351
A tanácsi tervek rendszere, kapcsolata a népgazdasági tervvel358
Gazdasági szabályozók és tervezésük371
László János: Az árpolitika és az árrendszer tervezése373
Az árak szerepe a népgazdasági tervezésben373
Az árképzés fő jellemzői a termelőágakban378
Az árszabályozás és az árformák394
László János: A személyi és a vállalati jövedelemszabályozás rendszere398
Az érdekviszonyok és a jövedelemszabályozás összefüggései398
A személyi jövedelemszabályozá és a részesedési alap402
A vállalati fejlesztési alap és szabályozásának rendszere406
Az anyagi érdekeltség és a jövedelemszabályozás fő vonásai a termelőszövetkezeti szektorban409
László János: A pénzügyi politika és a pénzügyi szabályozás414
A költségvetés szerepe a gazdasági irányításban415
A hitelpolitika és a hitelrendszer421
Koordináció - mérleg-modellezés425
Hoós János: Tervkoordináció és a népgazdasági mérlegek427
A tervkoordináció fontosabb területei428
A tervkoordináció feladatai a távlati, a középtávú (ötéves) és az éves tervezésben432
A népgazdasági mérlegrendszer és a koordináció433
Hoós János: Az anyagi mérlegek437
A népgazdasági szintű naturális tervezés fő feladatai437
A naturális mérlegek fajtái és tervezése438
A külkereskedelmi mérleg445
Hoós János: A népgazdaság fő pénzügyi mérlegei447
A pénzügyi mérlegek jellemzői447
A lakosság pénzforgalmi mérlege452
Az országos hitelmérleg és az MNB pénztári terve454
A nemzetközi fizetési mérleg455
Az állami költségvetés457
Az összevont pénzügyi mérleg461
Hoós János: A népgazdasági mérlegek464
A társadalmi termékmérleg464
A bruttó nemzeti termelés mérlege466
A nemzeti jövedelem mérlegei468
A nettó nemzeti termelés mérlege472
A hozzáadott érték (GDP) mérlege473
A népgazdaság összevont munkaerőmérlege474
Ágazati kapcsolatok mérlege476
Móczár József - Zalai Ernő: Matematikai modellek alkalmazása a tervkoordinációban478
Az ágazati kapcsolati modell (ÁKM)478
Az ÁKM-ekkel végezhető elemzések fő típusai487
Népgazdasági programozási modellek alkalmazása a tervezésben497
Függelék505
Kemenes Ernő - Bugnics Richárd - Móczár József - Najat Shamil Ali: A tervezés és irányítás elméletének és gyakorlatának fejlődése a nem szocialista országokban507
Gazdasági (gazdálkodási) rendszerek és elméletek a modern kapitalizmus előtti korban507
A modern irányítot típusú tőkés gazdasági rendszer kialakulási folyamata513
Nemzetgazdasági tervezés Hollandiában523
Nemzetgazdasági tervezés Franciaországban529
Nemzetgazdasági tervezés a fejlődő országokban536
A nemzetgazdaság tervezése Irakban540
Hőgye Mihály - László Imre - Máté Katalin - Stark Antal: A szocialista tervgazdálkodás kialakulásának és fejlődésének történelmi útja550
Nézetek a racionális szocialista gazdaság lehetőségeiről550
A gazdaságirányítás kialakulása és fejlődése a Szovjetunióban 1917-től 1945-ig563
Az európai szocialista országok tervgazdálkodásának fejlődése589
Irodalom613
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tervgazdálkodás Tervgazdálkodás Tervgazdálkodás

A borító enyhén elszíneződött.

Állapot:
2.580 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba