A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Értékelemzés

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 461 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával, fotóval illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó17
Előszó a második kiadásban19
Az értékelemzés fogalmai és megközelítési módjai23
A bajnokedzés fogalma24
Problémamegoldási módszer25
Négy önálló gondolkodási mód27
Eljárások meg nem állapított problémák meghatározására28
Mi az érték?28
Maximális érték29
Átlagos értékszint29
Az érték jelentősége30
Miért új? - Az érték- (költség-) problémák jobb megoldása31
Egy termék pályafutásának szakaszai31
Értékalkotó munka34
Az értékalkotó eszközök felhasználása35
Az értékelemzés bővíti a piacot és a munkahelyet35
A nehéz fizikai munka megszüntetése36
Azonos teljesítményű honvédelem alacsonyabb költséggel36
Értékjavítási meggondolások37
Az időhiány hatása37
A mérés hiánya az értékalkotó munkában38
Emberi tényezők40
Új eljárások, termékek és anyagok hatása40
Az értékalkotó munka ütemezése41
A módszernek meg kell állapítania azokat a nem is gyanított területeket, amelyek költségnövekedést okoznak41
Igazgatási szervezet42
Marketing koncepció - funkcionális összhang a vevővel42
Tervezési koncepció vagy megközelítés42
Tervezési részleg43
Gyártási koncepció vagy megközelítés43
Gyártási tevékenység43
Beszerzési vagy anyagellátási munka43
A minőség, a megbízhatóság, a jellegzetes tulajdonságok és a tetszetősség semmiféle csorbításáról nem lehet szó45
A módszernek meg kell állapítania és le kell győznie a nem is gyanított akadályokat46
Az értékelemzési eljárások leegyszerűsített megközelítési módja47
A tervszerű megközelítés51
Összefoglalás55
Minden költség funkciót szolgál57
A vevő használati és esztétikai funkciókat kíván57
Állapítsuk meg, tisztázzuk és nevezzük meg a funkciókat58
A funkciók mennyiségi meghatározása60
Foglaljuk egybe a funkciót és annak leírásait60
Elemezzük az esztétikai funkciókat61
Osszuk fel a funkciókat alapfunkciókra és másodlagos funkciókra62
Összefoglalás63
Értékeljük a funkciót65
A funkció értékelése66
Funciók értékelése összehasonlítás útján67
Egymásra ható funkciók értékelése70
A funkciók értékelése (rendelkezésre álló adatokból)74
A funkciók értékelése összehasonlítással77
A funkció értéke iránymutatóvá vagy mértékadóvá válik80
Összefoglalás83
Problémafelvetési módszer85
Első lépés: állapítsuk meg a funkciókat85
Második lépés: különítsük el a funkciókat86
Harmadik lépés: csoportosítsuk a funkciókat88
A problémafelvetés és a megoldás átfedése91
Összefoglalás92
Problémamegoldási módszer93
Egy jó módszer mindent magában foglal, amit a feladat megkíván93
Elsődleges lépés az elképzelések összehangolása95
Az értékelmezés munkaterve96
Információs lépés97
Elemző lépés98
Alkotó lépés100
Döntési lépés103
Fejlesztő tervezési lépés103
A múltból származó jó útmutatások hasznosítása113
Vezetési támpontok a munkatervben114
Összefoglalás115
Vezetői döntést igénylő problémák felvetése és megoldása118
Néhány vezetési probléma118
A megoldandó probléma szabatos felvetése119
Néhány vezetési probléma az eljárásokban való jártasság elmélyítésére123
Összefoglalás124
Szolgáltatási problémák felvetése és megoldása126
Néhány jellegzetes szolgáltatási probléma126
Minta az értékelemzés tudományos gondolkodásmódjára szolgáltatási munkánál127
A szolgáltatásokkal kapcsolatos értékelemzési munka folyamata132
Az értékelemzési program megindítása egy városi tanácsnál133
A tett lépések134
A városi tisztviselők teamjeinek sajátos megállapításai értékelemzéses tervezési munkájuk során135
Összefoglalás138
Eredménygyorsítók140
Kerüljük az általánosításokat141
Szerezzünk meg minden hozzáférhető költségadatot148
Csak a legjobb forrásból származó információt használjuk fel157
Bontsuk elemeire, találjunk fel hozzá valami újat, tökéletesítsük160
Acélszeg163
Acélcsavar164
Acélcsapszeg164
Használjuk fel meglevő alkotóképességünket176
Az akadályokat tárjuk fel és győzzük le179
Alkalmazzunk szakértőket, tanácsadókat szakismereteink bővítésére185
Értékeljük a főbb tűréseket dollárban191
Használjuk fel a szállító rendelkezésre álló funkcionális termékeit197
Hasznosítsuk és fizessük meg a szállítók szakismeretét és tapasztalatait207
Alkalmazzunk speciális gyártási eljárásokat213
Használjuk az alkalmazható szabványokat221
Alkalmazzuk azt a kritériumot: "Kiadnám-e ezen a módon a saját pénzemet?"226
Összefoglalás233
A rendszer felhasználása235
Három alapvető lépés236
Példa az eljárásra236
Első alaplépés: a funkció megállapítása236
Második alaplépés: a funkció értékelése összehasonlítás útján238
Harmadik alaplépés: értékalternatívák kidolgoztatása239
Az alaplépések, a munkaterv lépései és az eredménygyorsító eljárások összefüggése241
Első alaplépés: a funkció megállapítása243
Második alaplépés: a funkció értékelése összehasonlítás útján245
Harmadik alaplépés: értékalternatívák kidolgoztatása245
Példák a helyes munkamenetre247
Fékező általánosítások253
Összefoglalás256
A speciális ismeretek fontossága258
Az ismeretek köre259
Az ismeretek jellege260
Az ismeretek formája és összetétele263
A speciális szaktudás jegyzékbe vétele267
Termékekre és eljárásokra vonatkozó különleges ismeretek270
A viszonylagos költségek ismerete283
Összefoglalás284
A döntéshez megkívánt környezet295
A döntési környezet megkívánt feltételei296
A döntéshozóknak változást kell végrehajtaniuk és személyes kockázatot kell vállalniuk297
A döntéshozók károsodása valóban lehetséges298
A zavar árt a döntéshozóknak299
Nem szívesen látott szükséges döntések vagy többletköltséggel járó eredmények299
"Helyes általános kritériumokon" alapuló döntések, amelyek adott esetben nem felelnek meg299
"A területre vonatkozó hagyományos kritériumokon" alapuló döntések, amelyek adott esetben nem felelnek meg300
Olyan döntések, amelyek azon alapulnak, amit a döntéshozó tévesen a feljebbvalók "elvi álláspontjának, gyakorlatának, vagy kívánságának" vél300
Olyan döntések, amelyek rutinszerűvé válnak, mert úgy látszik, hogy összhangban vannak az e területen hozott hasonló intézkedésekkel301
Olyan módszer hiánya, amellyel a hozzáférhető információkat biztosítani lehet bizonyos döntések meghozatala előtt301
Olyan döntések, amelyek azon alapszanak, hogy "a szokásos módon mit kívánunk tenni"302
A környezet mindig szubjektív, de objektív döntésekre van szükség303
A szubjektív felszín elfedi az objektív szituációt303
A jövedelmezőség szempontjából fontos döntéseket gyakran azok hozzák, akik a mennyiségért és a teljesítőképességért felelősségre vonhatók, de a jövedelmezőségért nem304
Ismeretlen ok és okozat összefüggés értékét károsító döntéseket tesz lehetővé304
Az érzelmek mindig befolyásolják és gyakran megszabják a döntéseket305
A környezet kockázatos az "új" számára307
Olyan környezet, amely irtózik a változtatástól308
Kényelmes elkerülni a kellemetlenséget309
A személyi hátrány kockázatának minimalizálása310
A meglepő valóság315
Amit a vezető gondol - kulcskérdés318
Vezetési tudnivalók, amelyek elősegítik az értékkel kapcsolatos versenyképes döntéseket320
Összefoglalás321
A vállalat más munkaterületeire gyakorolt hatás323
Számvitel323
Formatervezés329
Költségcsökkentési tevékenységek331
Költségcsökkentés és értékelemzés333
Szerkesztés334
Gyártás339
Vezetés343
Beszerzés346
Minőségellenőrzés354
Marketing357
Összefoglalás358
Az értékalkotó munka célszerű szervezése361
Kisebb vállalatok364
Egy személyből álló szervezet365
Két személyből álló szervezet366
Három személyből álló szervezet366
Négy vagy több tanácsadó367
Szervezés368
A vállalati elnök szerepe370
A kutatás és a fejlesztés összehangolása, különös tekintettel a katonai szerződésekre371
A rendelkezésre álló ismeretekből származó haszon371
Döntési kritériumok - teljesítőképesség és idő373
Döntési kritériumok - teljesítőképesség, idő és költség373
A kutatás és fejlesztés problémájának megértése373
Megoldás kutatás és fejlesztés révén375
Jobb kutatási és fejlesztési megoldások rövidebb idő alatt377
Összefoglalás379
Az értékelemzők és értéktervezők számára elengedhetetlen képzettség és gyakorlat380
Képzettség380
Egyéni sajátosságok, jellemvonások és tapasztalat381
Ismeretek381
Fantázia381
Magas fokú kezdeményezőképesség382
Önszervezés382
Egyéniség382
Együttműködési hajlam383
Gyakorlat383
Az érték fontosságának tudata384
Összhang a vezetési és a döntési folyamat között385
Kiképzés385
A kiképzés öt fő szempontja385
Mennyi legyen a kiképzés?386
Hatékony 40 órás kiképző szeminárium387
Összefoglalás389
Az értékelemző, az értéktervező és az értékelemzési tanácsadó tevékenységi területe390
A vezetés tájékoztatása390
Összehangolás391
Értékbecslés és termék- vagy szolgáltatásértékelés392
Értékelemzési tanácsadás393
Értékelemzési képzés394
Felhasználás a vállalat különböző tevékenységi területein396
Értékesítés396
Szerkesztés397
Gyártás398
Beszerzés400
Összefoglalás401
Ösztönzés, felmérés és tesztek403
Ösztönzés403
A vállalat403
Vezetők404
Értékelemzési tanácsadók és az értékelemzési eljárások más felhasználói405
Döntéshozók406
Felmérés408
A szervezetek felmérése408
Az értékalkotó munka mérése414
Tesztek418
Az emberek minősítése419
Az elvégzendő munka tesztkérdései420
Összefoglalás423
Korszerű eljárások424
A funkcióelemzés rendszertechnikája (FAST)424
Hogyan kell alkalmazni a FAST-ot425
A funkciómegállapítás logikája426
A kritikus út megállapítása428
A segédfunkció megállapítása428
A problématerület megállapítása429
Költségfelosztás FAST-diagram segítségével430
Elgondolások számszerű értékelése433
A módszer felhasználása a tervezési költségek csökkentésére439
Definíció a tervezési iparág számára439
Miért olyan sok a nem funkcionális költség a tervezési iparágban?440
Az építészek és a mérnökök440
A vállalkozók441
A tulajdonosok442
Hogyan alkalmazzuk az értékelemzés módszerét?442
Alkalmazzuk a funkcionális megközelítést445
Nevezzünk meg és értékeljünk funkciókat - Hasonlítsuk össze a jelenlegi vagy tervezett költségekkel, és haladjunk tovább a munkatervnek megfelelően445
Hogyan kell megállapítani a költségjavítás lehetőségeinek területeit?449
Mikor a legeredményesebb az életciklusban az értékelemzés?452
A szerkesztésben kezdődött - most előbbre kerül452
Az improduktív közvetett költségek kiküszöbölése453
Hogyan győzzük le az alapvető akadályokat455
Ahol hatékony munkát kell végezni456
Néhány olyan tényező, amely kutatást, inputokat és tanulmányozást kíván457
Néhány jellegzetes változtatás459
Jellegzetes összefoglaló lap - A munka a végleges terven alapult461

Lawrence D. Miles

Lawrence D. Miles műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Lawrence D. Miles könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem