797.933

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák

A IX. Ipar- és Vállalatgazdasági konferencia előadásai Szeged, 2008. október 30-31.

Szerző

Kiadó: MTA IX. Osztály Ipar és Vállalatgazdasági Bizottsága
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 727 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 978-963-508-566-8
Megjegyzés: Színes és fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Fülszöveg

Kötetünk a IX. Ipar- és Vállalatgazdasági konferencián elhangzó mintegy 60 előadást tartalmazza. A konferencia sorozat tagjait a MTA IX. Osztály Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottsága 4-5 évente szervezi, a 2008-as a Szegedi Tudományegyetemmel és további társ-rendezőkkel együttműködve kerül megrendezésre.
A Bizottság a konferencia sorozat kereteiben törekszik megőrizni a kialakult - s legutóbb 2004-ben Pécsett is sikeresnek bizonyult - hagyományokat. A rendezvény segíti a kutatók közötti, illetve a kutatók és a gyakorlat közötti információáramlás és együttműködés fejlődését. Az előadók az ipar- és vállalat-gazdaságtan tárgykörében a nemzetközi tendenciákról és/vagy a hazai gazdaság helyzetéről (is) adnak képet, mondanivalójukat empirikus kutatásokra építik, és eredményeiket a gyakorlattal vetik össze. A fő témakörök (tematikus szekciók) a következők:
1. versenyképes környezet és gazdálkodás,
2. vállalkozás és kkv-k,
3. kutatás-fejlesztés, innováció,
4. tulajdonosi, vállalati... Tovább

Tartalom

Előszó 7
Javaslat a „Legkiválóbb előadás" díjra 10
Nyitó plenáris ülés 11
Kormányzati programok a versenyképes üzleti környezetért 11
Mester Zoltán:
Az EDF Csoport fenntartható fejlődési stratégiája 22
Jacques Pithois:
A gazdasági előrejelzések és a „tények" 26
Papanek Gábor - Bíró Péter - Munkácsy Anna - Némethné Pál Katalin - Petz Raymund:
Versenyképes környezet és gazdálkodás szekció 38
A magyar vállalati versenyképesség környezeti tényezői 38
Bartók István:
A hazai vállalatszerkezet és a gazdaság versenyképessége 50
Czakó Erzsébet:
A munkaerő versenyképességének elősegítése a versenyképes környezetben. A szakmai
gyakorlat rendszere és jellemzői 60
Dr. Farkasné Dr. Kurucz Zsuzsanna - Lóránd Balázs - Balogh Gábor:
A gazdálkodástudományi eredmények gyakorlati hasznosíthatóságának néhány problémája 73
Dr. Illés Mária:
Fenntartható minőség = versenyképesség? 83
Kovács Károly - Veress Gábor:
Globalizáció, nemzeti fejlődés, stratégiai vállalatok 95
Dr. Novoszáth Péter:
Vállalati versenyképesség mérése 108
Schmuck Roland:
A minőségügy a versenyképesség és az élelmiszerbiztonság szolgálatában a Zala megyei
mezőgazdasági kisvállalkozásoknál 116
Dr. Szabó Imre László - Lukács Gábor - Dr. Veress Gábor:
A gazdasági környezet és a hadikultúrák összefüggéseiről 124
Dr. Turcsányi Károly:
Teljesítménymérés és döntéstámogató információk a versenyképesség szolgálatában 138
Wimmer Ágnes:
Vállalkozás és kkv szekció 150
A kis- és közepes méretű vállalkozások magyarországi helyzete és lehetőségeik 150
az átalakuló, globalizálódó világunkban az érdekképviselők szemével
Dr. Benyó Béla:
A termékek szabad áramlására vonatkozó EU-s direktívák fogadtatása ukrán gépipari cégek
körében: egy hatásvizsgálat eredményei 158
Dr. Futó Péter:
Hierarchiák és/vagy hálózatok: a vállalat természetének kiterjesztett értelmezése evolúciós
szempontból 173
Majó Zoltán - Vilmányi Márton:
A hazai ISO 14001 tanúsított kis- és középvállalkozások felelősségvállalási önértelmezése és a vállalati fenntarthatóság 187
Malovics György:
Kis- és Középvállalkozások (KKV) a profitérdekeltség határán, avagy vállalkozások a határon
innen és túl 203
Petheő Attila István:
Növekedés és stratégiai konfigurációk a magyar kis- és középvállalati szektorban 213
Dr. Szerb László - Dr. Ulbert József:
Vállalkozók lehangolva? - Vállalkozói vélemények az „ Üzletre hangolva program " hatásáról 225
Dr. Szirmai Péter:
Közösek a célok? A piac működését befolyásoló „minősítő" szolgáltatók hatása a gazdaság
versenyképességére 236
Veress Gábor - Kovács Károly - Turcsányi Károly:
Kutatás-fejlesztési, innovációs szekció 247
A megfoghatatlan tőke és a vállalati kommunikáció 247
Borgulya Istvánné Vető Ágnes - Czipf Csongor:
A tulajdonjogok szerepe a szellemi erőforrások piacán 260
Fenyővári Zsolt - Nagy Benedek:
A tudás-intenzív vállalkozások hálózatosodása 269
Imreh Szabolcs - Nánási Zsófia:
A kockázati tőke szerepe az innováció finanszírozásában Magyarországon 281
Karsai Judit:
A magyarországi vállalatok innovációs aktivitásának tényezői 291
Kiss János:
Tudásmenedzsment hazai tendenciái és megvalósulásának egy best practice példája 300
Noszkay Erzsébet - Gavallér Zsolt
Kutatási kapacitások feltérképezése az EU agrár-élelmiszeriparában 311
Az „EU AgriMapping" FP6-os projekt tapasztalatai
Udvardi Attila:
Tulajdonosi, vállalati érték és vállalati pénzügyek szekció 320
Integrált kockázati és tőkeszerkezeti menedzsment 320
Farkas Szilveszter - Szabó József:
Tulajdonosi értékteremtés melletti elkötelezettség Magyarországon 333
Kazainé Ónodi Annamária:
A vállalati értéknövelés helye a középvállalatok stratégiai célrendszerében 343
Könczöl Erzsébet:
A vállalati szektor növekedése (1992-2005) 355
Kuti Mónika:
Optimális tőkeszerkezet mezzanine-tőke alkalmazásával 365
Varga Péter:
Vállalatvezetés szekció 377
A felelős vállalat szindróma 377
Angyal Adám:
A stratégiai vezetés jellemzői vállalatainknál az EU-csatlakozás időszakában, s az azóta
bekövetkezett változások 389
Dr. Balaton Károly:
A Husiness School-ok szerepváltozásai 398
Prof. Barakonyi Károly:
Fenntartható beszerzés 417
Dobos Imre - Vörösmarty Gyöngyi:
Ellátási láncok stabilitása Magyarországon - avagy a megrendelő - beszállító kapcsolatok
fejlődésének elemzése 425
Gelei Andrea - Dobos Imre:
A szolgáltatások vezetésének dilemmái: elméleti modellek és empirikus tapasztalatok 438
Dr. Heidrich Balázs:
A vállalat stratégiai beszerzési tevékenységéhez kapcsolódó kockázatok vizsgálata 451
Mike Gábor:
A HR kulcsfontosságú fejlődési tendenciái a kelet-európai régióban - a professzionális
szolgáltatók szemszögéből 460
Dr. Poór József:
A minőségdíjak hatása a vállalatok versenyképességére 472
Rózsa András:
Az etikai űr kockázata és költsége 483
Szász Erzsébet:
Outsourcing, mint a hálózatosodás és klaszteresedés egyik generálója 493
Szintay István:
Az üzleti kapcsolatok menedzsmentje. Elmélet versus gyakorlat 506
Veres Zoltán:
Regionális fejlődés, iparszerkezeti változások szekció 518
Magyar multik? Kifelé irányuló tőkebefektetések Magyarországról, különös tekintettel a
relokációkra 518
Antalóczy Katalin - Sass Magdolna:
Hazai kistérségek innovációs képességének komplex elemzése 527
Bajmócy Zoltán:
A regionális innovációpolitika jó gyakorlata európai mércével. A ProAct projekt tapasztalatai 540
Borsi Balázs:
Távolság versus közelségi dilemma az ipari-egyetemi kapcsolatokon alapuló tudásalapú
helyi gazdaságfejlesztésben 551
Dr. Lengyel Imre:
Komparatív és kompetitív előnyök erőhatásai a regionális fejlődésben 563
Dr. Lukovics Miklós:
Klaszterek és a multinacionális vállalatok helyi beszállítói hálózatának fejlődése 571
Sass Magdolna - Szanyi Miklós:
A tudásintenzív iparágak térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon 587
Szakálné Kanó Izabella:
A fenntartható helyi fejlesztés, avagy egy új elmélet kibontakozása 601
Ván Hajnalka:
PhD szekció 608
Tőkejövedelmezőség és eladósodottság összefüggései (szakirodalmi ellentmondások) 608
Batta Beatrix:
A globalizáció hatása a hazai élelmiszer-biztonsági rendszerre 619
Csiszár Csilla Margit:
Az értékesítésösztönzés, mint stratégia a kiskereskedők körében 629
Keller Veronika:
A Public-Private Partnership vélt és valós hangsúlyai Magyarországon 641
Kozma Miklós - Szekeres Eszter:
A kreatív munkaerő szerepe a tudásalapú gazdaság feltérképezésében 652
Lengyel Balázs - Ságvári Bence:
Támogatáspolitika és versenyképesség - Fejlesztési források kritikus értékelése a GVOP
kapcsán - 663
Lóránd Balázs:
Az iparági érettség hatása az ellátási lánc teljesítményére 672
Nagy Judit:
Számviteli alapelvek: KKVIFRS vs. Számviteli törvény 684
Stion Zsuzsa:
A szervezeti tőke szerepe a tudásalapú vállalatfelfogás alapján 693
Stocker Miklós:
Szabadidősport-sportszolgáltatás-szolgáltatásminőség (köz)gazdász szemmel 704
Szabó Ágnes:
A vezetői kompetencia-fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei egy speciális munkaerőpiaci szegmensben 717
Szabó Szilvia:
Fő támogató Intézményeink 729
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák
Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba