984.036

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Természettudományi Közlöny 1899. január-december

Havi folyóirat közérdekű ismeretek terjesztésére - 31. kötet-353-364. füzet

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kir. Magy. Természettudományi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 736 oldal
Sorozatcím: Természettudományi Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. 199 rajzzal és 2 színes képpel illusztrálva. A címlapon jelzettel ellentétben a kötet a pótköteteket nem tartalmazza. Nyomtatta a Pesti Lloyd-társulat könyvsajtója.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a kötetből:

A nagy hidegekről.

Valahányszor a hőmérsékleti szélsőségek egyike - akár a forró nyári nap bágyasztó sugara, akár a kemény hideg zord fuvallata - valamely évben oly... Tovább

Előszó

Részlet a kötetből:

A nagy hidegekről.

Valahányszor a hőmérsékleti szélsőségek egyike - akár a forró nyári nap bágyasztó sugara, akár a kemény hideg zord fuvallata - valamely évben oly nagyfokú, hogy az időjárás viszontagsága ellen általános a panasz: az emberek mindannyiszor előhozakodnak »legöregebb embertársainkkal«, a kik az időjárás hasonló szélsőségére nem emlékeznek. A »legöregebb emberek« emlékező tehetsége azonban rendszerint már gyenge, de a fiatalabbaké sem csalhatatlan, mikor pillanatnyi hatáson alapuló Ítéletről van szó. Azért jobban tesszük, ha a meteorológiai följegyzésekben kutatjuk azokat a rendkivüli eseteket, melyek éghajlatunk sajátos voltának megszabják a határát.
Hogy e határok végesek, annyi bizonyos; évek számával tágulhatnak valamelyest, de a hőmérő egy bizonyos pontján túl már nem terjednek. A klimatológiában e határok ismerete nagyon fontos, mert valamely tájon ők adják a hőmérséklet abszolút változékonyságának mértékét, mely mint jellemző éghajlati tényező szerepel. Vissza

Tartalom

Abonyi J.: A kaucsuk alkalmazása az orvosi gyakorlatban 535
Abt A.: A Whenelt-féle eletrolitikus áramszaggató 477
Aigner L.: A lepkék színváltozatai 47
Aigner L.: Hernyó télvíz idején 430
Aigner L.: A Zeuzera pyrina L. hernyó kártétele és irtása 648
Angyal D.: A diófa ágának metszése 317
Aujeszky A.: A malária mikro-organizmusáról 52
Aujeszky A.: Az izzadásról 52
Aujeszky A.: A lúdtalpúságról 53
Aujeszky A.: A trichorexis nodosa betegségről 221
Aujeszky A.: Népszerű egészségtani munkák 429
Aujeszky A.: A Basedow-kórról és a lepráról 430
Aujeszky A.: A szappan fertőtelenítő tulajdonságáról 526
Aujeszky A.: A brachycephalia törvényszéki szempontból 587
Aujeszky A.: A kátránygőz hatása az egészségre 649
Aujeszky A.: A hosszú életről 651
Aujeszky A.: Hajhullás oka 732
Aujeszky A.: Az Orsz. közegészségi egyesületből 38, 477
Beck S.: Az ichthyolnak a bőrön át felszívódásáról 422
Bene G.: Bertrand műve az algák közreműködéséről a kőszénképződésben 42
Bencsik J.: Földrengés Nagybányán 313
Bernátsky J.: A Limnanthemum nymphaeoides L. és a Nymphaea alba L. leveleinek összehasonlító szöveti szerkezete 159
Bernátsky J.: A Lycopodiumok prothalliumáról 534
Bernátsky J.: Crocus reticulatus az Alföldön 534
Bernátsky J.: A Nyirség növényeiről 726
Bernauer Zs.: A chemiai laboratóriumok szabályzatáról 48, 421
Biró L.: Levelei Uj-Guineából 74, 137, 202, 293, 358, 471, 578
Bókay Á.: A Réaumur-hőmérő kiküszöbölése a fürdőkből 365
Boleman I.: A magyar fürdők látogatottságáról 365
Bossányi B.: A budapesti hőforrásokról 365
Borbás V.: A fenyvek magyar neveiről 220
Borbás V.: Felemás levelű gyertyánfa 221
Borbás V.: A vegetáló szerv ivarkülönbsége 296
Borbás V.: A Scopolia Carniolicáról 373
Borbás V.: A növények ivari minőségének előre meghatározása magról tenyésztés vagy oltás esetén 485
Böckh J.: Vasas vidéki szénelőfordulás 209
Bresztovszky B.: Mótoros kocsik 333
Brozik K.: A tudás érdekében, Landor tibeti utazása 271
Buchböck G.: A közeg befolyása a reakinósevességre 737
Buza J.: A kőszén fogyasztása és mennyisége 715
Chernel I.: A madarak hasznos és káros voltának fogalma 621
Cholnoky J.: Vándorlás a Mennyei birodalomban 48, 169
Cholnoky J.: Mandsuország bányavidékeiről 476
Cholnoky J.: A Földtani társulatból 476, 716
Crookes W.: A búzatermesztés jövője (Krécsy) 13
Csapodi I.: Bogár porozta Cactus termése 159
Csapodi I.: A Scopolia mérges voltáról 427
Csapodi I.: Az üvegnek magától megrepedése 427
Csemez J.: A gombanedv mint oltószer a kigyóméreg ellen 636
Csemez J.: A villámcsapás veszélyének növekedése az utolsó hatvan év alatt 711
Csemez J.: Fémfényű fa 713
Cserháti J.: Ujabbkori küzdelmek 141
Cserháti J.: A növények őszi színeződése 473
Csiki E.: Két hazai Chrysomelida nemről 535
Csiki E.: Hazánk Donaciinái 594
Csiki E.: Az Attagenus piceus Oliv. irtása 653
Csopey L.: Az elektromos vezetékek érintéséből keletkező veszedelmek 76
Csopey L.: A magvak csirázó ereje s a nagy hideg 77
Csopey L.: A mult évi északi fényről 108
Csopey L.: Tiszta fémek előállítása magas hőmérsékleten 150
Csopey L.: A celluloid és az elefántcsont megkülönböztetése 317
Csopey L.: A választmányi ülésekről 640, 724
Daday J.: A Góbi sivatagon gyüjtött alsórendű rákocska cysticercusa 421
Daday J.: A Palicsi-tó mikrofaunája 589
Daday J.: Uj-Cysticercus és Cercocystis-fajok 594
Daday J.: Fonalférgek Uj- Guineából 637
Daday J.: Az állattani szakosztály üléseiről 47, 157, 421, 535, 594
Dalmady Z.: A fűfélék bajusza 709
Dezső M.: A szőlők rekonstrukcziója zöld oltással 588
Dietz L.: Kisérletek a szikra-telegrafia összhangolására 148
Dietz L.: Többszörös és automatikus telegráf-rendszerek 680
Dobay L.: Vadász- és tojásgyüjtő tagtársakhoz 219
Duka T.: Spencer Wells emlékezete 153
Entz B.: A rovarok reflex-vérzése 25
Entz G.: A megifjodás tüneménye az állatvilágban 588
Ifj. Entz G.: Fiatal fonalférgek életszívóssága 36
Ifj. Entz G.: A virágok és rovarok 298
Báró Eötvös L.: A haladtató mágneserőről 304
Báró Eötvös L.: A tudományos akadémiák létjoga 321
Fabinyi R.: Ceracidinok, festőanyagok 302
Fábry J.: Egy névtelen botanikusról 726
Fanta A.: Adatok a karpellomanikus mákfejek ismeretéhez 726
Fekete J.: A »Mottenpfianze« 731
Fenyvessy B.: Adatok a bőrresorptio tanához 422
Fenyvessy B.: Kisérletek mellékvesekivonattal 422
Filárszky N.: Növénymorphologia 475
Fodor J.: Sűrűm lakott városok szellőztetése 38, 39
Frank Ö.: A Közegészségi Egyesület 1898. évi működése 479
Friedrich V.: Az ipari betegségekről 479
Gabnay F.: A villámcsapás statisztikájából 300
Gabnay F.: A diófa nyesése 373
Gabnay F.: A növényi rendellenességek tenyésztése 413
Gabnay F.: A pókselyem 415
Gabnay F.: A világ bor fogyasztása 475
Gabnay F.: A gyökerek jelentősége a növény életében (Kny után) 561
Gabnay F.: Veszedelmes papiros 635
Gabnay F.: Az emberi élet tartama 636
Gabnay F.: A kövek hatása a talaj termő erejére
Gabnay F.: A tűlevelűek virágjának mesterséges megtermékenyítéséről 715
Gáspár J.: Adatok a búzasikér chemiájához 475, 637
Genersich A.: A hashártyatömlőkről 475
Gerland G.: A földrengésről (Lakits) 193
Geöcze S.: A méreg és ellenméreg 527
Glancz V.: Szentgothárdi adulár 536
Gorka S.: Rugalmas bőrű emberek 35
Gorka S.: A malária mikro-organizmusáról 52
Gorka S.: A Scopolia carniolica nevű növényről 317
Gorka S.: A madarak összehasonlító anatómiáját és fiziológiáját tárgyaló munkák 540
Gorka S.: A bogarak megölése és konzerválása 540
Gorka S.: Legyektől bepiszkolt tárgyak tisztítása 598
Gorka S.: A márványlap tisztítása 598
Gorka S.: A hosszú életről 651
Gorka S.: A fülbemászó ollószerű nyújtványának rendeltetése 651
Gorka S.: Az őszi baraczkfát rontó Aphis persicae Fonsc. és irtása 652
Grittner A.: Szőlőkaró konzerválása 427
Grittner A.. A Budapesten szobafűtésre használt szenekről 428
Grósz E.: A hátgerinczsorvadás következtében keletkező vakság 637
Győry I.: Kisérlet a nitrogén bemutatására 221
Győry I.: A vas elégetéséről 222
Hajós L.: Az epilepsia szövettanához 152
Halaváts Gy.: A jobbágyi mammut-lelethelyről 209
Halaváts Gy.: Szarvasi artézi kút 589
Hammersberg A.: Tátra-Lomnicz 365
Hankó V.: Kolop, Korond és Balf-fürdő 365
Hankó V.: Az ásványvizek összetételének ingadozása 475
Hankó V.: A magyar búza chemiai összetétele 475
Hanusz I.: A vad virágok védelméről 43
Hanusz I.: Eredetiségek hazánk klimájában 589
Hanusz I.: A Kecskemétvidéki Természettudományi Társulatból 43
Hári P.: A vas felszívódása a gyomorban és duodenumban 422
Harnisch G.: A »sárkány« mint tudományos segédeszköz 32
Harnisch G.: Miről ismerik meg a hangyák társaikat 207
Harnisch G.: A tinamutyúk meghonosodása Európában 584
Hásenfeld A.: Az izomzat zsíros elfajulásának hatása a túltengett billentyűbajos szív működésére 637
Hegyfoky K.: A csapadék eloszlása nepszakonként 364
Héjas E.. A léghajó a tudomány szolgálatában 601
Heller Á.: A nemzetközi mathematikai és természettudományi bibliografia ügyében 637
Heller R.: Az elektromos vasutak Európában 711
Heller R.: A telefon elterjedése 714
Herman O.: A magyar ősfoglalkozások köréből 48, 225
I. A magyarság háza, Első ágazat 234
II. Második ágazat 245
III. A beszélő szerszám 262
Herman O.: Egy tippantás 545
Hlatky J.: A városligeti artézi fürdő 364
Holicska J.: Időjóslás a köznép kötéből 219
Hollós L.: Az igazi szarvasgomba hazánkban 47
Hollós L.: Kecskemét vidékének földcsillagai 43
Hollós L.: Népies gombanevek 145, 159
Hollós L.: A Bovista debreceniensis (Hazsl.) De Toni 160
Hollós L.: Gombák a Kaukázusból 369, 95
Hollós L.: Kérelem a szarvasgomba gyüjtés érdekében 372
Hollós L.: Az Ithyphallus impudicus gomba hazánkban 650
Hollós L.: Uj adatok Magyarország gombáinak ismeretéhez 595
Hollós L.: A Morchella tremeloides 534
Hoór M.: Váltakozó áramú indukcziós mótorok csuszamlásának meghatározása 364
Horusitzky H.: Az agrogeológiai térképek készítéséről 717
Horváth G.: Az állattani szakosztály kirándulásairól 47
Horváth G.: A tudományos prioritás és a gyakorlati élet 536
Horváth G.: A magyar fauna keletkezéséről 588
Horváth G.: Bácska hemiptera-faunája 589
Högyes E.: A budapesti Pasteur-intézet 1898. évi működése 476
Högyes E.: A fül és szem között levő reflex-kapcsolatokról 476
Hutyra F.: Mihalkovics Géza elhunytáról 727
Ilosvay L.: Az atómsúly-bizottság jelentése 216
Ilosvay L.: A fahamu felhasználára és a hamuzsír előállításáról 318
Ilosvay L.: Az ozon újabb kémszeréről 421
Ilosvay L.: Ammoniás cupro-oldat készítése hydroxylaminnal 47, 215, 421, 536, 727
Jablonowski H.: Gerendát rongáló lárva (Hylotrupes bajulus L.) 110
Jablonowski H.: Zsizsikpusztító bogár 126
Jablonowski H.: Az Aspidiotus perniciosus nevű pajzstetűről 157
Jablonowski H.: Az 'orvostag' és a 'czinczinbogár' nevekről 314
Jablonowski H.: A vértetü 518
Jablonowski H.: Az almaletekről 536
Jablonowski H.: A gyérített szőlők hanyatlása 588
Jablonowski H.: A »paizstetű« kifejezés helyes voltáról 594
Jablonowski H.: Az Aschenbrandt-féle kékköves kénpor 733
Kalecsinszky S.: Agyagvizsgálás ügyében 430
Kertész K.: Uj-Guinea Cleitamia-fajai 421
Kertész K.: Légyfajok Biró L. gyüjtéséből 421
Kertész K.: Asztalközösség a legyeknél 421
Kertész K.: Bombylius punctatus légyfajról 486
Klemp G.: Az acetylén-gáz 694
Klug N.: A járó ember munkájáról 427
Klupathy J.: A Ruhmkorff-induktorról 153
Klupathy J.: Kathód-sugarak nem homogén és forgó mágnesi térben 637
Kny L.: A gyökerek jelentősége a növény életében (Gabnay F.) 561
Koch A.: Uj geológiai taneszköz; a kisczelli fensík 41
Koch A.: Czetmaradványok Kolozsvárról 42
Koch A.: Kövült gerinczesek a magyar korona országaiban 588
Koch A.: A legújabb időben Erdély dáczit-tufájában fölfedezett daczittufa-konkréczióról 717
Komáromy L.: Földrengés Szentesen 424
Korda D.: A mágnesség hatása a vas hővezető képességére 152
Kosutány T.: Ismereteink haladása az erjedés körében 550
Kovács R.: A középfokú iskolák tanulóinak testi neveléséről 39
Kövesligethy R.: Bolygó a Mars és a Föld között 37
Kövesligethy R.: A Jupiter vörös foltjának mozgása 37
Kövesligethy R.: Pontos óra kompenzáczió nélkül 38
Kövesligethy R.: Az égi testek spektrumáról 40
Kövesligethy R.: A gázállományú világtestek fizikájáról 153
Kövesligethy R.: A szabad szemmel legutoljára látható nagy üstökösről 318
Kövesligethy R.: Jupiter helyzete januáriusban 318
Kövesligethy R.: A nappal látható csillagról 318
Kövesligethy R.: Szemlencse a bolygók vizsgálására 318
Kövesligethy R.: A Hold rézszíne holdfogyatkozáskor 429
Kövesligethy R.: A tengerjárás jelensége a tavakon, folyókon stb. 598
Kövesligethy R.: A Hold delelésének változása 598
Kövesligethy R.: Az állócsillagok tengelyforgásáról 637
Kövesligethy R.: A csillagos ég két csillagmappával, minden füzetben
Kövessi F.: Az amerikai szőlőfajták és klimánk 445
Krécsy B.: A buzatermesztés jövője (Crookes) 13
Krécsy B.: Kitömött alligátor 536
Krompecher Ö.: A mirigyszerű felhámrákról 160
Kund A.: Acetylen kocsilámpák 428
Kunszt J.: A »Mottenpflanze«-ről 653
Kuthy D.: Physiologia a hydrotherapiában 216
Kuthy D.: Magyarország három klimatikus zónájáról 364
Kuthy D.: Életműködésünk a magas hegyvidéken 377
Kuthy D.: Erzsébet királyné szanatórium 489
Kuthy D.: A hegymászás történetéből 633
Kümmerle J. B.: Az összes növényekkel foglalkozó magyar könyvek 648
Kümmerle J. B.: Geiger »Pharmaceutische Botanik«-jának első kiadása 648
Kümmerle J. B.: Ehető és mérges gombákat tárgyaló munkák 732
Lakics F.: Legnagyobb messzelátók 37
Lakics F.: A kaukázusi naftaforrásokról 149
Lakics F.: A földrenfésről (Gerland) 193
Lakics F.: Kövesligethy Csillagászati és mathematikai földrajzáról 303
Lakics F.: A tengerentúli telegrafia terjedése 363
Lakics F.: A »tiszta víz« mérgező hatása 411
Lakics F.: A m. orvosok és természetvizsgálók XXX. vándorgyülése Szabadkán 583
Lakics F.: A kalendáriom reformja 589
Lakics F.: Falb jóslata a világ végéről 654
Lakics F.: A kopálgyanta vagy kauri-gyanta 709
László E.: Az eczet képződése a hordóban 166
László E.: A penészszagú bor orvoslása 166
László E.: A bor kénhidrogén szagának és »hordóízének« eltávolítása 428
Laufenauer L.: A hódmezővásárhelyi boszorkányperekről idegkórtani szempontból 40
Laufenauer L.: A haematohydrosis szövettanáról 152
Legányi Gy.: Az izzadásról 352
Lendl A.: Délmagyarország specziális állatvilágáról 530
Lendl A.: Egy magyarországi új emlősfajról, a Spalax hungaricusról 589
Lendl A.: A Lacerta taurica gyíkfajról 589
Lendl A.: A kaszáspókok rokonságáról 594
Lengyel Bálint: A régi magyar megfigyelések érdekében 29
Lengyel Bálint: A testi nevelés Tissié nyomán 464
Lengyel Bálint: Régi magyar megfigyelések: Kemény telek 78
Lengyel Bálint: Különös enyhe telek 79
Lengyel Bálint: Enyhe telek 210
Lengyel Bálint: Az ónnak hazánkban előforduló nemei 210
Lengyel Bálint: Winterl Jakab nekrológja 211
Lengyel Bálint: Mitől tojnak a tyúkok szorgalmasan 211
Lengyel Bálint: Szappanföld 211
Lengyel Bálint: A timármesterség 305
Lengyel Bálint: Bogarak, poloskák, hangyák, hernyók stb. ellen való szer 305
Lengyel Bálint: Hazai iparkodás, vashámorok 305
Lengyel Bálint: Földrengések 306
Lengyel Bálint: Jégeső, szélvész, fergeteg 307
Lengyel Bálint: A Gyalog Tsitsókából, vagy Földi Almából Kenyeret sütni 590
Lengyel Bálint: Új üstökös csillag 719
Lengyel Bálint: Az 1821-iki, új üstökös csillag látása Budán 719
Lengyel Bálint: Új üstökös 1824-ben 719
Lengyel Bálint: Természeti tünemény Budán 720
Lengyel Bálint: Földrengések 710
Lengyel Béla: Néhány gáz hatása az érzékeny fotograflemezre 216
Lengyel I.: Pénztári jelentés 92
Lengyel I.: Akadémia üléseiről 40, 152, 302, 364, 475, 637
Lengyel I.: Délmagyarországi Természettudományi Társulatról 530
Lengyel I.: Mathematikai-Physikai Társulatból 41, 153, 304, 530
Lengyel I.: Balneológusok gyüléséről 364
Lengyel I.: 1898-ben elhúnyt természettudósok 702
Loczka J.: Az ozon előállítása és használata 361
Lóczy L.: A kisczelli mészkőterraszról 42
Lóczy L.: A Balatonról 311
Lóczy L.: A Golf-áramlás módosításáról 486
Lovassy S.: Az őszi baraczkfát rontó Aphis persivae Fonsc. és irtása 652
Lukács I.: A Nirvanin mivolta 650
Mágócsy-Dietz S.: A napraforgó és a Nap járása 51
Mágócsy-Dietz S.: A fenyőfák magyar neveiről 53
Mágócsy-Dietz S.: A venicz- és a tiszafa előfordulásáról 159
Mágócsy-Dietz S.: A Jurányi-emlékbizottság megállapodása 159
Mágócsy-Dietz S.: Újabb irodalmi jelenségek 160
Mágócsy-Dietz S.: A vegetáló szerv ivarkülönbségéről a Thladiantha calcaratán tett megfigyelés alapján 484
Mágócsy-Dietz S.: A Xylaria gomba káros voltáról 486
Mágócsy-Dietz S.: A szilvaszemek eltorulását okozó Exoascus Pruni nevű gombáról 486
Mágócsy-Dietz S.: Index florae Szamosujváriensis 534
Mágócsy-Dietz S.: Az eucyclicus és heterocyclicus virág mivolta 541
Mágócsy-Dietz S.: A növényi fajváltozatok és formák a magcserés árjegyzékekben 541
Mágócsy-Dietz S.: A »teljes« virág elnevezésről 542
Mágócsy-Dietz S.: A Gasteria verrucosa Haw. növényről 542
Mágócsy-Dietz S.: A szőlő öbölyéről és ragyájáról 588
Mágócsy-Dietz S.: Hazslinszky Frigyes élete és működése 153, 154
Mágócsy-Dietz S.: Természettudományi állapotaink és a külföld 726
Madarász Gy.: A tengelicz melanizmusáról 318
Martin O.: A városok szellőztetése 38
Medreczky I.: A madarak hangutánzása 483
Méhely L.: A pettyes főte szárazföldi formájáról 734
Melczer G.: A kijátszott vonós hangszerek 374
Melczer G.: Újfajta meteorit 415
Melczer G.. Álharmat 417
Melczer G.: A tyúktojás súlya 474
Melczer G.: A tűz gerjesztésének legősibb módja 474
Melczer G.: A grafitról 524
Melczer G.: Földünk legnevezetesebb réztermő vidéke 586
Melczer G.: Márványlapon ejtett foltok tisztítása 648
Melczer G.: A geológiai korszakok időtartama 634
Melczer G.: Perzsia türkisz-bányái 714
Melczer G.: A budai hegyekben újabban gyüjtött kalczit-kristályokról 717
Melczer G.: Választmányi ülések jegyzőkönyvei 46, 82, 156, 214, 310, 368
Melczer G.: Közgyülés jegyzőkönyve 84
Melczer G.: Természettudományi estélyei 48, 311
Mocsáry S.: Xantus Jánosról 41, 158
Mocsáry S.: Magyarország Neuropterái 475
Mocsáry S.: Dél-magyarország reczés szárnyú rovarai 589
Müller K.: Az emberek egészségügye 479
Ifj. báró Nopcsa F.: A Retyezáttól délre a Sztenuletyén lévő juramészkő 208
Nuricsán J.: A málnási szénsavforrásokról 47
Nuricsán J.: A szilárd széndioxid hőmérséklete 317
Nuricsán J.: Macagno gliczerin-meghatározása a borban 317
Nuricsán J.: A tusnádi ásványos vizek 536, 589
Oelhofer H.: Az új szerkezetű töltő és vízvezetéki csapról 365
Oláh G.: Kóros elmeállapotok pszichologiai és fizikai kisérleti vizsgálásának nehány újabb módszeréről 535
Ónodi A.: A gége idegeinek ismeretéhez 40
Ónodi A.: Az emberi hangképződés középpontja 302
Pálfy M.: A Magura geológiai térképe 41
Pályi S.: A Szabad Lyceum ez idei előadásai 647
Pándy K.: Az álom és az altató szerek 205
Papp F.: Petroleumos vagy olajos palaczkok tisztítása 731
Papp K.: Magyarországi éles kavicsok, dreikanterek 42
Pap T.: Marmatia nevű szer a házigomba ellen 598
Paszlavszky J.: Titkári beköszöntő a Term. Közl. első füzetében 61
Paszlavszky J.: Titkári jelentés 85
Paszlavszky J.: A szongáriai cselőpók terjedése hazánkban 222
Paszlavszky J.: Munkák a csontváz preparálásáról 429
Pavel J.: Új lepkefajok 158
Pekár D.: A vetítésről 530
Péterfi M.: Kérelem mohok gyüjtése ügyében 164
Péterfi M.: Egy új hazai Astomum 534
Péterfi M.: Nehány adat hazánk lombos mohflórájához 535, 595, 198
Pethő Gy.: Hazslinszky Frigyes irodalmi dolgozataihoz 49
Pethő Gy.: Gyümölcsös és virágos aranyalmafa Zala vármegyében 597
Pethő Gy.: Frölich Dávid Geografiája 1639-ből és némely elfelejtett részletei 514
Pethő Gy.: A Holt tenger és környéke, Sodoma és Gomorra pusztulása 657
Pethő Gy.: A szepesi havasok első leirója és a Lomniczi csúcs első megjárója 729
Pfeifer I.: A szódavíz csípőssége 54
Pfeifer I.: A celluloid és az elefántcsont megkülönböztetése 317
Pfeifer I.: A kazánvíz tisztítása 421
Pfeifer I.: Acetylen kocsilámpák 428
Plósz P.: Zsírképződés szénhidrátokból 152
Pollák S.: A borostyánszőlő és a fény 587, 595
Pollák S.: Az alagcsövezés és a növények gyökere 409
Pólya J.: A csarnokzug anatómiája a rendes és glaucomás szemen 535
Pungur Gy.: Az Ardea ralloides előfordulás hazánkban 222
Pungur Gy.: Nagyszabású madártani munka 360
Pungur Gy.: Az »Aquila« madártani folyóiratról 428
Pungur Gy.: A »Nomenclator Avium Regni Hungariae« czímű munkáról 428
Pungur Gy.: Ornithológusok gyülése Szarajevóban 645
Pungur Gy.: A Pastor roseus megjelenése 732
Räde K.: A gomba-termesztésről szóló munkák 486
Räde K.: Szobai dísznövények termesztéséről szóló munkák 733
Rados G.: Az indukált lineár helyettesítés jellemző egyenletéről 40
Ranschburg P.: A hisztériás mozgató hűdések pszichológiájához 152
Ranschburg P.: Pszichofiziológiai vizsgálatok 594
Ráth A.: Könyvtári jelentés 100
Rátz I.: Érdekesebb bélférgek 421
Rátz I.: Az elesett ló 647
Reiner Gy.: Kékvirágú hortenzia szabad földben 314
Réthy M.: Az erők egyensúlyának feltételei 41
Reusz F.: Az asztalkopogtatás magyarázata 653
Révész K.: Tarka szőlőfürtök 733
Richter A.: Gróf Zichy Jenő legújabb ázsiai útjának növénytani eredményéről 370
Richter A.: A külföldi botanikai intézményekről 477
Richter J.: A fővárosi levegőjéről 40
Rigler G.: A fővárosi iskolák építése, szellőztetése és fűtése 477
Róna Zs.: A nagy hidegekről 1
Róna Zs.: Az esőmérőről 165
Róna Zs.: Magyarország időjárása 1899. Januáriusban 162, februáriusban 217, márcziusban 312, áprilisban 370, májusban 423, juniusban 482, juliusban 537, augusztusban 595, szeptemberben 644, októberben 728
Róna Zs.: A Közlöny két táblázatában megjelenő meteorológiai adatok megfigyelése helyéről 374
Róna Zs.: A nagy hőségekről 434
Roth L.: A szovátai Illés-tó és környéke geológiai tekintetben 208
Russay G. L.: A szovránczi fürdőről 365
Rusznyák L.: Nálunk telelő fürj 50
Rutner K.: A lúdtalpúságról 53
Rutner K.: A celluloid megkülönböztetése az elefántcsonttól 373
Rutner K.: A celluloid gyártása 374
Ruzitska B.: Világításunk az utolsó huszonöt év alatt 65
Sajóhelyi F.: Új gyujtó 523
Sajóhelyi F.: A réteges kőzetek keletkezése 529
Schafarzik F.: Nyitramegyének ipari szempontból fontosabb kőzetei 42
Schafarzik F.: Perlithomok 318
Schafarzik F.: A Szarkó-Godján hegységnek és a Retyezát nyugati felének geológiai felvetése 716
Schafarzik F.: Az ajnácskői csontos árok geológiai viszonyai 717
Schaffer K.: A gerinczagyi hátsó kötelék szerkezetéről 152
Schaffer K.: A nagy agyvelőmetszetek technikájáról a demonstrácziójokról 727
Scheiber S. H.: A pellagra-betegség 119
Scheiber S. H.: Az elektromos fürdőkről 365
Schilberszky K.: A fenyőfák magyar neveiről 53
Schilberszky K.: Külföldi fenyőfélék nevének helyességéről 109
Schilberszky K.: Európa és hazánk növényzetét tárgyaló képes munkák 109
Schilberszky K.: Felemás-levelű gyertyánfa Trencsén-Tepliczen 110
Schilberszky K.: A nyirfák megcsapolásáról 165
Schilberszky K.: Alkalmas fotograf-gép kerékpárosok számára 222
Schilberszky K.: A »luffa« mivolta 428
Schilberszky K.: A Phyllosticta prunicola Sacc. gomba okozta betegség 650
Schilberszky K.: Teljes virágú almafa 650
Schilberszky K.: Az Agrimonium Eupatoria L. növényről 733
Schilberszky K.: Az Arum maculatum L. gumójáról 733
Schilberszky K.: A csiperkegomba mole-betegsége 65
Schilberszky K.: A növénytani szakosztály üléseiről 47, 158, 369, 534, 595, 726
Schlesinger L.: A Gauss-féle pentagramma mirificum 637
Schmidt S.: Láthatatlan istengolyók 318
Schuchné Zányi J.: Kékvirágú hortenzia 131
Schuchné Zányi J.: A rezgő nyárfa levele 521
Schulek V.: Fényhatástani tanulmányok 475, 476, 637
Schuller A.: Munkák akkumulátorok készítéséről 54
Schuller A.: Üvegcső vastagsága s a belső nyomás közti kapcsolat 428
Schuller A.: A folyós szénsav hűtő hatásáról 486
Schuller A.: A kocsikerekek magasságának megállapításáról 542
Schuschny H.: A fővárosi iskolák tantermei és világossága 477
Serák K.: A tyúkok késői kotlásáról, a tojásköltő és csirkenevelő gépekről 542
Siebreich K.: A lakásviszonyokról 478
Simonkai L.: Kutatások fás növényzetünk terén 158
Sóbányi Gy.: Hidrografiai tanulmányútja 303
Sóbányi Gy.: A Nagy-Tátra és Kis-Tátra hegységek tektonikai viszonyairól 717
Staub M.: Pax »Grundzüge der Pflanzenverbeitung in der Karpathen« czímű művéről 47
Staub M.: Roemer »Die Flora der Burzenlandes« cz. művéről 47
Staub M.: Marionnak Romania fosszil flóráját tárgyaló művéről 43
Staub M.: Nagy erejű gomba 207
Staub M.: Az ugyanazon évben többször virágzó növényekről 369
Staub M.: A Cinnamomum genus az ősvilági flórában 475
Staub M.: Az éghajlat ingadozásainak határa a növényzet kifejlődésére 589
Staub M.: A Földtani Társulatból 41, 208
Steindl I.: Az új országházról 152
Steiner S.: A fővárosi iskolák padjai és padozata 477
Szádeczky Gy.: A korund hazai előfordulásáról 717
Szakáll Gy.: A krokodilok urogenitalis készülékéről 158
Szarvasy I.: Az indulin-kátrányfestékek előállítása elektromos árammal 637
Székely B.: A csataéren elhullott ló 597
Szekeres K.: Magas hőfokú kemencze a kisérleti asztalon 531
Szekeres K.: Nernst izzólámpája 629
Szigeti J.: Haláltettetés az állatok körében 147
Szigeti J.: A négerek fekete színe 710
Szili A.: Az állatok szeméről 504
Szilvássy J.. Borszék hatása a vérre 365
Szily K.: Elnöki megnyitó beszéf 57
Szily K.: Freycinet ellentmondónak látszó adatáról (az erők hatása és a szabad esés) 374
Szily K.: Az első állatorvosi könyv magyar nyelven 460
Szily K.: Régi megfigyelések: Műveltség történeti adatok a XVII-ik század második
feléből 718
Szmodics P.: Földrengés Somogyban 425
Szontagh M.: A Basedow-betegség sikeres gyógyítása Új-Tátrafüreden 364
Szontagh T.: Dr. Hoffmann K. utolsó geológiai felvételeiről 209
Tangl F.: Az emberi veseváladék energiatartalma 637
Tellyesiczky K.: Az élettani szakosztály üléseiről 47, 160, 216, 422, 535, 594, 727
Tellyesiczky K.: Az emberi test szépségeiről 48
Tellyesiczky K.: Az ikrek keletkezéséről 289
Thaisz L.: Adatok Budapest környékének és az országnak flórájához 159
Thaisz L.: A magvak mikroszkópi vizsgálatának preparáló módszerei 535
Thaisz L.: A magvak anatómiai vizsgálata 534
Tissié: A test neveléséről (Lengyel) 464
Tóvölgyi E.: Verőér-görbe elevácziói 47
Traxler L.: Adatok a boryi diatoma-pelit és a dubroviczai ragadó pala szivacsfaunájához (Vángel,) 476
Vámossy Z.: A mérgek a lakásban és a mindennapi életben, a konyhában és a háztartásban 478
Vángel J.: Traxler L. hagytéka 47, 421
Vángel J.: Adatok a boryi diatoma-pelit és a dubroviczai ragadó pala faunájához (Traxler) 476
Velich J.: Konyhakertészeti könyvek 733
Vértess J.: Az acetylenről 216
Vladár M.: »Cartridge kodak camera« 373
Vukasinovits J.: A jégkészítés 346
Wagner J.: Hazánk flórájához 534
Waldmann F.: A fővárosi iskolák mellékhelyiségei és egészségügye 478
Wartha V.: Sűrűn lakott városok szellőztetése 39
Wartha V.: A kalodont habzásának oka 54
Wartha V.: Üvegnek fémhez ragasztása 54
Wartha V.: Elnöki szó a tagtársakhoz 113
Wartha V.: A levegő új elemei 1147
Wartha V.: A füstös színű szemüveg készítése 166
Wartha V.: A fémek előállításáról 215
Wartha V.: Rapid-Paraplanat objektiv 318
Wartha V.: Lakk a vastárgyak megóvására 374
Wartha V.: A chemia a műipar szolgálatában 327
Wartha V.: Olcsó vízszűrő készítése 429
Wartha V.: Munkák a színes fotografozásról 429
Wartha V.: Légypiszok eltávolítása nikkel-tárgyakról 430
Wartha V.: A borba jutott eczetsav eltávolításáról 486
Wartha V.: A házi gomba irtása 541
Wartha V.: Az amidol előidéző szer alkalmazásáról 542
Wartha V.: A nátriumsulfit eltartásáról 542
Wartha V.: A víz rothadása czement-tartóban 648
Wartha V.: Palaczkok beétetéséhez való szerek forrásai 654
Wartha V.: Lalande-féle cupron-elemek 654
Wartha V.: A kénsavgyártás újabb módja 727
Ifj. Wein J.: Sűrűn lakott városok lakóházainak szellőztetése 38, 39
Weinberger M.: A neurasthenia gyógyításáról 365
Weszelszky G.: A bromidok titrimetrikus meghatározása chloridok és jodidok mellett 421
Windisch R.: A propylen-disulfinsav előállítását czélzó kisérletek 536
Winkler L.: A természetes vizekben oldott gázok mennyiségének meghatározása 421
Winkler L.: Calcium és megnesium meghatározása kaliumoleáttal 422, 536
Wittmann F.: A Radde-féle színskáláról 166
Wittmann F.: Az elektrolitikus áramszaggatóról 304, 531
Zimányi K.: Adatok a godnácskai aragonit kristálytani ismeretéhez 304
Zelovich K.: Sétáló házak 396
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem