Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.817

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Láthatár 1940. január-december/Kisebbségi körlevél 1940. január-december

Kisebbségi kultúrszemle - A külföldi magyarok és középeurópai népek szellemi életének figyelője - VIII. évfolyam 1-12. szám/A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet közleményei - IV. évfolyam 1-6. szám

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Studium Könyvkiadó Rt.-Egyetemi Kisebbségi Intézet
Kiadás helye: Budapest-Pécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 680 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 26 cm x 19 cm
ISBN:
Megjegyzés: Két folyóirat teljes évfolyama egybe kötve. Egy kihajtható melléklettel. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Nyomtatta az Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-Részvénytársaság.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Láthatár 1940. január-december - VIII. évfolyam 1-12. szám
I. VERSEK
Finta Ernő:
Eminescu: Mortua est (fordítás) 105
Egy diák imája (fordítás) 107
Gáldi László:
Ion Pillat: Est a hegyen (fordítás) 249
Emil Giurgiuca: Március (fordítás) 249
Iulian Popa: Ősz (fordítás) 250
Az ismeretlen leány (fordítás) 490
Anisoara Odeamu: Évszak (fordítás) 490
George Popa: Emlékezés (fordítás) 490
Reményi József: Az oldott kévéből rám hullt 270
Mindenütt megbotlik 270
Bagózol e planétán 271
Ágrólszakadt 271
Vox populi Amerikában 272
A felhőkarcolók és a költők 273
Ovidius téged száműztek 403
Cséplőgép 404
Csallóköz és Kiskárpátok 404
Szemlét Ferenc:
Lucian Blaga: Életrajz (fordítás) 223
Század (fordítás) 224
Biblikus vers (fordítás) 224
Földöntúli szomorúság (ford.) 225
George Gregorian: Egy nap mint más (ford.) 401
Az utolsó nap (fordítás) 401
Tudor Vianu: Jel (fordítás) 402
Sziklán (fordítás) 402
II. ELBESZÉLÉSEK, REGÉNYRÉSZLETEK
Bözödi György: Romlás 486
Kerecsényi Antal: Szfinksz 7
Kovács György: A járvány 101
Szemlér Ferenc: Az első lépés 73
Tamási Áron: Szülőfalumban 241
III. TANULMÁNYOK
Biró Vencel: Erdély székely püspökei 193
Bolgár László: A délszláv nyomdaügy fejlődése 55
A jugoszláv sajtó fejlődéstörténete 154
A szerb-horvát irodalmi nyelv kifejlődése 250
Hertelendy falva 433
Bonkáló Sándor: Kárpátorosz, magyarorosz 292
Csapó Zoltán: Magyar őslakosság Moldvában 296
Sz. Csorba Tibor: Tallózás a litván irodalomban 310
Csuka János: Mit tanulhat a magyarság a Szerb Matica munkájából 491
Csuka Zoltán: Kolozsvár mozgalmas napjai 102
A stuttgarti Ausland Institut 118
Belgrádtól-Horgosig 145
A müncheni Délkeleteurópai Intézet 166
Az első belgrádi magyar könyvkiállítás 206
Duka-Zólyomi Norbert: Az új szlovák alkotmány kisebbségi szemmel 391
Farkas István: Két szlovák író arcképe 305
O. A. Isberth: A -magyarországi németség helyzete 257
Ivics Aleksza: A szerb-horvát kiegyezésről 465
Környei Elek: Tűzhely-építő akarattal a szlovákiai magyarságért 114
Lakatos István: Zene Erdélyben 1
Láng Boldizsár: A két nemzet kultúrális kapcsolatainak kimélyítéséről 494
Manga János: Virágvasárnapi népszokások a Zobor vidékén 385
Mokcsay Julia: Az utódállamok magyar időszaki sajtója 161
Dr. v. Nagy Iván: Magyar-lengyel kultúrális kapcsolatok 10
Finnország-Észtország 457
Finnország-Észtország (folytatás) 481
Oberding József György: A Kárpátokon túli magyarság 200
Ortutay Tivadar: A közelmúlt magyarorosz irodalma 439
Dr. Pataky Mária: A magyar-ruszin kultúrális együttműködés 289
Reményi József: A „Székelyfonó" Clevelandban 273
Sándor László: Cseh-szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok a háború után 396
Sziklay László: Válasz két szlovák versre 59
Szőllősy Andor: Népzenénk Középeurópában 337
Tamás Lajos: Pozsony az idők viharában 218
Török Árpád: Megváltozott kisebbségi helyzetünk 49
Venczel József: Márton Áron életpéldája 97
Vita Zsigmond: Kultúrális törekvések Erdélyben 214
IV. ELVÁNDOROLT MAGYAROK
Ács Tivadar: Letting Károly a magyar Robinson 176
Erdey Ferenc: Felfedeztem Magyarországot 220
Nagy József: Amerikai magyarok az óhazában 405
V. A VISSZATÉRT FELVIDÉK HANGJA
Szent-Ivány József: A magasabbrendű magyar életért 61
Sziklay Ferenc: A felvidéki magyar kultúrélet válaszútján 63
Szombathy Viktor: Újévi elmélkedés a felvidéki kérdésekről 71
Vass László: Húsz év a vicinálison 208
VI. KÖRÜLTEKINTÉS
Fekete Lajos: Jugoszláviai könyvek és folyóiratok 28
VII. NÉGY VILÁGTÁJ KRÓNIKÁJA
(A pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet közleményei)
Dr. Szollár István: Januári közlemény 25
Dr. Majtényi I. Géza: Februári közlemény 77
Dr. Szollár István: Márciusi közlemény 123
Áprilisi közlemény 169
Májusi közlemény 226
Rejtő Frigyes - Dr. Majtényi I. Géza: Júniusi közlemény 261
Dr. Majtényi I. Géza: Augusztusi közlemény 360
Szeptemberi közlemény 406
Októberi közlemény 442
Dr. Majtényi I. Géza - ifj. Mattyasovszky Zs. Tibor: Novemberi közlemény 467
Stépán Pál - Rejtő Frigyes - Dr. Bédi Imre: Decemberi közlemény 495
VIII. GAZDASÁGPOLITIKAI LÁTHATÁR
(A pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet közleményei)
Dr. Vókányi Árpád: Februári közlemény 83
Márciusi közlemény 126
Áprilisi közlemény 180
Májusi közlemény 229
Júniusi közlemény 266
Augusztusi közlemény 371
Szeptemberi közlemény 412
IX. KÖNYVSZEMLE
Csuka Zoltán - Kerecsényi Antal: A barát meg a komédiás 33
Sireagu Octavian: Krisztus árnyékában 33
Kemény János: Itéletidő 36
A magyarok második világkongresszusának tárgyalásai 85
Dr. Ali Homo: Neue Erde 87
Tulipános láda 138
Áprily Lajos: A láthatatlan írás 320
Zathureczky Gyula: Erdély, amióta máskép hívják 321
Cs. Szabó László: Magyar néző 325
Nyirő József: Mádéfalvi veszedelem 365
Féla Géza: Dózsa György 368
Kemény Gábor: Verhovina feltámad 369
Kerék Mihály: A magyar földkérdés 415
Tamási Áron: Énekes madár (bemutató) 455
Makkai Sándor: Tudománnyal és fegyverrel 470
Joó Tibor: A magyar nemzeteszme 475
Jankovics Marcell: Húsz esztendő Pozsonyban 476
Asztalos István: Elmondja János 499
Szenczei László: Korom és korona 501
Farkas Géza:
Halász Miklós: Csehszlovákia 1918-1938 34
Hegedűs Lóránt: Két Andrássy és két Tisza 133
Karl v. Möller: Grenzen wandern 138
Az ember tragédiájának új szerb fordítása 185
Illyés Gyula: Magyarok 276
Darvas József: Egy parasztcsalád története 280
Báró Wesselényi Miklós: Osztály és osztályharc 417
Magyarországi és erdélyi urak 420
Gáldi László - Finta Gerő: Eminescu költeményeiből 235
Dr. Cs. Gárdonyi Klára: Kölcsey Antónia naplója 135
Juhász Géza - Németh László: Kisebbségben 316
Kovács György - Tamási Áron: Szülőföldem 183
Szemlér Ferenc: Más csillagon 279
Lakatos István - Bartók Béla: Serieri marunte despre muzica populara roaneasca 418
László Dezső: A ma élő romániai ref. lelkipásztorok irodalmi munkássága 139
Marék Antal - Sziklay László: Hviezdoszláv 452
Dr. Mokcsay Júlia - Kozocsa Sándor: Bevezetés a bibliográfiába 186
Nánay Béla: A világ magyar reformátusságának létkérdései 129
Emil Meynen: Volks- und Spmchenkarten Mitteleuropas 234
Dr. Csaplár István: Lengyel sors- és nemzettudat a magyar irodalomban 234
Csabai István: A végvári magyarság és kultúrája 367
Dr. Szeremley Ákos - Alvinczy Géza: A fiatal Darányi Kálmán 501
Sziklay László - Balogh Edgár: íratlan történelem 137
A felvidéki magyarság húsz éve 187
Jakabffy Elemér - Páll György: A bánsági magyarság húsz éve Romániában 232
Dr. Papp György: A magyarság és a bizánci kereszténység kapcsolatának kezdete 323
Szombathy Viktor: Elesni nem szabad 324
Karácsony Sándor: A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja 472
Szőllősy Andor - T. Brediceanu: Histoire de la musique roumaine en Transylvanie 474
Káldor János: A magyar zenetörténet kis tükre 500
Tóth Béla - Szvatkó Pál: A visszatért magyarok 86
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület háromnegyedszázados tudományos működése 188
X SAJTÓSZEMLE
Az Ország Utja 333
Deutsche Forsohungen in Ungarn 454
Deutschtum im Ausland 90 334 426
Egyedül Vagyunk 452
Ellenzék 478
Erdélyi Helikon 37
Erdélyi Nevelés Erdélyi Iskola 237
Erdélyi Vasárnap 477
Gand Romanesc 236 377 503
Glas Matice Srpske 453
Jelenkor 502
Kalangva 91 191 332
Kelet 100
Keleti Újság 91 424
Kisebbségvédelem 89 333
Letopis Matice Srpske 503
Magyar Kisebbség 37 89 190 333 425
Magyar Minerva 90 333
Magyar Szemle 89 140 192 237 332 503
Magyar Ut 90 479
Nation und Staat 376
Neue Heirnatblatter 141
Pester Llovd 376
Pesti Magvar Hirlap 422 453 478
Pres.se Korrespondenz 37
Sudostdeutsche Forschungen 190 454
Székelység 140
Testvériség 88
Uj Élet 189 334 452 480 504
Uj Magyarság 424
Ungarische Jahrbücher 140 479
Voix des Peupies 425 478
XI. HÍREK, ŐRHELY
Tizennyolc népművelési előadás a jugoszláviai magyarság részére 38
Erdélyi magyar képzőművészek kiállítása Budapesten 39
A szegedi Dugonics Társaság és a kisebbségi magyar nemzetrészek 40
Februári számban különbözők 92
Márciusi számban különbözők 142
Májusi számban különbözők 239
Júniusi számban különbözők 282
Júliusi számban különbözők 327
Flórián Tibor: A költő nemzeti és kisebbségi hivatása 379
Augusztusi számban különbözők 382
Szeptemberi számban különbözők 427
Októberi számban különbözők 449
A szerb-horvát megegyezés és a jugoszláviai magyar kisebbség 466
Novemberi számban különbözők 480
Decemberi számban különbözők 504

Kisebbségi körlevél 1940. január - IV. évfolyam 1. szám
Dr. Buza László: A nemzetközi kisebbségi jog jövője
Dr. Baumgartner Sándor fordítása: A szlovák köztársaság alkotmánytörvénye
Pusztai-Popovits József: Hitvallás és vallomás
Gosztonyi Pál: Népességcsere és kisebbségvédelem
Kisebbségi krónika
Az Intézet közlése
Könyvszemle
Schmitt: Völkerrechtliche Grossraumordnung
Horvát Jenő: A magyar kérdés a XX. században
Alfons Hayduk: Török ország
Leid und Ruhm der Schwäbischen Türkei
Dr. Bédi Imre: Intézeti munka
Német összefoglalás (zusammenfassung)

Kisebbségi körlevél 1940. március - IV. évfolyam 2. szám
Dr. Halmágyi László: Névelemzés
Szűcs György: A Volksbund és a magyarországi németség elmult esztendeje
Enyedi Gábor: Erdélyi magyar sors
Dr. Baumgartner Sándor fordítása: Az 1939 szeptember 25-i szlovák állampolgársági alaptörvény
Kisebbségi krónika 1939-ről. Összeállította drbi
Könyvismertetések: Zathureczky: Erdély, amióta máskép hivják
Schwartz: Egy könyv a volt Felsőmagyarországról
Dr. Majtényi I. Géza: Az Intézet munkája
Német összefoglalás (Zusammenfassunk)
Mutató a Kisebbségi Stud 1940 jan. és febr. számaiban megjelent cikkekről

Kisebbségi körlevél 1940. május - IV. évfolyam 3. szám
Dr. Kovács Alajos: Az alföldi tótokról
Dr. Bédi Imre: A Nemzeti Ujjászületés Frontja és a Magyar Népközösség
Sümeghy Mihály: Az új jugoszláv adó- és illetéktörvény
Szűcs György: A Volksbund és a magyarországi németség elmult esztendeje. Válasz a Volksboténak
D. Z. N.: Cseh és szlovák uralom
T. S.: Az áprilisi árvíz súlyos csapás volt a bácskai magyarságra
Könyvszemle
Gino Cucchetti: L'Ungheria di for fronte al problema slovacco
Striezenec Rudolf: Stráz na vychode (Őrség keleten)
Szombathy Viktor: És mindenki visszatér
Berey Géza: A magyar ujságírás Erdélyben
Walter Schneefuss: Ungarn
Dr. Polzovics Iván: Népi elv, népi önrendelkezés
Dr. Bédi Imre: Az Intézet munkája
Német összefoglalás (Zusammenfassung)
Mutató a Kisebbségi Stud. 1940. márciusi és áprilisi számaiban megjelent cikkeiről.

Kisebbségi körlevél 1940. július - IV. évfolyam 4. szám
Dr. Eniezsa István: Szent István kultusz és a szlovákok
Dr. Joó Tibor: Magyar nemzet-szlovák nép
df.: Mennyiben változott a szlovákiai magyarság helyzete?
Dr. Baumgartner Sándor fordítása: Az 1939. júl. 25-i szlovák közigazgatási törvény
Könyv- és folyóiratszemle:
Dudás Kálmán: Déli szél
Szűcs György: Német vélemény a Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézetről
Dr. Bédi Imre: Az intézet munkája
Német összefoglalás (Zusammenfassung)
Mutató a Kisebbségi Stud. 1940 ápr., máj., jún. számaiban megjelent intézeti cikkekről

Kisebbségi körlevél 1940. szeptember - IV. évfolyam 5. szám
Dr. Bölöny József: A román alkotmány és a kisebbségi kérdés
Dr. Szende Zoltán: Besszarábia és Dobrudzsa egykor és ma
Kalcsok Mihály: Miért volt szükség egy szlovák politikai pártra?
Boczán Béla: A vajdasági magyarság helyzete Jugoszláviában
Oppermann Balduin Cist. O. gimn. tanár fordítása: Szabályzat a Horvát Bánság száborának rendjéről és megszervezéséről
Könyv- és folyóiratszemle:
G. A. Walz: Neue Grundlagen des Volksgruppenrechts
A lengyel főkormányzóság jogrendje (Nation und Staat)
Intézeti munka
Német összefoglalás (Zusammenfassung)

Kisebbségi körlevél 1940. november - IV. évfolyam 6. szám
Dr. Szende Zoltán: Erdély életformái és útjuk a magyar történelemben
Marich Ágoston: A külföldi magyarság asszimilálódása
Gosztonyi Pál: A kolozsvári volt román egyetem és főiskolák az 1936-37. évben
R. F.: A jugoszláviai egyetemi és főiskolai hallgatóság az 1936-37. tanévben különös tekintettel a magyar hallgatókra.
Törvényjavaslat a kárpátaljai Vajdaságról és annak önkormányzatáról
Német-magyar-román kisebbségi szerződések
Rendelet a horvátbánsági kisebbségi iskolákról
Külföldi magyar szervezetek
Könyv- és folyóiratszemle:
Kovács Alajos: Erdély néprajzi képe
Dr. Fall Endre: Jogunk Erdélyhez
Dr. Bédi Imre: Intézeti munka
Mutató az Intézet kőnyomatosának, a kisebbségi Stud-nak 1940. július, augusztus, szeptember és októberi számaiban megjelent cikkeiről
Németnyelvű összefoglalás.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem