Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Levéltári Szemle 1988. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztályának kiadványa - XXXVIII. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Győr Megyei Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Győr
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 448 oldal
Sorozatcím: Levéltári Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kihajtható mellékletet tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. szám
Ress Imre: Nemzeti levéltári vagyon - közös szellemi tulajdon. A bécsi magyar levéltári delegáció szerepe a határokon átnyúló levéltári problémák megoldásában3
Labádi Lajos: Csongrád megye szolgabírói hivatalainak működése 1728-194411
Hajdu Lajos: A szabad királyi városok büntetőbíráskodása Magyarországon Mária Terézia uralkodásának utolsó évtizedében23
Zielbauer György: A historia domusok mint a magyarországi felszabadító harcok történetének forrásai41
Levéltári segédlet készítése a Hadtörténelmi Levéltárban számítástechnikai eszközök alkalmazásával (Markó György)50
A Központi Statisztikai Hivatal megyei igazgatóságainak kiadványai 1952-1979 között. A KSH Levéltára katalógusáról (Jeney Andrásné - Száraz György - Tóth Árpád)56
A Helytartótanácsi Levéltár "Acta studiosorum acatholicorum" című állagának mutatója (Trostovszky Gabriella)59
Kilátó
Walter Jarschka: A levéltárak feladatai napjainkban61
A La Gazette des archives c. folyóirat 1985. évi évfolyama (Körmendy Lajos)67
Mérleg
A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919. (Kende János)72
A bécsi pápai követség levéltárának iratai Magyarországról 1611-1786 (Bak Borbála)76
Kállay István: Az úriszéki bíráskodás a XVIII-XIX.században (Draskóczy István)81
A magyarországi árszabások forrásanyagának katasztere 1463-1848 (Müller Veronika)84
Tanulmányok Csongrád megye történetéből IX. (Ságvári Ágnes)87
Hírek
A szocialista korszak iratkezelési-levéltári problémái. Tanácskozás Noszvajon (Kaszás Marianne - Lenke Valéria)90
A számítógép és a levéltárak (Kosján László)92
Levéltári Napok 1987; Csongrád megye (G. Tóth Ilona)95
Akadémiai levéltárosok nemzetközi tanácskozásai (Hay Diana - Wojtilla Gyula)98
Az egyházi levéltárosok V. nemzektözi konferenciája (Tóth Lajos)100
Rendi társadalom - polgári társadalom II. Gyula, 1987. augusztus 27-29. Konferenciabeszámoló (Cseh Edit)101
Szemere Bertalan és kora. A Magyar Történelmi Társulat tudományos emlékülése Miskolcon (Csorba Csaba)103
Batthyány Kázmér hazaérkezett (Füzes Miklós)106
Új igazgató a Somogy Megyei Levéltár élén109
Pályázati felhívás családtörténeti pályamunkák készítésére110
II. szám
G. Vass István: Az Új Magyar Központi Levéltár gyűjtőköre és iratbeszállítási politikája3
Kaczián János: Az erdőbirtokosságok iratai a Tolna Megyei Levéltárban16
Bertényi Iván: Barrwy-i Simon 1417. évi címereslevele24
Henrike Mraz: A kamarai igazgatás kezdetei a Bánátban28
Levéltártörténet
Arcok a magyar levéltárakból. Beszélgetés Sinkovics Istvánnal. (Szögi László)43
Levéltár és oktatás
A levéltári dokumentumok felhasználásának tapasztalatai a magyar munkásmozgalom története tanítóképző főiskola oktatásában (Kovács Győzőné)50
Dokumentum
Erdély borászata Krémer Fülöp központi pincemester tapasztalatai alapján (1881) (Soós János)59
Kilátó
A Scrinium 1984-1986. évi évfolyamai (Ress Imre)64
Az Archivmitteilungen 1984-1985. évfolyamai (Dusnoki József)68
Mérleg
"Százéves út" - Cento anni di cammino. A Vatikáni Írástörténeti, Oklevél- és Levéltártani Iskola kiadványa (Érszegi Géza)73
Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi (E. Kovács Péter)75
Hírek
Városok és mezővárosok a pannon térségben a középkor kiteljesedésétől a török koszakig (XIII-XVI. század). "Mogersdorf" Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium (Stier Miklós)83
Nemzetközi hadtörténeti konferencia Siklóson (Szita László)86
VII. Dunántúli Településtörténeti Konferencia (Somfai Balázs)89
Levéltárosok tanácskozása Szabadkán (Berta Tibor - Géczi Lajos)91
Beszámoló az egyházi levéltárosok tanácskozásáról (Dóka Klára)93
Levéltári nap az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (Kiss József Mihály)95
Zalai archívum - Egy megyei levéltár kiállításáról (Molnár András)97
Új irányzatok a papír- és pergamenrestaurálásban (Albrechtné Kunszeri Gabriella)101
A magyar levéltárak 1987-ben megjelent kiadványai (Réfi Oszkó Magdolna)106
III. szám
Érszegi Géza: Szent István görög nyelvű okleveléről3
Gecsényi Lajos: Győr megye közigazgatása és tisztikara a XVII. században14
Szücs László: Adatvédelem és kutatói érdek35
A Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár iratainak rendszere (Bán Péter)39
Levéltártörténet
Balázs Péter: A megyei városok iratanyaga a Horthy-korszak utolsó éveiben és a frontvonal áthaladása idején. I. rész44
Kilátó
A Szovjetszkije Archivi 1985-ös és 1986-os évfolyamai (E. Jenes Margit)59
A Der Archivar 1986-os évfolyama (G. Vass István)65
Mérleg
Blazovich László: A Körös-Tisza-Maros köz középkori településrendje (Szegfü László)69
Magyarország történeti helységnévtára. Fejér megye 1773-1808 (Vargha Dezső)73
Budától Belgrádig. Válogatott dokumentumrészletek az 1686-1688. évi törökellenes hadjáratok történetéhez (Farkas Gábor)75
Tanulmányok Tolna megye történetéből. XI. kötet (Sáry Frigyes)77
Irodalomtörténeti dokumentumok Zemplén levéltárában (Erdmann Gyula)80
Hírek
Adatok a levéltárakról 1987 (Bikki István)82
Sajtótájékoztató a közgyűjtemények 1987. évi helyzetéről és 1988. évi terveiről (Kisasszondy Éva)88
Építészet és városfejlesztés - a szocialista országok levéltári szakértőinek tanácskozása Budapesten (Benczéné Nagy Eszter)91
Egyháztörténeti konferencia Pázmány Péter emlékezetére (Zsoldos Attila)93
Levéltári napok 1988: Vas Megyei Levéltár (Bősze Sándor), Zala Megyei Levéltár (Gyimesi Endre), Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (Radics Kálmán)96
A videotechnika alkalmazása a levéltárban (Vigh Zoltán)103
Ajánlójegyzék az Országos Levéltár Központi Könyvtára 1987. évi idegen nyelvű könyvszerzeményeiből106
Baraczka Istvánné 1923-1988 (Nyulásziné Straub Éva)110
IV. szám
Varga János: Levéltár és identitás3
Borsa Iván: Kutatási korlátozások9
Zsoldos Attila: A szolgabírói tisztségnév kialakulásának kérdéséhez12
Vajay Szabolcs: Veszprémvölgy és alapítói20
Harsányi László: Magyar főpapi címerek a XX. században25
Levéltártörténet
Balázs Péter: A megyei városok iratanyaga a Horthy-korszak utolsó éveiben és a frontvonal áthaladása idején. II. rész34
Iskola és levéltár
Zsoldosné Olay Ágnes: A levéltárak és a történelemtanítás48
Dokumentum
Dessewffy Gyula Mór naplójegyzetei az 1844. évi Komárom megyei tisztújításról (Mázi Béla)59
Kilátó
A Bolognai Állami Levéltár (Draskóczy István)71
Az Archivni casopis 1987-es évfolyama (Varga Sándor)82
Mérleg
A budai, fehérvári, győri és pozsonyi káptalan archontológiája 1458-1526 (Szögi László)86
Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638-1711. I-V. köt. (Varga J. János)87
A magyar szakszervezeti mozgalom dokumentumai (Kárpáti Sándor)90
Dokumentumok a főváros 1954-1958 közötti történetéhez (G. Vass István)92
Hírek
Beszámoló a levéltár-igazgatók 1988. évi konferenciájáról (Bikki István)96
Tudományos ülés Szent István halálának 950. évfordulóján (Kisasszondy Éva - Lakos János)98
Hetvenéves a lenini dekrétum. Három nap Moszkvában a szovjet levéltáros ünnepen (Somfai Balázs)101
Nemzetközi tanácskozás Szófiában a levéltári anyag felhasználásáról (Künstler Ferenc)103
A Magyar Levéltárosok Egyesületének rendezvényei: Helytörténet és a levéltár - Szeged (G. Tóth Ilona), A levéltári forráskiadás - Szekszárd (Tóth Péter)104
Egyetemek és professzorok. Az egyetemi oktatók migrációja Közép-, Kelet- és Dél-Európában. Tanácskozás Klosterneuburgban (Sz. L.)109
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem