A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kultúra 1929. január-december I-II.

Társadalmi és tudományos szemle - XVI. évfolyam 1-24.

Tartalom

I. kötet
Tanulmányok
Dr. Szentgyörgyi Elemér: A párbaj, a társadalom és a katolicizmus1
Gyenis András S. J.: Egy hithirdető utazásai a XVII. században12
Balogh György: Magyar integritás és magyar függetlenség49
Jankovits Antal: A parlamentarizmus és a demokrácia válsága60
A vallásalap s a katolikus egyházi államsegély97
Dr. Baranyay Jusztin: Az Egyház útja a társadalomhoz101
Dr. Nánássy László: Kapcsolat az anyagi test és a szellemi lélek között106
Gróf Apponyi Albert: A római megegyezés145
Dr. Ernszt Sándor: XI Pius békülékenysége150
Bangha Béla S. J.: A Szentszék és az olasz állam kiegyezése153
Csóka Lajos: Az osztrák-magyar külügyminiszter szerepe a római kérdésben 1870-1870-ben158
Dr. Balanyi György: A római kérdés megoldása199
K. Török Miklós: Az esküdbíráskodás válsága206
Brisits Frigyes: Gárdonyi, Ady, Prohászka241
Dr. Hauser Ignác: Az egyház zene rendeltetése246
Dr. Szekfű Gyula: Kritika és terror251
Gróf Széchenyi György: Kapitalizmus, szolidarizmus289
Dr. Baradlai János: A magyar bencések egészségügyi tevékenysége294
Dr. Mihelics vid: A munkások szervezkedésének szabályozása337
N. Czike Gábor: Iskola és a katolikus élet346
Cuelmino József: A Cappella Sistina385
Dr. Közi-Horváth József: Bessenyei György visszatérése392
Dr. Meszlényi antal: XIII. Leó pápa és a töténetírás397
Balla Borisz: Sigrid Undeset és a mai irodalom433
Guelmino József: Próféták és szibillák a Cappella sistinában438
Guelmino József: Michelangelo »Utolsó ítélete«481
Dr. Mihelics Vid: A társadalombiztosító-intézeti választások tanulságai493
Schiller Károly: Van-e turáni eszme?529
Dr. Lutter János: A horvát kérdés534
Tárca
Jean de la Brete: Kísértő árny19
Balla Borisz: A Niemen partján357
Dénes Gizella: Öreg este403
Mécs Alajos: Signore Fratelli450
Somlay Károly: az utolsó várkisasszony502
Lukácsy István: A mese542
Pajzs és Kard
Kilián Zoltán: A nagyváros védelmében26
Lendvai István: Válasz a válaszra28
Tallózás a sajtó körül31
A katolikus sajtó bajai a Pressa tanulságai alapján32
Lendvai István: Miért nem szabad a nagyvárosnak fölfalnia a falut?75
»Miss Hungaria«77
Incze István: A "vadászfalka megáldása"78
Bangha Béla S. J.: A magyar családok megmentése és a válás118
Lendvai István: A Baumgarten-alapítvány ügye124
Koch József: Ismét a ráció127
Dr. Timár Kálmán: Végh Miklós, az ellenreformáció vértanuja167
Gallai János: Az Otthonkör házi panteonja168
Egy magyar apa: Nem kell!169
A pusztai hangokra 170
Bangha Béla S. J.: A gyermek és aházasság 220
Dr. Timár Kálmán: A mohácsi vész tiszteletreméltó vértanui226
Hegedüs Lóránt mint egyházi szakértő227
Pezenhoffer Antal: «Idegenek» Magyarországon264
Siklósi Ferenc: Tankönyvrevíziót kérünk!272
Titkos szálak274
Bangha Béla: Húsvét314
Incze István: Hegedűs Loránt bibliatisztelete315
A nagyváros mint betegségtünet317
Kilián Zoltán: «Mi le tudjuk győzni a munkanélküliséget!»318
Paritás az egyetemeken364
S.N.: az elfogultság logikája365
A lateráni egyzmény után367
Le a nemzettel - éljen a párt!368
Szervezkedésünk irányai369
Harc a kereszténység ellen mint munkásvédelem370
A francia Akadémia irodalmi és erénydíjai371
B. B.: Mennybemenetel409
Dr. Csillag István: Protestáns hang a Mária-tiszteletről410
A revü mint a jövő színháza?413
Dr. Tomor Ernő: A gyermek és a házasság414
Banha Béla S. J.: Mária454
B.B.: Konvertiták458
Lendvai István: Revízió és munkáskérdés462
St. D.: A Társadalombiztosító-intézeti választások és a liberális sajtó463
Pezenhoffer Antal: Megjegyzések a református zsinathoz506
A kelenföldi pályaudvaron513
Elfogulatlan hazafiság514
A rádió és mi katolikusok515
Bangha Béla S. J.: A Halász sírja546
Láng János: A polgári házasság revíziója548
Budapesti pacifizmus551
Sajtó és meggyőződés553
Szemlék és kritikák
Gáspár Jenő: Színház szemle34
Székely Nándor: Film-szemle36
Bangha Béla S.J.: Az ősegyház élete38
Bangha Béla S.J.: A Szent István-Társulat műfordításai39
Dr. Tomek Vince Sch. P.: Prohászka elmélkedéseinek lengyel fordítása83
Székely Nándor: A "Zsidó Hitéleti Lexikon" ügye131
Saly Dezső: A Rasputin-kérdés175
Csóka Lajos: A bencésrend ezernégyszáz esztendeje320
Incze István: A zsidó lexikon421
Balla Borisz: A Nobel-díjas «Kristin Lavranstochter»486
Dr. Tomek Vince Sch. P.: Kérészy Egyházjoga558
Dr. Tomor Ernő: Könyv a család problémájáról559
Könyvek minden számban
Napló
Az 1929-es év nevezetes emléknapjai46
A németországi öngyilkossági statisztika és a hitvallások47
Kereszténység és gyónás az ősegyházban90
Vas Tamás: Katolikus írók gyűlése94
Dr. V.J.A.: A katolikus politika Jugoszláviában139
Báró Vécsey J. Aurél: Orosz uralom alatt élő rokon népeink megtérítése141
Dr. V.J.A.: Az orosz szovjet bűnlajstroma142
Lendvai István: Rákosi Jenő184
Alezredes úr! Katolikus műveltség187
A Pesti Hírlap pikantériái187
Dr. V.J.A.: Chesterton a skót nemzet pusztulásáról189
Dr. V.J.A.: A lateráni szerződés előzményei236
Elvtársi pacifizmus237
Dr. V.J.A.: Az olasz agglegényadó238
Dr. V.J.A.: A német Centrum új verzére240
Szomorú nagypéntek283
Kilián Zoltán: Boroszló két megszentelt szigete285
Paul Claudel az újabb francia irodalom katolikus irányáról288
Janssen János emlékezete331
A »katolikus akció« Boroszlóban333
Dr. V.J.A.: A jiddis nyelv a katolikus istentiszteletben334
A francia tudósok a szerzetesrendekért336
Hevesi Mária: A mi utunk379
Az anglikánizmus válsága382
Wasmann Erik a Brehm-féle «Állatok világáról»126
Paul Claudel: Megtérésem427
Báró Vécsey J.A.: Az angol katolikusok felszabadulásának századik évfordulója430
Dr. V.J.A.: Az amerikai hitélet 1928-ban432
Jankovits Antal: A magyar könyv problémája473
Csiki Dezső: A magyar könyv hete476
G.J.: Az anglikanizmus válságához478
Incze István: Mégegyszer «Az amerikai hitélet»479
Ahol nincs válás és újraházasodás480
Új helyzet Mexikóban?525
Katolikus sajtócentenáriumok528
A Nobel-díjas Sigrid Undset és a katolicizmus567
Dr. Mihelics Vid: Az angol munkáspárt győzelme és a katolicizmus569
A katolikus szervezkedés kérdéséhez573
Dr. V.J.A.: Az iskolakérdés Angliában575
II. kötet
Tanulmányok
Dr. Meszlényi Antal: Dávid Ferenc hitújításai1
Tornyos Gyula S.J. Volágnéeztek a kapitalizmus keletkezésében I.11
Világnézetek a kapitalizmus keletkezésében II.96
Dr. Fekete Ferenc: Az impresszionizmus és a zsidóság18
Dr. Sárközy Pál: Elfelejtett magyar tudós24
Dr. Balanyi György: A magyar történelem új szintézise81
Dr. Mihelics Vid: Társadalmunk és a katolikus irodalom89
Dr. gróf Brandis Kelemen: A férfi és a nő problémája korunkban161
Dr. Meszlényi Antal: Dávid Ferenc pere170
Ifj. dr. Gróh István: A görög-keleti egyházak jövője Csonkamagyarországon209
Ifj. Gonda Béla: A gazdasági világháború folytatása214
Nagy Töhötöm: Gyulai Pál Jókai Mórról220
Gróf Széchényi György: A zsidóság örök problémája I.257
A zsidóság örök problémája II.314
Sarlay Géza: A francia családvédelem266
Dr. Balogh Albin O.S.B.: Adatok a pannóniai kereszténység II. századi történetéhez270
Pécsi Antal: A gettótól a világhatalomig305
vitéz dr. Málnási Ödön: Ságuna András3254
Dr. Mayer Ferenc Kolos: Nagy Albert, a középkori orvostudós353
Barabás Albert: Az arab nacionalizmus363
Joy Patrik S.J.: A halál és remény szigete368
Dr. Ernszt Sándor: Zichy Náncor műve és hatása401
Dr. Lacza István: A házasság felbonthatatlansága és a természetjog406
Dr. Nánássy László: Az életuntság lélektana és terápiája I.449
Bangha Béla S. J.: Prohászka Ottokár naplója161
Gróf Zichy Ernő dr.: Magyarország francia barátai466
Báró Vécsey J. Aurél dr.: Clémentceau510
Tárca
Gáspár Jenő: A nagy perc31
Possonyi László: A nagy temetés37
B. Papp László: Sancia Maria, ora pro nobis!42
Dénes Gizella: Elmaradt lakoma104
Szira Béla: Házi áldás178
Bibó Lajos: Csak a ház dől össze226
Nagy Miklós: Kis Efiáltesznek230
Lukácsy István: Művészavatás279
Ajtai Kálmán: Egy csepp vér327
Csergő Tamás. »Tisztába szentült a nap«373
Mentes MIhály: És menni kell!379
Palásthy Marcell: Az Úrnak elfáradt, öreg gyermeke414
Somfay Margit: A benső hang470
Guelmino József: Karácsony Erdélyben514
Pajzs és Kard:
Incze István: Türelem és türelem43
Pezenhoffer Antal: A halasi válasz49
Dr. Mihelics Vid: Marxizmus és felelősség54
Katolikus film, katolikus rádió56
Lehet-e hívő ember szociáldemokrata?58
Veszprémy Béla: A túlvilág küszöbén59
Az Egyház a világnézetek harcában109
Pezenhoffer Antal: Felsőbbrendű-e a katolikus erkölcs?118
Jankovics Antal: A katolikus szervezkedés kérdéséhez125
K. Török Miklós: Szálloda a templom mellett?131
«Gyilkos a gyóntatószék előtt»132
K. Török Miklós: A «hazafiatlan» «más»-ok185
Pezenhoffer Antal: a fővárosi egyke vallási vonatkozásai186
Székely Nándor: A harmadik zsidó felekezet193
Sch.: A miskolci országháborítás231
Dr. Erdélyi László: A «Lantos Magazin» és Roheimék beharangozása Szent István ünnepére236
G.: Prohászka szobra és más katolikus művészeti ügyek238
Bangha Béla S.J.: «Magyarok Nagyasszonya»283
A magyar Fabiánus Társaság286
Dr. Nyisztor Zoltán: Remarque290
A liberális egyháztudós292
Bangha Béla S.J.: Szentek331
Incze István: Aki értik a sajtógondolatot s akik nem értik333
Angolországban335
Incze István: Kétféle morál?336
Velősy Elek: Még egyszer Remarque!338
Bangha Béla S.J.: Élet a sírok közt380
Pezenhoffer antal: Öngyilkosságok, elválások383
Láng János: Polgári házasságok és elválások385
Dr. Nyisztor Zoltán: Ahol a kapitalizmus és bolsevizmus találkoznak425
Dr. Nógrády Zoltán: Mi és Ők427
Szenvedély és tudományosság481
Doleschall rektor a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi jellegéről482
Siklósi Ferenc: Érdekes rabbiválasztás Pesten483
Pezenhoffer Antal: A «Ngyboldogasszony-út» elleni tiltakozás tanulságai519
A géke jelszava mint játékszer526
Szemlék és kritikák:
Gáspár Jenő: Színházi szemle195
Székely Nándor: Film-szemle196
Nyilas Zsolt: Film-szemle536
Csóka Lajos: Egy nagy ember tükre előtt429
Dr. Brückner József: Pajtásházasság528
Olasz Péter S.J.: Könyvek a fiúkról és fiúkért531
Könyvek minden számban
Napló
Túri Béla: Gróf Andrássy Gyula68
Lendvai István: Tíz esztendő74
Kilián Zoltán: Az idegenek párisi püspöksége és a párisi magyar plébánia77
Gróf Brandis Kelemen: Szent István s keresztény-nyugati államalapítása139
A spanyol lélek145
Dr. Mihelics Vid: A Szentszék és Proszország államszerződése148
Kilián Zoltán: A párisi Katolikus Intézmény és testvérintézményei153
A katolikus gondolat és a XX. század szükségletei157
Pulay János: A katolikusok kérdései a rádióhoz158
Ti keresztények és mi zsidók159
A vallási béke visszatérése Mexikóba204
Tízéves pap-miniszter206
Az «Ika» kongresszusa208
Lendvai István: A cionizmus bukásához249
Szektárius beszivárgás Latin-Amerikába256
Gáspár Jenő: Mindszenty Gedeon centenáriuma299
Valláserkölcsi állapotok a csehszlovák köztársaságban304
Báró Vécsey I. Aurél: A hármas szövetség és a római kérdés347
Ny. Z.: Döntés a Prohászka szobor ügyében351
Dr. Gábor József: A felvidéki magyarság kultúrális élete I.395
A felvidéki magyarság kultúrális élete III.472
B.B.: Seregszemle440
A Szentszék a munkások javára döntött448
Bangha Béla S.J.: A pápa aranymiséje542
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem