Háztartástan témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"Magyarország és Azerbajdzsán: A kultúrák párbeszéde" I-II.

III. Nemzetközi Tudományos Konferencia - Előadások, cikkek és rezümék (2008. november 18-20.)/I.: Történelem, néprajz, folklór, irodalom, nyelvészet/II.: Politológia, jogtudomány, gazdaság

Előszó

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A huszadik században kiszélesedett, s folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolatok világszerte egyre hangsúlyosabban jelzik azt az igényt, amely a világ országainak... Tovább

Tartalom

I. KÖTET
Szili Katalin, az Országgyűlés elnökének beszéde a konferencia résztvevőihez ............11
TÖRTÉNELEM, NÉPRAJZ ÉS FOLKLÓR
Bathó Edit: A jász viselet a XIII-XV. században. A keletről hozott örökség.............20
Csáji László Koppány: Az eurázsiai „sztyeppei civilizáció" információáramlásának hálózati modellje, és hatása a törökségi, illetve más sztyeppei népek mitológiájára és folklórkincsére ..................40
Dzsafarov Nizami: A türk népek történetírásának néhány módszertani kérdéséről.......63
Erdélyi István: A magyar Kaukázus-kutatás fontosabb momentumai.......................65
Erdélyi István: Az első Zichy-expedíció és Azerbajdzsán............................................72
Földvári Sándor: Albánia és Média Atropaténé - egy ügyes ókori uralkodó
a civilizációk metszéspontján...................................................................................75
Hidán Csaba: Három páncélos harcos ábrázolása középkori azerbajdzsáni és
magyarországi képzőművészeti ábrázolásokon..................................................... 106
Horváth Gáborné Dobos Mária: Egy expedíció étrendje........................................... 111
Imanov Kamran: Rátérve Icseriser történetére.......................................................... 119
Jankova Veneta: Álarcos játékok és a kultúrák dialógusa.......................................... 121
Lázár Imre: Kurultaj - az összetartozás szertartásai................................................. 131
Mamedov Karam: Az azerbajdzsánok etnogeneziséhez............................................ 153
Obrusánszky Borbála: Hunok és magyarok a Kaukázusban..................................... 160
Otroscsenko Vitalij: A gerendavázas sírok kultúrája törzseinek történelmi sorsa .... 178
Rahimova Maisa: Az Azerbajdzsáni régészet fejlődésének nemzetközi vonatkozásai ... 189
Sípos János: Azerbajdzsáni, magyar és anatóliai siratók.............. 193
Velihanli Nailja: Azerbajdzsán történelmének néhány kérdése a mai magyar
történetírásban ........................... 198
Veres Péter: A Kaukázus és Kárpát-medence etnokulturális kapcsolatai, különös tekintettel Azerbajdzsán és a magyarok etnikai történetére.................203
IRODALOM ÉS NYELVÉSZET
Ács Pál: Szövetségben az azerbajdzsáni Szafavida-dinasztiával az oszmánok ellen?
- Kakas István utolsó követútja és halála a Kaszpi-tenger mellett (1603)..........233
Adorján Imre: Hozzászólás Qara Namazov Sari Asiqról szóló írásához..................241
Csáki Éva: Azeri szókészlet összehasonlító vizsgálata török közmondásgyűjtemény korpusza alapján ............................................................................251
Hazai György: Azerbajdzsán és Anatólia írásbeliségének két korai termékéről......262
Gyarmati Imre: Egy kaloda: a magyar kalafa és az azerbajdzsán falaqqa etimológiájáról..................267
Gyarmati Imre: A Vénusz bolygó elnevezései az azerbajdzsán nyelvben..................272
Kovács Előd: Magyar hol volt, hol nem volt - azeri biri vardi biri yoydu. /Nyelvtörténeti háttér/ .........................................283
Péri Benedek: A magyar Szent László legenda és az azeri Köroglu desztán: egy motívum összehasonlító vizsgálata............................................. 296
Szántó Iván: Két középkori azerbajdzsáni épülettípus..............................................304
Tasnádi Edit: Az azeri nemzettudat a nahicseváni népköltés tükrében..................311
Z. Tóth Csaba: Az Aranyfejedelem éneke egy hanti ének és szabir vonatkozásai ... 318
II. KÖTET
Szili Katalin, az Országgyűlés elnökének beszéde a konferencia résztvevőihez..........8
POLITOLÓGIA, JOGTUDOMÁNY ÉS GAZDASÁG
Aliev Maisz: A jogászok oktatása és továbbképzése mint az Azerbajdzsáni Köztársaságban végbemenő jogi reformok alkotórésze....................................................................15
Babajev Iljasz: A Kaukázusi Albánia kereskedelmi kapcsolatai és pénzforgalma
az ókorban.................................... 22
Dósa Ágnes: A polgári jog kodifikációja Azerbajdzsánban és Magyarországon.........28
Halász Iván: Közigazgatási reformok és a helyi önkormányzatok Azerbajdzsánban
és Magyarországon................................29
Haszan Haszanov: Az Azerbajdzsán Nagykövetség tevékenysége az azerbajdzsán-magyar politikai és tudományos-kulturális kapcsolatok erősítése területén .........45
Mahmudov Jaqub: Azerbajdzsán az akkojunlu és a szafavida dinasztiák idején.......53
Mamed-zade Ilham: A filozófia és a módszertan problémái a politikatudományban .......68
Nótári Tamás: A magánjog fejlődése és kodifikációja Azerbajdzsánban és Magyarországon ....... 77
Szécsényi-Nagy Kristóf: A közjegyző szerepe, figyelemmel az új Ptk. javaslatára.......97
Zsarnóczai J. Sándor I CSc, Villányi László 2, CSc Szabó Lajos 3, DSc:
A magyar mezőgazdaság versenyképességének alakulása.........................................109
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
"Magyarország és Azerbajdzsán: A kultúrák párbeszéde" I-II. "Magyarország és Azerbajdzsán: A kultúrák párbeszéde" I-II. "Magyarország és Azerbajdzsán: A kultúrák párbeszéde" I-II. "Magyarország és Azerbajdzsán: A kultúrák párbeszéde" I-II.

A kötetek lapélei enyhén foltosak, néhány lapon ajándékozási pecsét látható.

Állapot:
5.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba