A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Modern Nyelvoktatás 1998/1-4.

Alkalmazott nyelvészeti szakfolyóirat - IV. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. SZÁM
Michelberger Pál: Nemzeti nyelv a tudományban: múlt - jelen - jövő? 3
Kip Cates: Oktatás egy jobb világért 9
A fordítástudomány műhelyéből
Klaudy Kinga: A magyarországi fordítóképzés 77
Lengyel Zsolt: Bevezetés előtt (nem csak) a fordítói szak 25
Barbara Wiechno: Bemutatjuk a budapesti Lengyel Intézetet 36
Károly Krisztina: Hogyan alkalmazható a szövegnyelvészet idegen nyelvű fogalmazások értékelésében? 40
Gombocz Eszter: Szavakat magolni? Um Gottes willen! A relatív motiváltságú nyelvi jel szerepe a nyelvtanításban 47
Navracsics Judit: A korai többnyelvűség néhány fonetikai, fonológiai kérdése 55
Ablonczyné Mihályka Lívia: Üzleti kommunikáció olaszul 59
Cs. Jónás Erzsébet: Az orosz-magyar üzleti levelezés pragmalingvisztikai kérdései 62
Tóth Marianne: A fogalmi folyékonyság elősegítése idiómák segítségével 69
Könyvszemle 72
Hírek és felhívások 97

2-3. SZÁM
Dieter Wolff: „L'Europe sera multilingue ou elle ne sera pas." Megjegyzések az európai többnyelvűséggel és nyelvi uniformizálódással kapcsolatban 3
Enyedi Ágnes - Medgyes Péter: Angol nyelvoktatás Közép- és Kelet-Európában a rendszerváltás óta 12
Budai László: Az angol ige valenciaszótára és a valencia alapján történő újraosztályozása 33
Huszár Ágnes: A magyarországi népesség nyelvtudása a XX. században 45
Hidasi Judit: Gondolatok a magyarországi japán nyelvoktatás ürügyén 57
Petneki Katalin: Idegen nyelvi tantervek és a NAT 69
Bognár Anikó - Frank Gabriella - Gergely Zsuzsa - Vukovics Marianna: Az idegen nyelvek a nemzetközi érettségi (International Baccalaureate) oktatási rendszerében 82
Répási Györgyné - Székely Gábor: Lexikográfiái előtanulmány a fokozó értelmű szavak és szókapcsolatok szótárához 89
Kormos Judit: Az idegen nyelvi folyékonyság meghatározásának és mérésének problémái 96
A FORDÍTÁSTUDOMÁNY MŰHELYÉBŐL
Klaudy Kinga: A drámafordítás helye a fordítástudományban 102
Cs. Jónás Erzsébet: Alkotói világlátás és fordítói szemlélet - a fordítás mint permanens interkulturális kommunikáció. Spiró György mai magyar Csehov-fordításai 106
Valló Zsuzsa: Reáliák és fordítói stratégiák a drámafordításban 115
KÖNYVSZEMLE 125
HÍREK ÉS FELHÍVÁSOK 155

4. SZÁM
Dalibor Brozovic: A harmadik évezred nyelvpolitikájához. Elmélkedés az eszperantó igénybevételéről 3
Hegedűs József: Az idegennyelv- tanulás néhány elméleti kérdése 11
Szabó Zoltán: Gondolatok az alkalmazott stilisztikáról 21
Szabó Mária Helga: A siketség alkalmazott nyelvészeti vonatkozásai 28
Rudnai Péterné - Ferenczy Gyula: Orvosi szaknyelvi tanmenetkészítés hallgatói igényfelmérés alapján 34
Osváth Gábor: Koreai nyelv - koreai kultúra. Szociolingvisztikai megfigyelések 43
Dróth Júlia: Informatikai és távközlési kifejezések magyarítása egy vegyes vállalat tevékenysége során 57
KÖNYVSZEMLE 67
HÍREK ÉS FELHÍVÁSOK 91
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem