Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Mezőgazdasági üzemtan II.

Mezőgazdasági ágazatok gazdaságtana

Fülszöveg

A Mezőgazdasági üzemtan II. könyv a 2000-ben kiadott Mezőgazdasági üzemtan I. könyvhöz szorosan kapcsolódik. A könyv főbb fejezetei egyrészt a növénytermesztés ágazatainak - a szántóföldi-, a gyümölcs-, a szőlő-, a gyeptermesztésnek -, másrészt az állattenyésztés főbb ágazatainak - a szarvasmarha, a sertés, a juh, a ló és a kisállatok termék-előállításának - szervezési és ökonómiai kérdéseit taglalják.
Az egyes tevékenységek bemutatásakor a szerzők törekedtek a jelenlegi termelési feltételekbe helyezve mindazokat a fontos szervezési, ökonómiai kérdéseket tárgyalni, amelyek az ágazatok hatékony kialakításának és működtetésének kritériumai.
A könyv az üzemtani tanszékek oktatóinak közreműködésével készült. A szervezőknek fő céljuk egyrészt az agrárirányú felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók részére az ismeretek átadása, másrészt a gyakorlatban dolgozó szakemberek munkáját is segíteni kívánják azzal, hogy a mezőgazdasági vállalkozások szervezésének, ökonómiájának... Tovább

Tartalom

Előszó 11
l. Növénytermesztés szervezése, ökonómiája 13
1.1. A növénytermesztés általános gazdasági kérdései (Pfau E.) 13
1.2. A növénytermesztést átfogó tevékenységek szervezése, ökonómiája 16
1.2.1. A segédüzemági szolgáltatások szervezése, ökonómiája 16
1.2.1.1. Gépesítés szervezése, ökonómiája (Pfau E.) 17
1.2.1.1.1. A gépesítés hatása a gazdálkodásra, üzemgazdasági sajátosságai 18
1.2.1.1.2. A gépesítés tőkeszükséglete 19
1.2.1.1.3. A géphasználat éves költségei 24
1.2.1.1.4. Géprendszer - vállalati rendszer kapcsolata, harmonizálása 34
1.2.1.1.5. A gépesítés, vonóerő tervezése, szervezése 38
1.2.1.2. Az öntözés szervezése és ökonómiája (Lengyel L.) 44
1.2.1.2.1. Az öntözés gazdasági sajátosságai, üzemgazdasági megítélése, üzemi formái 45
1.2.1.2.2. Az öntözésszolgáltatás ágazati kialakítása, szervezése 52
1.2.1.2.3. Az öntözés tőkeszükséglete, ráfordításai, költségei 58
1.2.1.3. Tápanyag-gazdálkodás szervezése, ökonómiája (Púpos T.) 64
1.2.1.3.1. A műtrágyázás szervezése, ökonómiája 64
1.2.1.3.2. A szervestrágyázás szervezése, ökonómiája 84
1.2.1.4. Növényvédelem szervezése, ökonómiája (Púpos T.) 88
1.2.1.4.4. A növényvédelem gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai 90
1.2.1.4.2. A növényvédelem ráfordításai, költségei 92
1.2.1.4.3. A növényvédelem hatékonysága 97
1.2.1.4.4. A növényvédelem tervezése és szervezése 101
1.3. A szántóföldi növénytermesztés ökonómiája 105
1.3.1. A szántóföldi növénytermesztés általános szervezési ökonómiai kérdései (Pfau E.) 105
1.3.1.1. A szántóföldi növénytermesztés tőkeszükséglete 105
1.3.1.2. A szántóföldi növénytermesztés termelési érték-jövedelem alakulásának általános jellemzői 111
1.3.1.2.1. A költségek költségnemenkénti vizsgálata 115
1.3.1.2.2. A szántóföldi növénytermesztés eredményjavításának lehetőségei 119
1.3.1.3. A vetésszerkezet kialakításának összefüggései a szántóföldi növénytermesztésben 127
1.3.1.3.1. A vetésszerkezet tervezésének módszerei 129
1.3.2. A gabonatermesztés szervezése, ökonómiája (Búzás Gy.) 132
1.3.2.1. gabonatermesztés gazdasági szerepe, jelentősége 133
1.3.2.2. A gabonatermesztés üzemgazdasági sajátosságai 139
1.3.2.3. A gabonatermesztés üzemi méreteinek kialakítása 145
1.3.2.4. A gabonatermesztési technológiák kialakításának szervezési, ökonómiai szempontjai I47
1.3.2.5. A gabonatermesztés költsége, jövedelmezősége 157
1.3.3. A hüvelyesek termesztésének szervezése és ökonómiája (Pfau E.) 160
1.3.3.1. A borsótermesztés szervezése, ökonómiája 160
1.3.3.1.1. Az ágazat gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai 160
1.3.3.1.2. A termelés technológiai ráfordításai, tőkeigénye, költségei, hozam-jövedelem viszonyai 161
133.2. A szójatermesztés szervezése, ökonómiája 165
1.3.3.2.1. Az ágazat gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai 165
1.3.3.2.2. A termelés technológiai ráfordításai, költségei, hozam-jövedelem viszonyai 166
1.3.4. Ipari növények termesztésének szervezése, ökonómiája 168
1.3.4.1. Az ipari növények gazdasági szerepe (Salamon L.) 168
1.3.4.2. A cukorrépa-termesztés szervezése, ökonómiája (Salamon L.) 170
1.3.4.2.1. Az ágazat gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai 171
1.3.4.2.2. Az ágazat fontosabb technológiai elemei és ökonómiai értékelése 174
1.3.4.2.3. Az ágazat tőkeszükséglete, a termelés éves ráfordításai, költségei 179
1.3.4.2.4. A termelés hozama, jövedelmi viszonyai, a fejlesztés célkitűzései 181
1.3.4.3. A napraforgó-termesztés szervezése, ökonómiája (Salamon L.) 184
1.3.43.1. Az ágazat gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai 185
1.3.4.3.2. Az ágazat fontosabb technológiai elemei, tőkeszükséglete 186
1.3.4.3.3. A termelés ráfordításai, költségei, hozam-jövedelem viszonyai 188
1.3.4.4. Az őszi káposztarepce termesztés szervezése, ökonómiája (Salamon L.) 191
1.3.4.4.1. Az ágazat gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai 191
1.3.4.4.2. Az ágazat fontosabb technológiai elemei, tőkeszükséglete 194
1.3.4.4.3. A termelés ráfordításai, költségei, hozam-jövedelem viszonyai 196
1.3.4.5. A dohánytermesztés szervezése, ökonómiája (Pfau E.) 199
1.3.4.5.1. Az ágazat gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai 199
1.3.4.5.2. Az ágazat fontosabb technológiai elemei, tőkeszükséglete 201
1.3.4.5.3. A termelés ráfordításai, költségei, hozam-jövedelem viszonyai 203
1.3.5. A burgonyatermesztés szervezése, ökonómiája (Pfau E.) 205
1.3.5.1. Az ágazat gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai 205
1.3.5.2. Az ágazat mérete, tőkeszükséglete 206
1.3.5.3. A termelés ráfordításai, költségei, hozam-jövedelem viszonyai 208
1.3.6. A szálas- és lédús takarmánytermesztés, szervezése, ökonómiája (Pfau E.) 212
1.3.6.1. A lucernatermesztés szervezése, ökonómiája 213
1.3.6.1.1. A lucernatelepítés ökonómiája 214
1.3.6.1.2. Az lucernaápolás ökonómiája 216
1.3.6.1.3. A lucernabetakarítás, tartósítás ökonómiája 216
1.3.6.1.4. A lucernaszéna-termesztés költség-hozam-jövedelem viszonyai ... 220
1.3.6.2. A silókukorica-termesztés ökonómiája 222
1.3.6.2.1. Az ágazat gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai 222
1.3.6.2.2. A termesztés szervezése, költségei 224
1.3.7. A szántóföldi zöldségtermesztés szervezése és ökonómiája 226
1.3.7.1. Az ágazat gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai (Marselek S.) 226
1.3.7.2. Az ágazat mérete, vertikális és horizontális kapcsolatai 228
1.3.7.3. A zöldségtermesztési technológiák kialakulásának műszaki, ökonómiai szempontjai 230
1.3.7.4. A szántóföldi paradicsomtermesztés szervezése és ökonómiája (Miller Gy.) 231
1.3.7.4.1. Az ágazat gazdasági szerepe, mezőgazdasági sajátosságai 231
1.3.7.4.2. Az ágazat fontosabb technológiai elemei, ökonómiai értékelésük 232
1.3.7.4.3. A paradicsomtermesztés -ráfordításai, költség-hozam-jövedelem viszonyai 238
1.3.7.5. A szántóföldi zöldpaprika-termesztés szervezése és ökonómiája (Tégla Zs.) 239
1.3.7.5.1. Az ágazat gazdasági szerepe üzemgazdasági sajátosságai 239
1.3.7.5.2. Az ágazat fontosabb technológiai elemei, ökonómiai értékelésük 240
1.3.7.5.3. A termesztés költségei, hozam-jövedelem viszonyai 243
1.3.7.6. A fűszerpaprika termesztésének szervezése és ökonómiája (Molnár M.) 244
1.3.7.6.1. Az ágazat gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai 244
1.3.7.6.2. Az ágazat fontosabb technológiai elemei, ökonómiai értékelésük 244
1.3.7.6.3. A termesztés költségei, hozam-jövedelem viszonyai 247
1.3.7.7. A vöröshagyma termesztésének szervezése és ökonómiája (Magda S.) 248
1.3.7.7.1. Az ágazat gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai 248
1.3.7.7.2. Az ágazat fontosabb technológiai elemei, ökonómiai értékelésük 249
1.3.7.7.3. A termelés költségei, hozam-jövedelem viszonyai 251
1.3.7.8. A dinnye termesztésének szervezése és ökonómiája (Magda S.) 252
1.3.7.8.1. Az ágazat gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai 252
1.3.7.8.2. Az ágazat fontosabb technológiai elemei, ökonómiai értékelésük 253
1.3.7.8.3. A termesztés költségei és hozam-jövedelem viszonyai 258
1.4. Az ültetvényes ágazatok ökonómiája (Búzás Gy.) 260
1.4.1. Az ültetvénykultúrák gazdasági sajátosságai 260
1.4.2. Az ültetvények létesítésének, selejtezésének általános ökonómiai kérdései 254
1.4.3. A gyümölcstermesztés szervezése és ökonómiája 279
1.4.3.1. Az ágazat gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai 272
1.4.3.2. Az üzemi méretek kialakítása 275
1.4.3.3. A gyümölcstermesztési technológia kialakításának ökonómiai szempontjai 276
1.4.3.4. A gyümölcstermesztés jövedelmi viszonyai 280
1.4.4. Szőlőtermesztés és bortermelés szervezése és ökonómiája 282
1.4.4.1. Az ágazat gazdasági szerepe, üzemgazdasági sajátosságai 283
1.4.4.2. A szőlő üzemi méreteinek kialakítása 286
1.4.4.3. A szőlőtermesztési technológia kialakításának ökonómiai szempontjai 287
1.4.4.4. A szőlőtermelés jövedelmi viszonyai 289
1.4.4.5. A borászat szervezése, ökonómiája 291
1.5. A gyepgazdálkodás szervezése, ökonómiája (Széles Gy.) 293
1.5.1. Az ágazat gazdasági szerepe üzemgazdasági sajátosságai 293
1.5.2. A gyepek gazdasági szempontok szerinti csoportosítása és értékelése 294
1.5.3. A gyepek hasznosítása, költségei 298
2. Az állattenyésztő ágazatok szervezése és ökonómiája (Széles Gy.) 301
2.1. Az állattenyésztés jelentősége, az állatállomány méretei és termelése 301
2.1.1. Az állattenyésztés nemzetgazdasági és üzemi jelentősége 301
2.1.2. Az állatállomány mérete és összetétele 304
2.1.3. Az állatállomány termelése 312
2.2. A takarmánygazdálkodás szervezése és ökonómiája (Kalmár S.) 320
2.2.1. A takarmánygazdálkodás jelentősége 320
2.2.2. A takarmánygazdálkodás elemei 321
2.2.3. A takarmánygazdálkodás szervezése 326
2.2.4. A takarmányok gazdasági értékelése 329
2.2.5. A takarmánygazdálkodás optimalizálása 336
23. A szarvasmarha-tenyésztés szervezése és ökonómiája (Széles Gy.) 339
2.3.1. Az ágazat helyzete, mérete, összetétele, termelési színvonala 339
2.3.2. A hasznosítási irány megválasztása 344
2.3.3. A tejtermelő hasznosítási irány szervezése 345
2.3.4. A szarvasmarha-ágazat eszközigénye 348
2.3.5. A tejtermelő tehenek termelésben tartásának ideje, 350
2.3.6. A tejtermelés gazdaságossága 354
2.3.7. A tejtermelés jövedelmi viszonyai 359
2.3.8. Az ellés szervezése 363
2.3.9. A borjú- és növendékállat-nevelés szervezése 364
2.3.10. Szarvasmarha-hizlalás szervezése (Alpár Gy.) 365
2.3.10.1. A marhahústermelés helyzete, mérete, termelési színvonala 365
2.3.10.2. A hizlalás gazdaságosságát és jövedelmezőségét 368
2.3.11. A húshasznú tehéntartás szervezése 372
2.3.11.1. Az ágazat helyzete, mérete, termelési színvonala 372
2.3.11.2. A gazdaságosságot és jövedelmezőséget befolyásoló tényezők 375
2.4. A sertéstenyésztés szervezése és ökonómiája (Széles Gy.) 378
2.4.1. Az ágazat helyzete, mérete, összetétele, termelési színvonala 378
2.4.2. A minőségi vágósertés-előállítás gazdasági összefüggései 382
2.4.3. A sertéságazat eszközigénye 385
2.4.4. A kocatartás és malacnevelés szervezése 388
2.4.5. A hizlalás szervezése, jövedelmezősége 394
2.5. A baromfiágazatok szervezése és ökonómiája (Kalmár S.) 398
2.5.1. Az ágazat helyzete, mérete, összetétele, termelési színvonala 398
2.5.2. Az ágazatok és hasznosítási irányuk megválasztása 401
2.5.3. A tenyésztés szervezése és ökonómiája 403
2.5.4. Tojástermelés szervezése és ökonómiája 405
2.5.4.1. Árutojás-termelés 405
2.5.4.1.1. A termelési- és tartásmód megválasztása 405
2.5.4.1.2. A tojóállomány kiválasztása 409
2.5.4.1.3. A takarmányozás és klíma gazdasági megítélése 410
2.5.4.1.4. A tojáshozam optimalizálása 411
2.5.4.1.5. A tojástermelés költség- és jövedelemviszonyai 413
2.5.4.2. Tenyésztojás-termelés 415
2.5.4.3. Keltetés 416
2.5.5. A pecsenyecsirke (brojler-) hizlalás szervezése és ökonómiája 416
2.5.5.1. A hizlalás gazdasági sajátosságai 416
2.5.5.2. A csirkehizlalás gazdaságosságát meghatározó tényezők 417
2.5.5.3. A csirkehizlalás gazdaságosságát befolyásoló tényezők 417
2.5.5.3.1. A termelési- és tartásmód-megválasztás 417
2.5.5.3.2. A takarmányozás szerepe a gazdaságosságban 420
2.5.5.3.3. A csirkehizlalás jellemző költség- és jövedelemviszonyai 422
2.5.6. A pulykaágazat szervezése és ökonómiája 423
2.5.6.1. Az ágazat helyzete, mérete, termelési színvonala 423
2.5.6.2. A tenyésztés szervezése és ökonómiája 425
2.5.6.3. A hizlalás szervezése és ökonómiája 425
2.5.6.3.1. A termelési és tartásmód megválasztása 425
2.5.6.3.2. A takarmányozás szerepe a gazdaságosságban 427
2.5.7. A lúdágazat szervezése és ökonómiája 430
2.5.7.1. Az ágazat helyzete, mérete, összetétele, termelési színvonala 430
2.5.7.2. A tenyésztésszervezés sajátosságai 432
2.5.7.3. A termék-előállítás szervezése és ökonómiája 433
2.5.8. A kacsaágazat szervezési és ökonómiai sajátosságai 434
2.5.8.1. Az ágazat helyzete, mérete, termelési színvonala 434
2:5.8.2. A tenyésztésszervezés sajátosságai 435
2.5.8.3. A termék-előállítás szervezése 436
2.6. A juhtenyésztés szervezése és ökonómiája (Nábrádi A.-Járvai A.) 437
2.6.1. Az ágazat helyzete, mérete, összetétele, termelési szinvonala 437
2.6.2. A juhágazat eszközigénye 442
2.6.2.1. Befektetett eszközök 442
2.6.2.2. Forgóeszköz- és munkaigény 443
2.6.3. A hasznosítási irány megválasztása 444
2.6.4. Az ágazat hozamai és termelési értéke 445
2.6.5. A minőség szerepe az ágazatban 447
2.6.5.1. Az élő állat és a vágott test minősítése 447
2.6.5.2. Tejminőség 448
2.6.5.3. Gyapjúminőség 448
2.6.6. Az ágazati termelés gazdaságossága 448
2.6.6.1. Anyagköltség 449
2.6.6.2. Személyi jellegű költségek 451
2.6.6.3. Felosztott költségek 451
2.6.6.4. Amortizáció és fenntartás költségei 451
2.6.6.5. Egyéb közvetlen költségek 452
2.6.6.6. Általános költségek 452
2.6.7. Az ágazati termelés jövedelmi viszonyai 454
2.6.8. Gazdasági tartalékok a juhászaiban 455
2.7. A nyúlágazat szervezése és ökonómiája (Kalmár S.) 457
2.7.1. A nyúl gazdasági jelentősége 457
2.7.2. Húsnyúl 457
2.7.3. Angóranyúl 462
2.8. A ló tart ás szervezése és ökonómiája (Alpár Gy.) 464
2.8.1. Az ágazat helyzete jelentősége, mérete, termelési színvonala 464
2.8.2. Lótartó vállalkozások típusai és tartási módok 466
2.8.3. Az ágazat gazdasági megítélése 470
2.9. A halhústermelés szervezése és ökonómiája és a halhúsfogyasztás jelentősége (Szűcs I.-Stóndl L.) 473
2.9.1. Az ágazat helyzete, mérete, összetétele, termelési színvonala 473
2.9.2. A halhústermelés eszközigénye 478
2.9.3. Az ágazat hozamai termelési értéke 483
2.9.4. Az ágazati termelési költsége 487
2.9.5. Az ágazati termelés jövedelmi viszonyai 492
2.10. A méhészet szervezése és ökonómiája (Kalmár S.) 494
2.10.1. Az ágazat helyzete jelentősége, termelési színvonala 494
2.10.2. A méhészet eszközigénye 495
2.10.3. A méhészet jövedelmezősége 497
Irodalomjegyzék 501
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Mezőgazdasági üzemtan II. Mezőgazdasági üzemtan II. Mezőgazdasági üzemtan II. Mezőgazdasági üzemtan II.

A lapélek enyhén foltosak. Az előzéklapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba