780.554

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A borsodi szénbányászat története I-III.

A tizenkilencedik század/1900-1914/1914-1919

Tartalom

I. KÖTET
Előszó3
Bevezetés5
A Borsodi szénvidék földrajzi és természeti viszonyai
A medence földrajzi helyzete, körülhatárolása11
A nyugat-borsodi (ózdi) szénterület 11
A kelet-borsodi (sajóvölgyi) szénterület13
A széntelepek kifejlődése14
A széntelepek elhelyezkedése és azonosítása14
A széntelepek gazdasági vonatkozásai18
A széntelepek vastagsága és minősége18
A kísérőkőzetek20
A széntelepeket felszabdaló törések (vetődések)21
A széntelepek öngyulladása23
A borsodi szénmedence szénvagyona23
Az északi- és dél.borsodi lignitmezők23
A borsodi szénbányászat kialakulása és fejlődése a XIX. században
A borsodi szénbányászat kialakulásának és fejlődésének főbb sajátosságai27
A magyar szénbányászat fejlődése a XIX. században27
A vasútépítés és a vasipar fejlődéséenk hatása a borsodi szénbányászatra32
A borsodik szénbányák műszaki fejlődése40
A borsodi szénbányák a XIX. században48
Az Ózd vidéki bányák48
A Diósgyőr környéki állami bányák64
A báró Radvánszky-féée Sajókazai Kőszánbánya Vállalat77
A Magyar Általános Kőszénbánya Rt. borsodi bányái80
A Sajókazinci Kőszénbánya Rt.89
Borsod megye kisebb szénbányái a XIX. században92
A bányászat haszonélvezői102
A területek birtokosai102
A magyar kereskedelmi és banktőke bekapcsolódása a borsodi bányászatba105
Az idegen tőke térhódítása105
A szénbányászatban működő fináncburzsoázia összefonódása a nagybirtokos osztállyal és az államhatalommal108
A bányamunkásság kialkulása és helyzete a XIX. században110
A borsodi bányamunkásság kialakulása 110
A bányászok munkaideje és munkabére124
Szociális intézkedések és hatásuk129
A munkásság osztállyá szerveződése és harcának kezdetei134
II. KÖTET
Előszó a második kötethez3
Magyarország iparának és szénbányászatának fejlődése a XX. század elején. A monopóliumok uralkodóvá válása Magyarországon7
A szénbányászat fejlődése a gazdasági válság és az ipari fellendülés időszakában8
A gazdasági válság hatása a szénbányászatra8
A szénbányászat fejlődése az ipari fellendülés idején8
A szénfogyasztás arányainak megváltozása9
Az ország szénvidékeinek fejlődése10
A monopóliumok megerősödésének hatása a szénbányászatra11
A szénkartell11
A monopóliumok hatása a profit növekedésére13
Az "állami szénakció"14
A borsodi szénbányászat helyzete és fejlődését meghatározó főbb tényezők15
A borsodi bányák műszaki fejlődése19
A munkáshiány ösztönző hatása a borsodi szénbányáék műszaki fejlődésére19
A borsodi bányák gépesítésének alakulása20
A szállítás helyzete21
Vízmentesítés és szellőztetés26
A repesztőmunka fejlődése27
A réselőgépekkel folytatott kísérletek28
A szén osztályozása30
Fa és egyéb anyagok felhasználása31
Műszaki szakemberek a bányáknál34
A termelékenység alakulása a borsodi bányákban35
A borsodi szén önköltsége és ára37
A miskolci bányabizottság létrejötte39
A gyáripar fejlődésének hatása a borsodi szénbányászatra39
A borsodi állami szénbányák fejlődése40
A somsályi bánya létrehozása és fejlődése55
A szénkérdés megoldása az ózdi gyárban58
A Rimamurányi törekvése a termelés stabilizálására. Az arlói lejtősakna58
A Rimamurányi bányák helyzete az első világháborút megelőzően60
MÁK monopolisztikus törekvése a borsodi szénvidéken. A Borsodi Szénbányák Rt. létrejötte64
A borsodi bányák szanálási terve64
Kísérlet a szendrői bánya megszerzésére65
Megállapodás a Radvánszky-féle sajókazai bányavállalattal67
A disznóshorváti bányák és szénterületük megszerzése68
A sajóvölgyi MÁK bányák helyzete a század elején. Rudolf-telep69
A verseny kiéleződése a Kazinci Kőszénbányával. A Borsodi Szénbányák Rt. létrejötte 74
A Borsodi Rt. szénbányáinak fejlődése a fúzió után. A sajószentpéteri lejtősakna77
A Borsodi Bányatársulat kurityáni szénbánya84
A kurityáni szénterület84
Az I. sz. táró87
Borsod megye kisebb szénbányái87
A csépányi Kovácsbükki Kőszénbányatársaság88
A szuhakállói Kisházy-bánya88
A múcsonyi Galán-féle bánya89
Brát János bányája Múcsonyban90
A szuhakállói Czeisler-féle bánya90
A szuhogyi kőszénbánya91
A "Sajókazai Kőszénbányatársulat"92
A sajókazai József-táró92
Az Egercsehi Kőszénbány Társaság93
Az egercsehi szénterület94
A feltárás és termelés fejlődései95
A bánya felszerelése98
A bányatelep felépítése99
A bányamunkások helyzete101
A bányamunkások száma és megoszlása102
A munkások számának alakulása1023
A kivándorlás és okai103
Erőfeszítés a hiányzó munkéslétszám pótlására105
A férfimunkások megoszlása107
Női és gyermekmunkások108
Telepített és vidéki munkások109
A bányamunkások nemzetiségi megoszlása112
Munkaidő és munkabér114
A munkaidő114
A munkabér alakulása115
Alapbér és műszakbér119
Reálbér és a bányászok életszínvonala121
Baleseti veszély növekedése a borsodi bányákban122
A baleset alakulása123
A balesetek megoszlása125
Balesetbiztosítás127
A szociális és kulturális intézmények128
A munkáslakások130
Tásrpénztár és nyugdíj135
A bányatelepi iskolák144
Bányatelepi kulturális egyesületek149
Bányamunkások harca a kenyérért és jogért153
Az osztályellentétek kiéleződése a századeleji gazdasági válság időszakában153
A bányászok osztályharcának kibontakozása153
Az uralkodó osztály akciói a bányamunkások ellen158
A munkások megosztottságának felhasználása a munkásmozgalom ellen164
Keresztényszocialista demagógia a munkások forradalmi mozgalmainak megfékezésére167
A szociáldemokrata párt politikájának hatása a borsodi bányászmozgalmak fejlődésére172
A borsodi bányászok ösztönös mozgalma és a szocialista eszmék lassú térhódítása a politikai válság, az ipari fellendülés és az első világháborút megelőző időszakban174
A borsodi bányászok harca az 1905-1907-es politikai válság időszakában175
A borsodi bányászok mozgalmának helyzete az ipari fellendülés időszakában181
A borsodi bányászok harca az első világháborút megelőző időszakban185
Negyedik rész: a borsodi szénbányászat és munkásmozgalom az első világháború alatt5
Az első világháború hatása Magyarország gazdasági és politikai életére7
A háború dicsőítése8
A hadigazdálkodás és hatása a szénbányászatra10
A tőkések háborús nyeresége14
A borsodi szénbányászat a háború alatt19
A termelést meghatározó főbb tényezők22
Az állami bányák29
A Rimamurányi bányák32
A Borsodi Szénbányák Rt. bányái37
Az Egercsehi Kőszénbánya Rt.42
A borsodi szénmedence egyéb szénbányái44
A bányamunkások helyzete és a forradalmi munkásmozgalom kialakulása47
Munkásélet a háború első két évében47
A bányászok szervezkedésének kezdetei 1917-ben57
Bányászok a forradalom útján71
Ötödik rész: borsodi bányászok a forradalmakban93
A borsodi bányamunka a polgári demokratikus forradalom idején95
Az "őszirózsás" forradalom a borsodi bányatelepeken95
A bányászat és a bányamunkások helyzete106
A proletárdiktatúra felételeinek létrejötte111
Tanácsköztársaság121
A szénbányászat szocializálása és a proletárhatalom kiépítése122
Küzdelem a proletárhatalom védelméért131
A csehszlovák megszállás136
A miskolci csata: A Sajó-völgy felszabadulása138
A proletárhatalom második időszaka142

Lehoczky Alfréd

Lehoczky Alfréd műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Lehoczky Alfréd könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem