A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Húzótüske 1956

Szerző
Grafikus

Kiadó: Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem hallgatói
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 96 oldal
Sorozatcím: Húzótüske
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: 184 fekete-fehér és 8 színes llusztrációval. Tankönyvi szám: 20 903. Megjelent 800 számozott példányban. Kihajtható melléklettel. További szerzők a tartalomban.

Előszó

Azoknak a műszakilag elavult egyéneknek, akik elmaradt tájékozottságuk miatt csak most találkoznak velem először, elárulom, hogy a korszerű műszaki humor legújabb eredménye vagyok Immáron másodszor... Tovább

Tartalom

Borítólap. (Az előoldalt Szentiványi Ede V. é. gmh., a hátoldalt Csedreky
László V. é. gmh. készítette)
Ex libris. (Rajzolta Kozma Gábor V. é. gmh.) 1
Mottó. (Rajzolta Szentiványi Ede V. é. gmh.) 2
Benevetés. (Írta Tar Sándor adjunktus, kézzel írta és rajzolta Fancsali
József tanársegéd.) 3
HÜZÓTÜSKE jelkép. (Rajzolta Vargha László V. é. bgmh.) 4
Szerk. Biz. fejei. (Fényképezte Könczey Gábor tanársegéd.) . 4
HUKIVÁL. (összeállították az 1955/56. tanév V. é. hallgatói, rajzolta
Galvács László V. é. gmh.) . 5
A »HÚZÓTÜSKE-1954«-re érkezett levelekből. (Előkészítette Szaladnya
Sándor aspiráns, a verset Gerenday Kornél oki. építészmérnök
költötte.) 6
»Sic itur ad astra« - hősköltemény. (Írta Szarka György V. é. gmh.,
illusztrálta Kozma Gábor V. é. gmh., kézzel írta és iniciálékkal
ellátta Fancsali József tanársegéd.) . 7
I. sz. Melléklet. Egyetemünk karainak fametszetei Agricola »De re metallica« 1530-1557-ben megjelent könyvéből; (A színek az egyetemi sapka karokat .megkülönböztető színei szerint.) 16
Profok a »TÜSKE« élén. (Írta Könczey Gábor tanársegéd, rajzolta Szentiványi Ede V. é. gmh., de dr. Schandl Vilmosné karikatúrája
Kertész Tibor III. é. gmh. kezemunkájának másolata.) 17
Perpetuum mobile... (A hallgatóság gyűjteménye. Dr. Sályi István karikatúráját dr. Bognár János tanszékvezető' docens, Nagy Elemér
karikatúráját Kertész Tibor III. é. gmh., Ibos Iván karikatúráját
Drahos István tanársegéd, míg a fotocellás katalógustartó szerkezet vázlatát Szentiványi Ede V. é. gmh. rajzolta.) 20
Jongleurök... (A hallgatóság gyűjteménye. Tevan György karikatúráját
Kozma Gábor V. é. gmh. és Silling János karikatúráját Kertész
Tibor III. é. gmh. rajzolta.) 21
Egyetemünk sportélete. (írta Kálmán Lajos V. é. gmh., a rajzokat Vargha
László V. bgmh. készítette.) 22
Kohászok a gépészekről és gépészek a kohászokról. (Írta Bros Sándor V.
é. kmh. és Erdélyi Ferenc V. é. gmh. A kohász-gépész egységembert Herczeg István adjunktus konstruálta.) 24
»Kiskatona« tudja, hogy mi a ... (Rajzolta Kertész Tibor III. é. gmh.) . . 25
HÜZÓTÜSKE megoldja a korom- és füstelhárítást. (Rajzolta Vargha
László V. é. bgmh.) . 25
Schey-Scherz. (A hallgatóság gyűjteménye. A címet és a rajzot Szentiványi Ede V. é. gmh., ,a fényképet Zorkóczy Béláról Könczey Gábor
tanársegéd készítette.) 26
Lancsadomák. (A hallgatóság gyűjteménye. A címet Szentiványi Ede V. é.
gmh., a rajzot Vargha László V. é. bgmh., a fényképet pedig
Könczey Gábor tanársegéd készítette.)
Dudujkánia. (Kivonat általános iskolás földrajzkönyvből.) (Írta Makk
Attila III. é. gmh) 28
II. sz. melléklet. Dudujkánia (térkép). (A hallgatóság sok ötletét Kozma
Gábor V. é. gmh. és Szentiványi Ede V. é. gmh. festette meg.) . 28
Halat ettem. (írta Makk Attila III. é. gmh., rajzolta Kertész Tibor
IIL é. gmh.) 29
Menzánk a költészet tükrében. (Írta Szarka György V. é. gmh. és Ligeti
Rudolf V. é. gmh.) 30
Akrobatisztika. (Írta Tóth László V. é. gmh., rajzolta Vargha László V. é.
bgmh.) 31
Jegyzőkönyv (egy típus ülésről, amely egyetemünk reprezentatív kultúrmegmozdulásának egyik szervező üléséről szól). (Írta Mörk János tanársegéd.) . 32
III. sz. melléklet Szőröz a tanszék. (írta Makk Attila III. é. gmh., rajzolta
Jármay György II. é. gmh., míg a »mintalapot« Fancsali József
tanársegéd állította össze típus-hibákból és ő is »javította^ ki.) . 32
Kohász-terminológiák. (Rajzolta Gruber Imre V. é. kmh.)
V. éves típus-hallgatók. (Írta Kálmán Lajos V. é. gmh., Szarka György
V. é. gmh. és Tóth László V. é. gmh., a karikatúrákat Szentiványi
Ede V. é. gmh. készítette.) 34
HÜZÓTÜSKE vándorol. 1. (írta Lendvay Pál adjunktus, rajzolta Szentiványi Ede V. é. gmh.) 36
Diák-szerelem dalban elbeszélve. (írta Szarka György V. é. gmh., rajzolta
Csedreky László V. é. gmh.) 37
Profok a tábláról. (A hallgatóság gyűjteménye.) 39
Tízparancsolat. (A »Géprajz« című tantárgy hirdetéseinek paródiája.
Írta Gesztelyi Endre IV. é. gmh.) 39
A termelési gyakorlatokat készítették... (Összeállította Bros Sándor
V. é. kimh. és Kabai Lajos V. é. gmh.) 40
Völgy, skatulyák, állvány, árok... (írta Ligeti Rudolf V. é. gmh.) ... 41
II. sz. Mechanikai technológiai Tsz(cs). (Rajzolta Szabó Miklós tanársegéd.) 42
Egyetemi Buddha. (Írta Gyáni Károly tanársegéd, a fényképet Könczey
Gábor tanársegéd, a rajzot Szentiványi Ede V, é. gmh. készítette.) 43
A menza réme. (Írta Makk Attila III. é. gmh., a rajzokat Kertész Tibor
III. é. gmh. készítette.) . . . . 45
Nincs új a nap alatt... (Irta Kovács Gábor adjunktus, a rajzokat Jármay
György II. é. gmh. és Varga Sándor II. é. gmh. készítette.) ... 46
Igénybevételek. (Írta Grossmann Kálmán III. é. gmh., a rajzot Csedreky
László V. é. gmh. készítette, a »házaspárt« ugyanazok csinálták,
mint akik az V. éves típusokat.) 48
IV. sz. melléklet. Schey Hanzi doci. (Festette Szentiványi Ede V. é. gmh.) 48
Dimitrovi gyöngyélet. (írta Bogdán Kálmán V. é. bgmh., a rajzokat
Vargha László V. é. bgmh., míg Miska portás bácsi karikatúráját
Csedreky László V. é. gmh. készítette.) 49
így adjatok elő Ti! (írta Makk Attila III- é. gmh., a rajzokat Kertész
Tibor III. é. gmh. készítette.) 50
HÚZÓTÜSKE vándorol. 2. (írta Lendvay Pál adjunktus, rajzolta Szentiványi Ede V. é. gmh.) 52
Krambambuli (régi Selmecbányái diáknóta). (A pontos leírást dr. Mika
József tanszékvezető tanár biztosította.) 53
Ábrándozások... (A hallgatóság gyűjteménye. Téglássy Ferenc karikatúráját Drahos István tanársegéd, Mogyorósi, Ferenc karikatúráját Cserdreky László V. é. gmh. készítette.) 54
Tun-Dob Lis-Lip. (A hallgatóság gyűjteménye. Tundó József és Liptai
László iényképeit Könczey Gábor tanársegéd, Dobrovolny Anna
karikatúráját Szabó Miklós tanársegéd és Liska Tibor karikatúráját Szentiványi Ede V. é. gmh. készítette.) 55
Vizsgára készülés. (Fényképezte Szovák László V. é. gmh.) 56
V. sz. melléklet. Tanulmányi kirándulás. (Rajzolta Vargha László V. é.
bgmh.) . 56
Fázó férfi fohásza a Diákszállóban 1953. telén. (Versfaragó Szarka György
V. é. gmh.) 57
A kohómérnökképzés technológiája. (Kiss Ervin docens tervei alapján
rajzolta Gruber Imre V. é. kmh., a fejeket pedig Kertész Tibor
III. é. gmh. produkálta.) 58
A gépészmérnökképzés technológiája. Műveletterv. (A nyomtatványt Kálmán Lajos V. é. gmh. irányítása mellett Galvács László V. é.
gmh. töltötte ki. Egy-két rajzot Csedreky László V. é. gmh. készített.) 59
Maguk a csészealjak, amelyek repülnek... (Írta Erdélyi Ferenc V. é. gmh.
és Szarka György V. é. gmh. Varga Gábor karikatúráját az előadás paródiához Szentiványi Ede V. é. gmh. rajzolta.) 61
Diplomaterv-megvédés. (Rajzolta Kertész Tibor III. é. gmh.) 61
Vidám kis enciklopédia. (írta Makk Attila III. é. gmh. és Grossmann
Kálmán III. é. gmh.) 62
Elektródok, tüzek, gépek, kohógépek. (írta Gál József V. é. kmh., a Diószeghy- és a Geleji-tanszék fényképeit Vadas Ernő (Magyar Foto),
Uray Vilmos fényképét Könczey Gábor tanársegéd készítette és
Pattantyús Á. Imre bácsit Gruber Imre V. é. kmh. rajzolta meg.) 64
VI. sz. melléklet. Egy az egybe i.. (Festette Szentiványi Ede V. é. gmh.) 64
Tervszerű Megelőző Karbantartás. Álmos ember szonettje. (Mindkettőt
Szarka György V. é. gmh. írta.) 65
A konstruálás technológiája... (A hallgatóság gyűjteménye. Tar Sándor
és Huszár István karikatúráját Szabó Miklós tanársegéd készítette, a fényképet' a hallgatóságról Vadas Ernő (Magyar Foto) 66
Matéria prima... (A hallgatóság gyűjteménye. A fejcímet és dr. Schrodt
István karikatúráját Szentiványi Ede V. é. gmh. készítette. Dr.
Pojják Tibor karikatúráját egyik kari tanácsülés után dr. Geleji
Sándor akadémikus professzor ejtette el irataiból. Zsák Viktor
bácsit Gruber Imre. V. é. kmh. rajzolta le.) 67
HÜZÓTÜSKE vándorol. 3: (Írta Lendvay Pál adjunktus, rajzolta Szentiványi Ede V. é. gmh.) 68
VII. sz. melléklet. Autóvezetési gyakorlat. (Festette Vargha László V. é.
bgmh.) . . 68
Én a császár rokona vagyok (Ady Endre és Bálint Lajos találkozása.)
(Írta Erdélyi Ferenc V. é. gmh.) - (A további »rokonokat«: Kordoss Józsefet Szentiványi Ede V. é. gmh., Somodi Józsefet pedig
Csedreky László V. é. gmh. rajzolta meg. A fényképet Galvács László V. é. gmh. készítette.) . . 69
A műszaki érzék fejlődése. (írta Szabó Lajos V. é. gmh. és Szarka György
V. é. gmh.) 70
Fókuszpontkeresés. (A- hallgatóság gyűjteménye. Zorkóczy Béla és Pazár
Béla karikatúráját Kertész Tibor III. é. gmh., Dénes Miklps
karikatúráját Kesserü Zsolt II. é. bmh.,. Szilágyi Gábor karikatúráját pedig Csedreky László V. é. gmh. készítette.) . . . . .72
A matematika átpolitizálása és gépesítése. (írta Obadovics Gyula adjunktus. A többi a hallgatóság gyűjteménye. Raisz István fényképét
Könczey Gábor tanársegéd készítette, dr. Gáspár Gyula karikatúráját és a matematikusokat evő gépet Kertész Tibor III. é. gmh. készítette.) 73
Szöveg helyett Lancsaida képekben. (A fényképeket Könczey Gábor
tanársegéd készítette.) 74
A relativitás mint olyan. (írta Szarka György V. é. gmh., a rajzokat
Szentiványi Ede V. é. gmh. készítette.) 75
A névnap. (írta Bogdán Kálmán V. é. bgmh., a rajzot Szentiványi Ede
V. é. gmh. készítette.)
Fekete lista. (Írta Tar Sándor adjunktus, a fejeimet és a karikatúrákat Kertész Tibor III. é. gmh. készítette.)
Ez is valami. (A hallgatóság gyűjteménye. Dr. ühlmann Aladár karikatúráját Kertész Tibor III. é. gmh. készítette, dr. Gáspár Gyula karikatúráját pedig dr. Geleji Sándor akadémikus professzor vesztette el irataiból.) 79
Dudujkai riport-sorozat. (Írta Tar Sándor adjunktus, a fényképeket
Könczey Gábor tanársegéd készítette.) 80
VIII. sz. melléklet. Tanácsülés részlete. (Dr. Bognár János, dr. Diószeghy
Dániel, dr. Gáspár Gyula, dr. Geleji Sándor, Horváth Aurél,- dr.
Horváth Zoltán, Liptai László, Milasovszky Béla, dr. Petrich
Géza, dr. Pojják Tibor, dr. Sályi István, dr. Schandl Vilmosné,
Simon Sándor, dr. Terplán Zénó, Uray Vilmos és Zorkóczy Béla
karikatúráját dr. Bognár János tanszékvezető docens készítette.) 80
Egyetemünk története. (Rajzolta Kesserü Zsolt II. é. bmh.) 81
Útikalauz (részlet a "Bükk-kortyravezető" című útikalauzból). (Írta
Kálmán Lajos V. é. gmh., illusztrálta Csedreky László V. é. gmh.) 82
Nahát! (A hallgatóság gyűjteménye. Farkas Sándor karikatúráját Szentiványi Ede V. é. gmh., Matusz Károly és Mihalovich Gyula
karikatúráját Drahos István tanársegéd, míg a többi rajzot
Vargha László V. é. bgmh. és Jármay György II. é. gmh. készítette.) 84
Vizsgapánik. (Rajzolta Kesserü Zsolt II. é. gmh.) 85
A Petrich-féle motorgyakorlatok. (Rajzolta Szabó Miklós tanársegéd.) . . 85
Bányagépészek humora. (A rajzokat Vargha László V. é. bgmh., Csedreky László V. é. gmh. és Kertész Tibor III. é. gmh. rajzolta.) . . 86
Ki hogy kezdi... és hogy végzi... (A hallgatóság gyűjteménye. A rajzokat Csedreky László V. é. gmh. és Kertész Tibor III. é. gmh.
készítette.) . 87
HÜZOTÜSKE vándorol. 4. (Írta Lendvay Pál adjunktus, rajzolta Szentiványi Ede V. é. gmh.) 88
Névmutató 89
Tartalomjegyzék 91
Viszontlátásra. (Rajzolta Kozma Gábor V. é. gmh.) 96
Megjegyzések:
1. Az élő fejeket Szarka György V. é. gmh. állította össze.
2. A hallgatóság gyűjteménye főleg Kerekes György V. é. gmh. hírverése
következtében gyűlt össze és ő rendezte is azokat.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Húzótüske 1956 Húzótüske 1956 Húzótüske 1956 Húzótüske 1956 Húzótüske 1956 Húzótüske 1956

A borító kissé foltos, néhány lap elszíneződött.

Ez a könyv az 1832-es számú példány.

Állapot:
6.980 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba