Növényvilág témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Módszertan

A társadalmi jelenségek kutatása

Szerző
Szerkesztő
Grafikus
Lektor

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 371 oldal
Sorozatcím: Osiris Tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-389-788-2
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.

Fülszöveg

A szociológus szerzőpáros bevezető jellegű, de olvasmányos tankönyve a társadalomtudományos kutatás teljes menetét mutatja be az egyetemi hallgatók, valamint a tudományos megismerés iránt érdeklődő laikusok számára. A könyv mind a kvantitatív, mint a kvalitatív adatgyűjtési eljárásokat ismerteti, így a megfigyelést, az interjút, a fókuszcsoportot, a kísérletet, a szociometria és a kérdőív technikáját is részletesen bemutatja. Ezen túlmenően etikai és jogi kérdéseket, a felmérés szervezéséhez szükséges gyakorlati tudnivalókat, az adatfeldolgozást és a kutatási beszámoló elkészítését és marketingjét is tárgyalja. A szerzők külön hangsúlyt fektettek arra, hogy a könyv lehetőleg egy nagyobb lélegzetű kutatás megtervezésén, végrehajtásán és az adatok elemzésén haladjon végig. A kiadvány kihasználja az internet adta lehetőségeket, s számos további információt tesz az olvasó számára a weben keresztül elérhetővé. Minden fejezet végén talál az olvasó ajánlott szakirodalmat, valamint az egyes... Tovább

Tartalom

Köszönetnyilvánítás13
Rövid bevezetés15
Bevezetés17
A társadalomtudományok szerepe és célja18
Már megint az ókori görögök18
A kutatások célja19
A kutató felelőssége21
Mitől mondható tudományosnak a megismerés?22
Mágikus világmegismerés22
Hétköznapi tudás - tudományos tudás23
Társadalomtudományos objektivitás25
Az áltudományos tudás26
Művészet vagy tudomány26
Néhány látszólagos ellentétpár29
Keleti és nyugati megismerés - kis kitérő29
Kvantitatív vagy kvalitatív módszerek30
Alapkutatás - alkalmazott kutatás30
Kinek ajánljuk ezt a könyvet?30
Miről szólnak a következő fejezetek?31
Az előszó utószava32
Előítéleteink32
Ki vagyok én? Hol vagyok én?32
Függelék33
A kutatás megtervezése és előkészítése39
A kutatás konceptuális alapjai41
Bevezetés41
A kutatás indítékai41
Személyes indítékok42
Alapkutatás43
Alkalmazott kutatás43
Alapkutatás - alkalmazott kutatás44
A vizsgálatok főbb céljai45
Felderítő jellegű kutatások45
Leíró kutatások45
Magyarázó kutatások46
A vizsgálatok típusai idődimenzió szempontjából47
Keresztmetszeti vizsgálatok47
Longitudinális, avagy időben egymást követő vizsgálatok47
A kutatási probléma megfogalmazása48
Hipotézis felállítása49
Lehet-e elmélet és hipotézis nélkül kutatni?50
Egy kis kitérő: a mintavétel51
A kutatási módszer kiválasztása51
Kvalitatív kutatások51
Kvantitatív kutatások52
Előnyök és hátrányok - melyik módszert válasszuk?53
Konceptualizáció54
Dimenziók54
Indikátorok55
Elemzési egységek55
Operacionalizáció55
A konceptualizáció szerepe a szociális munkában56
A kutatások buktatói57
Az individuális tévkövetkeztetés57
Az ökológiai tévkövetkeztetés57
Redukcionizmus58
Megbízhatóság58
Érvényesség58
Függelék58
Mintavétel63
Bevezetés63
Véletlen mintavétel64
Véletlen mintavétel a gyakorlatban65
Az egyszerű véletlen mintavétel logikája66
A nem véletlen mintavétel66
Mintavétel a szociális munkában68
Függelék68
Adatgyűjtés72
Bevezetés72
Mintavétel a gyakorlatban73
Mintavétel vagy teljes körű lekérdezés?73
Mintavétel a gyakorlatban74
A minta nagysága75
A kérdőívek típusai76
Az önkitöltős kérdőív76
Kérdezőbiztos segítségével kitöltött kérdőív79
Telefonos lekérdezés79
Kérdőívek elektronikus úton80
Kérdőívek a szociális munkában80
Függelék81
Társadalomkutatás a gyakorlatban85
Bevezetés85
A munkatársak85
Csoportos munka86
Az interjúkészítők és kérdezőbiztosok felkészítése86
Más partnerek90
A kutatási terv91
Egy konkrét kutatási terv92
A helyszín95
Utazás96
Szállás97
Étkezés97
Logisztika - a kutatásszervező97
Levél a helyszínre98
A mérőeszköz98
Függelék100
Etikai és jogi kérdések103
Bevezetés103
Jogszabályok103
Etikai szabályok104
Néhány gyakori kérdés a kutatómunkával kapcsolatban105
szabad-e beavatkozás nélkül kutatni?105
Mi a teendő, ha törvénysértést tapasztalunk?105
Szabad-e valótlant közölni?106
Becsaphatjuk-e megbízónkat?107
Honnantól csalás és meddig kegyes hazugság?107
Milyen határidőre kell elkészülnünk?107
Kell-e tájékoztatnunk a kutatás alanyait vizsgálatunk eredményeiről?107
Mit tegyünk azokkal a hipotézisekkel, amelyeket nem tudtunk igazolni?108
Néhány létező etikai normarendszer108
Az Amerikai Szociológiai Társaság (ASA) Etikai kódexe109
Az Amerikai Antropológiai Társaság (AAA) Etikai kódexe109
A szociális munka etikai kódexe Magyarországon109
Függelék110
Adatgyűjtés 113
Bevezetés115
A megfigyelés116
Bevezetés116
A megfigyelés mint módszer117
Diszciplínák határán (antropológia, néprajz, szociológia)118
Gyakorlati munka a terepen119
A terep kiválasztása119
Biztosan alkalmazhatjuk-e a megfigyelés módszerét?120
Hogyan határolható be az adott helyszín?120
Mit tudunk az eredeti helyszínről, és milyen kapcsolatban vagyunk az ott élőkkel?121
Hogyan juthatunk el a helyszínhez?122
Milyen etikai és jogi kérdések merülnek fel a terepen?124
Mit mondjunk el a kutatás résztvevőinek a kutatásról?126
Milyen sztereotípiák élnek bennünk azokról az emberekről, akiket a helyszínen találunk?127
Hogyan alakíthatunk ki kapcsolatokat a terepen élőkkel?127
A megfigyelés technikája128
Mire fókuszálunk? Mit figyeljünk meg?128
Az informátorok129
A helyszín megfigyelése130
Megfigyelés és részvétel130
Láthatatlanná válni132
Érzelmeink kezelése133
Jegyzetek készítése a terepen134
Megfigyelés és mérhetőség135
Amikor már eljöttünk a terepről136
Mi a teendő, ha törvénysértést tapasztalunk?136
Mit mondhatunk el a kívülálolóknak?137
Elhagyni a terepet137
Megfigyelés a szociális munkában139
Függelék139
Az interjú142
Bevezetés142
Az interjúkészítés célja142
Az interjúk típusai143
Spontán interjú143
A strukturált interjú144
Kevert típusú interjú145
Az életútinterjú147
A mélyinterjú148
A fókuszcsoport149
Első interjú a szociális munkában149
Interjú és kérdőíves adatfelvétel kapcsolata150
Az interjú előkészítése151
Az interjúvázlat készítése151
Eltérés az interjúvázlattól153
Az interjú készítése154
Az interjú ideje156
Az interjú kezdete156
A kérdések158
A körülmények és a helyszín162
Az interjúhelyzet kezelése - nem várt események164
Nonverbális információk az interjúkészítés során165
Az interjú befejezése166
Mit kezdjünk az interjúval?166
Az interjú elemzése és értelmezése166
Függelék167
A kérdőíves adatfelvétel173
Bevezetés173
Előzetes információk173
A kutatási feladat operacionalizálása175
A kérdések típusai175
Nyitott és zárt kérdések175
Kérdések a megjelölhető válaszlehetőségek száma szerint178
Kérdések az irányultság szerint180
Indexek és skálák181
A kérdőívszerkesztés általános szabályai185
A kérdőív felépítésével kapcsolatos szabályok189
Az adatgyűjtés szempontjai191
Etikai kérdések192
A kérdezés szabályai193
Kérdőívek a szociális munkában197
Függelék197
A fókuszcsoport202
Bevezetés202
Előnyök és nehézségek202
A résztvevők204
A fókuszcsoport lezajlása204
A fókuszcsoport rögzítése205
Fókuszcsoport a szociális munkában206
Függelék206
Kísérlet209
Bevezetés209
A kísérletezés lényege209
Oksági összefüggések keresése209
A hiba211
A kísérletek típusai211
A kísérletezés módszertani problémái213
Módszertani problémák213
Etikai problémák214
Kísérlet a szociális munkában216
Függelék216
Szociometria és kapcsolati háló219
Bevezetés219
A szociometria módszere219
A kérdezés220
Adatfelvétel és instrukciók221
A válaszok feldolgozása223
Az elemzés225
A szociometria alkalmazása és korlátai227
A szociometria korlátai227
A szociometria alkalmazásának területei227
Szociometria számítógépes hálózattal támogatva228
Emberek hálózatban - WiW (WhoisWho)229
A genogram230
Szociometria a szociális munkában230
Függelék231
Az adatgyűjtés beavatkozás nélkül234
Bevezetés234
Lehetséges adatforrások235
Statisztikai adatok másodlagos elemzése235
Szövegek elemzése237
Nem szöveges információk elemzése240
Zárógondolat246
Függelék246
Adatfeldolgozás és -elemzés251
Bevezetés253
Az adatok előkészítése254
Bevezetés254
Változók254
A mérési szintek254
Numerikus és kategoriális változók255
Adatrögzítés256
A kódolás256
Az adatfájl előkészítése259
Adattisztítás260
A kérdőívek ellenőrzése260
A digitális adatfájl tisztítása262
Függelék263
Egyszerűbb elemzések266
Bevezetés266
A változók belső szerkezete - gyakoriságok266
Mérőszámok269
A középérték mérőszámai269
A szórás270
Változók közötti kapcsolat - a hipotézisvizsgálat270
Kereszttábla-elemzés272
Vegyes kapcsolat276
Vissza a kereszttáblákhoz276
Függelék279
Mit kezdjünk a "puha" adatokkal? - Interjúk elemzése282
Bevezetés282
Strukturált elemzés282
Az interjú leírása282
Az adatok rendszerezése286
Kódolás, standardizálás, összehasonlíthatóság288
Esettanulmány292
Függelék298
A kutatás lezárása és utóélete301
Bevezetés303
A kutatási beszámoló elkészítése303
Az írás folyamata303
Adatok és elemzési eredmények prezentálása309
Az elemzési eredmények közlésének formai és stilisztikai szabályairól312
Kinek írunk?318
A kutatás marketingje321
A sajtó (média) használata a kutatás prezentálására322
Az internet használata324
Más megoldások325
Zárszó327
Függelék328
Irodalomjegyzék331
Függelékek335
A kódolás337
Változók kialakítása többválaszos kérdés esetében341
A változó jellemzőinek meghatározása343
Az adattisztítás348
Az egyszerű véletlen mintavétel logikája351
A Hátrányos helyzetűek a közoktatásban című vizsgálat kérdőíve357
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem