Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Levéltári ismeretek kézikönyve

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 323 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-4745-X
Megjegyzés: 1300 példányban jelent meg. Tankönyvi száma: 5585.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A levéltári terület mindeddig nélkülözte azt az áttekintő feldolgozást, amely a szakmai munkához szükséges alapismereteket egyetlen könyv keretében foglalja össze. Ezt a hiányt hivatott pótolni a... Tovább

Előszó

A levéltári terület mindeddig nélkülözte azt az áttekintő feldolgozást, amely a szakmai munkához szükséges alapismereteket egyetlen könyv keretében foglalja össze. Ezt a hiányt hivatott pótolni a "Levéltári ismeretek kézikönyve". Elsődleges célja, hogy a levéltári szakszemélyzet középfokú képzésének tananyagául szolgáljon. Szerkezeti felépítésének kialakításánál és az előadott ismeretek körének meghatározásánál azonban a szerzők ügyeltek rá, hogy a levéltári kezelők gyakorlati munkájához is segítséget nyújtson. Kettős feladatot lát el tehát egyidejűleg: elsődlegesen tankönyv, de szerény mértékben levéltári ismeretek tára is. Utóbbi minőségében nemcsak a szakma munkásainak, de részben a rokonterületek, így az irattárak dolgozóinak, részben pedig a levéltárakban kutatók érdeklődésére is számot tarthat.
A szerzők abban a reményben bocsátják útjára ezt az első kísérlet nyomait magán viselő kézikönyvet, hogy tanulmányozói nem eredménytelenül forgatják majd. Vissza

Tartalom

Előszó3
Első rész
A levéltárak5
Az írásbeliség kialakulása5
A középkori királyi levéltár7
Az irattárak8
Európai levéltárak8
A Vatikáni Levéltár9
A németországi levéltárak9
Az osztrák levéltárak10
A francia levéltárak11
Az angol levéltárak12
Az oroszországi levéltárak12
A Szovjetunió levéltárai13
A magyar levéltárak újabb kori története14
Az ország levéltára14
Az Országos Levéltár15
A Múzeumi Levéltár17
A levéltárügy a Tanácsköztársaság korában17
A magyar levéltárügy a két világháború között18
A megyei és városi levéltárak18
Az egyházi levéltárak20
A családi levéltárak20
Levéltáraink a második világháborúban21
Feudalizmus, kapitalizmus, szocializmus kori levéltár21
A szocialista levéltári rendszer kialakulása22
Az irattár és a levéltár fogalma26
A levéltárak, könyvtárak és múzeumok. Nemzetközi együttműködés27
A Levéltárak Nemzetközi Tanácsa28
Levéltártudomány29
Második rész
A feudális magyar államszervezet31
1526 előtt31
A középkori államfogalom31
A középkori feudális magyar államszervezet32
A késő középkori magyar állam központi szervei34
A nemesi vármegye kialakulása36
A középkori törvénykezési szervezet37
A középkori Erdély39
1526-184840
A magyar királyság államszervezete40
A Habsburg-birodalom központi kormányszervei45
A megyei szervezet47
Erdély kormányszervei49
A török megszállta területek igazgatása50
A törvénykezési szervezet50
A kapitalista kori magyar államszervezet51
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc államberendezése51
Az abszolutizmus korának államberendezése55
A dualizmus korának államberendezése57
A polgári demokratikus államberendezés64
A Tanácsköztársaság államszervezete67
Az ellenforradalmi (Horthy-) korszak államberendezése70
A magyar államszervezet története a felszabadulás után73
Az államszervezet a felszabadulást követő években az 1949. évi alkotmányig73
Az államszervezet az 1949. évi alkotmánytörvénytől napjainkig80
A legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti testület80
Az államigazgatás felsőbb szervei82
A bírói szervezet átalakulása88
Az ügyészségek90
A tanácsok91
Az államigazgatás területi beosztásának fejlődése98
A tőkés gazdasági élet szervei100
A kapitalista termelés kialakulása Magyarországon100
A tőkés vállalatok korai szervezeti formái103
A klasszikus kapitalizmusból a monopolkapitalizmusba vezető út106
A gazdasági élet az első világháborútól kezdve111
Átmenet a szocialista gazdasági rendszerbe115
Gazdaságirányítás és gazdasági szervek 1945 után117
Az állami gazdaságirányítás központi funkcionális szervei117
Az ipari szakigazgatás és szevei123
Az ipari vállalatok126
A mezőgazdasági és élelmezési szakigazgatás és szervei129
1945-1949129
1949 után135
A kereskedelmi szakigazgatás és szervei138
Kereskedelmi vállalatok139
A szövetkezetek142
Harmadik rész
Irattani fogalmak147
Írás és irat147
Irattan149
Szisztematikus irattan151
Analitikus irattan153
Genetikus irattan155
Gépi adatfeldolgozás157
Iratkezelési és irattári rendszerek158
A hazai irattári rendszerek fejlődése a XVIII. század közepéig158
A "nova manipulatio"161
Hatósági iratkezelés a polgári korban165
Kapitalista vállalatok irattári rendszerei168
Iratkezelési reformok a szocialista korszak kezdetén169
Az 1969. évi jogszabályokon alapuló iratkezelés172
Az iratkezelési szabályzat173
Az irattári terv174
Az iratkezelés szervezete177
Az irat újta az ügyvitelben178
Az irattári munka182
Negyedik rész
Az iratvédelem hatályos jogszabályai187
A levéltári törvényerejű rendelet és a végrehajtását szabályozó kormányrendelet187
A levéltári anyag bejelentéséről, a védett levéltári anyagról szóló miniszteri rendelet189
A tudományos intézményekben őrzött levéltári anyag őrzésének, kezelésének és további gyarapításának módjáról szóló miniszteri utasítás191
A levéltárak és az iratképző szervek kapcsolata192
Az iratok történeti értékét meghatározó tényezők193
A levéltári értékhatár megállapítása196
A levéltárak illetékességi és gyűjtőköre198
Az egyes levéltárak illetékességi és gyűjtőkörének elhatárolása200
A levéltárak részvétele az iratkezelési szabályzatok véleményezésében és az iratkezelők továbbképzésében204
Az iratkezelés levéltári ellenőrzése206
Az iratképző szervek s azok történeti értékű iratainak levéltári nyilvántartása208
Az irattári selejtezés210
Az irattári selejtezés mai gyakorlatának kialakulása210
A selejtezés végrehajtása a 45/1958. (VII. 30.) Korm. sz. rendelet alapján213
A selejtezés végrehajtása az iratkezelési szabályzatok előírásai alapján216
A selejtezési jegyzőkönyvek levéltári felülvizsgálata217
Levéltári rendszerek219
A pertinencia elve220
A proveniencia elve223
A levéltári anyag rendszerezése, a rendezés226
A fondok rendszerezése (a levéltári anyag tektonikája)226
A fondok belső rendjének kialakítása (a levéltári anyag struktúrája)233
A raktári egységek kialakítása (a levéltári anyag raktári rendje)237
A levéltári iratok selejtezése238
Az iratok értékelése239
A selejtezés szintje240
A levéltári selejtezés lebonyolítása242
A levéltári segédletek243
A segédletek fogalma, fajtái243
Általános segédletek245
Speciális (tematikai) segédletek259
Anyaggyarapítás, anyagvédelem260
Anyaggyarapítás260
Anyagmegóvás263
Konzerválás, restaurálás265
Reprográfia266
A levéltár anyagának használata269
Adatszolgáltatás269
Kutatószolgálat271
Kölcsönzés272
A levéltárak közművelődési munkája273
Helytörténetírás274
Helytörténeti kutatást megkönnyítő levéltári segédletek készítése275
A helytörténeti vonatkozású levéltári forrásanyag gyarapítása276
Helytörténeti konferenciák rendezése276
Kiállítások rendezése276
Önálló levéltári kiállítások276
Más intézményekkel közösen rendezett kiállítások277
A kiállítások rendezésének szabályai277
Reprodukció-gyűjtemények készítése278
Levéltár-látogatások szervezése278
Ismeretterjesztő előadások tartása279
Levéltári iratok közművelődési felhasználása tömegkommunikációs eszközök útján279
A munkásművelődés támogatása279
Az iskolai oktató-nevelő munka segítése280
A honismereti mozgalom segítése280
Levéltári kiadványok281
A levéltári irodalom feladatai281
Kiadványkészítés284
Kiadványok közzététele285
Az anyakönyvezés és az anyakönyvi másodpéldányok levéltári kezelése285
Az egyházi anyakönyvek és azok másodpéldányainak gondozása286
Az állami anyakönyvek és másodpéldányai288
Az anyakönyvek vezetése289
A levéltárak feladatai292
A levéltárak belső igazgatása295
A levéltár irányítása295
A levéltári ügyvitel297
A levéltár gazdálkodása297
Munkavédelem, tűzrendészet298
A szakkönyvtár és anyagának használata299
A könyv299
A könyvtár301
A könyvtár feladata301
Könyvtárfajták301
A könyvtár elhelyezése302
Védelem303
A könyvtárügy303
A könyvtártudomány303
Szervezet304
A könyvtári munka304
A könyvtáros305
Vezetés305
Állománygyarapítás305
Megóvás307
Leltározás308
Katalogizálás310
Fölös példány313
Olvasószolgálat314
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem