A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kultúra 1935. II. félév

Társadalmi és tudományos szemle, XXII. évfolyam

Tartalom

Tanulmányok
Banha Béla S. J..: Az örök pápaság - Kultúránk világnézeti alapjai505
Bíró Bertalan: Vérfertőzte oltárok mögött214
Egy ismeretlen evangélium322
Bogyay Tamás: A középkor öröksége a modern katolikus művészetben25
Boldizsár Iván: Eg ybudapesti bérház szociográfiája101
Csiszár Béla: Írország miniszterelnöke: Eamon de Valera455
Egyed István: Pázmány nemzeti politikája209
Fábián László: Salazar, Portugália megmentője87
Gáspár János: biológiai kiválasztás a katolikus társadalomban257
Glass Imre: Abesszínia, egy darab középkor113
Gyenis András: S.J.: A régi Bollandisták81
Huszti József: Tehetségkiválasztás a katolikus kultúrpolitikában401
Just Béla: Charles Péguy - Charles Péquy316
Knox Ronald: A vallásosság mirigye459
Komócsy István: IV. Károly király éelte és politikája266
Kühár Flóris O.S.B.: Nemzeti eszem a nemzetfölötti egyházban497
Kühnelt Leddihn Erik: Az angol lélek útja358
Mikos Ferenc: Parlamentárizmus és rendiség499
Nagy Miklós: Három író társadalomszemlélete409
Német Mihály: A mai német közgazdaság keresztmetszete311
Nyirváry János: Szilágyi Dezső és házasságjog reformja271
Nyisztor Zoltán: Világnézeti hadállásaink ma305
Palinay-Haas Ferenc: Ausztrália, a napfény országa16
Papini Giovanni: Erkölcs az irodalomban9
Pongrácz Kálmán: Államélet és kereszténység221
Rády Elemér: A katolikus megújhodás útja Csehországban261
Rónay György: Telegdy Miklós (1535-1586)176
Saád Béla: Mit hozhat a szabadtéri színpad?171
Sándor István: Katolikus szépirodalmunk genezise165
Ernst Thrasolt, az író465
Semjén Gyula: A modern tragédia fejlődési vonala93
Simándi Béla: A magyar tanyavilág 31
Szabó Zoltán: A népművelés körül511
Tornyos Gyula S. J.: A jövő nemzedék világnézete161
Vajtai István: A szociális ember kialakulása353
Weininger Antal: A lelki élet útvesztői108
A jövő lelkiség415
Tárca
Banha Béla S. J.: Konstantinápolyi emlék325
Dénes Gizella: Falusi bérmálás121
Gáspár Jenő: Stella matutina119
Gondor Aranka: Az igazság41
Márta516
Más: A kutya szerint366
Nagy Méda: Reggel négytől reggel négyig227
Semjén Gyula: Pétőr Afrikába megy37
Stockhausen Julianna grófnő: Domini Canes182
Szarka Géza: A masina parancsol276
Vian Cesco: The Green Patures420
Versek
Kinizsi Andro: Madarak195
Kocsis László: Merül a kincs a mélybe213
Elrejteni315
Nagy Méda: A rózsaszár454
Betegágyban86
Nagy Miklós: Fénysugártól107
Pakocs Károly: Egy férfiúnak kell a földre jönni226
Pável Ágoston: Mezítláb baktatott419
Puszta Sándor: Kubikusok265
Fa112
Számadás este24
Szabados András: A tiszta harmat mossa ki8
A napra feküdtem!125
Szalóczi Pelbárt: Valami történt92
Szomorú Árpád: Félreértés270
Kidöntött surgönypózna510
Takács István: Fönt a tetőn414
Tarnavölgyi László: Ez legyen majd az én mementóm260
Tjutsew Fedor: A kötlő170
Tóth János: Garasok382
Örök Tamások426
Szegény gazdag36
Így jó118
Urr Ida: anyát keresek365
Városi István: Én Istenem100
Egy-két szó a szívemből504
Kultúra és élet
A német katolicizmus helyzetéhez475
Balanyi György: A magyar katolikus történetírás gátjai283
Balassa Imre: Szabadtéri játékok49
Bíró Bertalan: Kitérők vagy megtérők?135
Bory István: Író és politika130
Csiszár Béla: Ki volt Hueq-Long?237
Egy miniszterbukás háttere51
Feczkó Iván: Az új ügyvédi rendtartás126
A magyar házasságjog furcsaságai429
Félegyházy Kinczli József: Lehet-e jogos a fegyveres gyarmatosítás?376
Fodor Lajos: Egyetemi tanárok ajánlották48
Geosits Lajos: A falu vezetői239
Jürgens Hans: A látszat és valóság Németországban52
I.I.: Harc a "bölcsőbeli gyermekért"374
Kassai Béla: "Cion bölcsei" a tudomány előtt338
Kemény József: Kommunista-e Morus Szent Tamás Utópiája?133
Kemptelen Béla: A főnemesi családok "utánpótlása"432
A magyarság életgyökere520
Két német beszélget192
Klempa Károly: Lope de Vega és a magyarság279
Korom Pál: A szovjetcsillagtól a mógendóvedig285
Kunszery Gyula: A germán lélek236
Léber János: Mihez van joga az ifjúságnak?476
Más: A halál két arca194
Más: Sashalom felől337
Migray József: szociális érzés és világszemlélet137
Gazdaságpolitikai és diplomáciai világkép I.188
Gazdaságpolitikai és diplomáciai világkép II.233
Mihály József: Az árja faj meséje a tudomány világában142
Molnár Lajos: A filmcenzúra a vádlottak padján139
Fehér rabszolgavásár186
Nyisztor Zoltán: A zugsajtó és megrendszabályozása281
Szocializmus vagy antiszocializmus380
Pethő Gábor: Gazdasági szervezkedésünk útja434
Pezenhoffer Antal: VI. Sándor pápa és Luther333
VI. Sándor pápa és Luther369
VI. Sándor pápa és Luther427
Hesseni Fülöp kettős házassága470
Pongrácz Kálmán: Újfajta pogányság46
rusznyák Gyula: Adalék egy szociális adóreformhoz522
Saád Béla: Könyvek a szerelmi tudomány szolgálatában286
A magyar kritika kritikája532
Szavak és szójátékok379
Simon Sándor: Németh László és "makacs akol"55
Szűcs Lajos: Hogyan képezzük a magyar orvosokat526
S. R.: A magyaqr katolikus történetírás gátjai191
Tanfi László: Eg yköltő lázadása478
Thewrewk-Pallaghy Attila: A kancellári hitves temetésére129
vid József S. J.: A XX. század "pamflettje"231
Szemlék és kritikák
Balassa Imre: Színházi szemle340
Balassa Imre: színházi szemle385
Balassa Imre: Színházi szemle440
Bíró Bertalan: Irodalmi élet438
br. Brandenstein Béla: Irodalmi élet437
Deák Bárdos György: zeneművészeti szemle485
Dombi Márk S. O. Cist.: Irodalmi élet529
Faragó József: Irodalmi élet292
Ijjas Antal: Irodalmi élet196
Jajcsay János. Képzőművészeti szemle61
Jajcsay János: Képzőművészeti szemle148
Jajcsay János: Képzőművészeti szemle342
Jajcsay János. Képzőművészeti szemle438
Jajcsay János: Képzőművészeti szemle533
Molnár Lajos: Számadás a filmévad végén63
Molnár Lajos: Filmszemle68
Molnár Lajos: Filmszemle198
Molnár Lajos: Filmszemle245
Molnár Lajos: Filmszemle344
Molnár Lajos: Filmszemle387
Molnár Lajos: Filmszemle442
Molnár Lajos: Irodalmi élet480
Molnár Lajos: Filmszemle486
Molnár Lajos: Filmszemle536
Nagy Miklós: Irodalmi élet58
Nagy Miklós: Irodalmi élet147
Nagy Miklós: Irodalmi élet290
Nagy Miklós: Irodalmi élet530
Nyisztor Zoltán: Színházi szemle294
Semjén Gyula: Irodalmi élet242
Szabó Zoltán: Irodalmi élet383
Thurzó Gábor: Irodalmi élet144
Könyvek
A községek I. és II. országos kongresszusa300
Az 1934. évi előadások: eugenika, élettan, származástan, örökléstan, embertan, pedagógia150
Atányi Istán: Északi hűság489
Ballai Károly: a magyar függetlenségi nyilatkozatok története73
Bedy Vince: A felsőörsi prépostság története73
Béres Gábor: A földvégen250
Bíró Bertalan: eugenika152
Blazovicz Jákó O.S. B.: A csend mélységeiből489
Buzna Viktor-Veress Árpád: In nomine patris490
Cholnoky Jenő: Hazánk és népünk egy ezredéven át444
Dr. Csaba Margit: Amit a fiatalasszonynak tudnia kell70
Csávossy Elemér S. J.: A nagy Király nyomdokain69
Együtt a Mesterrel199
Csokonayi Vitéz Mihály legszebb költeményei, Vörösmarty Mihály legszebb költeményei249
N. Czike Gábor: "Hűséggel várunk"347
Daykáné Sípos Margit: Magyar mezőkön250
Dániel antal: Visszapillantás a románok kisebbségi múltjára298
Deutschland wohin?490
Dénesné Boga Janka: Légy élettársam!250
Dienes Adorján: Regélő romok491
Dobák Ferenc: Eugenetikai házassági tanácsadás491
Dollfuss az Österreich249
Dr. Egyed István: Új irány a modern alkotmányban247
Erdős renée: Szentgyörgyvára71
P. Esser S. J. - Lukácsy L: Negyedóra a szószéken200
Fiatal írók antológiája75
Flórián Tibor: Felhők fölött, felhők alatt392
Fráter Lénárt: Hunyadi János eredete 74
Dr. Gábor Géza: Soproni katolikus almanach300
Gerevich Tibor és Genthon István: A magyar történelem képeskönyve391
dr. Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története153
GYőrffy László: Asztrológia538
Gogolák Lajos: Csehszlovákia202
dr. Hirling Dezső: Legyen igazság491
dr. Horváth András: A laborizmus392
Horváth János: Mozzanatok a paloznaki plébánia történetéből73
dr. Horváth Konstantin: A Zsoltároskönyv magyarázata és fordítása309
Huszti Mihály: Vörösmarty az újabb irodalmi ízlés tükrében202
Jámbor Dezső: A fekete Madonna városa347
P. Jánossy Béla: Égő csipkebokor392
Kacsmári Imre: Valamicskét a szívemről393
dr. Kiss István: A szolidarizmusra való nevelés247
Adatok az elföldi egyke terjedéséhez247
Komáromi János: Vihorláti szél fúj391
Kornis Gyula: Apponyi világnézete390
Kortalan sneki: A lélek hullámhosszán393
Kortleitner Fr. X.: Quo tempore codex sacerdotis extiterit394
Kosáryné Réz Lola: Lelkek és arcok200
Kővágó Erzsébet: Egy tanítónő levelei250
dr. Krámmer Jenő: A szlovenszkói magyar serdülők lelkivilága74
dr. Kray István br.: A kabinetiroda szolgálatábana világháború alatt391
Kriston Endre: Emberfészkek201
La Hongrie dans les relations internationales445
Lázár Lajos: Palesztina490
Marczali Henrik: Erdély története201
Matolcsy Andor: Valaki jön70
Mesterházy Gedeon: sursum corda!445
Az iskolánkívüli népművelés kultúrjelentősége490
Molnár Antal: Zeneesztétika és szellemtudomány249
A könnyű zene és társadalmi szerepe292
Molnár Frigyes. A budapesti katolikus Karitász beszámolója153
Momme Nissen: Kultur der Seele200
Nagysolymosi József: A lengyel irodalom69
Nagy Zoltán: A magyar litográfia története a XIX. században71
Nemes Vazul O. S. B.: Tertulliánus görög műveltsége203
Nyisztor Zoltán: Felhőkarcolók, őserdők, hazátlanok345
Ottó Mauer: Auferstandene-christus und Mensch202
Otto von Habsburg im Bild489
Pap Károly: zsidó sebek és bűnök393
Petri Mór: A megifjodás varázsregéje393
Példatár, szerkeszti Szűcs Géza74
Raffaeli Rafael: Azúros tájakon299
dr. Rácz György: A vallás büntetőjogi védelméről75
dr. Révai József: Levelek az önnevelésről egy nagydiákhoz203
Richard Bright: Angol szemmel Keszthelyen 120 évvel ezelőtt248
dr. Rosmanith Károly: Mult, Jelen, Jövő489
Rozványi Vilmos: Árnyak a hamufelhőn488
Roykó Viktor: Katolikus lettem248
Santeler: Intuiton und Wahrheitserkenntnis444
Sáfáry László: Verhovina392
Soltész István: Emberismeret za írásból300
vitéz Somogyváry Gyula: A Rajna ködbevész488
Schey Ilona: Középkori ötvösművészet és az antik hagyományok299
Schleich Lajos: Húsvéti prédikáció Debrecenben 1788-ban73
Sten Bergmann: A viharok hazájában346
Szabados andrás: Hajnalra köszöntelek248
Szamosi József: Kék ég az udvar fölött393
Szántó György: Aranyágacska71
Szinegh Béla: Fekete - fehér - igen - nem393
Takáts Gyula: Kút393
Tamási Áron: Ábel Amerikában201
dr. Tarnóczi János: Jegyeseknek, házasulóknak250
Varjas B. Béla: Erdély és irodalmunk nemzeti egysége72
dr. Várkonyi Fidél S. O. Cist.: Pünkösdi levelek347
Váth János: A déli harangszó297
Verses gyűjtemény393
P. Wagner: Az élet kis művészei73
A nagy Király katonái299
Walthier Eliz: Zsoltáros élet347
Wick Béla: A kassai szent Rozáliakápolna története74
Wöhrmüller - Evetovics: Királyi törvény538
Tyukoss Ev. János: Vasárnapi kenyér491
Napló
Banhga Béla S.J.: Sajtógondok és gondolatok492
C.M.: X. Pius emlékezete348
Dsima Elemér: A lélek és a lélektelenség küzdelme251
A prágai katolikus nap mérlege154
Pongrácz Kálmán: Táborba magyar395
Szeghy Péter: A nagygyűlés elé204
Távlatok
Abesszína78
A bíbornok diadala158
A háborúk397
A keleti szakadárok301
A konkláve reformja77
A közmunkák252
A leprások apostola493
A német kultúrharc253
A német könyvtermés494
A pápa a magyarokhoz207
A pogányság301
A politikai katolicizmus493
A prostestáns missziók399
A repülés kifejlődése398
A római propaganda397
A Rotary és Mexikó155
A sajtó válsága254
A skót vallásüdlözés206
A spanyol exkirály399
A szankciókat493
A szellemi munkanélkülisgé76
A szent szinódus halála77
A svájci népszavazás446
A válás mint ipar157
A zsidóság301
Az amerikai katolicizmus76
Az amerikai katolicizmusról399
Az angol polgármesterválasztások493
Az Athos-hegyi szerzetesek207
Az ír vallásharcok207
Az iszlám térhódítása205
Az olasz sajtó76
Bonapartizmus Oroszországban157
Celibátus és népesedés447
Columbia494
Columbus lovagok398
D'Annunzio és Rosenberg indexen156
Danzig a Népszövetség előtt302
Dopalovoro78
Drágul az egyetem447
Élelmiszerpusztítás398
Fordulat Mexikóban77
Irányváltozás a filmben206
Katolikus film397
Képtelen rágalmak207
Lope de Vega253
Népesedési statisztikák446
Népvándorlás Keleten399
Női kolostor tudományos célokra78
Papi frontharcosok77
Papíni kitüntetése302
Pfaffesspiegel494
Pilsudski marsall156
Roosevelt útja254
Rotaryánusok206
"Sabato fascista"158
Schlaraffia298
Schmidt Miksa hagyatéka158
Spanyolország új alkotmánya156
Szabadkőművesek előtérben254
Vasránapi munkaszünet254
Tollheggyel78
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem