864.659

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Erdő 1964. január-december

Az 1862-ben alapított Erdészeti Lapok 99. évfolyama - XIII. évfolyama 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 584 oldal
Sorozatcím: Az Erdő
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal és ábrákkal illusztrálva.

Előszó

Részlet a kötetből:

Erdőgazdálkodásunk helyzete és fejlesztésének iránya
Dr. Balassa Gyula

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága, továbbá Mezőgazdasági és... Tovább

Tartalom

Az 1964 évi „Bedő Albert díjasok" 388
Az OEF első tíz esztendejének főbb eseményei 487
Abonyi István: A korrelációszámítás alkalmazása az erdőgazdasági normakészítés gyakorlatában 208
Abonyi István: A vágásérettségi kor megállapítása a maximális fatömegtermelés
érdekében 292
Adamkó József: A Nyugatbükki Áll. Erdőgazdaság ismertetése 396
Dr. Babos Imre: A bugaci kísérleti termőhelytérképezés 5
Dr. Babos Imre: Hozzászólás a fafaj megválasztás kérdéséhez 185
Dr. Babos Imre: Viszontválasz Borsos Zoltánnak 332
Dr. Babos Imre - Dr. Járó Zoltán - Dr. Keresztesi Béla: Nyárfatermesztés a „Jelen" vad- és erdőgazdaságban 495
Dr. Balassa Gyula: Erdőgazdálkodásunk helyzete és fejlődésének irányai 1
Dr. Balassa Gyula: Tízéves az Országos Erdészeti Főigazgatóság 433
Banadics István - Szászné Hollós Éva: A megyei beruházási hitelből végrehajtott fásítás és a levonható következtetések Békésben 107
Benedek Attila - Tóth Ferenc: Korszerű falehúzó szerkezet a fakitermelésben 275
Benedek Attila: A fagyártmányfa termelés hatása a rönk termelésére 411
Borsos Zoltán: Válasz a fafaj megválasztással kapcsolatos hozzászólásokra 331
Cebe Zoltán: Camping lehetőségek az Örségben és ennek erdészeti előfeltételei 178
Cebe Zoltán: Hozzászólás a fafaj megválasztás kérdéséhez 185
Dr. Csapody István: A Sopron megyei „cseriföldek" erdeinek története 224
Dr. Dalocsa Gábor: A faipari kutatás tíz éve 465
Dr. Dobi Ferenc: Tíz év az OEF és a MEDOSZ együttműködésének jegyében 485
Dr. Farkas Vilmos: Az ERTI Erdészeti Gazdaságtani Osztályáról 174
Fehér Sándor: Az ÉRDÉRT Vállalat szerepe népgazdaságunk faanyagellátásában 473
Fekete Gyula: Főtitkári Beszámoló 390
Fekete József: Üzemszervezési intézkedések a Börzsönyi Áll. Erdőgazdaságban 246
Fila József: A szervezeti forma szerepe a műszaki fejlesztésben 193
Frigyesi Nándor: Hozzászólás a fenyőmagvetéses erdőfelújításhoz 329
Fuisz József: A magvak használati értékének új értelmezése 313
A. G. Gaelj - A. A. Trusovszkij: Homokon kialakult talajok genezise és evolúciója a Szovjetunió sztyeppövezetében 20
Galambos Gáspár - Ott János: Lemezipari rönkszabványok befolyása a
készárukihozatalra 557
Dr. Gál János: Üdvözlet a tízéves Országos Erdészeti Főigazgatóságnak 437
Halász Aladár: A népgazdaság faellátásáriak alakulása 469
Halupa Lajosné: Gondolatok a fásítás történetéről és jelenlegi problémáiról 340
Dr. Haracsi Lajos: Romániai tapasztalatok 101
Horváth István: Az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezése 241
Horváth István: Az erdőrendezés eredményei 451
Horváth László: Mélyített csemeteültetés 97
Dr. Járó Zoltán: Trágyázás az erdőgazdaságban 543
Jérome René: Hajdúsági nyárkonferencia 80
Jérome René: A veszprémi gépesítési tapasztalatcseréről 300
Jéreme René: Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos ülésszaka 376
Jérome René: Vándorgyűlés - Eger, július 17-18 385
Jérome René: Az erdészeti nemesítésről, ültetvényes magtermelésről 524
Kassai Imre: Gondolatok a fagyártmányválasztékok termelésének gazdaságosságáról 53
Dr. Káldy József - Walter Ferenc: Vizsgálatok a kérgezés gépi megoldására 512
Dr. Keresztesi Béla: Az Erdészeti Tudományos Intézet 1963. évi munkájáról 114
Dr. Keresztesi Béla: az erdők és fák szépsége 155
Dr. Keresztesi Béla - Sitkey János: A bukaresti KGST üléséről 297
Dr. Keresztesi Béla: Az erdészeti kutatás tíz éve 447
Király László: Néhány szó a növedékről 105
Király László: A fatermeléstani kutatások kérdése erdőrendezési szempontból 249
Király László: Hozzászólás az új rendszerű, köralakú kísérleti területek létesítésének, felvételének és feldolgozásának módszeréhez 374
Király László: Erdőrendezésünk fejlesztésének lehetőségei 565
Kiss Rezső: Új rendszerű, köralakú kísérleti területek létesítésének, felvételének és feldolgozásának módszere 366
Kiss Tóth Tamás: Kell-e a fehérnyárvetést takarni és öntözni? 230
Kiss Tóth Tamás: Anyatelepeink önköltsége 561
Kollár Gyula: A karácsonyfatermelés és értékesítés kérdései 182
Kollár Gyula: Az erdei melléktermékek használatának néhány időszerű kérdése 561
Dr. Kollwentz Ödön: Fenyőmagvetéses erdőfelújítás 133
Dr. Kollwentz Ödön: Karácsonyfatermelésünk tartamosságának biztosítása 258
Kolonits József : Az Evetria elleni védekezés 221
Dr. D. Kopp: A bugaci erdő termőhelyi és növényzeti viszonyai 12
Kovács Jenő: Erdészek szakosítási a műszaki fejlesztés szolgálatában 402
Kovács József: Adatok az óriásnyár hazai elterjedéséhez 317
Kozma Ferenc: Erdőrendezés és természetvédelem 359
Kurdi István: A faanyagtermesztés növelésének lehetőségei ma az Alföldön 337
Laincsák István: Fagyártmánytermelő üzemeink villamosgépeinek gazdaságos
üzemeltetése 214
Lámfalussy Sándor: Hozzászólás a maximális fatömegtermelés kérdéséhez 528
Lengyel György: A feketefenyő pusztulás kérdése 126
Dr. Leskó János: Az ággöcsök elhelyezkedése a tölgy fűrészrönkben 66
Dr. Madaras András: Üdvözlet a tízéves Országos Erdészeti Főigazgatóságnak 438
Dr. Márkus László: Válasz a minta- és ellenőrző területek elemzéséhez tett
hozzászólásra 379
Dr. Meskó József: Az MR-145 típusú talaj maró 39
Mosonyi István: Néhány gondolat a faipar fejlődésének irányairól 459
Dr. Nemky Ernő: A tölgymakk csírázásökológiájának legfontosabb kérdései, mint a sikeres természetes felújítás alapjai 537
Dr. Pagony Hubert: Az országos erdővédelmi figyelő- és jelzőszolgálat 1963. évi adatainak értékelése és az 1964-ben várható károsítások 60
Palotás Ferenc: Alsódunaártéri fűzállományok jellemző fatermelési mutatói 263
Palócz József: A műszaki fejlesztés helyzete és feladatai az erdőgazdaságokban 454
Dr. Papp László: Az időjárás 1963 őszén 138
Dr. Papp László: Az időjárás 1963/64 telén 232
Dr. Papp László: Műanyagfólia a termelésben 352
Dr. Papp László: 1964. tavaszának időjárása 423
Dr. Papp László: 1964 nyarának időjárása 530
Papp Mihály: Hajdú-Bihar megye nyártelepítéseinek termőhelyi alapjai 167
Radó Gábor: A faanyagmozgatás gazdaságosságának fokozása a rakodási idő csökkentésével 505
Rakonczay Zoltán: Szakosítás az erdőgazdaságban 301
Reményfy László: Hozzászólás a minta- és ellenőrző területek elemzéséhez 112
Reményfy László: A talajvédelemről 256
Retkes József: Gondolatok az erdeifenyő plantázsban bekövetkezett hókárokról 34
Róka Pál: Egy évtized margójára 486
Dr. Sali Emil: Állami Erdőgazdaságok eredményei az 1962 63 gazdasági évben 145
Dr. Sali Emil: Az erdőművelés főbb irányai az elmúlt tíz évben 440
Simon Miklós: Mélyfúrásos pótlás homoki fiatalosokban 27
Simon Miklós: Farontók elleni védekezés 131
Sitkey János: A fagyártmánytermelés tízéves fejlődése az állami erdőgazdaságok
területén 457
Dr. Sólymos Rezső: A lucfenyőtermesztés szerepe papírfaellátásunk megjavításában 418
Somogyi László: Üdvözlet a tízéves Országos Erdészeti Főigazgatóságnak 439
Stróbl Kálmán: A faipar tízéves fejlődése 463
Szappanos András: Kiegészítő adatok a Pilis-hegység geológiájához 82
Dr. Szász Tibor: Az erdőgazdasági munkaszervezés alapjai 150
Dr. Szász Tibor: Szempontok a fahasználati munkák szervezéséhez 319
Dr. Szepesi László: A fakitermelő kombájnok alkalmazásának eddigi eredményei 551
Szodfridt István - Tallós Pál: Váltakozó vízgazdálkodású tölgyes erdőtípus 85
Szodfridt István: A gönyűi óriásnyár nyesési kísérlet néhány tapasztalata 269
Dr. Szőnyi László: Erdészeti vízháztartási vizsgálatok a NDK-ban 72
Tóth Gyula: Hosszúsínesítés az erdei vasútakon 244
Tóth Ödön: Az erdőgazdálkodás és faipar munkaerőhelyzete 478
Tóth Sándor: Budapest zöldövezete kialakulásának történeti áttekintése, az elmúlt időszak gazdálkodásának értékelése 199
Tóth Sándor: Vadgazdálkodásunk helyzetéről és feladatairól 280
Tóth Sándor: Vadgazdálkodásunk helyzete 476
Tóth Sándor: A budapesti zöldövezet rekonstrukciója 489
Dr. Tuskó László: Vörösfenyőállományaink felsőmagassági szórásmezeje 325
Varga Béla: Állománynevelési kérdések hegyvidéki erdeinkben 307
Dr. Vágó Ödön: Az új erdőtörvény 444
Várszegi Ferenc: Az erdészeti és faipari oktatás tíz éve 482
Végvári Jenő: Erdőművelés a Pilis-hegységben 49
Völgyi László: Az erdőtipológia alkalmazása az erdőrendezésben 345
Wágner Tibor: A munkabiztonság fokozása a faanyagmozgatásban 362
Zilahi Aladár: Fenyvesítés a Nyugatbükki Áll. Erdőgazdaságban 407
Irodalmi Szemle
Amerikai megrendelésre parazitákat szállítottak (Jérome R.) 26
Egyszerű eszköz a lombállományok vegyszeres tisztításához (Jérome R.) 26
Simazinnak csemetekerti fenyővetésekben való alkalmazása (Jérome R.) 33
A motorfűrészhasználat térítési összege (Jérome R.) 33
Szovjet lapszemle 1963 január-június (Kolozsváryné) 42
Dr. E. Wagenknecht: Mi az állománynevelési elmaradás? (Jérome R.) 44
Dr. Májer A.: Erdő és termőhelytípusok útmutató növényei (Szodfridt I.) 45
Balleneger - di Gleria: Talaj és trágyavizsgálati módszerek (Dr. Járó Z.) 90
J. Budzko: A tudományos kapcsolatok megszilárdítása (Dr. Keresztesi B.) 90
Dr. Járó Z.: Talajtípusok (Szodfridt I.) 91
G. Krüssmann: Lombosfák - tűlevelűek (Galambos G.) 92
Dr. Sváb J.: Statisztikai módszerek mezőgazdasági kutatók számára (Dr. Solymos R.) 140
Dr. I'só - Dr. Berzsenyi - Janovits: A szántóföldi kísérletek technikája (Dr. Solymos R.) 141
Sz. A. Rosztovcev: A fűz fájának cellulóztartalma (Kolossváryné) 141
J. Chiaverina: Lombos fafajok felhasználása papírgyártásra (Dr. Szőnyi L.) 142
J. Pourtet: Giacomo Piccaroló 1889-1963 (Dr. Keresztesi B.) 142
M. van Miegroet: Gondolatok az erdőművelési irányzatok jelenlegi kettősségéről (Dr. Keresztesi B.) 143
Dr. Szepesi L.: A motorfűrész (Dr. Káldy J.) 187
E. Assmann: Fatermeléstan (Dr. Birck O.) 188
K. Holzer: Erdészeti genetikai és nemesítési világtanácskozás (Dr. Keresztesi B.) 190
A varázsvessző alkalmas a mágneses erőtér változásainak jelzésére (Gertheisz A.) 191
E. G. Strehlke: Az erdei munkák gépesítése az NSZK-ban (Jérome R.) 235
G. Zillmann: Gondolatok az erdőgazdálkodás iparosításához az NDK-ban (Jérome R.) 236
S. Feiler: A Prometryn alkalmazhatósága csemetekerti vetőágyásokban
(Dr. Vlaszaty Ö.) 236
Simazinnak csemetekerti fenyővetésekben alkalmazása (Dr. Vlaszaty Ö.) 238
G. S. Brown: A záródás jelentősége a nyesésben (Mendlik G.) 239
E. Assmann: A fatermelési viszonyok megjavításának lehetőségei (Gertheisz A.) 239
E. Pestal: Áthelyezhető kötélpályák és kötéldaruk (Huszár E.) 282
E. Bellmann - H. Schönbach: A zöldduglász fagyállóságra nemesítése (Dr. Szőnyi L.) 283
Kemizálás a szovjet erdőgazdaságban (Kolozsváryné) 284
Meg kell vitatni az erdészeti gazdaságtani kérdéseket (Kolozsváryné) 286
Dr. E. Müller: Az országutak mentén álló fák és a közlekedési balesetek (Dr. Tóth B.) 286
H. Wachter: Az időjárás és a bükk termésévek (Mátyás V.) 333
R. Schober: Gondolatok és javaslatok a gyérítési kísérletek és faosztályozási rendszer útmutatójához (Dr. Solymos R.) 334
E. Assmann: Új gyérítési kísérletekre vonatkozó javaslatok (Dr. Solymos R.) 335
L. H. Kamjanog: A heptaklór a gyökérzetet károsító rovarok elleni védekezésben (Kolossváryné) 373
„Holzknecht" osztrák gallygyarapító (Jérome R.) 375
Magtermelő ültetvények Bajorországban (Gertheisz A.) 375
Tompa - Bründl: A fűz (Palotás F.) 380
Új tőárakat vezetnek be a Szovjetunióban (Kolossváryné) 381
F. Gremmen: Adalék a Crytodiaporthe populea biológiájához (Dr. Keresztesi B.) 383
Dessler M.: Hogyan dolgozik a VIT erdei kombájn (Dr. Keresztesi B.) 384
A. Hrazdira: Fák, erdők és emberek (Dr. Keresztesi B.) 425
Utasítás a Román Népköztársaság magtermelő állományainak törzskönyvezésére (Mátyás V.) 425
Tauchnitz E.: A gyomirtó vegyszerek új utat mutatnak (Dr. Vlaszaty Ö.) 427
G. Hoffmann: A Selest-40 hatása elegyes állományokban (Dr. Vlaszaty Ö.) 429
Ph. Duchaufour: Talajtani kézikönyv (Dr. Szőnyi L.) 429
Gyarmati - Igmándy - Pagony: Faanyagvédelem (Zágoni F.) 532
Dr. Hafner: A faanyag szállítása (Dr. Pankotai G.) 533
Száz éves az erdészeti oktatás Horvátországban (Abonyi I.) 533
B. Krajlic: Tartamos erdőgazdálkodás (Abonyi I.) 575
J. Pardé: Dendrometria (Dr. Szőnyi L.) 576
R. Schober: A lúcfenyő fa terméstáblái és gyérítése (Dr. Solymos R.) 577
E. Wagenknecht: Gyérítések racionalizálása (Jérome R.) 578
E. Wagenknecht: A felújítás racionalizálása (Jérome R.) 579
M. Löschau - V. Bieberstein: Az eredményesség mérése (Jérome R.) 579
A talaj eróziója elleni védekezés alaptézisei (Kolossváryné) 580
A. A. Laubgan: A nevelővágások gépesítése (Kolossváryné) 581
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az Erdő 1964. január-december Az Erdő 1964. január-december Az Erdő 1964. január-december Az Erdő 1964. január-december Az Erdő 1964. január-december Az Erdő 1964. január-december Az Erdő 1964. január-december

A kötet néhány lapja kissé foltos, a tartalomjegyzék első oldalán tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
24.000 Ft
12.000 ,-Ft 50
60 pont kapható
Kosárba