Film témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hadtörténelmi Közlemények 1979/1-4.

A Hadtörténelmi Intézet és Múzeum folyóirata/XXVI. évfolyam

Tartalom

I. szám
A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulójára
Liptai Ervin: A fegyveres erők a magyarországi proletárforradalomban3
Mucs Sándor: A Magyar Néphadsereg a Magyar Vörös Hadsereg forradalmi hagyományainak folytatója13
Józsa Antal: Az internacionalisták szervezése és a Magyar Tanácsköztársaság katonai megsegítése22
V. Sz. Sumihin: A barátság első repülőhadjáratai46
Hetés Tibor: A Magyar Vörös Hadsereg nemzetközi alakulatairól55
Forgács Béla: Emlékeim a Tanácsköztársaság harcairól68
Csendes László: Katonai térképészeti tevékenység a Magyar Tanácsköztársaság élén80
Rákóczy Rozália: A Magyar Tanácsköztársaság katonai sajtójáról96
Szijj Jolán: Egy vörös repülő emlékeiből126
Szijj Jolán: Egy bizalmi testület jegyzőkönyve. 1918 december - 1919 március129
Szemle
A. M. Konyev: Krasznaja Gvargyija na zascsitye Oktjabrja (M. S.)149
Hetés Tibor: Stromfeld Aurél (Szabó Ágnes)152
Magyar internacionalisták Szibériában és Távol-Keleten 1917-1922 (Györkei Jenő)154
Krónika
Emlékkiállítás Stromfeld Aurél születésének 100. évfordulóján (R. R.)156
Bibliográfia
A Magyar Tanácsköztársaság hadtörténelme. Az 1969-1978. években megjelent irodalom bibliográfiája (Viniczai István, Windisch Aladárné)160
II. szám
Bencze László: A cs. és k. 13. hadtest főoszlopának hadműveletei Boszniában 1878. július 29-től augusztus 19-ig191
V. I. Ananyev: Magyar internacionalisták az orenburgi kormányzóságban229
Közlemények
Nagy László: Kurucok és labancok a magyar történelemben250
Csonkaréti Károly: Adalék Magyarország német megszállásának történetéhez. Újvidék, 1944. március 19.275
Szabolcs Ottó: Az antifasiszta ellenállás és partizánharc története tanításának kérdései az általános és középiskolákban281
Gazsi József: Eredmények és feladatok az antifasiszta ellenállási mozgalom kutatásában293
Okmánytár
Zachar József: Kováts Mihály levele Benjamin Franklinnak 1777. január 13.308
Vita
Dombrády Lóránd: Adalékok Kassa bombázásához319
Szemle
Liptai Ervin: Vöröskatonák, előre! (Hunyadi Károly)322
17-ja Vozdusnaja Armija v bojah ot Sztalingrada do Venü (Mucs Sándor)325
Franz Hubmann - Ernst Trost: Das Tausendjährige Österreich (Farkas Márton)327
Csendes László: Földabrosz (Vajda Pál)330
Voenno-isztoricseszkij Zsurnál 1978. 7-12. sz. (Lengyel István)330
Krónika
Nemzetközi tudományos konferencia a Thökoly-felkelés 300. évfordulója alkalmából (Z. J.)337
Tudományos konferencia a magyar antifasiszta ellenállásról (G. J.)345
Bibliográfia
Az 1976. évi Magyarországon megjelent hadtörténelmi irodalom bibliográfiája. II. rész (Viniczai István - Windisch Aladárné)351
III. szám
Tanulmányok
Fodor Pál: Török várerősítési munkák Magyarországon a XVI-XVII. században375
Szabó Balázs: A szovjet csapatok hadtápbiztosításának sajátosságai a Magyarország felszabadításáért vívott hadműveletekben 1944. szeptember 23-1945. április 4.399
Ny. Gyerzsaluk: A magyar antifasiszták részvétele a frontpropagandában 1944-ben425
Közlemények
Bona Gábor: Az aradi vértanúk453
Kováts Lajos: Adatok a magyar légierő anyagi-technikai állapotáról 1938-1944462
Szemle
Isztorija vtoroj mirovoj vojni. 8. k. (Sugár Jenő)486
Nagy László: A végvári dicsőség nyomában (Benczédi László)489
Gábor Imre - Horváth Árpád: A haditérképek históriája (Csendes László)491
Theodor Körner: Auf Vorposten (Farkas Máton)493
Historie a Vojenství (Nádor Tibor)497
Bibliogárfia
Külföldi folyóiratok hadtörténelmi repertóriuma 1976. I. rész (Viniczai István - Windisch Aladárné)500
IV. szám
Tanulmányok
Dombrády Lóránd: A Kállay-féle kiugrási politika és a magyar katonai vezetés523
Sávoly Mária: A Görögország elleni olasz aggresszió előzményei és lefolyása 1940 nyarától december végéig551
Szanati József: A szovjet hadsereg tábori tüzérsége a Nagy Honvédő Háború támadó hadműveleteiben579
Közlemények
T. Nelles: A Német Demokratikus Köztársaság Nemzeti Néphadserege, a Szovjetunió Fegyveres Erői és a többi szocialista hadsereg fegyveres szövetségének fejlődéséhez615
Ács Tibor: Adalékok Mészáros Lázár tudományos munkásságához és katonai portréjához623
Szemle
Vojna i Armija (Nádor Tibor)640
Sikin-Szapozsnyikov: A távol-keleti győzelem (Windisch Aladárné)643
R. Kisling: Die Hohe Führung der Heere Habsburg im Ersten Weltkrieg (Farkas Márton)646
Voenno-isztoricseszkij Zsurnál 1979. 1-6. sz. (Lengyel István)649
Wojskowy Przeglad Historyczny 1978. (W. A.)656
Militärgeschichte 1978. (Zachar József)658
Bibliográfia
Külföldi folyóiratok hadtörténelmi repertóriuma. 1976 II. rész (Viniczai István - Windisch Aladárné)663
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem