766.450

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A váltó, mint kötelem

Szerző
Lektor

Kiadó: Novotni Alapítvány
Kiadás helye: Miskolc
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 171 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:

Tartalom

Tartalomjegyzék3
Előszó7
I. Fejezet9
Kötelmi jogi alapvetés. Az absztrakt kötelmek9
A kötelem fogalma9
Az értékpapír kiállítása, mint kötelemkeletkeztető tényállás11
Az absztrakt kötelmek13
A Kauza (jogcím) általában14
Absztrakt ügylet - kauzális ügylet15
Az absztrakt kötelmek polgári (magán) jogunkban23
Az engedményezés26
A folyószámla-szerződés30
II. Fejezet33
Az értékpapír33
Bevezető gondolatok33
Értékpapír-elméletek37
Értékpapír-funkciók40
Immobilizáció és dematerializáció45
Az értékpapírok csoportosítása46
III. Fejezet55
A váltó története. Váltójogunk forrásai55
A váltó kialakulása55
A vásárok hatása a váltó fejlődésére60
Az egyház és a váltó63
A váltójog első forrrásai67
Törekvések a váltójog egységesítésére69
Az egységesítés új iránya71
Váltójogunk fejlődésének rövid áttekintése72
IV. Fejezet75
A váltóra vonatkozó elméletek75
V. Fejezet87
A váltó, mint értékpapír87
A váltó fogalma, típusai87
A váltóokiratról (váltólevélről) általában88
A váltó kellékei90
A váltó elnevezés92
Fizetési ígéret (meghagyás)93
A rendelvényes96
A címzett99
Az esedékesség100
A fizetés helye102
A kiállítás helye és ideje103
A kiállító aláírása104
Értékzáradék és fedezeti záradék106
A váltó, mint hitelviszony108
VI. Fejezet111
A váltónyilatkozatok111
A váltói akarat és ennek hiánya112
A váltójogi álképviselet113
A váltónyilatkozat alakja116
VII. Fejezet119
A váltóátruházás119
A forgatmány kialakulása119
A forgatmány fogalma122
A forgatmány alakja. Az üres és a teljes forgatmány124
A forgatmány alaki legimitáló hatása128
A forgatmányok láncolata általában129
Megszakítás a láncolatban. A hézag131
Az alaki legimitáció jogkövetkezméyei134
A forgatmány átruházó hatása137
A váltóforgatmány kötelező hatása143
A Recta váltó147
Egyéb forgatmánytípusok150
A meghatalmazási forgatmány150
A zálogforgatmány154
Az utóforgatmány158
VIII. Fejezet161
A váltó, mint absztrakt kötelem161
A váltókötelem létrejötte (keletkezése). A váltóelőszerződés161
A váltó és az alapügylet kapcsolata. A fedezeti váltó163
A váltó, mint elvont kötelem167
Az absztrakt jelleg kiteljesedése171
IX. Fejezet175
A váltókövetelés érvényesítése175
Bemutatás elfogadás végett175
Fizetés végetti bemutatás179
A lejárat előtti teljesítés185
A részletteljesítés kérdése186
A fizetés helye187
A váltó beszedésének módja188
Idegen pénznemre szóló váltó. Fizetés idegen pénznemben189
A teljesítés megtörténtének igazolása. A nyugtázott váltó visszaadása193
X. Fejezet195
Zavarok a fizetés körül195
Bevezető gondolatok195
A közvetlen (egyenes) és a megtérítési váltókereset197
A közbenjárás200
A váltóóvás203
A váltóadós védekezése (A kifogások)208
A feltétlen váltókifogások208
Az alapügyletből meríthető és egyéb személyes kifogások212
Megtérítési igény a fizetés elmaradása miatt222
A váltókamat225
A váltódíj229
A váltóközelettek "Egyetemlegessége"232
A váltókezesség235
Megtérítési igény esedékesség előtt238
XI. Fejezet243
A váltóleszámítolás243
XII. Fejezet253
A váltókövetelés elévülése. A gazdagodási kereset253
A váltókövetelés elévülése. Az elévülési idő253
A váltókövetelés elévülésének nyugvása255
Az elévülés megszakadása256
A gazdagodási kereset257
Záró gondolatok263
Irodalomjegyzék265
Függelék271

Leszkoven László

Leszkoven László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Leszkoven László könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem