Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Levéltári Szemle 2006/1-4.

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium Levéltári Osztályának negyedéves folyóirata - LVI. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Könyvekkel kapcsolatban idézik néha, de levéltárak, levéltári iratok tekintetében talán még találóbb a latin mondás: inter fólia fructus - levelek közt gyümölcs... Más szavakkal: az értékek sokszor... Tovább

Előszó

Könyvekkel kapcsolatban idézik néha, de levéltárak, levéltári iratok tekintetében talán még találóbb a latin mondás: inter fólia fructus - levelek közt gyümölcs... Más szavakkal: az értékek sokszor rejtőzködnek. Az új szerkesztőség fö feladatának tekinti e rejtett kincsek feltárását: a köz javát szolgáló gondolatok, szakmai törekvések felszínre kerülésének előmozdítását; az újszerű kezdeményezések közkinccsé tételét. Ebből eredően úgy véljük fontos, hogy ne csupán fogadjuk, de akár kezdeményezzük is - a levéltárosok érdeklődésére, szakmai törekvéseire támaszkodva - egyes közlemények megírását, a különféle levéltári-történetkutatói területeken kibontakozó szerzői aktivitást. Fontosnak véljük, hogy az orgánum - címéből fakadóan is - áttekintési lehetőséget biztosítson valamennyi fontos hazai és határainkon túli szakmai vélekedésről, megnyilvánulásról. Régi hagyományt megújítva hozzá kívánunk kezdeni a nemzetközi levéltári szakirodalom rendszeres ismertetéséhez; a világnyelveken hozzáférhető fontosabb tanulmányok mellett igyekszünk gondot fordítani a kisnyelveken megjelenőkre is, különös tekintettel a környező országok szakfolyóirataira - az ottani levéltárügy magyar vonatkozásaira. Vissza

Tartalom

1. kötet:

Köszöntő 3
Pierre Nora: Küldetés és kihívás: a levéltár a mai társadalomban (Ford.: Böjti
Ferenc - Lukács Anikó) ! 4
LEVÉLTÁRTÖRTÉNET
Apró Erzsébet: Bács-Bodrog vármegye levéltára 7
Vajk Ádám: Rejtőzködő levéltárak - A veszélyeztetett magángyűjtemények miniszteri biztosának tevékenysége Győrött a II. világháború után 27
JELENTÉSEK, BESZÁMOLÓK
Lakos János: Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2005. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól 33
Beszámoló a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Levéltári Kollégiuma
2005. évi működéséről (Gecsényi Lajos) 39
Dóka Klára: A segédlevéltáros képzésről 41
Márkusné Vörös Hajnalka: Határon túli magyar tudományos műhelyek bemutatkozása Veszprémben 49
Pintér Mariann: Beszámoló a Nemzetközi Levéltári Gyakorlatról (Párizs, 2005.
április 6.-június 15.) 58
MÉRLEG
Archivum Comitatus Castriferrei 1. Előadások Vas megye történetéből IV.
Szerk.: Mayer László - Tilcsik György (Ism.: Márfi Attila) 68
HÍREK
Levéltári érdekességek az internetről (Szatucsek Zoltán) 77
A X. Tolna Megyei Levéltári Nap (Kunné Tornóczky Andrea) 81
Levéltári Nap Baranyában (Rozs András) 85
A XII. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napok (Katona Csaba) 87
IN MEMÓRIAM
Rajczi Péter (1917-2006) (Rozs András) 90
Borsa Iván (1917-2006) (Körmendy Lajos) 92
MELLÉKLET
1-3. sz. táblázatok Lakos János: Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2005. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól című írásához.

2. kötet:

A 250 ÉVES MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR KÖSZÖNTÉSE
Körmendy Lajos: A levéltárak filozófia- és funkcióváltozásai a 20. és 21. század
fordulóján 4
Martiné de Boisdeffre: Levéltárak és adminisztráció az Európai Unióban 14
Daria Nalecz: A levéltári anyag kutatása és a kutatói szokások változása 19
Hartmut Weber: Levéltárak az információs társadalomban 24
Joan van Albada: A szakmai együttműködés új útjai 31
Lakos János: A Magyar Országos Levéltár történetének vázlata 1970-ig 36
Sölch Miklós: Az Archívum Regni alapításának dokumentumai 43
NEMZETI LEVÉLTÁRAK A VILÁGBAN
Dzindzisz Jorgosz: Egyedi dokumentumok és nemzeti levéltári statisztika
/Petkova, Sztefka: Unikalnite dokumenti i nacionalnata arhivna sztatisztika.
Arhiven Pregled2003. (3-4.) 5-15./ 50
Berkes József: A horvátországi levéltárügy kérdései ma. /Kolanovic, Josip:
Arhivska sluzba Republike Hrvatske - stanje i izgledi razvoja. Arhivski
Vjesnik 2001.(44) 11-32./ 53
Gecsényi Patrícia: Az Osztrák Állami Levéltár az ezredfordulón - Visszatekintés
és kitekintés /Mikoletzky, Lorenz: Das Österreichische Staatsarchiv an der
Jahrtausendwende - Rückblick und Ausblick.. Scrinium 2000. (54.) 417-424./ 58
Héjjá Julianna Erika: Az 50 éves Bundesarchiv jubileumi ünnepségéről /Bettina,
Martin-Weber: 50 Jahre Bundesarchiv. Festakt mit Bundesprásident Johannes Rau. Der Archivar 2002. (55.) 295-297./ 60
Erdész Ádám: Szászország levéltárügye 1990 óta. /Jürgen Rainer, Wolf: Das Archivwesen ím Freistaat Sachsen seit 1990. Comma 2004. (3-4.)/ 62
Bernád Rita Magdolna: Aurelian Sacerdoteanu, A Román Nemzeti Levéltár nagyformátumú egykori igazgatója és a Román Nemzeti Levéltár jelenkori problémái Munteanu, Vilicá - Mihalcea, Eugenia-Márioara: Opinii privind
evidenta fondurilor si colectiilor din depozitele Arhivelor Nationale. Boar, Liviu: Inventarul archivistic, instrument de bazá pentru evidenta documentelor, íntre deziderat si realitate Lungu, Corneliu-Mihail: Aurelian
Sacerdoteanu, Director General al Arhivelor Statului. Revista Arhivelor 2004.(1-2.) 165-170, 170-174,24-29./ 64
Sáfár Gyula: Román Nemzeti Levéltár: erőfeszítés a kapuk szélesebbre tárásáért. /Ghetu, Magia: Battling Isolation: A Survey of the Románián National Archives from its Roots to its Present. Comma, 2004. (3-4.) 131-147./ 69
Sípos András: Az orosz levéltárügy az ezredfordulón. /Kozlov, V. P.: Russian Archives as an Index of Political, Economic, and Social Changes at the Tura of the Millennium. Comma 2004. (3-4.) 21-28./ 72
Batalka Krisztina: Az amerikai Nemzeti Levéltár: A Levéltár, mint „látogatói élmény" /Carlin, John: Records Matter: Building The National Archives Experience. Comma 2003. (2-3) 157-159. / 74
Szécsényi Mihály: Kampány a nemzeti levéltárak ismertségének és népszerűségének növeléséért az Egyesült Királyságban /Oxborrow-Cowan, Elizabeth:
The National Council on Archives' National Archives Awareness Campaign. Comma 2003. (2-3.) 161-166./ 76
Lukács Anikó: Brazil Nemzeti Levéltár: intézmény az állampolgárok szolgálatában. /Oliviera, Maria Izabel de: Les archives national du Brésil: une institution au service de la citoyenneté. Comma 2003. (2-3.) 165-169./ 78
MÉRLEG
Pesty Frigyes: Heves megye helynévtára Szerkesztette: Bán Péter. Közreadja:
Csiffáry Gergely. Eger, 2005. 353. Heves Megyei Levéltár. Heves Megyei Levéltár Forráskiadványai 11. (Ism.: Tánczos-Szabó Ágota) 80
Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. 1. Felelős szerkesztő: Márfi
Attila, társszerkesztő: Dr. Kosztics István. Pécs, 2005. 260 + 20. Az Emberháza Alapítvány, az Erdős Kamill Cigánymúzeum (Pécs) és a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület kiadványa. (Ism.: Récsei Balázs) 83
HÍREK
Webszemle (Szatucsek Zoltán) 87
A XXVIII. Csongrád Megyei Levéltári Napok (Bogdán Lajos) 92
A VIII. Győri Levéltári Nap (Horváth Richárd) 94
Nógrádi-novohradi levéltári nap Losoncon (Pásztor Cecília) 96
IN MEMORIAM
Hőgye István, 1941-2006. (G. Jakó Mariann) 98


3. kötet:

1956 MEGKÖZELÍTÉSE: LEVÉLTÁRAK, IRATTÁRAK
Cseh Gergő Bendegúz: Az állambiztonsági iratok pusztulása 1956-ban 3
(forrásközlés)
Gyenesei József: A magyar levéltári szervezet 1956-ban 16
Sávoly Tamás: Áttekintés a Magyar Rádió Archívumának '56-os 25
dokumentumairól
Farkas Csaba: A szegedi művelődési intézmények a forradalomban 31
Koltai András: Karhatalmisták a Piarista Levéltárban 1956-ban (forrásközlés) 38
Bayerné Jura Urszula-Csombor Erzsébet: A Nemzeti Emlékezet Intézete - A.. 41
Lengyel Nemzetellenes Bűntetteket Üldöző Bizottság
Gaucsík István: A Nemzeti Emlékezet Intézete 47
A Magyar Országos Levéltár 1956-ban. Beszélgetés Pap Gábornéval, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főosztályvezetőjével. 50
(Sölch Miklós)
1956 MEGKÖZELÍTÉSE: FORRÁSOK
Szántó László: Nagy Imre snagovi politikai feljegyzéseinek forráskiadási kérdéseiről 54
Stefano Bottoni-Novák Csaba Zoltán: Az 1956. évi magyar forradalom 61
sajátos romániai következménye: Tervszerű politikai megtorlások előkészítése Romániában (forrásközlés)
MÉRLEG
A forradalom és okai - Nagy Imre nézőpontjából 74
Nagy Imre: Snagovi jegyzetek. Gondolatok, emlékezések 1956-1957.
Szerk. Szántó László, Vida István. (Vonyó József)
Snagovi foglyok. Nagy Imre és társai Romániában. Iratok. Összeállította, 78
a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta: Baráth Magdolna és
Sipos Levente (Krahulcsán Zsolt)
A Magyar Kommunista Párt (MKP) és a Szociáldemokrata Párt (SZDP) 82
Baranya megyei és pécsi iratainak (1944-1948) repertóriuma.
A bevezető tanulmányt írta és szerkesztette: Rozs András. (Zalai Katalin)
VITA
Mózessy Gergely: A 38%-os támogatás-csökkenés hatása a katolikus 86
levéltárakra
HÍREK
Webszemle (Szatucsek Zoltán-Garadnai Zoltán) 90
Az MLE Nyugat-Dunántúli szekciójának szakmai napja (Káli Csaba) 94
Megalakult a Fiatal Levéltárosok Egyesülete (Balázs Gábor) 96
IN MEMÓRIAM
Sulyok János Ignác 1911 -2006. (Mózessy Gergely) 97

4. kötet:


Levéltári műhelymunkák
Szálkai Tamás: Nagytúri Thury Ferenc armálisa a Hajdú-Bihar Megyei 3
Levéltár diplomagyüjteményéből. (Forrásközlés)
Lichtneckert András: Az alsóörsi török ház és a török bíróság a Mórocza család irataiban 11
Henzsel Ágota: A nagyecsedi városkönyv 17
Pál Judit: Az Erdélyi Főkonnányszék és a „Királyi Biztosság" működése 23
(1867-1872)
Polgár Tamás: A Somogy Megyei Levéltár történetének margójára egy 1865 35
évi levéltári leltár alapján
Pilkhoffer Mónika: Pécs dualizmuskori építészetének forrásai 41
és segédletei a Baranya Megyei Levéltárban
Jakab Réka: A zsidótörvények végrehajtása Veszprém megyében 49
Cserna Anna: A Bonyhádi Székely Múzeum Egyesület levéltári őrizetben 59
lévő iratanyaga L - A bácskai telepítés iratai (1941-1944)
Schramkó Péter: Hasznos tudnivalók az állományvédelem kapcsán 69
MÉRLEG
Bányavárosok a legkegyelmesebb királyok uralkodása alatt 73
Válogatás Bél Mátyás leírásából. Fordította: Tóth Péter. Központi
Bányászati Múzeum 3. Sopron, 2004. Bányavárosok a
legkegyelmesebb királyok uralkodása alatt. Selmecbánya. Fordította:
Tóth Péter. Központi Bányászati Múzeum 4. Sopron, 2006. (Gözsy
Zoltán)
Urbs. Magyar várostörténeti Évkönyv /. Budapest Főváros Levéltára 78
Budapest, 2006. (Katona Csaba)
HÍREK
Webszemle (Szatucsek Zoltán-Garadnai Zoltán) 86
Beszámoló az MLE 2006. évi vándorgyűléséről (Érszegi Géza) 90
A magyarországi levéltárak kiadványainak 2005. évi bibliográfiája 99
Összeállította: Kaszás Marianne.
MELLÉKLET
Hunyadi János címeres levele, 1453. (Sölch Miklós)
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Levéltári Szemle 2006/1-4. Levéltári Szemle 2006/1-4. Levéltári Szemle 2006/1-4. Levéltári Szemle 2006/1-4.
Állapot:
2.840 Ft
1.420 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba