837.629

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"Alamisna képpen conferáltam..."

A szatmárnémeti református gimnázium alapítványai 1667-1918

Szerkesztő
Lektor
,
Kiadó:
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 292 oldal
Sorozatcím: Editiones Archivi Districtus Reformatorum Transtibiscani
Kötetszám: 11
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-8209-14-3

Előszó

A Tiszántúli Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár kiadványainak sorát tervezett kötetünkkel, a Szatmárnémeti Református Gimnázium alapítványainak törzskönyvével folytathatjuk - Deo adiuvante.... Tovább

Tartalom

Előszó 5
Adalékok az iskola történetéhez 7
Végrendelet útján hagyományozott alapítványok 21
Gróf Rhédey Ferenc alapítványára vonatkozóan 22
Lónyai Anna fejedelemasszony végrendelete 26
Németh István tábornok végrendelete 28
Benkő Pál hagyatéka 35
Sepsy Károly alapítványa 37
Thury Lajos ösztöndíj alapítványa 38
Hérmán Mihály végrendelete 39
Özv. Köpeczy Sámuelné Boros Juliánna alapítványa 46
Muhi Elek emlékezete c. alapítvány 47
Gelléri Szabó János alapítványára vonatkozóan 48
néh. Hérman lúlia „Dr. Jeney Sándor" alapítványa 54
A gimnázium részére tett alapítványok 57
Árva Bánffi Mária alapítványa 57
Báró Bánffi Ferenc alapítványa 58
Gróf Teleki László alapítványa 58
Gróf Bethlen Pál alapítványa 59
Árva Bethlen Kata alapítványa 60
Báró Josinczi József alapítványa 61
Gróf Lázár János alapítványa 61
Gróf Teleki Ádám alapítványa 62
Báró Wesselényi István alapítványa 63
Gróf Wass György alapítványa 64
Gróf Széki Teleki Mihály alapítványa 64
Gróf Gyulai István alapítványa 65
Árva Vaji Borbála alapítványa 66
Gróf Teleki Sámuel alapítványa 66
Báró Wesselényi Ferenc alapítványa 67
Kendeffi Elek alapítványa 68
Gróf Gyulai József alapítványa 69
Báró Bánffi Farkas alapítványa 69
Gróf Wass Miklós alapítványa 70
Naláczi Sára Bárónő alapítványa 71
Árva Toroczkai Borbála alapítványa 71
Özvegy Halász Borbála alapítványa 72
Gróf Teleki Lajos alapítványa 72
Macskási Kata alapítványa 73
Árva Teleki Mária alapítványa 74
Gróf Rhédei László alapítványa 74
Gróf Székely Ádám alapítványa 75
Gróf Bethlen Lajos alapítványa 76
Báró Kemény Gergely alapítványa 76
Gróf Wass Adám alapítványa 77
Báró Korda György alapítványa 78
Gróf Bethlen Imre alapítványa 79
Gróf Negyedik Széki Teleki Mihály özvegyének kötelezvény levele 79
Gróf Széky Teleky Sámuel gimnáziumi alapítványa 81
Kazinczy alapítvány 83
Mándy alapítvány 84
Koós Emilia Vajay Károlyné síremlék alapítványa 85
Bartha Elek emlékezete alapítvány 86
Lehotzky János alapítványai 87
Id. munkácsi Joó Pál és neje Szegedy Sára alapítványa 88
Nagy Áron tanár jubiláris alapítványa 89
Rácz István emlékalap 90
Kovács István gimn. tanár alapítványa 91
Nagy Károly erdész és társai alapítványa 92
Zenekari alap 93
Özv. Cseresnyés Károlyné sz. Joó Zsuzsánna alapítványa 94
Berky István alapítványa 95
Özv. Herczeg Imréné szül. Cseresnyés Juliánná alapítványa 96
Cseresnyés Károly alapítványa 97
Cseresnyés Jenő alapítványa 98
Szalkay Sándor és neje Mándi Etelka alapítványa 99
A Szatmári Protestáns Irodalmi Kör alapítványa 100
Az 1897/8-ban érettségi vizsgálatot tett tanulók alapítványa 101
A szatmárnémeti ref. főgimnázium növényvédő és ápoló egyesületének alapítvány 102
Tabajdi Lajos volt szatmári ev. ref lelkész és szatmárnémeti ev. ref főgimnáziumi vallástanár emlékezete 103
Hérmán Mihály alapítványa 105
Demjén Sándor alapítványa 105
Az 1905/6 iskolai évben érettségi vizsgálatot tett ifjak alapítványa 106
Az 1887-ik évben a szatmári ev. ref. gymnasium VI. osztályát végzett tanulótársak 20 éves találkozójuk alkalmából tett Regéczi alapítványa 108
Néhai Borsos Benő főgimnáziumi igazgató emlékezete 109
Dalmi Erdélyi István és neje szül. Kerschbaum Jusztina alapítványa 110
Az 1908/9 isk. évben a szatmárnémeti ref. főgimnázium végzett tanulóinak alapítványa 112
Munkátsi Joó Imre emlék alapítvány 113
Pótor Dániel lelkész és neje ecsedi Kovács Cecília emléke 114
Szatmárnémeti szab. kir. város közönségének jubileumi alapítványa 116
Bartha Endre alapítványa 120
Márk Endre és neje Kovács Kornélia alapítványa 121
Szatmáry József gimnáziumi alapítvány 125
Szatmáry Károly gimnáziumi alapítvány 126
Az 1906/7i 1907/8 és 1908/9. isk. években érettségi vizsgálatot tett ifjak önképzőköri alapítványa 126
Osváth Elemér emlékezete 127
Czerjék Imre alapítványa 128
Néhai Dr. Farkas Antalnak, a szatmárnémeti ev. ref. főgimn. elévülhetetlen érdemű igazgatótanácsi elnökének emlékezete 129
A szárazberki tanuló ifjúság ösztöndíj alapítványa 131
Vajay Károlyné Koós Emília alapítványa 131
Hosszúmezei Halmy János és felesége Kántor Julianna alapítványa 132
Hegedűs Istvánné hosszúmezei Halmy Erzsébet emlékalapítvány 142
Vladár Ferencné szül Lenkei Emma által Halmi János emlékére tett alapítvány 153
Az 1910/11. isk évben érettségi vizsgát tett ifjak Mátray Lajos alapítványa 155
Bod Sándor emlékére tett alapítvány 156
Nóvák Lajos emlékezete 159
Néhai Uray Géza emlékezete 161
Virág András és neje Tarnagóczky Juliánná alapítványa 163
A szatmárnémeti ref. főgimnázium 1914/15. isk. évi tanulóinak alapítványa 165
Rab István tanár emlékalapítványa 167
Néhai Vajay Károly volt tanügyi bizottsági elnök emlékezete 169
Zeke Vince emlékezete 171
Dr. Böszörményi Emil alapítványa 172
A Szatmárnémeti református egyház reformációi 400 éves jubileumi alapítványa 174
Hérmán István és neje Csúcs Róza alapítvány 175
Tápintézeti alapítványok 177
Hérmán Mihály alapítványa 178
Váczy Károly tápintézeti alapítvány 178
Szatmári ref. egyház tápintézeti alapítvány 179
Moldvay Kálmán alapítványa 180
Váczy Károly alapítványa 181
Lehótzky János alapítványa 181
A Szatmárnémeti Református Tanítónőképző Intézet részére tett alapítványok 183
Joó Klára és Kornélia alapítvány 183
Nóéh Zsuzsanna képezdei alapítvány 184
Iskola alap 184
Szatmári Női Biblia olvasókör tanítónőképző intézeti tandíjmentességi alapítványa 186
A Szatmár megyei Lórántffy Zsuzsanna egyesület alapítványa 188
Hosszúmezei nemes Halmi János alapítványa 189
A szatmári ref. egyházmegyét alkotó egyházközségek alapítványa 191
Bajkay Margit emlékalapítványa 193
A Szatmárnémeti református egyház reformációi 400 éves jubileumi alapítványa 196
Szatmárnémeti Református Felső Leány- és Kereskedelmi Iskola részére tett alapítványok 199
Dr. Vajay Imréné szül. Losonczy Etelka emlékére 199
Rajner Gyula alapítványára vonatkozóan 202
Joó Sarolta emléke 203
Leányiskolák építési alapja 205
A szatmári református egyházmegye lelkészeinek alapítványa 206
Leányiskola építési reformációi emlékalap 209
A szatmárnémeti református egyház reformációi 400 éves jubileumi alapítványa 213
Ibrányi Etelka emlékezete 215
A református elemi iskola részére tett alapítványok 217
Elemi iskolai alapítvány 217
Szegény iskolás gyermekek segélyezésére szolgáló alapítvány 218
Makai György alapítványa 219
Balogh Juliánná alapítványa 220
Kanizsay Zsuzsanna alapítványa 220
Millenáris alapítványa 221
Váczy Károly alap 222
Jákó Mihály alapítványa 223
Madarassy János alapítványa 224
Gecző Gedeonné alapítványa 225
Nagy György alapítványa 225
Halmi János alapítványa 226
Kovács Mihály alapítványa 227
Vasárnapi iskolai alapítvány 228
Özv. Nemes Istvánná alapítványa 229
Kolozsváry Mihály alapítványa 230
Héder Sándor alapítványa 231
Ily és József és neje Bartha Julánna alapítványa 232
Hérmán István és neje Csúcs Róza alapítványa 233
A két osztályos grammatikai iskola részére tett adományok 235
Függelék 259
Kimutatás az 1755-1757 között befolyt adományokról 260
1909. évi szabályrendelet az alapítványok kezeléséről 261
Latin-magyar szójegyzék 271
Rövidítések jegyzéke 275
Névmutató 277
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
"Alamisna képpen conferáltam..."
Állapot:
2.440 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba