863.584

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában II.

XIII. Anyanyelv-Oktatási Napok Eger, 1998. július 7-10.

Tartalom

Nyelvhasználat és iskola393
Kiss Jenő: Nyelvhasználat, szociolingvisztika, iskola395
Sebestyén Árpád: A nyelvi rétegek napjaink iskolájában401
Balázs Géza: Nyelvpolitika, nyelvstratégia - az iskolában411
Gutmann Miklós: Az iskola és a regionális nyelviség421
Wacha Imre: Az iskola, a tömegtájékoztatás és a köznyelvi norma428
Hajdú Mihály: A tulajdonnevek az oktatásban436
Bíró Ferenc: Névvel (is) nevel(het)ünk(?)443
A hangzó beszéd kultúrája, műveltsége457
Bolla Kálmán: Mit tettünk és mit tehetünk/tehetnénk a magyar beszédkultúráért és helyes beszédért?459
Földi Éva - Markó Alexandra: A beszédkultúrára, helyesbeszédre nevelés helyzete, feltételei és lehetőségei az oktatásban472
Subosits István: A beszéd mint viselkedésforma az iskolában479
Gósy Mária: A beszédprodukció és a beszédmegértés a tanulási folyamatban484
Simon Ferenc - Schneider Júlia: A beszédmegértés zavarai és az iskolai kudarcok összefüggései492
R. Molnár Emma: Vokális jelek verbalizálása szépirodalmi szövegben498
Tatay Éva: A szöveg értelmi birtokbavevése506
N. Lőrincz Julianna: A verbális és nem verbális kommunikáció zavarai513
Lengyel Zsolt: Az írás visszahatása a hangzó nyelvre520
A nyelvi norma és az anyanyelvi nevelés527
Zimányi Árpád: Napjaink nyelvhelyességi típushibái az anyanyelvoktatás szemszögéből529
Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás534
Cs. Jónás Erzsébet: Magyar számítógépes zsargon határon innen és túl543
Koltói Ádám: Sújtó sajtó550
Szende Aladár: A mozgalomteremtő Lőrincze Lajos időszerű öröksége559
Bencédy József: Töprengések a mai nyelvhasználatról és a nyelvművelésről566
Kerekes Barnabás: Az Anyanyelvápolók Szövetségének Ifjúsági Tagozatáról571
Benkes Zsuzsa: "Nyelvünkben élünk". A 10-14 éves korú tanulók magyar nyelvi kommunikációs versenye573
Török Katalin: Az erdélyi anyanyelvi mozgalomról576
Varnyú Ilona: Nyelvpolitika és oktatás582
Anyanyelvoktatásunk időszerű kérdései591
Petőfi S. János: Kreativitás az anyanyelvoktatásban593
Benkes Zsuzsa: Anyanyelvoktatásunk stratégiája a NAT-ban599
Balatoni Teréz: A megszólalás esélyei az iskolában602
Kálmánné Bors Irén: Kisiskolások szövegbefogadási nehézségei615
Galgóczi Lászlóné: Szövegalkotás és kommunikációs készségek kisiskolás korban621
H. Tóth István: A kiejtés tanításának időszerű kérdései az elemi iskoláztatásban628
Szende Virág: Fogalmazástanítás a két tannyelvű iskolában634
Cs. Nagy Lajos: Helyesírás-tanítás CD-ROM segítségével641
Benkes Réka - Vass László: Kogníció és hipermediális kommunikáció645
Raátz Judit: Anyanyelvi tantervek a NAT alapján658
Fercsik Erzsébet: A kommunikáció főiskolai oktatásáról664
Bozsik Gabriella: Az új keletű intézménynevek és alapítványnevek nyelvi jellemzői és helyesírási kérdései669
Tankönyvek, tankönyvcsaládok677
Antalné Szabó Ágnes: Új utak az anyanyelvi nevelésben679
Ruzsiczky Éva: Szinonimaszótár diákok használatára687
Hangay Zoltán: A tankönyvek kommunikációs kultúrája688
Takács Edit: Hogyan válasszunk tankönyvet?698
Takács edit: Könyvismertetések701
Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit: Magyar Nyelv és kommunikáció 6-18 éveseknek705
Adamikné Jászó Anna - Raátz Judit: Magyar Nyelv és kommunikáció 6-18 éveseknek709
Adamikné Jászó Anna - Fercsik Erzsébet: Édes anyanyelvünk712
Kugler Nóra - Lengyel Klára - Tolcsvai Nagy Gábor: Magyar nyelv715
Kelecsényi László Zoltán - Budaváriné Béres Erzsébet: Magyar nyelv 719
Lerchné Egri Zsuzsa: A Nyelvtan-helyesírás-fogalmazás c. tankönyvcsalád 724
Szegfű Mária: Anyanyelvi gondolkodó729
Jobbágyné András Katalin - Széplaki György - Törzsök Édua: Magyar nyelv című tankönyvcsalád732
Hajas Zsuzsa. Magyar nyelv (a 9-12. osztály számára)735
Zsolnai Józsefné: Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program (NYIK)737
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában II. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában II. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában II.

A borító enyhén kopott, töredezett, a kötést megtört.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba