838.859

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Házsongárd

Szerző
Szerkesztő
Lektor
Fotózta

Kiadó: Helikon Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 212 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-207-975-2
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Fülszöveg

Ki ne ismerné Áprily Lajos híres versét, mely Apáczai Csere Jánosnak állít emléket, s így kezdődik: "A tavasz jött a parttalan időben / s megállt a házsongárdi temetőben / Én tört könön és parladó kereszten / Aletta van Maet nevét kerestem..." "Tört köveken és porladó kereszteken" mi is a magyar művelődéstörténet nagy alakjainak neveit keressük, emléküket idézzük. A kolozsvári hegyoldal évszázados temetkezőhelye a házsongárd, mint minden ősi temető, nemcsak az elmúlás színhelye, hanem a kultúra gyűjtőhelye, több mint négy évszázad történelemkönyve is. Nevesek és névtelenek fekszenek a közös földben: már a 16. század utolsó tizedeiben temettek ide ismeretlen halottat, de itt a sírja vagy némely esetben már csak az emlékoszlopa többek között Szenczi Molnár Albertnek, Apáczai Csere Jánosnak, Tótfalusi Kis Miklósnak, Jósika Miklósnak, Kós Károlynak, Dsida Jenőnek, Szilágyi Domokosnak is. A természetben és a történelemben látszólag az elmúlás uralkodik: pusztulnak a fejfák, a sírkövek,... Tovább

Tartalom

A temető részlete
Dresler János fiának sírköve 1659-ből
Szilagi János + 1676 és gyermekei
Arisztokrata családok sírjai
Egy porladó sír pusztuló címere
Az elektikus kripták egyike
Tábla a jelen család kriptájának falán: Nyírő István + 1585
A csejthei jelen család kriptájának falán: Nyírő István + 1585
Pataki Sámuel (1731-1804) orvos, a kolozsvári ev. ref. főiskola filozófia- és matematika professzora és családja
A Berde-kripta
Bányai Sámuel 1848/49-es honvéd százados és családja síremléke
Báró Bánffy Dezsőné báró Kemény Mária (1844-1884)
Vásárhelyi János síremlékének részlete
Vásárhelyi János (1888-1960) egyházi író, református püspök síremléke
Nagy Kálmán (1939-1971) nyelvész, műfordító kopjafája
Pelikános nemesi címeres sírkő
Nagy Sámuelné Bödöki Mária sírja az 1800-as évek közepéről
Rájzner Károly egyéves kisfiú sírköve 1844-ből
Berde Mária (1889-1949) író, költő síremléke
Sebesi Sami (1859-1930) író, hírlapíró sírköve
Herepei Gergely (1844-1920) református pap, egyházszervező, az iskolaügy lelkes képviselője síremléke
Kilyen Márton sírköve
Gyergyai Árpád (1881-1952) fül-orr-gégész egyetemi tanár és felesége síremléke
Tóth Elek (1873-1948) színművész és felesége fejfája
Szopos Sándor (1881-1954) festőmávész és felesége síremléke
A Ferenc-rendi szerzetesek síremléke
Jellegzetes - kalászt markoló karral jelölt - sírkő a hóstáti parcellából
"Pista" - első világháborús katonasír
Ioannes Fabritius Gladis ezredes (1676-1750), a lutheránus sírkert adományozójának síremléke
Részlet Bíró Lajos (1831-1862) "főtanodai tanuló" és Bíró Sándor (1856-?) sírkövéről
Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702) betűmetsző, nyomdász síremléke
Viski Balás Sándor (1846-1901) kúriai bíró síremlékének részlete
Szenczi Molnár Albert zsoltárköltő bibliafordító (1574-1634), Szenczi Molnár János lelkipásztor (1612-1646)
Altorjai Mike Sándor (1795-1807) oklevélkutató, levéltárigazgató síremléke
Szentgericzei Jakab Elek (1820-1897) történettudós sírköve
Apáczai Csere János (1625-1659), a magyar művelődés- és nevelésügy úttörője, valamint a felesége, Aletta van der Maet emlékköve
Kendi Finály Henrik (1825-1898) filológus, az archeológia professzora síremléke
Gróf Bánffy György (1746-1822) Erdély kormányzja és gróf Bánffy Miklós (1874-1950) író, politikus, külügyminiszter emléktáblája az iktári Bethlenek kriptájának falán
Az iktári Bethlenek kriptája
Kelemen Lajos (1877-1963) történettudós, az unitárius egyház főgondnoka és családja síremléke
Laborfalvi Berde Mózsa (1815-1893) ügyvéd, politikus, alapítványtevő
Bethlen gróf Bethlen Gergely (1810-1867) 1848-as honvéd ezredes, későbbi olasz tábornok síremléke
A bethleni Bethlenek sírboltjának homlokzata
A Mikó-kripta homlokzata
Hídvégi gróf Mikó Imre (1805-1876) történetíró, művelődéspolitikus, miniszter, az Erdélyi Múzeum Egylet alapítója és felesége, gróf Rhédey Mária síremléke
Sámi László (1817-1881), a zilahli és a kolozsvári Református Kollégium történelemtanára, publicista, 1848-as forradalmár síremléke. Vele egy sírban fekszik felesége, Király Janka (1830-?) fordító
Szentábrahámi Lombárd Mihály (1684-1758) unitárius püspök tumbája
Barra Imre (1799-1834) orvos síremléke
Aranyosrákosi Székely Sándor (1797-1852) író, unitárius püspök és családja síremléke
Báró Jósika Miklós (1794-1865) író és felesége, báró Podmaniczky Júlia (1822-1893) írónő síremléke
Emilie Flamand (1782-1855) nevelőnő sírköve
Méhes Sámuel (1785-1852) tanár, író, szerkesztő sírköve
Bölöni Farkas Sándor (1795-1842) útirajzíró síremléke
Kendeffy Ádám (1796-1834), az erdélyi reformmozgalom kimagasló személyisége sírköve
Gróf Esterházy Miguel (1825-1923), "az utolsó 48-as honvédtiszt" sírköve
Nagybarcsai Barcsay Domokos (1848-1913) síremléke
A Béldi-kripta
Gróf Kuun Géza (1839-1905) orientalista és felesége sírköve
A református püspökök: Nagy Péter (1819-1884), Szász Domokos (1838-1899), Bartók György (1845-1907) és családtagjainak síremléke
Dr. Martin Lajos (1827-1897) 48-as honvédtiszt, egyetemi tanár síremléke
Dr. Török István (1849-1918), a kolozsvári református kollégium igazgatója és felesége sírköve
Salamon János (1822-1899?) cigányprímás síremléke
A Sombory család címere, kriptájuk homlokdísze
Gróf Kornizs Zsigmond (1824-1854) és felesége síremléke
Paget János (1808-1892) emlékíró kriptája
De Gerando Antonina (1845-1914) író, műfordító, a nevelésügy kimagasló alakjának sírköve
Debreczeny Márton (1802-1851) bányamérnök, költő sírhelye
Ujfalvi Sándor (1792-1866) és felesége, Lészai Júlia (1800-1858) sírköve
Barra Gábor (1799-1836) kőrajzoló, nyomdaigazgató "sírhalma"
Tauffer János síremléke
Szentiváni Mihály (1813-1842) költő, író, publicista sírhelye
Kriza János (1811-1875) unitárius püspök, népköltészeti gyűjtő, költő síremléke
Eszéki István (1642-1707) ev. ref. lelkész, író tumbája
Brassai Sámuel (1797-1897) polihisztor, egyetemi tanár síremléke
Kós Károly (1883-1977) építész, író és családja síremléke
Asztalos István (1909-1960) író síremléke. Szervátiusz Jenő munkája
Bartalis János (1893-1976) költő kopjafája
Gaál Gábor (1891-1954) író, irodalomtörténész, a Korunk szerkesztője sírköve
Tavaszy Sándor (1888-1951), a ref. teológiai akadémia igazgatója, filozófiai író és felesége sírköve. Szervátiusz Tibor munkája
Seprődi János (1874-1923), a református gimnázium tanára, zenetörténész, folklorista és felesége síremléke
Bretter György (1932-1977) filozófus, esszéíró, kritikus sírköve
Szabédi László (1907-1959) költő, irodalomtörténész, nyelvész síremléke
Dsida Jenő (1907-1938) író és költő nyughelye a családi kriptában
Szilágyi Domokos (1938-1976) költő, felesége, Hervay Gizella (1934-1982) költő és gyermekük, Szilágyi Attila (1961-1977) sírköve
Halottaskocsi a házsongárdi temetőben
Bardócz Sándor (1817-1892) minorita pap sírköve
Tamás András (1784-1849) nemzetőr alezredes sírköve
"Gyász oszlopa Pataki Sámuelnek... Erdély fő orvossának". (1765-1824)
Szádeczky-Kardoss Gyula (1860-1933) egyetemi tanár, geológus sírköve
Gyarmathy Sámuel (1751-1830) orvos, nyelvész síremléke
Maksay Albert (1897-1971) író, költő, műfordító, református teológiai tanár sírhelye
László Dezső (1904-1973) író, szerkesztő, református lelkész síremléke
Vámszer Géza (1896-1979) tnográfus és családja sírköve
Lomnici Meltzl Hugó (1846-1908) egyetemi tanár sírköve
Újtordai Kőváry László történetíró (1819-1907) és felesége (1831-1918) síremléke. "Hazája történetét írván e kőnél maradandóbb emléket állított magának."
Pergő Celesztin (1784-1858) színművész sírköve
Néb Mária (1799-1884) színésznő sírköve
Fehérváry Antal (1824-1901), a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatója sírköve
Ecsedi Kovács Gyula (1839-1899) színész sírköve
Kéler Ilona (1860-1880) színésznő síremléke
Janovics Jenő (1872-1945) színész, rendező és felesége, Poór Lili (1886-1977) színművész síremléke
A Szathmári Pap család tumbái ("Professzor Szathmari Pap Mihály... Anna leánykája... és felesége, Tsiszér Debora")

Lászlóffy Aladár

Lászlóffy Aladár műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Lászlóffy Aladár könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Házsongárd Házsongárd Házsongárd Házsongárd

A védőborító enyhén szakadozott, kopott.

Állapot:
1.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba