813.843

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Minőség az óvodában

Előszó

Az óvodát mindenki nap, mint nap értékeli, az óvodáról mindenkinek van véleménye, hiszen vagy oda jár a gyermeke, vagy ott dolgozik, vagy a családja révén érintett, esetleg visszaemlékezik arra az... Tovább

Tartalom

Előszó7
Serfőző Mónika: Minőség a közoktatási intézményekben9
Miért került előtérbe a minőség kérdése a közoktatásban napjainkban?11
A minőséggel kapcsolatos fogalmak és értelmezésük a közoktatásban14
Termék vagy szolgáltatás - avagy mire irányul a minőségfejlesztés?16
A minőség különböző szintjei és megvalósításának aspektusai25
Minőségirányítási megközelítések30
A Teljes Körű Minőségirányítás (Total Quality Management - TQM)31
Az ISO 9000 szabványrendszer34
A közoktatás minőségfejlesztésére kidolgozott program Magyarországon41
Az óvodai minőségbiztosítás sajátos kérdései47
A célok megfogalmazásának specifikumai47
Az intézményi minőségbiztosítási rendszer kiépítése51
Felhasznált irodalom55
Farkas Lajosné: A helyi nevelési program: az óvodai nevelés iránytűje57
Felhasznált irodalom70
Villányi Györgyné: Az óvodai nevelési program módosítása és mindezek hatása a gyakorlatra71
Elemzés a 47. paragrafus pontjai alapján73
A programmódosítás terve, feladatok75
Az új feladatok megvalósítása érdekében ajánlások77
Ellenőrzési, értékelési, mérési feladatok az óvodai nevelés gyakorlatában79
Kérdések80
Dokumentációelemzés - az óvodai dokumentumok összevetése82
Felmérés85
Mérés86
Mérési technika86
Másképpen a gyermekek érdekében90
Felhasznált és ajánlott irodalom93
Lendvai Lászlóné: Milyen is egy partnerközpontú óvoda?95
Felhasznált irodalom108
Bertók Zoltánné: Ellenőrzés, értékelés, minőségbiztosítás az óvodában109
Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás, minőségértékelés112
Fenntartói ellenőrzés, értékelés114
Pedagógiai ellenőrzési, értékelési szerepek az óvodában116
A vezető ellenőrző, értékelő tevékenysége116
Az óvónők értékelő tevékenysége119
Feladataink a törvénymódosítás után122
Források124
Maruzs Jánosné: Vezetői szerep változása - minőségfejlesztés125
Vezetői önellenőrzés, önértékelés127
Néhány kipróbált és javasolt eszköz a vezetői önértékeléshez129
Bertók Lászlóné - Hepp Katalin: Minőségellenőrzés és minőségértékelés az óvoda alkalmazottainak körében133
Bevezető135
A csoportos ellenőrzés feladatai137
Önellenőrzés137
A vezetés által végzett ellenőzés139
Az óvoda helyi értékelési rendszere140
Tagintézmény vezetői értékelés141
Munkaközösség vezetői értékelés142
Pedagógusok önellenőrző, önértékelő munkája142
Az óvoda egyéb dolgozóinak önellenőrző, önértékelő szempontja143
Az ellenőrzés, értékelés helyi dokumentációs rendszere143
Összegző gondolatok145
Lénárd Sándor - Rapos Nóra: A neveltségi szint mérése az óvodában147
A neveltségi szint fogalma149
A neveltségi szint mérésének lehetőségei150
A neveltségi szint mérésének speciális helyzete az óvodában150
A pedagógiai hozzáadott érték151
A nevelés fogalmi meghatározásából adódó problémák152
Intézményértékelés és neveltségi szintmérés összefüggései153
A mérőeszköz korlátozott felhasználhatósága154
A neveltségi szint mérésének elméleti háttere154
A neveltségi szint mérésének rendszerterve155
A mérés szempontjai156
Mérőeszközök157
A neveltségi szint elemzésének szempontjai158
A gyermekek szokásrendszere158
A gyermekek társas tevékenysége160
Az attitűdök vizsgálata162
Összefoglalás165
Felhasznált irodalom166
Mellékeletek167
Mérőeszközök167
Értékelő lapok172
Dr. Bakonyi Anna: Az óvodás gyerekek értékelési-mérési rendszerének elvi és gyakorlati kérdései175
A rendszer négy nagy területe182
A vizsgálat típusai184
Szociális képességek185
Társas kapcsolatok, játék, viselkedés, neveltségi szint, szokásismeret185
Érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások188
Értelmi képességek190
Kognitív szféra190
Érzékszervi szféra, percepció198
Verbális képességek203
Nyelvhasználat203
Verbális kommunikáció205
Testi képességek209
Nagymozgások209
Finom-motorikus mozgások211
Bibliográfia214
Dr. Szivák Judit: Egy kis kutatásmódszertan215
Etikai kérdések217
Az értékelő eszközök használata218
Megbízhatóság (reliabilitás)219
Tárgyilagosság (objektivitás)219
Beállítottság220
Az értékelés folyamata, lépései220
Előkészítés220
Tervezés222
Végrehajtás224
Elemzés, értékelés224
Az értékelés-mérés feltáró módszerei228
Irodalom236
Mellékletek
Bevezető237
Minőségfejlesztési munkaterv238
OKAIM rendszerismertető249
Minőség és gyakorlat
Az OKKER Módszertani kiadványai a közoktatási minőségbiztosításról267
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem