Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.707

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Levéltári Szemle 1987. január-december

A Művelődési Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya Levéltári Osztályának folyóirata - XXXVII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Lakos János: A tanácsi levéltárak a VI. ötéves terv időszakában 1981-19853
Adatok az általános levéltárakról 1980-198515
G. Vass István: A Lenin Kohászati művek "irattermelése" 1983-ban25
Számítógépes nyilvántartási rendszer az Országos Vízügyi Levéltárában (Kálniczky László)33
Németh István: A humanista Zsámboky János és az Osztrák Nemzeti Könyvtár38
Vita
Gondolatok a levéltározási hivatástudatról. Történész? Levéltáros? Történészlevéltáros? (Borsa István)44
Levéltároshívás-levéltáros egyesület (Somfai Balázs)52
Szakmai műveltség - szakmai közélet (Pintér Ilona)55
Levéltártörténet
Erdmann Gyula: Arcok amagyar levéltárakból. Beszélgetés Oltvai Ferenccel58
Kilátó
Körmendy Lajos: A Gazette des archives 1984. évi évfolyama63
Jancsó Éva: Tanulmányúton Franciaországban68
Mérleg
Makk Ferenc: Magyarország a XII. században77
Bárány Ferenc: Dokumentumok a népi demokratikus forradalom történetéhez Győr-Sopron megyében79
Honvári János: Válogatott dokumentumok Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának felszabadulás utáni történetéből81
Balázs Péter: Évszázadokon át Tolna megye történetének olvasókönyve84
Hírek
Dóka Klára: Összefoglaló a MKE Levéltári Szekciója működéséről 1981-198686
A Magyar Levéltárosok Egyesülete alakuló közgyűlése92
Levéltári Napok 1986: Csongrád megye93
László Géza: Szabolcs-Szatmár megye95
Bősze Sándor: Somogy megye98
Komárom megye99
Új vezetők kinevezése a levéltárakban99
Szögi László: Hírek az egyetemi levéltárakból100
A Magyar Országos Levéltár Központi Könyvtára kurrens idegen nyelvű levéltári szakfolyóiratainak jegyzéke101
Vitál József: 1901-1985 (Ortutay András)110
2. szám
Sinkovics István: A történetírás segédtudományai az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1777-19863
Kállay István: A betáblázási jegyzőkönyv18
Havassy Péter: A magyar világi archontológiáról (histográfiai és bibliográfiai áttekintés)27
Molnár András: Deák Ferenc és a zalai liberális ellenzék megbuktatása az 1843-as követválasztáson47
A Magyar királyi Honvéd Főparancsnokság iratai (1869-1918)60
Hungarika
Újabb forrás I. József magyar királlyá koronázásáról (Tilcsik György)70
Kilátó
A Slovenská archivistika 1985. évi évfolyama (Varga Sándor)74
A The American Archivist 1985-ös évfoylama (Szaszkó István)77
Mérleg
A magyar állam szervei 1944-1950 (Borsa Iván)82
Bács-Kiskun megye múltjából VII. Gazdasgátörténeti és demográfiai feldolgozások (Szabó Attila)86
Hírek
A Levéltári Tanács 1987. januári ülése (Lakos János)92
A Magyar Levéltárosok Egyesületének alapszabálya94
A Magyar Levéltárosok Egyesületének programja és munkaterve100
Személyi hírek101
Az OTKA támogatását elnyert levéltári pályázatok103
Az időálló, savmentes papírok hazai gyártásának első eredményei (Albrechtné Kunszeri Gabriella)105
Levéltári sajtószemle. Válogatás: 1986. június-december (Bikki István)108
3. szám
Künstler Ferenc: Az irattári eredetű anyag gyarapításának főbb jellemzői a tanácsi levéltárakban3
Bertényi Iván: Imaginárius heraldika a középkori Magyarországon15
Vita
Vita a levéltárosi hivatástudatról (Vitazáró)22
Dokumentum
Gergely Jenő: A keresztényszocialista mozgalom Magyarországon az 1920-as évek első felében25
Iskola és történelem
Szabó Imre: Az úttörőtörténeti bizottságok tevékenységéről és a közgyűjteményekkel való kapcsolatáról49
Kilátó
Szaszkó István: A Historical Abstracts levéltáros szemmel55
G. Vass István: A Der Archivar 1984-es és 1985-ös évfolyamai62
Mérleg
Tóth István: A történelem segédtudományai68
Balogh István: Székely oklevéltár I-II.72
Gyarmati György: A tanácsrendszer első éveinek dokumentumai. Források Budapest történetéhez 1950-195475
Gazdag István: Zounuk. A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 1.79
Hírek
Kisasszondy Éva: Sajtótájékoztató a közgyűjtemények 1986. évi helyzetéről és 1987. évi terveiről83
Kaszás Marianne: Funkciók, lehetőségek, munkakörök a levéltárban. Beszámoló a Magyar Levéltárosok Egyesületének május 29-i tanácskozásáról86
Ress Imre: Modern Levéltári Napok '87 - Jugoszlávia90
Major Zoltán László: Levéltári Napok '87: Vas Megyei Levéltár (Sáry Frigyes), Hajdú-Bihar Megyei Levéltár92
Pandula Attila: 200 éves a Fejér Megyei Levéltár. Tudományos ülés Székesfehérváron97
Hiller István: Az Erdészeti és Faipari Egyetem Szaklevéltára98
Bikki István: Az általános levéltárak 1986. évi működésének főbb adatai101
Réfi Oszkó Magdolna: Az általános levéltárak 1986-ban megjelent kiadványai105
4. szám
Hetvenéves a szovjet levéltárügy3
Gerics József: a középkori rendiség egyes terminusainak római és kánonjogi vonatkozásairól9
Kóta Péter: A vasvári káptalan korai oklevelei. Egy formulagyűjtemény17
Ö. Kovács József: A kecskeméti zsidók polgárosodása 1790-184830
Kruzslicz István: Algyő bevallási könyve és Makó egyéni birtoklapjai a II. József-kori kataszteri felmérésből44
Dobos Gyula: Az Állami Gazdaságok Igazgatóságának iratai a Tolna Megyei Levéltárban51
Levéltártörténet
Farkas Gábor: Arcok a magyar levéltárakból. Négyszemközt Sashegyi Oszkárral65
Kilátó
Körmendy Adrienne: Az Archeion LXXX. és LXXXI. (1986) köteteiről74
Érszegi Géza: A Rassegna degli archivi di stato 1985. évi évfolyama79
Körmendy Lajos: Levéltárosi benyomások Észak-Amerikában81
Mérleg
Nyulásziné Straub Éva: Öt évszázad címerei a Magyar Országos Levéltárban87
Szekeres József: Az Országos Vízügyi Levéltár. Fond- és állagjegyzék89
Erdmann Gyula: Két új történelmi olvasókönyv. Csongrád megye évszázadai I., III. köt.95
Hírek
Künstler Ferenc: Az 1987. évi levéltárigazgatói konferencia99
Feiszt György: Tudományágak és szervezeteik feladatai a helytörténeti kutatásban. Tudományos ülés Noszvajon102
Sáry Frigyes: Győrasszonyfa múltja dokumentumok tükrében104
Draskóczy István: Sigismundus rex et imperator. Tudományos ülés a Zsigmond-korról105
Szántó Ferenc: Fővárosi levéltárigazgatók szófiai értekezlete107
Trócsányi Zsolt 1926-1987109
Németh Antal 1910-1987110
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Levéltári Szemle 1987. január-december Levéltári Szemle 1987. január-december
Állapot:
2.840 Ft
1.420 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba