Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.190

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Laudatio et Salutatio

Tanulmányok Farkas Gábor születésnapjára

Előszó

Homo Historicus
A rómaiak óta tudjuk, hogy a történelem az élet tanítómestere. Aki a történelem kutatására, feltárására, összegzésére és oktatására teszi fel az életét, annak tisztában kell lennie... Tovább

Előszó

Homo Historicus
A rómaiak óta tudjuk, hogy a történelem az élet tanítómestere. Aki a történelem kutatására, feltárására, összegzésére és oktatására teszi fel az életét, annak tisztában kell lennie azzal, hogy leírt következtetései tanulságul szolgálnak nemcsak kortársainak, de az utódoknak is.
Dr. Farkas Gábor nemcsak hogy nem könnyű időszakban művelte a történészi szakmát, hiszen a XX. század minden történelmi végletet és ellentmondást magában hordozott, amit egy század csak felmutathat, de választott kutatási területei is a legnehezebbek közül valók voltak.
De mindig meg volt benne a kellő történészi alázat ahhoz, hogy szűkebb pátriájának Székesfehérvárnak és Fejér megyének legyen historikusa.
Alapos és szakszerű történészi munkásságának eredményeként tárult fel sok település feledésre ítélt múltja, s lett a helyi kötődések, lokálpatriotizmusunk alapvető műve, egy-egy alapos tanulmánykötete.
A történészek azon csoportjához tartozik aki szerényen, csendesen, de a megszállottak alaposságával végezte a történész sokszor nem könnyű de mindig felelősségteljes munkáját.
Székesfehérvár különösen sokat köszönhet neki, hiszen történészi életművének önálló levéltárat hozzon létre.
Olyan életművet alkotott tevékenységével és történészi életútja során, amely alapvetésnek számít minden jelenlegi és jövőbeni számára, aki Székesfehérvár múltjában kíván elmerülni.
Joggal mondható el tehát róla, hogy igazi és valódi homo historicus dr. Farkas Gábor, aki történeti műveivel, életművével, maradandóban beírta nevét Székesfehérvár históriájába. Vissza

Tartalom

Warvasovszky Tihamér: Homo historicus5
Dr. Szabó Péter: Köszöntő7
Bertényi Iván: Bundabőrök a középkori magyar heraldikában9
Csurgai Horváth József: Székesfehérvár város levéltárának története19
Darai Lajos Mihály: A koncepciós per gyökerei37
Demeter Zsófia: Hóman Bálint és a székesfehérváriak61
Dóka Klára: Nemzetiségek és felekezetek a Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyében89
Frigyik Katalin: Székesfehérvár harmadik nyomdája: a Csitáry-nyomda (1882-1949)113
Füzes Miklós: Népítélet?! Óbányán139
Gálicz Tibor: A vállalati gazdálkodás kereteinek, tartalmának és környezetének változása Magyarországon a XX. század második felében157
Gelencsér József: A székesfehérvári katonaélet169
Gerics József: A római jog hatása a krónikásra: a szabad jogállás elvesztésének oka Kézai gestájában183
Gyimesi Károly: A valóságos hős187
Gyüszi László: Id. Pázmándy Dénes élete és politikai pályája195
Hetényi István: Nem akartam én már írni207
Horváth Zoltán: Civitas fidelissima - Városunk büszkesége, az 1922. évi címerbővítés215
Iványosi-Szabó Tibor: Solt megye vázlatos története223
Adatok Fejér megye közigazgatásának történetéhez237
Izsák Lajos: "Műellenzéki párt" Magyarorzágon 1947-1949-ben243
Kanyar József: Új szobrok a csokonyavisontai templomkertben249
Kardos József: Az szentkorona-eszme szerepe az 1920. évi I. tc. megalkotásában és az államforma kérdése257
Ladányi Erzsébet: Kőszeg 1328. évi királyi kiváltságlevele értelmezéséhez265
Lakos János: A megyék, a városok és a községek levéltár-alapítási joga Magyarországon a második világháború után277
Lőrinczné Bencze Edit: A legjelentősebb katolikus társadalmi egyesületek a székesfehérvári egyházmegyében a két világháború közötti időszakban293
Lukács László: A Kossuth-kultusz megnyilvánulási formái, tiszteletének utóélete305
M. Tóth István: Tisztelt Olvasók!305
Mózessy Gergely: Prohászka Ottokár és a székesfehérvári papnevelés315
Neményi László: Dr. Farkas Gábor, a szellem és a szeretet embere333
P. Sulyok Ignác O Cist: A jezsuiták Székesfehérváron és Fejér megyében a XVIII. században337
Pál Antal Sándor: A katolikus oktatás Marosvásárhelyen347
Pandula Attila: Német katonák utólagos magyar kitüntetése, Horthy Miklós kormányzó 1938-as németországi látogatásakor363
Pásztohy Domokos: Minőségigény mélyben és magasban369
Sáry István: Zechmeister Károly a városépítő és ipartelepítő polgármester377
Somfai Balázs: Veszprém város főterének kialakulása és szerepe a város szellemiségében383
Somogyi Ferenc: Eszkatológia és közgazdaságtan399
Surányi István: Az ipari szakoktatás főbb jellemzői Székesfehérváron 1948-ig413
Szalai Károly: Városfejlődés Székesfehérváron a XX. század elején445
Szánthó József: A magyarországi Fatima története461
Tölgyesi József: Találkozások a Tanár Úrral Fehérvártól Fehérvárig493
Vizi László Tamás: Az erőgyűjtés évszázada497
Fejér vármegye a török kiűzésétől a napóleoni háborúkig497
Kovács Eleonóra: Farkas Gábor válogatott bibliográfiája509
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem