Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.877

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Lexikológiai és lexikográfiai látkép: Problémák, paradigmák, perspektívák

Fülszöveg

Ez a kiadvány a Nyelvészeti Füzetek című periodika lexikológiai sorozatának harmadik kötete. Sorozatunk azzal a céllal jött létre, hogy tájékoztatást nyújtó forrásul szolgáljon különféle nyelvészeti diszciplínák tanulmányozásához, egyúttal előmozdítsa a lexikológiai kutatások elméletét és gyakorlatát. Ennek érdekében lehetőséget kíván adni egyrészt nyelvészeti vagy nyelvészeti vonatkozású tudományágak szótárszerű bemutatására, másrészt a lexikológia különböző aspektusainak és területeinek tematikus, monografikus stb. feldolgozására, illetőleg publikálására, mind a magyar nyelv, mind pedig az idegen nyelvek köréből. Reméljük, hogy sorozatunk nemcsak a nyelvészet, hanem a társtudományok (retorika, poétika, pszichológia stb.) iránt érdeklődők ismereteit is bővítheti, vagy legalább alkalmi kalauzul szolgálhat számukra.

Tartalom

Előszó 5
Bodnár Ildikó: Szótárak a 21. század küszöbén 7
Fábián Zsuzsanna: A vonzatok ábrázolása az olasz-magyar nagyszótárakban 12
Forgács Tamás: Egy készülőben levő Új magyar frazeológiai szótár munkálatairól 22
Fóris Ágota: Gyorsító hatások a lexikográfia fejlődésében 33
Fóris Ágota: A mesterségek szótárai (Magyar-olasz egybevetés) 42
Katus Elvira: Antonima, szinonima, homonima a frazeológiában (Magyar-bolgár-horvát
példaanyag alapján) 48
Kispál Tamás: A metaforikus kifejezések ábrázolása három német és három német-magyar szótárban 52
Kiss Mónika: Szótár a szótárban 61
Koutny Ilona: Nyelvi és nyelven kívüli ismeretek a szótárban 69
Kugler Katalin: Gondolatok a legújabb orosz nyelvű szótárakról 78
Magay Tamás: Kritika a (szótár)kritikáról 84
Márkus Éva: Szóföldrajzi vizsgálódások a Budai-hegység német nyelvjárásaiban 97
Murányiné Zagyvai Márta: Egy német-magyar/magyar-német analitikai kémiai szakszótár előkészületeiről II. 103
Murányiné Zagyvai Márta: Egy szakszótár lemmaszelekciós kérdéseiről 111
Muráth Judit: A szakszótárírás elmélete a germanisztikában 117
Nemesné Kis Szilvia: A névtan és az alkalmazott nyelvészet kapcsolódási pontjai 122
Pacsai Imre: A közmondások szerepe a világ nyelvi képének vizsgálatában 126
Pajzs Júlia: A korpuszalapú szótárírás alternatívái 134
Pálfy Miklós: Alapjelentés és kiinduló jelentés egy kétnyelvű szótárban (Egy lexikometriai vizsgálat tanulságai) 142
Piróth Attila: Angol-magyar fizikai szótár 148
Pomázi Gyöngyi: Szótárszerkesztési módszerek (Német zsebszótárak) 154
Reder Anna: Kollokationen in Wörterbüchern für DaF-Lerner 161
Répási Györgyné: Nemzetközi elemek a politikai/diplomáciai szakszókincsben (Magyar-orosz-német egybevetés) 169
Sulyok Hedvig: Utak a szótárhoz, utak a Verancsics-szótárhoz (és tovább) 175
Székely Gábor: A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-német szótára (A Wörterbuch
der verstárkenden Wortgruppen der ungarischen und der deutschen Sprache című kiadványról) 183
Tóth József: Wortfelder in der zweisprachigen Lexikographie 187
Tóth Szergej: A totalitarizmus szóteremtése 192
Tyukász Dóra: Gondolatok a szexista kifejezések kiküszöbölésének lehetőségeiről az
olasz nyelvben 204
Uzonyi Pál: Gáldi László Orosz-magyar és Magyar-orosz kéziszótárának átdolgozásáról 214
Vágvölgyi Edit: A magyar orvosi szaknyelv változásairól 225
Vass László: Tipológiai kalauz a verbális és képi összetevőből felépített kommunikátumok tanulmányozásához 230
Vitányi Borbála: Modern klasszikusok (Francia-magyar és magyar-francia nagyszótárak) ... 252
Vitányi Borbála: Tájszótáraink stilisztikája 257
A kötet munkatársai 262
Tárgymutató 270
Névmutató 274
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Lexikológiai és lexikográfiai látkép: Problémák, paradigmák, perspektívák Lexikológiai és lexikográfiai látkép: Problémák, paradigmák, perspektívák Lexikológiai és lexikográfiai látkép: Problémák, paradigmák, perspektívák

Néhány oldalon aláhúzás látható, a kötés megtört.

Állapot:
4.380 Ft
2.190 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba