Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tér és Társadalom 2007/1-4.

Az MTA Regionális Kutatások Központja folyóirata - XXI. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. SZÁM
NEMES NAGY JÓZSEF: Kvantitatív társadalmi térelemzési eszközök a mai regionális tudományban /1
PROBÁLD FERENC: Társadalomföldrajz és regionális tudomány /21
NAGY GÁBOR: Divergencia vagy konvergencia - az átmenet gazdasági térfolyamatainak mérlege földrajzos szemmel /35
MAJOR KLÁRA: Markov láncok használata a regionális jövedelemegyenlőtlenségek előrejelzésében /53
CZIRFUSZ MÁRTON: Struktúrák regionális egyenlőtlenségei /69
BAJMÓCY PÉTER: A népességszám változás települési és megyei szintű egyenlőtlenségeinek néhány mérési lehetősége Magyarországon /85
FARKAS JENŐ ZSOLT: Neurális hálózatok a térségi tipizálásban /103
SMAHÓ MELINDA: Kísérlet egy régió szimulációs modelljének kidolgozására /117
JAKOBI ÁKOS: Tér, információ és társadalom: a társadalom területi kutatásának térinformatikai eszköztára /131
TAGAI GERGELY: A potenciálmodell erényei és korlátai a társadalomkutatásban /145
HORVÁTH ESZTER: A földrajzi centrum és periféria lehetséges lehatárolásai /159
KÖNYVJELZŐ
KUSZTOR ADÉL: Kolozsvári olvasmányok /171
LUX GÁBOR - RÁCZ SZILÁRD: A városok szerepe a regionális fejlődésben /177

2. SZÁM
MEZŐ FERENC: Térelemzések a geopolitikában /1
KOLTAI ZOLTÁN: A magyarországi városok versenyképességének vállalati megítélése /23
GÁSPÁR TAMÁS: Mezo-szint és jövőformálás: stratégiai megfontolások /43
ÁGÓ FERENC: A nemzetközi folyókon történő vízgazdálkodás, mint lehetséges nemzetközi konfliktust kiváltó ok /55
JÁSZ KRISZTINA - SZARVÁK TIBOR: A szakmaközi együttműködés lehetőségei a szolnoki kistérségben egy családon belüli erőszak kutatás tükrében /67
GYORS TÉNYKÉP
KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT - TÓTSIMON PÉTER: Változó településrendszer és a közforgalmú közösségi közlekedés fenntartásának kérdései Baranya megyében /85
KONDOR ATTILA CSABA: A fizetésképtelenség területi jellemzői Magyarországon /95
CSAPÁK ALEX: Az átalakuló Nagykovácsi /109
ÁCS PONGRÁC: A magyar sport területi versenyképességének vizsgálata többváltozós statisztikai módszerekkel /117
KITEKINTŐ
ANESTIS FOTIADIS: A tündérmese, mint az alternatív turizmusfejlesztés egy eszköze: Görögország példája /127
VITA
ENYEDI GYÖRGY: A társadalomföldrajz és a regionális tudomány /133
DUSEK TAMÁS: A társadalomföldrajz és a regionális tudomány különbségeiről /137
KÖNYVJELZŐ
ERDŐSI FERENC: Benkő Péter: Magyarország regionális politikai földrajza /141
KOVÁCS GÁBOR: Vigvári András (szerk.): Félúton - Tanulmányok a helyi önkormányzatok finanszírozási rendszerének továbbfejlesztési lehetőségeiről /143
LUDESCHER GABRIELLA: Benedek József: Területfejlesztés és regionális fejlődés /147
BESZÁMOLÓ
SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI IRÉN - BAJ GABRIELLA: Euracademy Observatory - nemzetközi oktatási kutatási projekt /151

3. SZÁM
BELUSZKY PÁL - SÍKOS T. TAMÁS: Változó falvaink. A magyarországi falvak típusai a harmadik évezred kezdetén /1
BARTA GYÖRGYI - KUKELY GYÖRGY - LENGYEL BALÁZS - SÁGVÁRI BENCE: Magyarország a globális K+F térképén. Fejlődő országok a multinacionális vállalatok változó K+F stratégiájában /31
TÓTH GÉZA - KINCSES ÁRON: Elérhetőségi modellek /51
DOBÓ ESZTER: A globalizáció és a kreatív gazdaság felértékelődése /89
GYORS TÉNYKÉP
UZZOLI ANNAMÁRIA: A magyar egészségügyi ellátórendszer strukturális átalakításának területi vonatkozásai /103
RAGADICS TAMÁS - VARGA IVETT - FÜZESI ZSUZSANNA: Civil együttműködések a kistelepülési színtereken /117
HEGYI FATIME BARBARA: Marketingorientált városfejlesztés /129
KITEKINTŐ
GYURIS FERENC: A fejlettség regionális egyenlőtlenségei Kínában /143
RICZ JUDIT: Urbanizáció a fejlődő országokban: trendek, dimenziók és kihívások /167
JANETTA DICKÁ: A városi népesség térszerkezete Európa posztszocialista régiójában /187
MEZEI ISTVÁN: A környezetvédelem intézményrendszere Szlovákiában /197
KÖNYVJELZŐ
KRISZTIÁN BÉLA: Hubai József: Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természeti erőforrás-gazdálkodására /217
LUDESCHER GABRIELLA: Pap Norbert: Kistérségfejlesztés. A kistérségfejlesztés elmélete és gyakorlata Magyarországon a rendszerváltás után /219

4. SZÁM
ENYEDI GYÖRGY: A kínai város /1
FARAGÓ LÁSZLÓ: Térstruktúra: térideák és megvalósításuk a településhálózat-fejlesztésben /21
ERDŐSI FERENC: Van-e jövője a belvízi közlekedésnek Kelet-Európában? A technológiai, gazdasági, környezeti kihívások és a lehetséges válaszok /39
SOMLYÓDYNÉ PFEIL EDIT: Mozaikok a regionális identitás értelmezéséhez /57
FINTA ISTVÁN: Az európai uniós forrásokhoz kapcsolódó eljárásrend hazai jogi szabályozásának problémái /73
GYORS TÉNYKÉP
KURÁTH GABRIELLA: A hazai felsőoktatási intézmények regionális hatásának vizsgálata a beiskolázási marketingmunkában /95
PETRÁS EDE: A kisvárosi főiskolák hallgatóinak társadalmi helyzete és életmódja /111
KITEKINTŐ
PAP NORBERT: Magyarország és Dél-Európa /131
JENEY LÁSZLÓ: Dualitások az Európai Unió nagyvároshálózatának fejlettségében az ezredfordulón /155
ELZBIETA STRZELECKA: Regionális- és vidékfejlesztés Lengyelországban az Európai Unió vonatkozásában /179
MARINA V. YARNYKH: A helyi államhatalmi szervek a politikai átalakulás körülményei között Udmurtföldön 1991-1993-ban /203
KÖNYVJELZŐ
IMRE GABRIELLA: James Wesley Schott (ed): EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion /213
SCHUCHMANN JÚLIA: Yves Lüginbühl (ed): Nouvelles Urbanités, Nouvelles Ruralités en Europe /221
BUSA CSILLA: Bárdos-Féltoronyi Miklós: Bevezetés a geopolitikába /225
AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG HÍREI
MÉSZÁROS REZSŐ: Társadalomföldrajzot művelni a 21. század kezdetén - komplex világszemlélet. Székfoglaló előadás a Szegedi Tudományegyetemen /235
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tér és Társadalom 2007/1-4. Tér és Társadalom 2007/1-4. Tér és Társadalom 2007/1-4.

Az 1. szám borítójának sarka megtört.

Állapot:
2.640 Ft
1.320 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba