864.726

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyetemes filozófiatörténet

Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 686 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

Előszó az "Egyetemes filozófiatörténet" magyar kiadásához
A filozófiatörténet mint tudomány. A filozófiatörténet tárgya, módszere és jelentősége5
A filozófiatörténet mint tudomány5
A marxista filozófiatörténet pártossága9
A filozófia történetének, és fejlődésének törvényszerűségeinek marxista megismerési módszere12
A filozófia fejlődésének fő periódusai16
A filozófiatörténet mint tudomány jelentősége17
A Marx előtti filozófia története
Az ókori Kelet filozófiája a rabszolgatartó rend korszakába21
Az ókori India rabszogatartó társadalmának filozófiája21
A filozófia létrejötte és fejlődése az ókori Kínában29
A világra vonatkozó tudományos nézetek kialakulása az ókori Babilóniában és Egyiptomban34
A görög és a római rabszolgatartó társadalom filozófiája39
Az ókori görög Kelet és Nyugat korai filozófiája41
A dialektika és a metafizika ellentétének kialakulása 44
A materializmus a rabszolgatartó demokráciák fejlődésének korában47
A materilaizmus és az idelaizmus harca az aténi rabszolgatartó demokrácia válsága idején52
A hellenizmus korána filozófiája66
A rabszolgatartó társadalom filozófiája az ókori Rómában69
A feudalizmus korának filozófiája74
Filozófiai gondolkodás és társadalmi nézetek a keleti országokban74
A nyugat-európai filozófia93
A filozófiai gondolkodás Oroszországban (IX-XVII. század)106
A Nyugat-Európai országok filozófiája a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában (XV. századtól a XVII. század elejéig)118
A Nyugat-Európai polgári filozófia fejlődése a polgári forradalmak időszakában (XVI. század vége - XVIII. század vége)136
A polgári filozófia megalapítói. Bacon és Descartes136
Az angol filozófia a XVII. század végén és a XVIII. században. Berkeley szubjetív idealizmusa, Hume agonszcitcizmus159
A német filozófia a XVII. században. Leibniz objektív idealizmusa164
A XVIII. századi francia felvilágosodás170
A német felvilágosodás173
A XVIII. századi francia materializmus175
A filozófiai gondolkodás fejlődése Oroszországban a hűbéri rend uralmánka és a burzsoá viszonyok alakulásának idején (a XVII. század végétől a XIX. század harmincas éveinek végéig)187
A filozófiai gondolkodás Oroszországban a XVII. század végén és a XVIII. század első felében187
Lomonoszov materializmusa190
A XVIII. századi orosz felvilágosodás filozófiai nézetei és társadalmi eszméi195
Ragyiscsev filozófiai nézetei198
A dekabristák filozófiai és társadalmi nézetei203
A klasszikus német filozófia, Kant, Fichte, Schelling, Hegel idealista tanításai209
A klasszikus német filozófia történelmi gyökerei209
Kant "kritikai filozófiája"213
Fichte szubjektív idealizmusa223
Schelling objektív idealizmusa228
Hegel dialektikus idealizmusa231
A klasszikus német filozófia. Feuerbach antropológikus materializmusa250
A forradalmi demokraták filozófiája a feudális rend válsága és a kapitalizmusba való átement idején (XIX. század)266
Az orosz forradalmi demokraták filozófiája és harcuk az idealizmus ellen266
A Szovjetunió népeinek filozófiája és társadalmi nézetei a XIX. században306
A kelet-európai népek filozófiai és társadalmi nézetei a XIX. században316
Kínai forradalmi demokratikus gondolkodók a XIX. században, Szun Jat-szen328
A polgári filozófia hanyatlásának kezdete331
A filozófiai eszmék fejlődése a XIX. századi természettudományban342
A marxista-leninista filozófia története és harca a polgári filozófia ellen
A dialektikus és történelmi materializmus létrejötte forradalom a filozófiában359
A marxizmus történelmi gyökerei és elméleti forrásai359
Marx és Engels filozófiai nézeteinek kialakulása364
A dialektikus és történelmi materializmus fejlődése az 1848-as forradalmomtól a Párizsi Kommünig terjedő időszakban378
A marxizmus fejlődésének történelmi feltételei 1848 és 1871 között378
Az 1848-as forradalmak tapasztalatait általánosító fontosabb társadalomtudományi gondolatok379
A dialektikus materializmus továbbfejlesztése Marx közgazdasági műveiben381
A történelmi materializmus továbbfejlesztése390
A dialektikus és történelmi materializmus fejlődése a Párizsi Kommün után397
A dialektikus materializmus továbbfejlesztése Engels "Anti-Dühring"-jében és egyéb műveiben398
A természettudományi felfedezések filozófiai általánosítása417
A történelmi materializmus továbbfejlesztése és konkretizálása418
A marxista filozófia fejlődése és elterjedése Nyugat-Európában426
A marxista filozófia elterjedése Oroszországban a XIX. század nyolcvanas-kilencvenes éveiben. Plehanov439
A marxista filozófia oroszországi elterjedésének történelmi előfeltételei439
Plehanov harca a narodnyikok filozófiai és társadalmi nézetei ellen. A tudományos szocializmus filozófiai eszméinek alkalmazása az orosz társadalmi életre440
Plehanov harca a tudományos materialista világnézetért, az orosz és a nemzetközi munkásmozgalomban jelentkező revizionizmus ellen443
Plehanov a történelmi materializmus, az esztétika és a filozófiatörténet problémáiról450
A nyugat-európai polgári filozófia a XIX. század második felében457
A pozitivizmus első formájának betetőzése. Herbert Spencer458
A machizmus462
A neokantianizmus468
A nietzschei életfilozófia473
Az orosz idealista filozófia a XIX. század második felében és a XX. század elején479
A marxista filozófia lenini szakaszának kezdete. A dialektikus és történelmi materializmus fejlődése az első orosz forradalom előtt494
A leninizmus létrejöttének történelmi feltételei494
A marxista filozófia alkotó jellege. A marxista filozófia továbbfejlesztése Lenin és munkatársai műveiben496
A marxista filozófia lenini szakaszának lényege498
A narodnyik filozófia és szociológia lenini bírálata. A történelmi materializmus és a dialektikus módszer problémái500
A marxista filozófia lenini továbbfejlesztése a "legális marxizmus", a bernsteinizmus, az ökonomizmus és a mensevizmus elleni harcban506
A forradalom marxista elméletének lenini továbbfejlesztése510
A dialektikus és történelmi materializmus lenini továbbfejlesztése az első orosz forradalomtól a nagy októberi Szocialista Forradalomig terjedő időszakban (1907-1917)513
Lenin "Materializmus és empíriokriticizmus" című művének szerepe a marxista ismeretelmélet továbbfejlesztésében514
A természettudományok eredményeinek filozófiai általánosítása a "Materializmus és empíriokriticizmus"-ban521
A dialektikus materializmus továbbfejlesztése Lenin 1910-1917 között írt műveiben527
A történelmi materializmus lenini továbbfejlesztése535
A dialektikus és történelmi materializmkus fejlődése a Szovjetunióban a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet és a kapitalista világrendszer általános válsága idején (1917-1936)542
A dialektikus és történelmi materializmus továbbfejlesztése Lenin, Lenin tanítványai és munkatársai által a Szovjetunióban a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában542
A marxista filozófiai gondolkodás a Szovjetunión kívül a kapitalizmus általános válságának időszakában558
Az ideológiai harc az imperializmus ellentmondásainak további kiéleződése idején (1929-1937)562
A marxista-leninista filozófia fejlődése a szocializmus Szovjetunióbeli felépülése és a szovjet szocialista rendszernek a kommunizmusba való átmenete, a szocializmus világrendszerré válása és a tőkés rendszer válságának elmélyülése idején (1936-1961)568
A marxista-leninista filozófia a Szovjetunióban a szocializmus időszakában (a második világháború előestéjén, a háború alatt és a háborút követő években) (1936-1953)570
A filozófiai gondolkodás fejlődése a Szovjetunióban 1953 után. A személyi kultusznak és filozófiai következményeinek bírálata575
A marxi-lenini tanítás alkotó fejlesztése a Szovjetunióban. A kommunizmus általánosan kibontakozó építésének elméleti megalapozása579
A marxista-leninista filozófia a népi demokratikus országokban602
A társadalmi fejlődés problémái és a burzsoá ideológia bírálata a tőkésországok marxistáinak műveiben610
A marxista gondolat a mai nemzeti szabadságmozgalmak ideológiájában614
A kommunista világmozgalom programadó okmányai és szerepük a marxista-leninista elmélet továbbfejlesztésében. Az SZKP programjának nemzetközi ideológiai és politikai jelentősége615
A mai nyugat-európai és amerikai idealista filozófia625
Az irracionalista irányzat. Bergson intuitivizmusa626
A pragmatizmus631
A fenomenológia633
Az egzisztencializmus642
A neopozitivizmus648
A vallási filozófia. A neotomizmus656
A filozófiai eszmék fejlődése a XX. századi természettudományban663
Befejezés677
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Egyetemes filozófiatörténet Egyetemes filozófiatörténet Egyetemes filozófiatörténet

A gerinc elszíneződött, enyhén foltos. Az egyik lap vágáshibás.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Egyetemes filozófiatörténet Egyetemes filozófiatörténet

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén kopottas, elszíneződött.

Állapot: Közepes
980 Ft
490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Egyetemes filozófiatörténet Egyetemes filozófiatörténet Egyetemes filozófiatörténet Egyetemes filozófiatörténet Egyetemes filozófiatörténet Egyetemes filozófiatörténet

Könyvtári könyv volt. Néhány lapon aláhúzások, jelölések, bejegyzések láthatók. A borító enyhén kopott. A borító és a lapélek foltosak.

Állapot: Közepes
980 Ft
780 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Egyetemes filozófiatörténet
Állapot:
980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba