838.196

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szemiotikai szövegtan V.

Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok

Tartalom

Előszó7
Tanulmányok - válaszok9
Albertné Herbszt Mária: A társalgás néhány jellemzője és szabálya9
Balázs Géza: Szövegvilágok, a szövegalkotó ember (Vélemény a szövegtani kutatásról)19
Bánréti Zoltán: A visszakereshetőségi elv a grammatikában27
Békési Imre: A szövegmondatoktól szöveg egésze felé35
Bencze Lóránt: Néhány megjegyzés a szövegtani kutatáshoz45
Deme László: Válaszok helyett47
Fabricz Károly: Beszédszöveg és szövegnyelvészet51
B. Fejes Katalin: Egy szövegtípus szintaxisának statisztikai vizsgálatáról59
Fónagy Iván: A költői kutatásról77
Honffy Pál: Hozzászólás a "Vélemények a szövegtani kutatásról" kérdéssorhoz119
Hunyadi László: Szövegtan és számítógépes fordítás121
Cs. Jónás Erzsébet: Gondolatok a dialógus mint szövegtípus vizsgálatai kapcsán129
Kertész András: Textológia és tudományelmélet135
Kocsány Piroska: Szövegnyelvészet versus szövegelemzés145
Kontra Miklós: Rövid és szelektív válaszok a szerkesztők szövegtannal kapcsolatos kérdéseire153
Lengyel Zsolt: Szöveglingvisztikai kérdések a pszicholingvisztika tükrében157
R. Molnár Emma: Vélemények a szövegtani kutatásról (Válaszok a feltett kérdésekre)161
Murvai Olga: A szöveg szintaktikai és szemantikai dimenziójáról167
Péter Mihály: A szövegtani kutatásról (Válasz a kérdésekre)171
Petőfi S. János - Vass László: A szövegnyelvészet helye és feladata a szemiotikai textológiai kutatásban177
V. Raisz Rózsa: Válasz a "Vélemények a szövegtani kutatásról" kérdéssorra197
Szabó Zoltán: A szövegszemiotikai időszerű kérdései és megoldásra váró kérdései199
Szende Aladár: A tankönyvi szöveg természetéről211
Szikoráné Kovács Eszter: Gondolatok a költői szövegről mint a szöveg sajátos válfajáról, valamint annak interpretációelméleti vonatkozásairól219
Török Gábor: Kritikusan, sok oldalról szembesülni a szöveggel225
Wacha Imre: Szöveg és (adekvát) interpretáció (Szövegműfaj, szövegforma, szövegértelmezés, szövegmondás)237
Áttekintések, recenziók257
A szövegtani kutatás a 90-es években: a kutatási terület jövője (Petőfi S. János)257
A szövegösszefüggőség nyelvi hordozói Halliday és Hasan szerint (Petőfi S. János - Vass László)260
Biblográfiák, repertóriumok. Szerkeszti: Vass László271
Bibliográfiák bibliográfiája (a szövegkutatásról általában, a magyar szövegkutatásról, a szövegösszefüggőség kutatásáról)271
Speciális bibliográfiák (szöveg és mondat, szövegösszefüggőség)272
Speciális repertóriumok274
Tárgymutató: Összeállította: Horváthné Szélpál Mária285
Névmutató: Összeállította: Horváthné Szélpál Mária293
A kötet munkatársai297
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szemiotikai szövegtan V. Szemiotikai szövegtan V. Szemiotikai szövegtan V. Szemiotikai szövegtan V. Szemiotikai szövegtan V.

A gerinc kissé töredezett. A lapélek foltosak. Néhány lapon aláhúzás és színes sorkiemelés található.

Állapot:
980 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba