803.228

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde"

II. Nemzetközi Tudományos Konferencia (2007. november 6-8.) - Előadások, cikkek és rezümék

Előszó

Ezt a könyvet a 2007. november 6-7-8-án Budapesten rendezett 2. Nemzetközi Tudományos Konferencia eredménye alapján adták ki. A konferenciát az Azerbajdzsáni Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége... Tovább

Tartalom

Dr. Hason Hasanov, Azerbajdzsán magyarországi rendkívüli
és meghatalmazott nagykövete: Az Olvasóhoz............................... 3
TÖRTÉNELEM, NÉPRAJZ ÉS FOLKLÓR
Bálint Csanád: Az Ücs Tepe-i sír és Kaukázusi Albánia a 6. században............19
Babajev Iljasz: A kaukázusi Albánia régészeti emlékeinek vizsgálata...............23
Bendefy István: XIV. századi magyar birodalom a Kaukázusban..................29
Csáki Eva: Szentek és angyalok a trákiai bektásiknál.............................38
Czeglédi Katalin: A földrajzi nevek és a szkíta-hun nyelv.........................51
Erdélyi István: Az ősmagyarság és a Kaukázus..................................64
Erdélyi István: Az első Zichy-expedíció és Azerbajdzsán..........................71
Földvári Sándor: Possible Influences of Caucasian Languages on The Proto-Indo-European as Reflected in Syntactic Typology...........................72
Haszanov Zaur: Sámánisztikus szertartások és attribútumok Ukrajna,
Magyarország és Azerbajdzsán késő bronzkori és korai vaskori régészetében (a kimmerek világszemlélete)...............................................74
Horváth Gáborné Dobos Mária: Ázsiai hagyományok a magyar konyhában........93
Kerimov Emil: A.R.Ziefeldt-szimumjagi és az urál-altajisztika egyes kérdései.... 100
Khalig-zade Fattah: On the collaboration of hungarian and azerbaijan ethnomusicology........................................................104
Kréneisz Géza: VII. Konstantinosz: A Birodalom kormányzása és a Deér József koncepció...................................................112
Mahmudov Jagub: Az azerbajdzsánok és a magyarok: közös visszatekintés az etnogenetikai kapcsolatok történetére...................................125
Obrusánszky Borbála: Építőáldozat belső-ázsiai gyökerei.......................129
Obrusánszky Borbála: Andaság és komaság - Az eurázsiai vérszerződések
vizsgálata................................................................138
Obrusánszky Borbála: Földanya kultusz Belső-Ázsiában.........................151
Rahimova Maisza: A fémek előállításának és a kohászatnak a kérdéseiről az őskorban Azerbajdzsánban és Magyarországon.........................165
Sipos János: Az azerbajdzsáni avarok, tatok, zahurok, zsidók, oroszok és törökök
népzenéjéről...................................................... 170
Szántó Iván: Egy azerbajdzsáni motívum az Esterházy-kárpiton.................182
Tasnádi Edit: Köroglu Magyarországon......................................192
Veres Péter: A Kárpát-medence és Kaukázus közötti etnokulturális kapcsolat,
különös tekintettel Azerbajdzsánra.......................................200
IRODALOM ÉS NYELVÉSZET
Adorján Imre: A Köroglu desztánok készülő magyar fordításáról................215
Baski Imre: Nyugat-Azerbajdzsán népnévi eredetű helyneveinek kutatása.......227
Csáki Éva: Összehasonlító azeri török nyelvi vizsgálatok........................235
Gyarmati Imre: A szongor a magyarban és az azerbajdzsán nyelvben............243
Gyarmati Imre: A kos csillagkép elnevezései az azerbajdzsán nyelvben...........252
Hazai György: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kéziratai........161
Ivanics Mária: A szamárból lett leány motívuma a török népeknél..............264
Kenessey Mária: Az azerbajdzsán irodalom Magyarországon....................269
Kovács Előd: Bekir Szidki Csobánzáde és a magyar kultúra.
I. Irodalmi kapcsolatok..................................................276
Mikuseva Rausagul Zakenovna: Az azerbajdzsán és kazah irodalom kapcsolata Nizami és Abaj munkásságának tükrében.................................286
Nyiri Mária: Bekir Szidki Csobánzáde haláláról..............................292
Péri Benedek: A magyar Szent László legenda és az azeri Köroglu desztán: egy motívum összehasonlító vizsgálata....................................301
Somfai Kara Dávid: Az Iránban elő haladzs kisebbség nyelvének eredetéhez......308
Voigt Vilmos: Volt-e egyszer egy kaukázusi és honfoglalás előtti magyar népmesekezdő formula?..........................................309
POLITOLÓGIA ÉS GAZDASÁG
Csáji László Koppány: A sztyeppei civilizáció és etnikai egységei.................319
Efendijeva Nigar: A Nyugat és a Kelet párbeszéde mint szocio-kulturális probléma. Néhány tézis...................................................331
Hidán Csaba László: Középkori fegyverzet és harcművészet a Kaukázus térségében és magyar hasonlatosságai......................................337
Lázár Imre: A magyar őstörténet kutatása és a kaukázusi térség a kritikai kultúratudomány szemszögéből..........................................349
Nadzsafov Huszéin Nizami ogli: GUAM - megalakításának története, kialakulásának szakaszai és perspektívái..................................365
Sárközy Miklós: Megjegyzések az iráni törökség modernkori problémáihoz......372
Villányi László - Zsarnóczai J. Sándor - Szabó Lajos: Rural development
supports for hungary in light of EU demands between 2007-2013............383
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
"Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde" "Magyarország és Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde"

A címlapon ajándékozási pecsét található.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba