821.413

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A mezőgazdaság fejlődésének szocialista útja a legutóbbi két évtized magyarországi tapasztalatai tükrében

Kézirat gyanánt

Tartalom

ELŐSZÓ5
Dimény Imre: Mezőgazdaságunk a népgazdaság rendszerében és az integráció7
Vági Ferenc: Mezőgazdaságunk a népgazdaság rendszerében és az integráció11
Kiss Albert: A mezőgazdasági termelés struktúrája és az anyagi-műszaki megalapozottsága27
Vendégh Ferenc: A szabályozó rendszer a mezőgazdaságban38
Felföldi János: A mezőgazdasági termelőeszközellátás rendszere41
Sipos Aladár: A világ élelmiszertermelésének problémái, illetve távlatai és a magyar mezőgazdaság46
Csizmadia Ernő: Élelmiszertermelésünk és a külgazdaság57
Varga Gyula: A piacra termelő mezőgazdaság69
Fecske Mihály: Fejlődési pályák a mezőgazdaságban106
Laár Árpád: Mezőgazdaság és környezetvédelem114
Lehoczki Mihály: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek fejlődésének fő vonásai az átszervezés óra, különös tekintettel az V. ötéves terv időszakára119
Romány Pál: Szocialista gazdálkodás az intenzív homoki területeken, alacsonyabb típusú közösségi társulások (Szakszövetkezetek és társulások)130
Mentényi Miklós: Az állami gazdaságok gazdálkodásának új vonásai134
Csizmadia Ernőné: Vállalati társulások, kooperáció és integráció a mezőgazdaságban146
Tóth Antal Ernő: A mezőgazdasági nagyüzemek ipari tevékenysége, a mezőgazdasági kistermelés és integrálódásuk a szocialista gazdasági rendszerben160
Keserű János: Az állattenyésztés, illetve a hústermelés fejlődése és további fejlesztésének irányai169
Márton János: A magyar agrárgazdasági kutatások eredményeinek hasznosítása176
Sárándi Imre: A jog szerepe a szocialista mezőgazdaságban181
Zsarnóczai Sándor: A termelőszövetkezeti érdekvédelem196
Orbán Sándor: Merre tart a "parasztság"203
Szakács Sándor: Az állami gazdaságok dolgozói helyzetének alakulása és helyük a hazai társadalmi szerkezetben (1945-1975)210
Sárkány Mihály: Régionális különbségek a paraszti életmód alakulásában230
Simon Péter: Szövetkezetek és szocializmus237
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem