A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nyelv, nyelvész, társadalom I-II.

Emlékkönyv Szépe György 65. születésnapjára barátaitól, kollégáitól, tanítványaitól

Szerző

Kiadó: Janus Pannonius Tudományegyetem PSZM Projekt Programiroda
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 662 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol  Német  Spanyol 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8146-40-0
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva. További nyelvek: olasz, francia.

Előszó

Szépe György 1996. április 19-én volt 65 éves. Kerekebb 60. születésnapján az Egyesült Államokban tanított, ezért most köszöntjük egy emlékkönyvvel, melynek szerkesztési munkálatai 1982 óta... Tovább

Tartalom

I. KÖTET
Szerkesztői előszó 9
Dékáni előszó 1 11
Bánréti Zoltán: (Budapest): Nyelvészeti kutatás és oktatás 13
Bartha Csilla: (Budapest): A kétnyelvűség-kutatás szociolingvisztikai módszerei 19
Békési Imre: (Szeged): Kauzalitás és ellentétesség 25
Bollobás Enikő: (Budapest): Amerika és a posztmodernizmus 29
Csepeli György: (Budapest): Kultúra és identitás 33
Derényi András: (Pécs): Tíz év egy humanista nyelvész körül 38
Dovala Márta: (Kecskemét): Kommunikációs, nyelvi nevelés
a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán 41
Eschbach-Szabó Viktória: (Tübingen, Németország): A japán személynevek néhány kérdése 48
Fabó Kinga: (Budapest): Én a magam útját járom. Azért valahol még mindig kedvellek (vers) 54
A fül (vers) 54
A lambda-absztrakció mint a relativizálás mechanizmusa (esszé) 55
Filep Antal: (Pécs): Ecseri Lajos, a magyar társadalomnéprajz úttörő kutatója (1860-1938) 60
Fónagy Iván - Eva Bérard: (Párizs): A felkiáltás helye nyelvben és beszédben 66
Füredi Mihály: (Budapest): Egy nyelvész gondolatai műszaki adatbázisokban való keresés közben 74
Giay Béla: (Pécs): A magyar mint idegennyelv/hungarológia oktatása 82
Hajdú Péter: (Budapest) : CIFU, ICFUC, CIPL, AILA, SLE etc 97
Hajnal Albert: (Budapest): Similis dis-simili gaudet 102
Hegedűs József: (Budapest): Az idegennyelv-elsajátítás néhány általános kérdése 106
Hidasi Judit: (Budapest): Az interkulturális sztereotípiákról 110
Hoffmann Ottó: (Pécs): Csillagképek és kultúrtörténet 116
Hunyadi László - Hollósy Béla - Alistair Wood: (Debrecen): MA-diploma alkalmazott nyelvészetből Debrecenben 122
Huszár Ágnes: (Budapest): Ötven év német nyelvtörténet 127
Janurik Tamás: (Budapest-Pécs): A „zsebrevágott" Európa (kultúrszótörténeti kalandozások) 131
Jarovinszkij Alekszandr: (Budapest): Internyelv és gyermekkori kétnyelvűség 135
Jászay László: (Budapest): Az ún. aktív grammatikától a funkcionális szemléletű nyelvleírásig 142
Klaudy Kinga: (Miskolc): Jelentésfelbontás és jelentésösszevonás a fordításban és a kétnyelvű szótárakban 146
Kocsány Piroska: (Debrecen): „Fog ő még gondolni ránk." A személyes névmás egy különleges használatáról 159
Kocsis Margit: (Pécs): A modernnyelv-ismeret alkalmazása a latintanulásban 161
Laczkó Zsuzsa: (Pécs): Szépen, jól magyarul 164
László János: (Pécs): A kognitív egyensúly elmélettől a személyközi forgatókönyvekig 167
Lengyel Zsolt: (Veszprém-Pécs): Kétnyelvűség: szakmai és politikai vetületek 178
Máté Jakab: (Budapest): Új utak keresése a nyelvtudományban a 19. század utolsó és a 20. század első évtizedeiben 183
Mikó Pálné: (Budapest): A magyar nyelvhasználatról, nyelvünk tulajdonságairól - néhány elfogult vélemény 189
Nádor Orsolya: (Pécs): A szlovák nyelvtörvény történeti előzményeiről. A magyar kisebbség nyelvi jogai 1918-1938 között Csehszlovákiában 195
Nagy Károly: (Edison, N. J., USA): Az amerikai hétvégi magyar iskolától a nemzetközi Anyanyelvi Konferenciáig 198
Németh Zsigmond: (Budapest): A magyar nyelv balkanizmusa 200
Pajzs Júlia: (Budapest): Az elektronikus levelezés mint a kommunikáció új formája 208
Papp Ferenc: (Budapest): Egy kis alkalmazott szemiotika 213
Penavin Olga: (Újvidék): Szépe György köszöntése 217
Péntek János: (Kolozsvár): Aszimmetria-tényezők a kollektív kétnyelvűségben 219
Pléh Csaba: (Budapest): Emlékek gyűjtögetése vagy a visszaidézés készsége 224
V. Raisz Rózsa: (Eger): Elbeszélőszövegek kvantitatív vizsgálatának egy lehetséges szempontjáról 229
Raj Tamás: (Budapest): A héber és a jiddis irodalom kezdetei Magyarországon 235
Rónai Béla: (Pécs): A diglosszia változatai 240
Rónaky Edit: (Pécs): Anyanyelv - nyelv - kommunikáció 246
Rozbora Gabriella: (Pécs): Természetes nyelv-e a siketek jelnyelve? 250
Szabó Mária Helga: (Pécs): A siket gyerek kommunikációs környezete 256
B. Székely Gábor: (Pécs): Az ikes ragozásunk ik ragjának eredetéről 263
Szende Aladár: (Budapest): A kezdeményező 267
Sziklainé Gombos Zsuzsa: (Budapest): Módszertani megfontolások idegennyelvű szakmai tanulmányokra felkészítő kurzusok tantárgyprogramjainak kialakításához 270
Szőllősy-Sebestyén András: (Budapest): Laudáció egy névjegyen 274
Szűcs Tibor: (Pécs): A magyar mint idegen nyelv grammatikai terminológiájáról - határtalanul? 278
Terestyéni Tamás: (Budapest): írás- és olvasásnélküliség Magyarországon 289
Terts István: (Pécs): Faji átcsapás 299
Tóth József: (Budapest) A kulturális földrajz célja és tudományrendszertani helye 309
Vértes O. András: (Budapest): Agla; alga, algali, algala és művelődés-történeti vonatkozásaik 320
Voigt Vilmos: (Budapest): Signes des temps - a magyar jelek évszázadai, sőt évezredei 322
Zsolnai József: (Pécs): Egy nyelvészetközeli pedagógia esélyeiről 328
II. KÖTET
Alberti Gábor: (Pécs): Tökéletes-e a szintaxis és a szemantika? (Egy Generatív Argumentumszerkezet Grammatika vázlata) 7
Bocz András: (Pécs): A nyelvi kompetencia konnekcionista modellálása: újabb kísérletek 18
Dániel Ágnes: (Budapest): Texte et terminologie de l'Acte Final d'Helsinki 27
Dobó Attila: (Pécs): Towards a Transition from Cyrillic to Latin and Keybord Script in Komi and Udmurt 32
Achim Eschbach: (Essen, Németország): Jan Amos Comenius' Orbis sensualium pictus oder die unendliche Abdrift 35
Fancsaly Éva: (Pécs): A jurák deverbális igeképzésről 61
Gósy Mária: (Budapest): A beszéd akusztikai szerkezetének állandóságáról 66
Alexander Z. Guiora - Johan F. Matter: (Haifa, Izrael és Amszterdam): Language Pride: A Socio-linguistic Observation 75
Hutterer Miklós: (Graz): Gedanken über die Zweisprachigkeit 79
Kassai Ilona: (Budapest): A szóvégi /j/ zöngétlen változatáról 84
Kenesei István: (Szeged): Képző vagy nem képző? 92
Kiefer Ferenc: (Budapest): Hány akcióminőség van a magyarban? 96
E. Kiss Katalin: (Budapest): A csak szintaxisához és szemantikájához 102
Kiss Tamás Zoltán: (Pécs): Estrategias discursivas y norma pragmática en El otono del patriarca de García Márquez 108
Knipf Erzsébet - Komlósi László: (Budapest): Transparency and Cognitive Word-Semantics 114
Komlósy András: (Budapest - Pécs): A határozóragos névszók grammatikájáról 129
V. Kovács Emőke: (Budapest): A szigmatizmusok palatográfiás lingvográfiás vizsgálatáról 136
Medgyes Péter: (Budapest): The Juggernaut Called English 143
Müller Mónika: (Pécs): Kodeumschaltung bei Drei- bis Sechsjährigen 151
Nádasdy Ádám - Szigetvári Péter: (Budapest): Principles of a „Foreign-Accent" English Pronunciation Dictionary for Hungarians (HAKSZ) 159
Nagy J. Endre: (Pécs): Derrida, avagy a kísértetek pándialektikája 179
Nyíri Kristóf: (Budapest): Networking and the Transformation of Time 197
Nyirkos István: (Debrecen): A szóeleji mássalhangzó-torlódások feloldásának egymáshoz viszonyított megoszlásáról 203
Petőfi S. János: (Macerata, Olaszország): Néhány szó a magyar nyelvű verbális szövegek általános és alkalmazott szemiotikai textológiájáról 209
Pólya Tamás: (Pécs): Igekötők, névutók és határozóragok egy szemantikai közelítésben 220
Pusztay János: (Szombathely): Szép-e? (Eldöntendő kérdőmondat az uráli nyelvekben) 231
Paul Schveiger: (Hadéra, Izrael): Transcription and Transliteration 237
Thomas A. Sebeok: (Bloomington, USA): A szemiotika és a biológiai tudományok 240
Simoncsics Péter: (Budapest): Modus tollens, modus ponens (A nyenyec tagadóigékről és állító párjaikról) 246
Siptár Péter: (Budapest): Mi a magyar /v/? 262
Szabó Zoltán: (Kolozsvár-Miskolc-Pécs): Gondolatok a stílusfogalom értelmezéséről szövegelméleti megközelítésben 271
Szabolcsi Anna: (Los Angeles, USA): Kvantor-hatókörök és konstitutív szabályok 278
Szende Tamás: (Budapest): Affrikáták - pörön kívül 283
Tóth László: (Pécs): Sulle funzioni dell'indicativo presente in italiano e in russo 290
Vágyi Vata: (Pécs): Einer meiner Freunde - eine Sondergruppe partitiver Genitivattribute 295
Vekerdi László: (Budapest): The heel and the complement. Modular theory of scientific cognition and sociology of scientific knowledge 302
Vértes Edit: (Budapest): Valószínűségszámítás és (in)stabilitás a nyelvészetben 309
Zimmermann Claudia: (Pécs): Multilingual Language Teaching 315
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem