A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Felzárkózás és EU-csatlakozás

A VII. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia előadásai Budapest, 2000. október 30-31.

Szerző

Kiadó: MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottsága
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 398 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-508-179-0
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrált.

Előszó

Az MTA Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottsága VII. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferenciájának témájául ezt a címet választotta: Felzárkózás és EU-csatlakozás. E fogalompárosítás két összefonódó... Tovább

Tartalom

Előszó 9
ESÉLYEK ÉS FENYEGETÉSEK AZ EU-CSATLAKOZÁS KÜSZÖBÉN
Abos Brunó - Schuchtár Endre - Fazekas Zsolt - Pataki Béla: Az ipari termékek
szabad mozgását biztosító közösségi rendszer magyarországi harmonizációja 13
Borszéki Zsuzsa: Miért érdemes figyelnünk az Európai Unió intézményi reformjaira? ... 17
Csáki György - Papanek Gábor - Viszt Erzsébet: A működőtőke import
és a közép-európai országok EU-csatlakozásal 25
Csernenszky László: Gazdaságunk nyitottsága - hol az optimum? 33
Ladó Mária: Szociális párbeszéd az Európai Unióban 40
Lengyel György - Blaskó Zsuzsa-Martin József Péter: Vállalkozói vélemények az Európai Unióhoz való csatlakozásról 47
Pásztori Veronika: Sikeres felzárkózás az Európai Unióhoz: Írország 55
Pitti Zoltán: A hazai társas vállalkozások integrációs adottságai és korlátai 62
Réthi Sándor: Magyarország EU-csatlakozásának hatásai a magyar-orosz kereskedelmi-gazdasági kapcsolatokra 69
Szabó László: A magyar gazdaság „EU érettségének" vizsgálata 75
VÁLLALATVEZETÉS A GLOBALIZÁLÓDÓ VILÁGBAN
Angyal Ádám: Vállalati kihelyezési politika 85
Bartók István: Vállalatkormányzás a magyar gyakorlatban 91
Illés Mária: Vezetői szempontú jövedelmezőségi összefüggések a Pannonplast példáján 99
Mészáros Tamás: Verseny a stratégia elméletekben 107
Némethné Pál Katalin: A magyar vállalatvezetők a változó gazdaságban 114
Pálmai Zoltán: Vállalatirányítás a technológiai trendek tükrében 121
Poór József: A tanácsadás fejlődése a globalizálódó világunkban 127
Voszka Éva: A társaságok halmazától a leányvállalatokig: a magyar
nagyvállalati hálózatok átstruktúrálódása 132
Zoltayné Paprika Zita: Menedzsment képességek és döntéshozatali közelítésmódok a magyar mikroszférában 139
VERSENYKÉPESSÉG ÉS INNOVÁCIÓ
Czakó Erzsébet: Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? 147
Demeter Krisztina: Termelés és versenyképesség: helyzetünk Európában 154
Dévai Katalin - Borsi Balázs: Műegyetemi innovációk hozzájárulása a tudásalapú
gazdaság kialakulásához 161
Fertő Imre: A magyar élelmiszerexport versenyképessége az Európai Unióban
Hegedűs Miklós: Az energiaszektor és a versenyképesség összefüggései 174
Iványi Attila Szilárd - Hoffer Ilona: Értékinnováció, mint az új piacok megnyitásának eszköze I79
Kepesi Katalin: A magyar feldolgozóipar versenyképességének alakulása
az alágazati szerkezet és egyes vállalati kategóriák szerinti megközelítésben 137
Kiss János: Az innováció szerepe a hazai vállalatok versenyképességében 194
Parányi György: Új nézőpont a vállalatok és folyamatok minőségének elemzésében 203
Rózsa András: Integrált Minőségirányítási Rendszer alkalmazása a Herendi Porcelánmanufaktúrában 209
Szabó Márta: A munkaintenzív feldolgozóipari ágazatok átalakulása és versenyképessége néhány közép-európai országban 218
Thaler György: K+F stratégia a gyógyszeriparban, a Richter Gedeon Rt. példáján 225
Vasné Egri Magdolna: Az iparvállalatok versenyképességét meghatározó tényezők 232
Veress Gábor: A vállalati minőségmenedzsment: a versenyképesség gyenge pontja 239
REGIONÁLIS POLITIKA - IPARPOLITIKA
Barta Györgyi: Az iparpolitika és a regionális politika közötti feszültségek 245
Bartha Attila - Klauber Mátyás: Az autópálya hatásai a kistérségek gazdasági
fejlődésére. Egy empirikus adatelemzés-sorozat legfontosabb tapasztalatai az M5 autópálya példáján 251
Borbély Szilvia: A tőkevonzó képesség területi különbségei Magyarországon 260
Dőry Tibor: Regionális innovációs rendszerek - a vállalkozások innovációs
aktivitása a Közép-Dunántúlon 266
Lengyel Imre: A regionális klaszterek fejlesztésének néhány alapkérdése 274
Nagy Levente - Fülöp Gábor - Gégény Tibor: Heves megye regionális gondjai
és lehetőségei 282
Sági Zsolt: A budapesti agglomerációs övezet gazdasági térszerkezete
és térkapcsolatai 289
Sárközi György: A Dunaferr térségszervező szerepe 297
A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE ÉS JÖVŐJE
Csath Magdolna: A hazai kisvállalatok esélyei a XXI. századi tudás-társadalomban 307
Dezsériné Major Mária: Kis- és középvállalkozások határon átnyúló együttműködési tapasztalatai a magyar-román relációban 311
Hermán Ákos - Nyerges Gyula: A kis- és középvállalatok részvétele és a magyar
lehetőségek az Európai Unió kutatási-, fejlesztési- és technológiatranszfer
programjában 319
Karsai Judit: A kockázati tőke szerepe a technológia alapú induló vállalkozások
finanszírozásában 324
Kurtán Lajosné Vadászlaki Ilona: A kis- és középvállalkozások gazdaságunkban ... 331
Lendvai György: A Beszállítói Támogatási Program 339
Somai Miklós: Autóipar Magyarországon: a személyautó- és autóalkatrész-gyártás nemzetközi „beágyazottsága" és integráló hatása a hazai háttériparra 346
Szakács Tibor: Az exportösztönzés helye és szerepe a KKV-szektorban 353
Vágási Mária: Új marketing kihívások és válaszok a hálózati gazdaságban 357
Vértesy László: Innováció a hazai kisvállalkozásoknál 364
PHD HALLGATÓI SZEKCIÓ
Dorgai Ilona: Részvényesi értékmaximalizálás és értékteremtő tényezők
Magyarországon 371
Juhász Péter: Az értékteremtő vállalatvezetési gyakorlat kialakulása Magyarországon 373
Kelemen Tamás: Részautonóm munkacsoportok magyarországi és európai helyzete 375
Keszey Tamara: A marketing információk felhasználásának szervezeti
és információelméleti aspektusai 377
Lakatos László: Az érem két oldala... (avagy a vállalati kultúra, mint sikertényező az Európai Uniós csatlakozás küszöbén) 380
Lázár László: A vállalati alaptevékenység keretében történő erőforrás
felhasználás vezetői szempontú leképzése és elemzése mint kutatási terület 382
Szabó Zoltán: A szervezeti információfeldolgozás technológiai és strukturális
tényezőinek összehangolása 384
Turner Anna: A tulajdonosi érték maximalizálásának lehetőségei
Magyarországon 387
Wimmer Ágnes: A vállalati teljesítménymérés az értékteremtés szolgálatában
- a működési és a pénzügyi teljesítmény kapcsolatának vizsgálata 390
In memoriam IKCS-IVKI 393
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felzárkózás és EU-csatlakozás Felzárkózás és EU-csatlakozás

A borító enyhén elszíneződött.

Állapot:
3.640 Ft
2.540 ,-Ft 30
23 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Felzárkózás és EU-csatlakozás Felzárkózás és EU-csatlakozás
Állapot:
3.640 ,-Ft
33 pont kapható
Kosárba